Hyppää pääsisältöön
Yle yhtiönä

Ylen vuosi 2018

Huolehdimme ympäristöstä

Huomioimme ympäristön myös muun muassa energiankulutuksessa, matkustamisessa, hankinnoissa ja jätteiden lajittelussa.

Ylellä on ollut vuodesta 2009 lähtien ympäristövastuuohjelma, jonka avulla edistämme ympäristöystävällisiä käytäntöjä energiankäytön tehostamisesta luonnonvarojen kestävämpään käyttöön ja kierrätykseen.

Sähköisen median ympäristövaikutukset liittyvät ennen muuta kiinteistöjen ja ohjelmatoiminnassa tarvittavien teknisten järjestelmien ja laitteiden energiankulutukseen sekä henkilöstön työaikana tekemiin lento- ja automatkoihin.

Vuosina 2017–2020 kiinnitämme erityistä huomiota energiankäytön ja matkustuksen päästöjen vähentämiseen sekä jätehuollon ja kierrätyksen tehostamiseen.

Ympäristöhyötyjen ohella energiansäästö, resurssitehokkuus ja viisaat liikennevalinnat tuovat kustannussäästöjä.

Energian ominaiskulutus Pasilassa, kWh/brm²

 1. Sähkö
 2. Lämpö (normitettu)
 3. Kaukojäähdytys
Sisältää myös maanalaisia tiloja, ei sisällä EBU-maa-asemaa eikä RTI:n vuokratiloja.
Sähkö Lämpö (normitettu) Kaukojäähdytys
Vuosi 2018 114,1 96,86 39,97
Vuosi 2017 108,4 87,33 40,94
Vuosi 2016 104,57 88,77 55,29
Vuosi 2015 106,63 106,1 45,47
Vuosi 2014 111,87 92,56 38,5
Vuosi 2013 112,02 95,42 38,58
Vuosi 2012 117,05 94,15 26,11
Vuosi 2011 121,86 89,63 0
Vuosi 2010 127,09 86,67 0
Vuosi 2009 129,91 96,72 0

Toimitilojen vähentäminen, tilankäytön tehostaminen ja talotekniset uudistukset ovat parantaneet energia- ja ympäristötehokkuutta Pasilassa, Tampereen Mediapoliksessa ja aluetoimituksissa, kuten Turussa ja Vaasassa. Pasilassa tavoitteena on vähentää toimitiloja 40 prosentilla vuoteen 2020 mennessä, mikä edelleen pienentää energiankulutusta.

Osana vastuullista toimintaa panostamme edelleen energiatehokkuuteen tilamuutosten ja peruskorjausten yhteydessä. Vuonna 2017 laadittiin uusi energiatehokkuussuunnitelma toimenpiteineen kiinteistöjen ylläpidosta energian hankintaan. Sen seurannasta vastaa neljä kertaa vuodessa kokoontuva energiaohjausryhmä, johon osallistuu myös ulkopuolinen energia-asiantuntija.

Liikenteen päästöjä vähentääksemme otamme huomioon ympäristökriteerit ajoneuvohankinnoissa ja matkustuspolitiikassa.

Tavoitteenamme on muun muassa pienentää lentomatkojen päästöjä lisäämällä etäneuvotteluja ja suosimalla joukkoliikennettä, kun se työtehtävän puolesta on mahdollista. Uudet joustavan työn tavat, kuten etätyö, vähentävät matkustamisen tarvetta.

Kannustamme henkilöstöä ympäristöystävällisiin valintoihin jokapäiväisessä työssä ja odotamme myös yhteistyökumppaneiden noudattavan ympäristöperiaatteita.

Ympäristövastuun tunnuslukuja

Energiatehokkuus

Energiankulutus kattaa Ylen omistamat kiinteistöt Pasilassa, Vaasassa ja Kuopiossa. Vuokratiloista kaikkia seurantatietoja ei ole saatavilla. Pasilan Yle-keskuksen osuus Ylen ympäristövaikutuksista on yli 90 prosenttia.

Ylen omistamien kiinteistöjen energiankulutus pieneni jonkin verran Mediapoliksessa, mutta kasvoi Pasilassa 5%, Vaasassa 4% ja Kuopiossa 3,7%. Inarin tiloista on luovuttu.

Pasilassa kaikki rakennukset on liitetty ympäristöystävällisen kaukojäähdytyksen piiriin. Tilamuutosten yhteydessä muun muassa valaistusta ja talotekniikkaa on uusittu energiatehokkaammaksi.

LED-valojen käyttöä uusituissa monitilatoimistoissa, ulkotiloissa ja studioissa on mahdollisuuksien mukaan lisätty. Esimerkiksi Pasilan remontoidussa Luovassa talossa valaistusta ohjataan päivänvalo-, läsnäolo- ja liiketunnistimin, jotta valot eivät palaisi turhaan.

