Hyppää pääsisältöön
Yle yhtiönä

Ylen vuosi 2018

Palvelumme erityis- ja vähemmistöryhmille

Julkisen palvelun yleisradiotoiminnan erityisenä tehtävänä on huomioida tarjonnassa myös erityisryhmien ja vähemmistöjen tarpeet.

Tarjonnan monimuotoisuus toteutuu, kun erilaisista taustoista tulevat kieli- ja kulttuurivähemmistöt sekä aistivamman tai muun toimintarajoitteen takia heikommassa asemassa olevat tulevat huomioiduiksi Ylen sisällöissä ja palveluissa.

Kysymme säännöllisesti erityis- ja vähemmistöryhmien kokemuksia Ylen palveluista ja keräämme kehittämistarpeita.

Tavoitteenamme on, että vähemmistö- ja erityisryhmien edustajia on nykyistä enemmän osallistujina, asiantuntijoina ja tekijöinä kaikissa Ylen sisällöissä.

Oskari Salomaa viittoo. Hän on yksi Yle-raadin jäsenistä.
Oskari Salomaa viittoo. Hän on yksi Yle-raadin jäsenistä. Kuva: Anne-Mari Rajala / Yle saavutettavuus,henkilökuvat (valokuvat),yle-raati
Elin Westerlund on yksi Yle-raadin jäsenistä.
Elin Westerlund on yksi Yle-raadin jäsenistä. Kuva: Anne-Mari Rajala / Yle saavutettavuus,henkilökuvat (valokuvat),yle-raati
Yle-raadin jäseniä ja yleläisiä vuonna 2018.
Yle-raadin jäseniä ja yleläisiä vuonna 2018. Kuva: Anne-Mari Rajala / Yle erityisryhmät,yle-raati

Yle-raati pyrkii parantamaan saavutettavuutta

Vuonna 2018 jatkoimme työtä sisältöjen ja palveluiden saavutettavuuden parantamiseksi.

Haluamme kehittää palvelujamme yhdessä niitä käyttävien ihmisten kanssa. Kehitystyön tueksi kokosimme erityisryhmistä koostuvan fokusryhmän, ns. “Yle-raadin”, jonka kanssa arvioimme ja kokeilemme uusia palvelujamme. Raati koostuu erityispalvelujen aktiivikäyttäjistä ja vammaisjärjestöjen asiantuntijoista.

Haluan, että Yle olisi paremmin saavutettavissa kaikille. Toivon, että tästä tulee kiinnostavaa ja että teemme Ylestä yhdessä paremman!― Oskari Salomaa, Yle-raadin jäsen

Lue lisää raatilaisten ajatuksia.

Pyrimme myös kertomaan saavutettavuuspalveluista yhä paremmin. Vuonna 2019 otamme käyttöön uudet ruutusymbolit, jotka kertovat katsojille, mitä saavutettavuutta tukevia palveluja ohjelmiin kulloinkin on tarjolla.

Palvelumme erityisryhmille, selitetty tekstissä
Palvelumme erityisryhmille, selitetty tekstissä erityisryhmät

Ohjelmatekstitykset ja tulkkaukset

Tuotamme kahdenlaisia ruututekstityksiä: käännös- ja ohjelmatekstityksiä.

Käännöstekstitämme kaikki vieraskieliset eli muut kuin suomen- ja ruotsinkieliset tv-ohjelmat. Vuonna 2018 lisäsimme merkittävästi ruotsinkielisiä tekstityksiä Yle Fem- ja Yle Teema -kanavien ohjelmistossa. Lisäsimme myös vain Areenassa julkaistavien ohjelmien suomennosten ja ruotsinnosten määriä. Yle Fem -kanavan ohjelmat tekstitetään edelleen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Ohjelmatekstitys tarkoittaa suomenkielisen ohjelman tekstitystä suomeksi ja ruotsinkielisen ruotsiksi. Ohjelmatekstitykset palvelevat erityisesti kuulovammaisia katsojia, joita Suomessa on yli 700 000. Tekstityksistä on hyötyä myös maahanmuuttajille, kieltä opiskeleville sekä esimerkiksi julkisilla paikoilla, joissa ei voi pitää television ääntä päällä.

Tekstitimme vuonna 2018 kaikki suomen- ja ruotsinkieliset televisio-ohjelmat, eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Suorien ja viime hetkessä valmistuvien ohjelmien tekstittäminen on teknisesti haastavaa. Tätä kehitystyötä jatkoimme yhdessä ulkopuolisten kumppaneiden kanssa.

Vuodenvaihteessa puheentunnistus otettiin tuotantokäyttöön. Toistaiseksi niin kutsutusta sanelutekstityksestä on apua ainoastaan etukäteen valmistuvien ohjelmien tekstittämisessä, mutta vuonna 2019 testaamme ensimmäisten suorien lähetysten tekstittämistä puheentunnistuksen avulla.

