Hyppää pääsisältöön
Yle yhtiönä

Ylen vuosi 2018

Hallitus

Ylen hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä, jotka eivät saa olla hallintoneuvoston jäseniä eivätkä kuulua yhtiön muuhun ylimpään johtoon.

Hallituksen jäsenet valitsee hallintoneuvosto.

Yhtiön hallituksen tulee edustaa riittävän monipuolista asiantuntemusta ja molempia kieliryhmiä. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee hallintoneuvosto. Hallituksen jäsenen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen jäsenet 2018

Ylen hallituksen jäsenet vuonna 2018 olivat Helsingin yliopiston kansleri Thomas Wilhelmsson (puheenjohtaja 1.1.2015–), viestintäjohtaja Carina Geber-Teir (varapuheenjohtaja), toimitusjohtaja Paulina Ahokas, toimitusjohtaja Kai Huotari, toimitusjohtaja Jussi Karinen, erityisasiantuntija Lauri Kontro ja toimitusjohtaja Pauliina Mäkelä. Henkilöstön edustaja oli toimittaja Arto Nieminen.

Thomas Wilhelmssonin potretti
Thomas Wilhelmssonin potretti Kuva: Yle Thomas Wilhelmsson,hallitus,hallitus

Thomas Wilhelmsson, hallituksen puheenjohtaja

OTT
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2015–

Koulutus: OTK 1971, OTL 1973, OTT 1980
Synt.: 1949
Päätoimi: Helsingin yliopiston kansleri 2013–2017
Ylen hallituksen jäsen vuodesta 2015–


Carina Geber-Teirin potrettikuva
Carina Geber-Teirin potrettikuva Kuva: Yle Carina Geber-Teir

Carina Geber-Teir, hallituksen varapuheenjohtaja

Viestintäjohtaja
Hallituksen varapuheenjohtaja 1.1.2017–31.12.2018

Koulutus: VTM 1997
Synt.: 1972
Päätoimi: Viestintäjohtaja, Cargotec Oyj 2018–
Ylen hallituksen jäsen 1.1.2013–31.12.2018.


Ylen hallituksen jäsen Paulina Ahokas.
Ylen hallituksen jäsen Paulina Ahokas. Kuva: Yle hallitus,jäsenet,ylen hallitus

Paulina Ahokas

Toimitusjohtaja

Koulutus: FM 1999, EMBA 2014
Synt.: 1972
Päätoimi: toimitusjohtaja, Tampere-talo Oy 2012–
Ylen hallituksen jäsen vuodesta 2018–


Ylen hallituksen jäsen Kai Huotari.
Ylen hallituksen jäsen Kai Huotari. Kuva: Yle jäsenet,hallitus

Kai Huotari

Toimitusjohtaja

Koulutus: KTT 2014, DI 2003, TaM 1999
Synt.: 1972
Päätoimi: toimitusjohtaja, Kaapelitehdas 2015–
Ylen hallituksen jäsen vuodesta 2018–


Jussi Karisen potretti
Jussi Karisen potretti Kuva: Yle hallitus,hallitus,Jussi Karinen

Jussi Karinen

Toimitusjohtaja

Koulutus: DI 1980
Synt.: 1955
Päätoimi: toimitusjohtaja, Jukab Oy 2005–
Ylen hallituksen jäsen vuodesta 2016–


Lauri Kontro, Ylen hallituksen jäsen
Lauri Kontro, Ylen hallituksen jäsen Kuva: Yle Lauri Kontro,hallitukset,jäsenet

Lauri Kontro

Erityisasiantuntija

Koulutus: VTM 1977, EMBA 2003
Synt.: 1953
Päätoimi: erityisasiantuntija
Ylen hallituksen jäsen vuodesta 2017–


Pauliina Mäkelä, Ylen hallituksen jäsen
Pauliina Mäkelä, Ylen hallituksen jäsen Kuva: Yle Pauliina Mäkelä,hallitus,jäsenet

Pauliina Mäkelä

Toimitusjohtaja

Koulutus: Yo-merkonomi 1992
Synt.: 1971
Päätoimi: toimitusjohtaja, Kinda Oy 2010–
Ylen hallituksen jäsen vuodesta 2017–


Arto Niemisen potretti
Arto Niemisen potretti Kuva: Yle Arto Nieminen,hallitus,hallitus

Arto Nieminen, henkilöstön edustaja

Henkilöstön edustaja Ylen hallituksessa on toimittaja Arto Nieminen.

