Hyppää pääsisältöön
Yle yhtiönä

Ylen vuosi 2018

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtajat 2018

Yleisradion toimitusjohtajana toimi 31.8.2018 asti Lauri Kivinen. Merja Ylä-Anttila aloitti toimitusjohtajana 1.9.2018.

Toimitusjohtaja johtaa yhtiön toimintaa osakeyhtiölain sekä yhtiön hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Merja Ylä-Anttilan potretti
Merja Ylä-Anttilan potretti Merja Ylä-Anttila,toimitusjohtajat,johtoryhmät

Merja Ylä-Anttila, toimitusjohtaja 1.9.2018 lähtien

Koulutus: valtiotieteen ylioppilas, Helsingin yliopisto
Synt.: 1960
Päätoimi: Toimitusjohtaja 1.9.2018–
Johtoryhmässä vuodesta 1.9.2018–


Henkilökuva, Lauri Kivinen katsoo kohti
Henkilökuva, Lauri Kivinen katsoo kohti Kuva: Yle Kuvapalvelu Yle,Lauri Kivinen,yleisradiotoiminta

Lauri Kivinen, toimitusjohtaja 31.8.2018 asti

Koulutus: KTM
Synt: 1961
Päätoimi: Toimitusjohtaja 2010–31.8.2018
Johtoryhmässä 2010–31.8.2018


Toimitusjohtajan keskeisiin tehtäviin kuuluu

  • vastata hallitukselle yhtiön toiminnan tuloksellisuudesta
  • johtaa yhtiön toimintaa
  • vastata hallitukselle esiteltävien asioiden valmistelusta
  • esitellä asiat hallituksessa ja osaltaan hallintoneuvostossa
  • vastata hallintoneuvoston päätösten täytäntöönpanosta yhdessä hallituksen kanssa
  • vastata hallituksen päätösten täytäntöönpanosta
  • nimittää johtajille raportoivat päälliköt yksi yli yhden -periaatteen mukaisesti.

Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Hallitus myös arvioi toimitusjohtajan suoritusta vuosittain ja päättää hänen palkastaan. Toimitusjohtaja ei saa olla hallintoneuvoston eikä hallituksen jäsen.

Toimitusjohtajan palkka ja muut etuudet

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää hänen palkastaan ja muista toimeen liittyvistä ehdoista. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot määritellään hallituksen hyväksymässä toimitusjohtajasopimuksessa. Toimitusjohtaja kuuluu työntekijäin eläkelain TyEL:n piiriin, joka tarjoaa palvelusaikaan ja työansioihin perustuvan eläketurvan laissa säädetyllä tavalla. Toimitusjohtajalla ei ole lisäeläke-etuuksia.

Toimitusjohtajan toimisuhteessa noudatettava irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Toimitusjohtajasopimuksen mukaan yhtiön tulee maksaa johtajalle irtisanomisajan palkan lisäksi erokorvauksena kuuden kuukauden kokonaispalkkaa vastaava määrä sopimuksen päättyessä yhtiön suorittamaan irtisanomiseen tai jos sopimus päätetään yhteisellä sopimuksella Yleisradion aloitteesta.

Toimitusjohtajille maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2018 olivat 385 024 euroa sisältäen vuodelta 2017 maksetun tuloskorttipalkkion 41 572 euroa sekä puhelinedun. Lisäksi toimitusjohtaja on oikeutettu työsuhdeautoon, mitä etua hän ei ole kuitenkaan käyttänyt.

Johtoryhmä 2018

Ylen johtoryhmän jäsenet nimittää hallitus. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti, keskimäärin kaksi kertaa kuussa.

Ylen johtoryhmään kuuluivat vuoden 2018 lopussa toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila, Julkaisut-yksikön johtaja Ismo Silvo, Luovien sisältöjen johtaja Ville Vilén, Uutis- ja ajankohtaistoiminnan johtaja Jouko Jokinen, Svenska Ylen johtaja Marit af Björkesten, Tuotannot-yksikön Janne Yli-Äyhö, talous- ja henkilöstöpalvelujen johtaja Maisa Hyrkkänen, HR-, viestintä- ja strategiatoimintojen johtaja Gunilla Ohls ja lakiasiainjohtaja Katri Olmo.

Ismo Silvon potretti.
Ismo Silvon potretti. Kuva: Kimmo Räisänen / Yle Ismo Silvo,vastaavat toimittajat,henkilöstö

Ismo Silvo, johtaja, Julkaisut

Julkaisut-yksikkö suunnittelee Ylen ohjelmatarjonnan kokonaisuuden, profiloi julkaisukanavat ja koordinoi television, radion ja internetin sisällöt. Julkaisuille kuuluu myös tuotekehitys, asiakkuustutkimus, markkinointi, arkisto sekä kansainvälinen ohjelmahankinta.

