Hyppää pääsisältöön
Yle yhtiönä

Ylen vuosi 2018

Työhyvinvointi ja tasa-arvo

Yleläiset ovat innostuneista työstään. Olemme tehneet jo vuosikymmeniä tavoitteellista ja aktiivista tasa-arvotyötä, joka on tuottanut hyviä tuloksia.

Kysymme vuosittain yleläisiltä kokemuksia työn merkityksellisyydestä, työyhteisön ilmapiiristä, esimiestyöstä ja yhtiön käytännöistä Hyvä työpäivä Ylessä -kyselyllä. Kyselyyn vastasi 72 prosenttia henkilöstöstä ja yleläisten antama kokonaisarvosana asteikolla 1–5 oli 3,70 (2017: 3,74).

Vuonna 2018 kyselyssä nousivat esiin vahva luottamus omaan esimieheen ja työyhteisöön. Yleläiset ovat myös innostuneita omasta työstään. Luottamus johtoon sekä kuulluksi tulemisen kokemus parani. Sen sijaan Ylen toiminnan läpinäkyvyyden koettiin hieman heikentyneen.

Tuemme työhyvinvointia yksilöllisesti ja esimiesten työnohjauksella sekä erilaisilla työkykyä ylläpitävillä ohjelmilla. Koulutusta on annettu muun muassa työvuorosuunnitteluun, jotta epäsäännöllisen työn terveydellistä rasitusta voidaan vähentää. Ennaltaehkäisevän toiminnan ohella tuki- ja liikuntaryhmistä saa apua.

Ylessä toimii työajan ulkopuolella myös monia aktiivisia liikunta- ja harrastekerhoja, jotka edesauttavat työssä jaksamista ja viihtymistä.

Tasa-arvon toteutuminen

Vakituisista yleläisistä naisia on tarkalleen puolet eli 50 %. Toimittajista ja tuottajista naisia on noin 55 %.

Jotkut pienemmät ammattiryhmät ovat edelleen hyvin nais- tai miesvaltaisia. Pyrimme paneutumaan näihin ongelmakohtiin tehostetusti vuoden 2019 aikana.

Ohjelmatyöntekijöiden tes-alueella, jolla työskentelee kaksi kolmasosaa yleläisistä, naisten keskipalkka on 99,7 % miesten keskipalkasta. Koko henkilöstön tasolla vastaava luku on 98 %.

Päivitimme tasa-arvo- ja työhyvinvointisuunnitelmaamme vuoden 2018 aikana. Kiinnitämme suunnitelmassa huomiota tasa-arvon toteutumiseen erityisesti rekrytoinneissa, sisäisessä kierrossa ja palkoissa. Tutustu tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaamme vuosille 2018-2019.

Meillä on syrjintään, työpaikkakiusaamiseen ja muuhun epäasialliseen kohteluun nollatoleranssi. Ongelmia ennaltaehkäistään ja niihin puututaan selkeiden toimintamallien avulla.

Kuvassa Ylen kesäharjoittelijat.
Kuvassa Ylen kesäharjoittelijat. Kuva: Väinö Vasara/Yle harjoittelijat,arkistot
Kuvassa Ylen kesäharjoittelija Abdulmutaleb Serag.
Kuvassa Ylen kesäharjoittelija Abdulmutaleb Serag. Kuva: Väinö Vasara/Yle harjoittelijat,uutiskuvaus

Teemme työtä yhdenvertaisuuden eteen

Tavoitteenamme on rekrytoida mahdollisimman monipuolisista taustoista tulevia työntekijöitä, joilla on tehtäviin soveltuvaa osaamista.

Perustimme harjoitteluohjelman, joka on suunnattu

  • vailla ammattikoulutusta oleville koulunsa päättäneille nuorille
  • toimintarajoitteisille, esim. Keskuspuiston ammattiopiston media-assistenttilinjan opiskelijat
  • ja maahanmuuttajataustaisille nuorille, esim. Suomen Pakolaisavun työllistämishankkeen kautta.

Harjoittelu on palkallinen ja kestää 1–2 kuukautta.

Havaitsimme harjoitteluohjelman erittäin toimivaksi, ja jatkamme sitä vuonna 2019.

Lue juttu vuonna 2018 meillä työharjoittelussa olleista nuorista.