Henkilöstön nimeämällä edustajalla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa hallituksen kokouksissa.


Hallituksen valiokunnat

Tarkastusvaliokunta

Thomas Wilhelmsson, puheenjohtaja
Paulina Ahokas
Jussi Karinen
Arto Nieminen

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta

Carina Geber-Teir, puheenjohtaja
Kai Huotari
Lauri Kontro
Pauliina Mäkelä

Hallituksen tehtävät

 • valita ja vapauttaa yhtiön toimitusjohtaja sekä vahvistaa hänen palkkansa sekä muut toimeen liittyvät ehdot
 • valita yhtiön muu ylin johto sekä vahvistaa heidän palkkansa ja muut toimiin liittyvät ehdot
 • päättää seuraavan vuoden talousarviosta
 • kutsua koolle yhtiökokous ja valmistella siinä käsiteltävät asiat
 • antaa yhtiön toiminnasta vuosittain kertomus Viestintävirastolle.

Hallituksen muita keskeisiä tehtäviä ovat:

 • vastata yhtiön toiminnan tuloksellisuudesta ja antaa hallituksen vuosikertomus hallintoneuvostolle
 • valmistella hallintoneuvoston päätettäväksi yhtiön strategiset peruslinjaukset ja asettaa tarvittavat strategiset hankkeet
 • vastata hallintoneuvostolle siitä, että julkisen palvelun tehtävät tulevat suoritetuiksi lain ja yhtiötä koskevien määräysten mukaisesti
 • vastata ohjelmatoiminnan vastuiden asianmukaisesta organisoimisesta lakien sekä muiden ohjelmatoimintaa koskevien määräysten edellyttämällä tavalla
 • valmistella hallintoneuvostolle esiteltävät asiat
 • vastata hallintoneuvoston päätösten täytäntöönpanosta yhdessä toimitusjohtajan kanssa
 • vastata sisäisen valvonnan riittävyydestä, tehokkuudesta ja toimivuudesta
 • vastata yhtiön kirjanpidon ja taloushallinnon valvonnan järjestämisestä
 • vastata yhtiön riskienhallinnan periaatteiden määrittelystä sekä keskeisten riskien analysoinnista ja niitä koskevien ohjeiden antamisesta toimitusjohtajalle
 • asettaa johdon tavoitteet ja arvioida johdon toimintaa
 • päättää yhtiön tulospalkitsemisen mallista ja päättää johdon tulospalkkioista
 • päättää yhtiön yleisistä toimintaperiaatteista ja valvoa yhtenäisten toimintatapojen noudattamista
 • valita keskuudestaan tarpeelliseksi katsomansa valiokunnat ja vahvistaa valiokuntien työjärjestykset
 • päättää toimitusjohtajan sijaisesta
 • määrätä vastaavat toimittajat yhtiön ohjelmille ja julkaisuille
 • vastata muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muualla säädetyistä tehtävistä.

Hallituksen palkkiot

Hallintoneuvosto päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkioista. Vuonna 2018 hallituksen jäsenten palkkiot olivat

 • puheenjohtaja 25 000 euroa/vuosi
 • varapuheenjohtaja 19 000 euroa/vuosi
 • muut jäsenet 15 000 euroa/vuosi.

Hallitukselle ei makseta erillisiä kokouspalkkioita.

Hallituksen valiokuntien työskentelystä ei makseta erillisiä palkkioita.

Hallituksen läsnäolotiedot ja CV:t löytyvät selvityksestä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018 (pdf).