Hyppää pääsisältöön
Yle yhtiönä

Ylen vuosi 2018

Toimitusjohtajan katsaus 2018: Suuria tapahtumia ja yhteiskunnallisia hankkeita

Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila.
Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila. Kuva: Yle / Jyrki Valkama Merja Ylä-Anttila,Yle,toimitusjohtaja

Vuosi 2018 oli Ylelle monella tapaa menestyksellinen ja merkityksellinen. Suomalaisten mielestä hoidimme julkisen palvelun tehtäväämme hyvin ja luottamus toimintaamme on korkealla, kuten ennenkin.

Kysymme joka vuosi suomalaisilta arviota toiminnastamme. Ylen arvo suomalaisille -tutkimuksen mukaan olemme onnistuneet vastaamaan suomalaisten odotuksiin ja täyttäneet meille uskotun tehtävän hyvin. Suomalaisista 69 prosenttia kertoo luottavansa Yleen paljon tai melko paljon. Kaikista mediayhtiöistä Yle koetaan luotettavimmaksi.

Pyydämme myös suomalaisilta arviota uutistoiminnastamme. Kyselyn mukaan luottamus on vahvaa – 89 prosenttia suomalaisista luottaa Yle Uutisiin ja yli puolet pitää Yleä uutistoimijoiden ykkösenä. Näistä luvuista on innostavaa lähteä kehittämään toimintaa edelleen ja panostaa vahvasti tarjonnan laatuun ja journalistiseen riippumattomuuteen.

Vuosi oli isojen, suomalaisia yhdistävien tapahtumien aikaa. Kiinnostusta herättivät niin Suomen presidentinvaalit kuin Yhdysvaltain ja Venäjän johtajien huipputapaaminen Helsingissä. Tavoitimme television ja Yle Areenan kautta 1,9 miljoonaa suomalaista huipputapaamiseen liittyvillä lähetyksillä. Urheilukansaa hemmoteltiin Etelä-Korean olympialaisilla ja jalkapallon MM-kisoilla.

Vuoden 2018 tarjontaan on sisältynyt monipuolisia ja suomalaisia kiinnostaneita sisältöhankkeita, vahvaa tutkivaa journalismia, vaikuttavaa draamaa ja uusia kokeiluja historiaakaan unohtamatta. Sadan vuoden takaisen sisällissodan muistovuosi on näkynyt ohjelmistossa ja aihetta on käsitelty monipuolisesti.

Suhteemme suomalaisiin on vahva

Määrällisesti julkisen palvelun tarjontamme radiossa ja televisiossa kasvoi hivenen edellisvuodesta. Yle Areenan kehitystyöhön panostettiin voimakkaasti ja tarjontaa lisättiin. Yle Areenan palvelujen saatavuus helpottui merkittävästi, kun EU:n siirrettävyysasetuksen myötä palvelun videosisällöt avautuivat käytettäväksi Areenan mobiili-sovelluksilla EU-alueella. Käyttö edellyttää kirjautumista Yle Tunnuksella. Sisältöjen löydettävyyttä parannetaan jatkossakin osana mobiili- ja verkkopalvelujen kehitystyötä.

Ylellä on vankka asema suomalaisten mediankäytössä. Suomalaisista 95 prosenttia käytti jotain Ylen palvelua viikoittain. Luku on kaksi prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisvuonna. Myös vaikeasti tavoitettavassa nuorten ikäryhmässä tavoittavuus nousi hiukan. Yleiset median käyttötapojen muutokset heijastuvat myös Ylen palvelujen käyttöön. Tämä näkyy perinteisten televisio- ja radiokanavien viikkotavoittavuuden hienoisena laskuna ja vastaavasti verkon viikkotavoittavuuden nousuna.

Suhteemme suomalaisiin on vahvalla pohjalla. Televisiokanavista Yle TV1 oli edelleen katsotuin tv-kanava ja Yle Radio Suomi kuunnelluin radiokanava Suomessa. Taloustutkimuksen tekemässä vertailussa Yle Areena arvioitiin Suomen parhaaksi verkkobrändiksi 146 ulkomaisen ja kotimaisen brändin joukosta. Yle Areena on myös Suomen katsotuin verkkopalvelu ja se peittoaa jopa Netflixin, joka muualla on ykkönen.

Yle Tunnusten määrä on kasvanut huimasti. Miljoonas Yle Tunnus luotiin 9.10.2018 ja vuoden lopussa Tunnuksia oli jo lähes 1,1 miljoonaa. Tunnuksia käyttävät kaikenikäiset suomalaiset. Kirjautuneet käyttävät aikaa Yle Areenassa nelinkertaisesti verrattuna ei-kirjautuneisiin. Kirjautuneiden joukossa on paljon Ylen sisältöjen vakiintuneita käyttäjiä, mutta Tunnuksen hyödyt ovat ilmeiset myös heille, jotka käyttävät Ylen palveluja harvemmin: suosikkien valitseminen tai katselun jatkaminen samasta kohdasta toisella laitteella parantavat käyttökokemusta ja ohjelmien löydettävyyttä.

Uutta kohti yhdessä

Hyvä yleisösuhde ilahduttaa, mutta sen säilyttämiseksi on jatkossakin nähtävä vaivaa. Suomalaisten ajasta kilpailevat Ylen tarjonnan lisäksi muut mediat, alati kasvava verkkotarjonta, pelimaailma ja tapahtumat. Ylen palvelujen erottuminen ja löydettävyys tarjontatulvan keskeltä ovat haaste, johon pyrimme löytämään ratkaisuja uudesta teknologiasta ja tekoälyn tuomista mahdollisuuksista.

