Hyppää pääsisältöön
Yle yhtiönä

Ylen vuosi 2018

Henkilöstön avainluvut

Meistä suurin osa, 89 prosenttia, tekee sisältöjä. Yleisin ammatinimikkeemme on toimittaja ja heitä on kolmasosa koko kuukausipalkkaisesta henkilöstöstä.

Vuonna 2018

(suluissa vuosi 2017)

2 811 vakituista yleläistä

vuoden lopussa (2 786)

48 vuotta

vakituisen henkilöstön keski-ikä (49).

3 309 htv

kaikissa työsuhteissa yhteensä (3 333 htv).

3 076 htv

kuukausi- ja tuntipalkkaisissa työsuhteissa keskimäärin (3 119 htv)


162 uutta vakituista työsuhdetta

alkoi vuoden aikana (69).

69 % uusista työntekijöistä

suoraan sisältöihin liittyviin tehtäviin (80).

137 työsuhdetta päättyi

vuoden aikana (234), joista 77 eläkkeelle siirtymisen vuoksi (91).

5 005 eri henkilölle

freelancer-palkkioita vuoden aikana (5 043).


86 työtapaturmaa

vuoden aikana (109).

22 527 päivää

olimme sairaana (21 862).

7,34 pv/hlö

sairauspoissaolopäivää suhteutettuna henkilömäärään (6,9 pv/hlö).

11,9 päivää

poissaolon keskimääräinen pituus (12,9 pvä).


99 % vakituisista yleläisistä

työehtosopimuksen piirissä (98). Työehtosopimusten soveltamisalojen ulkopuolelle jää yhtiön johto.

naisten keskipalkka 98,0 %

miesten keskipalkasta koko Ylessä (96,2 %)

naisten keskipalkka 99,7 %

miesten keskipalkasta ohjelmatyöntekijöiden tes-alueella, jolla työskentelee kaksi kolmasosaa yleläisistä (99,5 %)

50 % naisia

vakituisista yleläisistä (49 %)


Henkilöstön määrän kehitys 2009-2018

  1. Vakituinen, lkm
  2. Kuukausi- ja tuntipalkkainen yht., htv
Vakituinen, lkm Kuukausi- ja tuntipalkkainen yht., htv
Vuosi 2018 2811 3076
Vuosi 2017 2786 3119
Vuosi 2016 2951 3269
Vuosi 2015 3043 3335
Vuosi 2014 3163 3459
Vuosi 2013 3173 3456
Vuosi 2012 3103 3380
Vuosi 2011 3092 3242
Vuosi 2010 3180 3386
Vuosi 2009 3307 3447

Ylen kuukausipalkkaisessa henkilöstössä miesten ja naisten määrä on tasainen kaikissa ikäryhmissä. Eniten Ylessä on 35-54 vuotiaita työntekijöitä, heitä on kaksi kolmasosaa kaikista kuukausipalkkaisista työntekijöistä.
Ylen kuukausipalkkaisessa henkilöstössä miesten ja naisten määrä on tasainen kaikissa ikäryhmissä. Eniten Ylessä on 35-54 vuotiaita työntekijöitä, heitä on kaksi kolmasosaa kaikista kuukausipalkkaisista työntekijöistä. henkilöstö