Äänitekstitys palvelee ensisijaisesti näkövammaisia ja lukemisesteisiä. Äänitekstityksessä ruudulla näkyvä teksti kuuluu synteettisenä puheena. Liitämme äänitekstityksen kaikkiin käännöstekstitettyihin ohjelmiin.

Yle Areenassa äänitekstitys toimii Applen iOS -laitteilla, jotka ovat kehittyneiden helppokäyttötoimintojen vuoksi erityisesti näkövammaisten suosiossa.

Alkuvuonna 2019 äänitekstitys alkaa toimia myös suomen- ja ruotsinkielisten uutis- ja ajankohtaisohjelmien vieraskielisissä jutuissa.

Kuvailutulkkaus on palvelu, jossa näköaistin välittämää tietoa kuvaillaan sanallisesti. Palvelusta hyötyvät näkövammaisten lisäksi esimerkiksi autismin kirjon henkilöt, maahanmuuttajat ja ikäihmiset.

Tarjoamme kuvailutulkkausta yhä useampiin ohjelmiin, mikä on saanut kiitosta näkövammaisilta. Vuonna 2018 Ylen kanavilla ja Areenassa esitettiin yhteensä 38 kuvailutulkattua ohjelmaa, joista suosituimpia olivat Donna, Hymyilevä mies ja Tuntematon sotilas.

Kuvailutulkatut ohjelmaversiot pyritään mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan aina sekä tv-lähetyksissä että Yle Areenassa.

Katso videolta, kun Muumilaakso-sarjaa kuvailutulkataan.

Palvelumme kielivähemmistöille

Teemme uutisia suomeksi, ruotsiksi, saameksi, romaniksi, karjalaksi ja viittomakielellä sekä englanniksi, latinaksi, venäjäksi ja selkosuomeksi.

Saamenkielinen toimituksemme sijaitsee Inarissa. Se tuottaa arkipäivisin uutis-, ajankohtais- ja kulttuurisisältöjä sekä lasten- ja nuortenohjelmia ja hengellisiä sisältöjä kaikilla kolmella saamen kielellä televisioon, radioon ja verkkoon. Yle Sápmi on maan kattavin ja tärkein saamenkielinen uutispalvelu. Yle TV1, Yle Fem, Yle Sámi Radio ja Yle Areena, verkko ja sosiaalinen media

Romano Mirits – Romanihelmiä – ajankohtaista asiaa romaneista ja romanikulttuurista sekä romanikieliset uutiset joka viikko. Yle Radio 1 ja Yle Areena

Yle News – sisältöjä ja uutisia suomalaisesta yhteiskunnasta Suomessa asuville, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi, venäjä tai saame sekä turisteille ja Suomesta kiinnostuneille ulkomailla asuville henkilöille. Helmikuussa 2018 Yle News aloitti viikoittaisen podcast-ohjelman nimeltä All Points North. Yle Radio 1 ja Yle Mondo, verkko ja sosiaalinen media

Novosti Yle – venäjänkieliset uutiset Suomessa asuville venäläisille sekä venäjän kielestä kiinnostuneille joka päivä. Yle TV1, verkko ja sosiaalinen media

Yle Uutiset selkosuomeksi – uutiset helpolla suomen kielellä päivittäin. Ne palvelevat radiossa ja verkossa heitä, joilla on vaikeuksia puheen tai kirjoituksen ymmärtämisessä.

Vuonna 2018 Selkouutiset tarjosivat kohdennettuja palveluja erityisesti maahanmuuttajille. Heille tuotettiin Asioilla-sarja, jossa maahanmuuttajat neuvoivat toisia maahanmuuttajia kohtaamaan esimerkiksi suomalaisia viranomaisia tai asioimaan pankissa. Yle Radio Suomi ja Yle Mondo, verkko

Viittomakieliset palvelut – lähetämme päivittäin viittomakieliset tv-uutiset sekä verkkovideoita sosiaaliseen mediaan. Viittomakielinen toimitus tekee koosteen viikon tärkeimmistä tapahtumista sunnuntaisin. Viittomakielellä välitetään lisäksi A-studion lähetyksiä, eduskunnan kyselytunnit sekä vaaliohjelmia.

Vuonna 2018 lähetimme viittomakielellä yhteensä 67 tuntia ohjelmaa televisiossa ja Areenassa mm.

  • itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton viittomakielelle tulkattuna
  • presidentinvaalien suoran tulkatun tulosiltalähetyksen
  • presidentin uudenvuodenpuheen Yle Areenassa tulkattuna sekä suomalaiselle että suomenruotsalaiselle viittomakielelle
  • kahdeksanosaisen dokumenttisarjan Tanja ja kuuro Eurooppa.

Olemme viime vuosina lisänneet viittomakielisiä ohjelmia myös kuulovammaisille lapsille ja heidän perheilleen, esimerkiksi viittomakielisiä satuja Yle Areenaan. Vuonna 2018 lähetimme yhteistyössä Kuurojen liiton kanssa tehdyn kuusiosaisen viittomakielisen sarjan Frans ja eläinystävät.

Vuonna 2019 Ylen viittomakielinen uutislähetys täyttää 25 vuotta.