Kokonaissähkönkulutus vuodesta 2007 on ollut laskusuuntainen. Vuonna 2007 kulutus oli 34,6 miljoonaa kilowattituntia ja vuonna 2018 yhteensä hiukan alle 25 miljoonaa kWh.

Sähkönkulutus, MWh

 1. Pasila
 2. Mediapolis
 3. Vaasa
 4. Kuopio
 5. Inari
Ylen omistamat kiinteistöt Pasilassa, Vaasassa ja Kuopiossa. Yle on ollut vuoden 2012 lopusta vuokralaisena Tampereen Mediapoliksessa, jonka omistaa Technopolis Oy. Vuosien 2016-2018 sähkönkulutukseen Mediapoliksessa sisältyy päärakennuksen lisäksi myös kuvaushalli. Inarissa Yle on ollut vuokralaisena vuodesta 2017 lähtien.
Pasila, kWh Mediapolis, kWh Vaasa, kWh Kuopio, kWh Inari, kWh
Vuosi 2018 21228370 2615910 676885 438509 0
Vuosi 2017 20182114 2622426 650751 422974 0
Vuosi 2016 21851295 2523030 656518 453170 342689
Vuosi 2015 23242552 2369990 682982 457577 498533
Vuosi 2014 24384984 2552822 712988 472522 431010
Vuosi 2013 24417014 3557138 729364 477350 448870
Vuosi 2012 25512809 3453100 743308 477199 514177
Vuosi 2011 26562340 3539674 762761 452502 462169
Vuosi 2010 27702848 4067556 781157 475787 512161
Vuosi 2009 28317022 3951723 826096 483201 499909

Vedenkulutus Pasilassa oli vuonna 2018 yhteensä 22 853 litraa. Vähennystä edelliseen vuoteen oli lähes 16 prosenttia. Vedenkulutus on vähentynyt muun muassa kaukojäähdytyksen ansiosta, joka on korvannut paljon vettä kuluttavan vanhan jäähdytysjärjestelmän.

Vedenkulutus Pasilassa, m³

Vuosi 2018 22853
Vuosi 2017 27025
Vuosi 2016 38296
Vuosi 2015 56578
Vuosi 2014 41414
Vuosi 2013 47689
Vuosi 2012 44552
Vuosi 2011 62204
Vuosi 2010 61280
Vuosi 2009 62354

Kopiopaperin kulutus vuonna 2018 oli 6800 riisiä eli runsaat 3,4 miljoonaa arkkia. Se on 220 000 arkkia vähemmän kuin edellisenä vuonna ja suunta on edelleen laskussa. Modernit työskentelytavat ja uudet työvälineet ovat vähentäneet paperin kulutusta merkittävästi.

Matkustaminen, liikenne ja ajoneuvot

Pyrimme vähentämään ajoneuvojen yhteenlaskettuja CO2-päästöjä vähintään 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteena on, että Ylen käytössä olevien henkilöautojen keskimääräinen päästöraja on korkeintaan 125 g/CO2/km vuonna 2020.

Vuoden 2018 lopussa Ylellä oli käytössään 266 ajoneuvoa, joista 205 henkilöautoja. Henkilöautojen keskimääräiset ominaispäästöt olivat 139,5 g/CO2/km, missä vähennystä edellisvuoteen on 10 prosenttia. Ajoneuvoista 30 eli vajaa viidennes on ympäristöystävällisiä hybridiautoja.

Lisäksi yleläisten on käytössä 20 turkoosia Yle-pyörää työajoon, esimerkiksi lähialueen haastattelumatkoihin.

Taksit ja omat autot, km

 1. Taksit
 2. Omat autot
Taksit Omat autot
Vuosi 2018 369746 626017
Vuosi 2017 394119 599865
Vuosi 2016 411315 608395
Vuosi 2015 458968 690332
Vuosi 2014 482432 724356
Vuosi 2013 463397 727871
Vuosi 2012 558928 768889
Vuosi 2011 571329 773913
Vuosi 2010 581298 985327
Vuosi 2009 590931 1027394

Työmatkalentojen kokonaispäästöt kasvoivat edellisvuodesta 20,4 prosenttia. Taksien käyttö työajossa väheni edelleen 6,2 prosenttia, mutta oman auton käyttö kasvoi 4,4 prosenttia.