Koulutus: VTT

Synt.: 1958

Päätoimi: Johtaja, Julkaisut 2012–

Johtoryhmässä vuodesta 2005.


Ville Vilénin potretti.
Ville Vilénin potretti. vastaavat toimittajat,Ville Vilén,johtoryhmät

Ville Vilén, johtaja, Luovat sisällöt

Luovat sisällöt -yksikkö vastaa suomenkielisistä sisällöistä ja niiden kehittämisestä tv:ssä, radiossa ja internetissä. Sisältöalueita ovat: asiaohjelmat, kulttuuri ja viihde, draama, lapset ja nuoret sekä Radion sinfoniaorkesteri.

Koulutus: KM
Synt.: 1963
Päätoimi: Johtaja, Luovat sisällöt 2011–
Johtoryhmässä vuodesta 2006.


Jouko Jokisen potretti
Jouko Jokisen potretti Jouko Jokinen,Yle Uutiset,vastaavat toimittajat,johtoryhmät

Jouko Jokinen, johtaja, Uutis- ja ajankohtaistoiminta

Uutis- ja ajankohtaistoiminta vastaa Ylen uutis-, urheilu- ja ajankohtaissisällöistä, aluetoiminnasta sekä näiden sisältöjen kehittämisestä tv:ssä, radiossa ja internetissä.

Koulutus: HuK

Synt.: 1959
Päätoimi: Johtaja, Uutis- ja ajankohtaistoiminta 2017–
Johtoryhmässä vuodesta 2017.


Nainen (Marit af Björkestén) hymyilee kameraan.
Nainen (Marit af Björkestén) hymyilee kameraan. Marit af Björkesten,vastaavat toimittajat,Svenska Yle

Marit af Björkesten, johtaja, Svenska Yle

Svenska Yle suunnittelee ruotsinkieliset kaavio- ja kanavaprofiilit sekä vastaa sisällöistä ja julkaisusta kaikissa ruotsinkielisissä välineissä.

Koulutus: VTM
Synt.: 1970
Päätoimi: Johtaja, Svenska Yle 2012–

Johtoryhmässä vuodesta 2012.


Janne Yli-äyhön potretti
Janne Yli-äyhön potretti johtoryhmät,Janne Yli-Äyhö

Janne Yli-Äyhö, johtaja, Tuotannot

Tuotannot-yksikkö vastaa oman ohjelmatuotannon toteutuksesta ja johtaa tuotannon, tekniikan ja toimitilojen palvelutoimintoja.

Koulutus: DI
Synt: 1963
Päätoimi: Johtaja, Tuotannot 2012–
Johtoryhmässä vuodesta 2012.


Maisan Hyrkkäsen potretti.
Maisan Hyrkkäsen potretti. Maisa Hyrkkänen,johtoryhmät

Maisa Hyrkkänen, johtaja, Talous- ja henkilöstöpalvelut

Koulutus: KTM
Synt.: 1964
Päätoimi: Talous- ja henkilöstöpalvelujen johtaja 2018–
Johtoryhmässä vuodesta 2014.


Gunilla Ohlsin potretti
Gunilla Ohlsin potretti Kuva: Kimmo Räisänen / Yle Gunilla Ohls,johtoryhmät,henkilöstö

Gunilla Ohls, johtaja, HR-, viestintä- ja strategiatoiminnot

Koulutus: Ekonomi, DE, Svenska Handelshögskolan
Synt.: 1956
Päätoimi: HR-, viestintä- ja strategiatoimintojen johtaja 2018–
Johtoryhmässä vuodesta 2011.


Katri Olmon potrettikuva
Katri Olmon potrettikuva Yle,Katri Olmo

Katri Olmo, johtaja, Lakiasiat

Koulutus: Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari
Synt.: 1959
Päätoimi: Lakiasiainjohtaja 2011–
Johtoryhmässä vuosina 2011–2017, 2018–


Johtoryhmän tehtävät

Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön toiminnan johtamisessa sekä yhtiön strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteuttamisessa.

Johtoryhmän palkka ja muut etuudet

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta valmistelee johtoryhmän jäsenten työehtoihin ja palkitsemiseen liittyvät asiat ja niistä päättää hallitus. Vuonna 2018 johtoryhmän jäsenten kokonaispalkka poislukien toimitusjohtajan palkka oli 1 290 220 euroa. Summa sisältää johtoryhmän jäsenille vuonna 2018 maksetun vuoden 2017 tuloskorttipalkkion suuruudeltaan 118 630 euroa.

Johtoryhmän jäsenillä on palkan lisäksi puhelinetu sekä oikeus hallituksen hyväksymien autoetuperiaatteiden mukaiseen työsuhdeautoon, joka on osa kokonaispalkkaa. Johtoryhmän jäsenillä ei ole lisäeläke-etuuksia.