Hyppää pääsisältöön
Yle yhtiönä

Ylen vuosi 2018

Näin Yle kantaa vastuuta

Ylen arvot -kuvio, selitetty tekstissä
Ylen arvot -kuvio, selitetty tekstissä vastuullisuus,arvot

Medialla on suuri merkitys ihmisten arjessa ja julkisessa keskustelussa. Sisällöt koskettavat, viihdyttävät, välittävät tietoa, tuottavat elämyksiä, nostavat puheenaiheita yleiseen keskusteluun, jäsentävät kuvaa maailmasta ja vaikuttavat ihmisten ajatteluun. Siksi myös median yhteiskuntavastuulla on omat erityispiirteensä.

Vastuullisuus on Ylen julkisen palvelun tehtävän ja arvopohjaisen toiminnan ydintä. Laki Yleisradio Oy:stä velvoittaa meitä edistämään kansalaisten tasavertaisuutta, oppimista ja sivistystä, kielten ja kulttuurien elinvoimaa, luomaan moniarvoista kuvaa Suomesta ja vahvistamaan demokratiaa. Noudatamme toimissamme Ylen toimintaperiaatteita, yhtiön eettistä ohjeistusta ja Journalistin ohjeita.

Lue lisää Ylen toimintaperiaatteista.

Kannamme vastuun mielellämme tietoisina siitä, että Ylen arvo ja merkitys yhteiskunnassa heijastuu sisältöjä ja lain kirjainta laajemmalle. Ylen yhteiskuntavastuun periaatteissa kuvataan vastuullisuuden painopisteitä ja tapaa, jolla niitä toteutamme.

Ylen vastuullisuuden ulottuvuudet, selitetty tekstissä
Ylen vastuullisuuden ulottuvuudet, selitetty tekstissä vastuullisuus,Yle

Vastuullisuus valintojen takana

Vastuullisuus kytkeytyy kaikkiin valintoihin ja päätöksiin, joita teemme mediayhtiönä, yhteiskunnallisena toimijana, luotettavana työnantajana ja yhteistyökumppanina.

Taloudellinen vastuumme näkyy, kun käytämme Yle-veroa tehokkaasti ja tuemme luovan alan työllisyyttä. Kehitämme työntekijöiden hyvinvointia, osaamista ja hyvää johtajuutta. Haluamme, että Yle on innostava ja inspiroiva työpaikka myös tuleville osaajille.

Toimintamme huomioi myös kestävän kehityksen ja ympäristön. Meillä on ympäristövastuuohjelma, joka edistää käytännön ympäristötekoja, energiankäytön tehostamista ja kierrätystä. Ajoneuvohankinnat sekä matkustuspolitiikka Ylessä nojaavat ympäristökriteereihin. Toimipisteissämme noudatetaan WWF:n Green Office -järjestelmää.

Odotamme vastuullisuutta myös yhteistyökumppaneiltamme.

Tavoitteet ja mallit käytäntöön

Ylen johtoryhmä vastaa operatiivisesta toiminnasta ja strategisesta johtamisesta. Johto ohjaa myös sitä, miten yhteiskuntavastuun tavoitteita toteutetaan arjessa ja miten tavoitteiden saavuttamista mitataan.

Hallitus on hyväksynyt Ylen yhteiskuntavastuun periaatteet 13.3.2019.

Ympäristövastuun tukena toimii 2-4 kertaa vuodessa kokoontuva ympäristöohjausryhmä, johon kuuluu eri vastuualojen esimiehiä. Ylen johtoryhmää ympäristöohjausryhmässä edustaa yhtiön HR-, viestintä- ja strategiajohtaja.

Seuraamme laadullisten ja määrällisten mittarien avulla sekä sisäisin ja ulkoisin tarkastuksin, että yhtiön tavoitteet toteutuvat.

Olemme vastuullisen yritystoiminnan verkoston FiBS ry:n jäsen vuodesta 2011.

Saimme suomalaisilta arvosanan 3,08 asteikolla 1–4 kysyttäessä kuinka vastuullisena toimijana Yle nähtiin vuonna 2018.
Saimme suomalaisilta arvosanan 3,08 asteikolla 1–4 kysyttäessä kuinka vastuullisena toimijana Yle nähtiin vuonna 2018. Yle

Raportointiperiaatteet ja raportin rajaus

Raportoimme yhteiskuntavastuusta valtion omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen nojalla.

Vastuuraportointi kertoo Ylen yhteiskuntavastuun periaatteista, tavoitteista ja toimintatavoista taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun näkökulmasta.

Raportointi nojaa soveltuvin osin Global Reporting Initiative (GRI G4) raportointiohjeistoon sekä erityisesti median yhteiskuntavastuuta koskevan GRI Media Sector Supplements -liitteen suosituksiin.

Tutustu Ylen vastuulliseen toimintaan GRI4-indeksin avulla (pdf).

Raportointi käsittelee toimintaamme julkisen palvelun yleisradioyhtiönä kotimaassa painottaen median yhteiskuntavastuun erityispiirteitä sisältöjen ja palvelujen tuottajana sekä media-alan toimijana.

Ympäristövastuun tiedot koskevat Ylen oman toiminnan vaikutuksia. Energiankulutuksen tunnusluvut koskevat omistuksessamme olevia kiinteistöjä, sillä vuokratiloista kaikkia seurantatietoja ei ole saatavilla.

Yhteiskuntavastuun KPI-mittarit

Yhteiskuntavastuun periaatteisiin perustuvien mittareiden määrittely täsmentyy vuoden 2019 aikana.

Vuoden 2018 yhteiskuntavastuun raportoinnissa on käytetty seuraavia erityisesti ympäristövastuuseen liittyviä mittareita:

Ylen ympäristötavoitteet vuosille 2017–2020 ovat:

  • Energia – vähennämme energiankulutusta 5 prosenttia Ylen omissa kiinteistöissä vuoden 2016 tasosta.
  • Liikenne – vähennämme Ylen autojen päästöjä 30 prosenttia vuoden 2016 tasosta.
  • Jäte – vähennämme Pasilan Yle-keskuksen jätteiden määrää 15 prosenttia vuoden 2016 tasosta.

Ylen seitsemäs vastuuraportti

Kerromme yhteiskuntavastuustamme pääosin verkkosivuilla.

Yle on raportoinut yhteiskuntavastuustaan vuodesta 2012 lähtien. Vuotta 2018 koskeva kertomus on järjestyksessä seitsemäs. Raportointi vastaa GRI-ohjeiston peruslaajuutta (Core).

Aiempien vuosien vastuuraportteja ja GRI-taulukoita löytyy kertomusten pdf-arkistosta.

Kysy lisää: vastuullisen toiminnan päällikkö Irene Tommiska-Jarva, irene.tommiska-jarva@yle.fi