Yleläiset matkustivat vuonna 2018 (suluissa vuosi 2017):

 • lentokoneella 12,5 miljoonaa kilometriä (10)
 • Ylen autoilla 2,6 miljoonaa kilometriä (2,8)
 • omalla autolla 620 tuhatta kilometriä (600 tuhatta)
 • taksilla kotimaassa ja ulkomailla yhteensä 369 tuhatta kilometriä (394 tuhatta)

Lennot, km

km
Vuosi 2018 12533207
Vuosi 2017 10406919
Vuosi 2016 10711350
Vuosi 2015 10577666
Vuosi 2014 9502112
Vuosi 2013 10140943
Vuosi 2012 8365787
Vuosi 2011 8521107
Vuosi 2010 7563699,6
Vuosi 2009 8722827,9

Jätteet ja kierrätys

Olemme tehostaneet jätteiden lajittelua ja kierrätystä eri toimipisteissään.

Pasilan toimipisteessä jätettä syntyi 544 550, mikä on hiukan vähemmän kuin edellisvuonna (2017: 568 030). Jätemäärän vaihteluihin vaikuttavat meneillään olevat rakennustyöt. Remonttien vuoksi esimerkiksi rakennusjätettä ja energiakäyttöön menevää sekajätettä syntyy tavanomaista enemmän.

Laitteilla ja toimistokalusteilla on toimiva kierrätysjärjestelmä. Toimistotarvikkeista lähes puolet on ympäristömerkittyjä.

Ylen kokonaispäästöt vuonna 2018 olivat 10 018 hiilidioksiditonnia (2017: 9 924).

Kokonaispäästöt, tCO₂ -ekv

 1. Yhteensä
 2. Energia
 3. Liikenne
Vuoden 2014-2015 luvut eivät sisällä Tampereen Mediapoliksen lämmönkulutusta eivätkä ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin.
Yhteensä Energia Liikenne
Vuosi 2018 9895 8207 1688
Vuosi 2017 9739 7974 1765
Vuosi 2016 11571 9663 1908
Vuosi 2015 11960 9991 1969
Vuosi 2014 12450 10669 1871
Vuosi 2013 12871 11019 1852
Vuosi 2012 13770 11917 1853
Vuosi 2011 13071 11138 1933
Vuosi 2010 14737 12776 1961
Vuosi 2009 16484 12308 3871

Kasvihuonekaasupäästöt on kuviossa laskettu hiilidioksidiekvivalentteina (CO2/t-ekv). Päästölaskelma perustuu WWF Suomen ja sen yhteistyökumppaneiden kehittämään ilmastolaskuriin sekä GHG Protokollaan.

Laskelma sisältää Ylen omien kiinteistöjen (Pasila, Vaasa, Kuopio) energiankulutuksen, Mediapoliksen sähkönkulutuksen, lento- ja automatkat sekä Pasilan jätteet.

Olemme osa Green Office-ympäristöjärjestelmää

Noudatamme toimipisteissämme WWF:n Green Office -ympäristöjärjestelmää, jonka tavoitteena on pienentää yhtiön hiilijalanjälkeä.

Green officen logo
Green officen logo green office

Olemme Ilmastokumppani-verkostossa

Kuulumme Ilmastokumppanien verkostoon.

Ympäristötavoitteemme vuosille 2017–2020 ovat:

 • Energia – vähennämme energiankulutusta 5 prosenttia Ylen omissa kiinteistöissä vuoden 2016 tasosta.
 • Liikenne – vähennämme Ylen autojen päästöjä 30 prosenttia vuoden 2016 tasosta.
 • Jäte – vähennämme Pasilan Yle-keskuksen jätteiden määrää 15 prosenttia vuoden 2016 tasosta.

Ympäristöohjausryhmä

Ympäristötyön tukena toimii 2-4 kertaa vuodessa kokoontuva ympäristöohjausryhmä, johon kuuluu eri vastuualojen esimiehiä. Ylen johtoryhmää ympäristöohjausryhmässä edustaa yhtiön strategiajohtaja.

Ympäristöaiheet Ylen sisällöissä

Merkittävimmin Yle vaikuttaa ympäristötietoisuuteen sisältöjensä kautta. Meillä on Suomessa sähköisen median laajin tarjonta luonto- ja ympäristöaiheisia sisältöjä radiossa, televisiossa ja verkossa.

Luonto-ohjelmien lisäksi ajankohtaisohjelmissa ja dokumenteissa on taustoitettu muun muassa sitä, miten ympäristökysymykset kytkeytyvät talouden mekanismeihin.

Asiaohjelmat nostaa esille ekologisia valintoja kuluttajan näkökulmasta. Tarjoamalla tietoa, taustaa ja erilaisia näkökulmia voimme edistää kestävää kehitystä ja suomalaisten ymmärrystä monimutkaisista ilmiöistä ja keinoista, joilla ympäristöongelmia voidaan ratkaista.