Hyppää pääsisältöön
Yle yhtiönä

Ylen vuosi 2018

Talouden luvut

Vuonna 2018 Ylen talous pysyi tasapainossa.

Liikevaihto 471,6 miljoonaa €

Muutos edv. % - 0,1

Kulut ja poistot 481,8 miljoonaa €

Muutos edv. % 3,0

Tilikauden tappio 5,5 miljoonaa €

Edv. voittoa 6,9 milj. €

Ylen hallintoneuvoston linjausten mukaisesti yhtiön vuosittaisten tulosvaihteluiden tulee kattaa toisensa. Tulosvaihtelut johtuvat pääasiassa joka toinen vuosi säännöllisesti toistuvista suurista urheilutapahtumista.

Ylen kulurakenne 2018, yht. 481,8 miljoonaa euroa

 1. 79% Sisällöt ja palvelut (381,8 milj. €)
 2. 11% Teknologia ja infra (54,4 milj. €)
 3. 5% Poistot käyttöomaisuudesta (23,3 milj. €)
 4. 4% Yhteiset toiminnot (21,6 milj. €)
 5. 1% Myyntitoiminta (0,6 milj. €)

Sisällöt ja palvelut 2018, yht. 381,8 miljoona euroa

 1. 22% Kulttuuri ja viihde (82,8 milj. €)
 2. 19% Valtakunnalliset uutiset ja ajankohtaiset (72,4 milj. €)
 3. 14% Asia (54,3 milj €)
 4. 14% Draama (52,5 milj. €)
 5. 13% Urheilu (50,7 milj. €)
 6. 12% Alueelliset uutiset ja ajankohtaiset (47 milj. €)
 7. 6% Lapset ja nuoret (22,2 milj. €)

*) Vuoden 2018 sisältökokonaisuuksien osuudet eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoteen 2017 verrattuna, koska sisältökokonaisuuksien tiedoissa on tarkennuksia.


Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

2018 2017 2016 2015 2014
Toiminnan laajuus (milj, €/%)
Liikevaihto 471,6 472,3 470,9 467,8 472,9
muutos % -0,1 0,3 0,7 -1,1 1,5
Liiketoiminnan muut tuotot 2,7 2,7 2,3 4,2 2,6
muutos % -0,4 18,2 -45,9 63,1 -20,0
Kulut ja poistot 481,8 467,9 476,1 468,5 480,0
muutos % 3,0 -1,7 1,6 -2,4 3,3
Taseen loppusumma * 315,4 296,4 286,1 290,5 292,5
Bruttoinvestoinnit, aineelliset ja aineettomat hyödykkeet ** 17,7 19,8 25,6 21,7 26,9
% liikevaihdosta 3,7 4,2 5,4 4,6 5,7
Kannattavuus (milj, €/%)
Käyttökate 69,3 83,4 74,2 76,0 81,1
% liikevaihdosta 14,7 17,7 15,8 16,2 17,2
Liikevoitto/-tappio -7,5 7,0 -2,9 3,6 -4,4
% liikevaihdosta -1,6 1,5 -0,6 0,8 -0,9
Tilikauden voitto/tappio -5,5 6,9 -2,9 1,3 -4,7
% liikevaihdosta -1,2 1,5 -0,6 0,3 -1,0
Rahoitus ja taloudellinen asema
Quick ratio * 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4
Omavaraisuusaste % * 41,0 45,5 44,7 45,0 44,3
Korollinen vieras pääoma (milj. €) 48,8 41,2 50,2 55,9 62,5
Henkilöstö
Henkilötyövuosien (htv) määrä
keskimäärin vuoden aikana *** 3309 3333 3490 3555 3695
Palkat (milj. €) 167,8 166,6 171,5 173,3 175,5
Palkkiot (milj. €) 13,1 12,3 12,1 11,9 12,9
Palkat ja palkkiot yhteensä (milj. €) 180,9 178,9 183,7 185,2 188,5
* Tilikaudella on muutettu aineettomien oikeuksien ja velkojen esittämistapaa. Esitysoikeuksien hankintameno kirjataan aineettomiin oikeuksiin ja velkoihin, kun esitysoikeuksiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet ovat siirtyneet yhtiölle. Aiemmin esitysoikeudet kirjattiin aineettomiin oikeuksiin siltä osin, kun ne oli maksettu ja maksamattomilta osin ne esitettiin taseen ulkopuolisissa vastuissa. Muutoksella on vaikutusta esitettyihin tunnuslukuihin ja vertailutiedot on muutettu olennaisilta osin vastaamaan uutta käytäntöä. ** Poislukien esitysoikeushankinnat *** Sisältää vakituiset, määräaikaiset, tuntipalkkaiset ja suoriteperusteiset työsuhteet.

Ylen kulut 2018

Henkilöstökulut 2018, yhteensä 225,2 miljoonaa euroa

 1. 184,5 miljoonaa euroa: Vakituiset (2 622 htv)
 2. 20,4 miljoonaa euroa: Määräaikaiset (373 htv)
 3. 4,7 miljoonaa euroa: Tuntipalkkaiset (82 htv)
 4. 13,1 miljoonaa euroa: Työsuhteiset palkkiot (232 htv)
 5. 2,5 miljoonaa euroa: Ei-työsuhteiset palkkiot

Ylen verojalanjälki 2018, miljoonaa euroa

Yhteensä 91,2 miljoonaa euroa

Arvonlisäverot, netto 0,9 miljoonaa euroa

Kiinteistö- ja muut verot* 0,4 miljoonaa euroa

Ennakonpidätykset (työntekijöiltä ja yrityksiltä) 45,4 miljoonaa euroa

Henkilöstöön liittyvät lakisääteiset maksut (työnantajan osuus) 44,4 miljoonaa euroa

Sisältää maksuja

 • Eläkesäätiö
 • TYEL
 • Sairausvakuutusmaksu
 • Tapaturmavakuutusmaksu
 • Työttömyysvakuutusmaksu
 • Ryhmähenkivakuutus

Työtä luovalle alalle

Tuloslaskelman mukaan käytimme (suluissa vuosi 2017):

 • 89,1 miljoonaa euroa esitys- ja tekijänoikeuskorvauksiin (88,0)
 • 26,5 miljoonan euroa kotimaisiin hankintaohjelmiin eri välineissä (30,2)
 • 27,0 miljoonaa euroa urheiluun ja ulkomaisiin ohjelmiin (21,0)
 • 35,6 miljoonaa euroa musiikkiin ja radioon liittyviin esityskorvauksiin, esitysoikeuspalkkioihin, uusintakorvauksiin sekä muihin ohjelmiin liittyviin oikeusmaksuihin (36,8).
 • Ostimme ulkopuolisia palveluita 71,0 miljoonalla eurolla (63,6). Luku sisältää tietoteknisiä palveluja, tuotantopalveluja, kiinteistöpalveluja, korjaus- ja huoltotöitä sekä muita palveluja.