Ylen visiona on olla suomalaisten merkityksellisin media. Onnistumme tässä, jos ymmärrämme erilaisten ihmisten tarpeita ja Yleen kohdistuvia odotuksia. Haluamme kuunnella herkällä korvalla suomalaisia ja vastata toiveisiin kehittämällä toimintaamme rohkeasti. Ketteryys ja joustavuus eivät sulje pois perinteiden arvostamista, tehokkuutta ja erityisesti vastuullisuutta kaikessa toiminnassa.

Yle on olemassa ihmisiä varten. Strategiamme mukaisesti Yle vahvistaa yhteisöllisyyttä kuuntelemalla, osallistamalla ja yhdistämällä erilaisia ihmisiä. Lisäämme yhteisöllisyyttä tarjoamalla monimuotoisia sisältöjä ja palveluja erilaisiin mediakäytön tilanteisiin. Vuonna 2018 perustetun Yle Raadin avulla teemme aktiivista yhteistyötä erityispalvelujen aktiivikäyttäjien ja vammaisjärjestöjen asiantuntijoiden kanssa uusien palvelujen kehittämiseksi.

Panostamme edellisvuosien tapaan 15–20 prosenttia resursseista kehityshankkeisiin, kuten nuorille suunnattuihin sisältöihin ja verkkokehitykseen. Uuden kehitystyön lisäksi on huolehdittava myös siitä, että Ylen tarjonnassa on merkityksellisiä sisältöjä kaikille suomalaisille iästä, asuinpaikasta,varallisuudesta ja taustasta riippumatta. Se on Ylen tehtävän ydintä.

Ylen tärkeä tehtävänä on tarjota kaikille mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan ja tukea näin demokratiaa. Toteutamme tätä tarjoamalla sisältöjä ja palveluja myös kielivähemmistöille ja erityisryhmille, joille muuta mediatarjontaa on vähän.

Uusia kokeiluja ja yhteistyötä

Roolimme kotimaisen kulttuurin ja luovan alan vahvistajana ja työllistäjänä on merkittävä. Yle on avainroolissa kotimaisten elokuvien rahoittajana ja jakeluväylänä ja olemmekin käytännössä ainoa dokumentti- ja lyhytelokuvia rahoittava mediayhtiö Suomessa.

Kansanedustaja Arto Satosen parlamentaarisen työryhmän linjausten mukaisesti Yle on kasvattanut ohjelmien ja esitysoikeuksien hankintaa kotimaisilta tuotantoyhtiöiltä. Viime vuonna hankintoja tehtiin yhteensä 47,5 miljoonalla eurolla, joka oli enemmän kuin alunperin suunniteltiin. Pidämme tärkeänä, että yhteistyökumppanimme on valmis sitoutumaan toiminnassaan Ylen arvoihin ja noudattaa eettistä toimintatapaa. Media- ja elokuva-alalla esiin nousseet #metoo-tapaukset ovat selvästi paljastaneet toimintakulttuuriin liittyviä kehityskohteita. Näihin haluamme yhteistyössä puuttua.

Ohjelmasisältöihin liittyvän yhteistyön lisäksi kehitämme kumppaniemme kanssa esimerkiksi tekoälyä, robotiikkaa tai dataohjautuvuutta sekä ketteriin toimintatapoihin liittyen. Yle on yksi Suomen merkittävimmistä teknologiataloista – seikka, jota ei välttämättä heti tule ajatelleeksi. Uutisvahdin Voitto-robotti teki historiaa, kun ensimmäisenä maailmassa lähettää älykkäitä suosituksia mobiililaitteen lukitusnäytölle.

Vastuullisuus on arjen valintoja

Ylen yhteiskuntavastuuseen kuuluvat vastuullinen rahankäyttö sekä huolenpito verovaroin rahoitetusta yhtiöstä. Vuonna 2018 taloutemme pysyi tasapainossa.

Vastuullisuus on elimellinen osa Ylen tehtävää Suomessa. Ylen julkisen palvelun tehtävän ytimessä on tuottaa arvoa yhteiskunnalle ja tukea eri väestöryhmien, alueiden, kielten ja kulttuurien elinvoimaa sekä kansalaisten osallisuutta ja tasavertaisuutta. Pyrimme ottamaan huomioon sidosryhmien odotukset ja vaatimukset kaikessa toiminnassamme. Näkyvin osa yhteiskuntavastuustamme toteutuu monipuolisena tarjontana, jossa otetaan huomioon niin taloudellinen, sosiaalinen kuin ympäristöäkin koskeva vastuu. Lisäksi Ylen hallitus on hyväksynyt yhteiskuntavastuun periaatteet, jossa on määritelty vastuuseen liittyviä painopisteitä. Yhteiskuntavastuun osa-alueita kehitetään voimakkaasti jatkossa.

Syksyllä 2018 aloitin Ylen toimitusjohtajana ja sain johdettavakseni maineikkaan yhtiön, jolla on pitkä historia ja vahva asema suomalaisten arjessa. Sellaisena haluamme Yleä muuttuvassa mediamaailmassa edelleen kehittää.

Olen kokenut uuden tehtävän innostavana ja monipuolisena sekä paljon uusia mahdollisuuksia tarjoavana näköalapaikkana.

Kiitos teille suomalaiset, teemme tätä kaikkea Teitä varten yhdessä osaavan ja ammattitaitoisen henkilökuntamme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Arvostamme sitä, että kannustatte meitä aina vain parempiin suorituksiin yhteisen Ylen puolesta!

Merja Ylä-Anttila
toimitusjohtaja
Yle