Hyppää pääsisältöön
Yle yhtiönä

Ylen vuosi 2018

Työkulttuuri ja osaamisen kehittäminen

Keskityimme vuonna 2018 erityisesti vahvistamaan itseohjautuvaa ja kokeilevaa työkulttuuria Ylessä sekä kehittämään tapoja kuulla yleläisiä paremmin.

Halusimme tietää mikä yleläisiä draivaa eteenpäin. Siksi kysyimme heiltä fiiliksiä työstä kyselyissä sekä tapaamisissa uuden toimitusjohtajamme Merja Ylä-Anttilan kanssa. Tässä yleläisten sanoma tiivistettynä.

Yleläisiä innostaa se, että saamme tehdä merkityksellistä työtä kaikille suomalaisille."Ylen arvot, julkisen palvelun tehtävä, mediakentän ykkönen kotimaassa, ykkösketjua myös eurooppalaisten kollegayhtiöiden joukossa. Jatkuva työn merkityksellisyyden kokemus."
― yleläinen

Kaksi Yle ulkotuotantojen naista virittävätä kameraa
Kaksi Yle ulkotuotantojen naista virittävätä kameraa Kuva: Ilmari Fabritius Yle,kamerat

Ulkotuotantotiimin jäseniä kuvaamassa
Ulkotuotantotiimin jäseniä kuvaamassa Kuva: Ilmari Fabritius Yle

Innostumme myös hyvistä työkavereista ja yhdessä tekemisestä sekä siitä, että työmme on monipuolista ja vaihtelevaa."Tuntee kuuluvansa hienoon ammattilaistiimiin. Autetaan toinen toistamme. Lapsuuden haaveesta tuli työpaikkani, kyllä se vieläkin innostaa. Aina tarjotaan mahdollisuus oppia uutta."
–yleläinen


Yle on mahdollisuuksien talo, jossa saa luoda ja oppia uutta, kehittää ja kehittyä.

"Luova ja vaihteleva työ, mahtava työyhteisö. Lisäksi Yleisradion mahdollisuudet tehdä yhteiskunnallisesti vaikuttavia hankkeita ja palvella kaikkia suomalaisia suomalaisilla ohjelmilla."

– yleläinen

Kolme Ylen ulkotuotannon miestä lennättävät dronea
Kolme Ylen ulkotuotannon miestä lennättävät dronea Kuva: Ilmari Fabritius Yle

Ylessä kokeilevan ja itseohjautuvan työkulttuurin kehittäminen on osa päivittäistä työtä. Olemme koonneet hyväksi havaittuja työkaluja yhteen.

Lue lisää ketterästä muutosmatkastamme ja lataa käyttöösi Ylen Lean Culture Toolkit

Kannustamme yleläisiä liikkuvaan työhön ja siksi otimme vuoden aikana mm. käyttöön tiimikohtaiset etätyösopimukset, joiden piirissä oli jo yli 1 000 yleläistä vuoden lopussa.

Haluamme myös juhlia onnistumisia. Siksi kahvittelimme korvapuustien kera, kun miljoonas Yle Tunnus luotiin 9.10.2018.

Toimiva esimiestyö takaa sujuvan arjen. Olemme pitkäjänteisesti panostaneet johtamis- ja esimiestaitojen kehittämiseen ja sparrasimme esimiehiä valmennuksilla, mentoroinnilla ja coachauksella. Hyvä työpäivä Ylessä -kyselyssä lähi-esimiehet saavat hyvät arviot. Lue lisää HTY-kyselyn tuloksista.

Käynnistimme yhdessä yleläisten kanssa työn, jossa luodaan visio siitä millainen Yle parhaimmillaan voi olla työpaikkana. Samalla määrittelemme tulevaisuuden osaamisalueita ja hyvän johtamisen periaatteet. Työ jatkuu vuonna 2019.

Osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittämisessä tähyämme tulevaisuuteen ja yritämme nähdä millaisia tietoja ja taitoja yleläiset tarvitsevat muuttuvan maailman keskellä. Käynnistimme työpajat, jossa tiimit määrittävät itse tulevaisuuden osaamisalueitaan ja niitä tukevia kehityssuunnitelmia.

Kaikissa yksiköissämme oli myös omia osaamisen ja työtapojen kehittämishankkeita. Tärkeitä teemoja olivat mm. digitaaliset taidot, yleisövuorovaikutus, tekoälyn ja datan hyödyntäminen sekä visuaalisuus.

Moni yleläinen toivoi, että Ylessä olisi enemmän mahdollisuuksia tehtäväkiertoon, joten kehitimme kiertoa entistä sytemaattisemmaksi. Vuoden aikana arviolta toistasataa yleläistä kokeili muita työtehtäviä oman yksikkönsä tai yhtiön sisällä osana lyhytaikaista tehtäväkiertoa.

Teemme työtä yhä enemmän asiantuntija- ja yhteistyöverkostoissa

Pasilan suomenkielisessä uutistoiminnassa muodostettiin vuoden aikana seitsemän mikrotoimitusta lisäpanostusta kaipaavien aiheiden ympärille. Mikrotoimituksissa toimittajat ja muut uutisammattilaiset, kuten kuvaajat, graafikot, taittavat toimittajat, meteorologit, käsittelevät aiheita ja tekevät juttuja verkostomaisesti sparramaalla ja ideoimalla sekä kehittävät aihealueeseen liittyvää osaamistaan esimerkiksi vierailujen avulla.

Mikrotoimitusten aiheiksi valikoituivat Euroopan unioni, kansainvälinen talous, turvallisuuspolitiikka, ruoka, digitalisaatio ja tulevaisuus, ilmastonmuutos sekä nuorten journalistien verkosto. Alkuvuonna 2019 perustimme vielä kahdeksannen mikrotoimituksen aiheena terveys.

Mikrotoimitukset ovat olleet suosittuja ja hakijoita on ollut runsaasti. Nyt mukana noin sata yleläistä uutis- ja ajankohtaistoiminnasta.

Journalismin akatemiassa 2018 Donara Barojan, tutkimuksen ja kehityksen apulaisjohtaja, DFRLab, pitää koulutusta digitaalisen vaikuttamisen tunnistamisesta.
Journalismin akatemian järjestämässä koulutuksessa DFRLabin Donara Barojan kertoo yleläisille digitaalisen vaikuttamisen tunnistamisesta. Journalismin akatemiassa 2018 Donara Barojan, tutkimuksen ja kehityksen apulaisjohtaja, DFRLab, pitää koulutusta digitaalisen vaikuttamisen tunnistamisesta. Kuva: Yle journalismi,journalismin akatemia

Journalismin akatemia keskittyy journalismin laatuun

Journalismin akatemia käynnisti toimintansa. Se auttaa yleläisiä tekemään eettisesti kestävää ja monipuolista journalismia erilaisille yleisöille. Koulutuksiin osallistui syyskaudella 450 yleläistä. Lisäksi tuhat yleläistä pohti luottamuksen ja vuorovaikutuksen rakentamista yleisöjen kanssa Ylen journalismin päivillä marraskuussa.

Akatemiassa puhumme siitä, mistä hyvä, luotettava ja merkityksellinen journalismi on tehty.― Elina Ravantti, Journalismin akatemian päällikkö

Journalismia tekee yli puolet yleläisistä joko sanan, kuvan, äänen, grafiikan ja koodin avulla.

Aiheiden kirjokin on laaja – on uutis- ja ajankohtaisaiheita, tutkivaa journalismia sekä journalismia kulttuurista, urheilusta, viihteestä, musiikista, tieteestä, terveydestä, oppimisesta ja ympäristöstä. Myös journalismin muodot vaihtelevat keskusteluista, dokumentteihin ja somevideoihin.

Lue lisää akatemian päällikön Elinan blogista