Hyppää pääsisältöön
Yle yhtiönä

Ylen vuosi 2018

Toimintaympäristön ja teknologioiden riskit ja mahdollisuudet

Suomalaisten ulottuvilla on globaalisti valtava tarjonta erilaisia mediasisältöjä ja verkkopalveluja, jotka älypuhelimien ja muiden kannettavien laitteiden myötä kulkevat käyttäjänsä mukana.

Yleisöt sirpaloituvat ja eriytyvät ja suuret kansainväliset toimijat ovat vallanneet tilaa kansallisilla mediamarkkinoilla. Tämä on asettanut kaikki kotimaiset mediayhtiöt uuden tilanteen eteen.

Seuraamme jatkuvasti muutoksia median käyttötavoissa, teknologiassa ja jakeluteissä.

Hyvä ja vahva yleisösuhde on Ylen etu, mutta alati muuttuva toimintaympäristö ja mediankäytön muuttuminen asettavat meille ison haasteen. Ylen on pysyttävä muutoksen vauhdissa mukana, jotta laadukas julkinen palvelu säilyy merkityksellisenä ja kiinnostavana suomalaisille.

Yli 90 prosentilla suomalaisista kotitalouksista on tietokone ja älypuhelin. Tabletteja on hieman yli 60 prosentilla talouksista ja puettavaa tietotekniikkaa vajaalla 30 prosentilla.
Yli 90 prosentilla suomalaisista kotitalouksista on tietokone ja älypuhelin. Tabletteja on hieman yli 60 prosentilla talouksista ja puettavaa tietotekniikkaa vajaalla 30 prosentilla. laitteet

Strategisia riskejä ja mahdollisuuksia

Näemme toimintaympäristön ja teknologian muutoksista nousevat haasteet paitsi riskeinä myös mahdollisuuksina. Tuomme havainnot osaksi Ylen strategiatyötä. Ylen strategia viitoittaa polun, jolla pyrimme kehittymään muuttuvassa mediamaisemassa.

Globalisoituvassa maailmassa haluamme vahvistaa kansallista luovaa sektoria ja media-alan yhteistyötä. Olemme muun muassa perustaneet yhteistyössä alan toimijoiden kanssa Mediapoliksen, media-alan keskittymän Tampereelle.

Mediankäytössä tapahtuneisiin muutoksiin olemme vastanneet monella tavoin. Olemme esimerkiksi:

  • parantaneet henkilökohtaista palvelua kehittämällä Yle Tunnusta
  • kiinnittäneet erityistä huomiota henkilötietojen käsittelyn turvallisuuteen ja varmuuteen Yle Tunnuksen osalta
  • opettaneet Voitto-robotin lähettämään älykkäitä uutisilmoituksia Uutisvahdin lukitusnäytölle
  • kehittäneet voimallisesti Yle Areenan tarjontaa ja parantaneet sen saatavuutta eri laitteilla
  • mahdollistaneet Areenan sisältöjen käytön ulkomailta niille henkilöille, joiden pysyvä asuinpaikka on Suomi
  • lisänneet podcast-tarjontaa Areenassa ja suunnitelleet uusia sisältömuotoja älykaiuttimia varten
  • avanneet artikkeleiden tekstisisältöjä tekoälyn ja koneoppimisen kehittämiseen.

Riskikartoituksia vuosittain

Riskikartoitusten perusteella Ylen merkittävimmät riskit liittyvät paitsi toimintaympäristöön ja sen kehitykseen, myös sisältöihin ja niiden löydettävyyteen sekä toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen.

Riskienhallinta ja muu sisäinen valvonta rakentuvat hallituksen hyväksymille sisäisen valvonnan periaatteille.