Hyppää pääsisältöön

Ylen vastaavat toimittajat sananvapauden päivänä: "Sananvapauteen sisältyy aina vastuu"

Kuvassa teksti Puolusta journalismia! #sananvapaudenpäivä
Kuvassa teksti Puolusta journalismia! #sananvapaudenpäivä journalismi

Kansainvälistä sananvapauden päivää vietetään perjantaina 3.5. Päivää on vietetty maailmanlaajuisesti jo vuodesta 1993, jolloin YK:n yleiskokous julisti Unescon aloitteesta nimetä päivän kansainväliseksi lehdistönvapauden päiväksi.

Kysyimme Ylen vastaavilta toimittajilta, mitä sananvapaus heille merkitsee ja miksi se on tärkeää juuri nyt. Kysymyksiin vastaavat Ylen vastaavat toimittajat Marit af Björkesten (Svenska Yle), Jouko Jokinen (Uutis- ja ajankohtaistoiminta), Maiju Saijets (Yle Sápmi), Ville Vilén (Luovat sisällöt) ja Ismo Silvo (Julkaisut).

  1. Mitä sananvapaus minulle tarkoittaa?
  2. Miksi sanavapaus on tärkeää juuri nyt?
Marit af Björkestenin potrettikuva.
Marift af Björkesten Marit af Björkestenin potrettikuva. Kuva: Kimmo Räisänen / Yle Marit af Björkesten,vastaavat toimittajat,Svenska Yle,henkilöstö

Marit af Björkesten, Svenska Ylen vastaava toimittaja

1. Sananvapaudessa vastuu ja vapaus kietoutuvat toisiinsa. Päätoimittajana kannan vastuun siitä, että me käytämme vapautamme mahdollisimman hyvin suomalaisten ja yhteiskunnan hyväksi.

Ei riitä että välitämme tietoa, tutkimme ja löydämme ne yhteiskunnallisesti olennaiset faktat, jotka muuten eivät ole suomalaisten saatavilla. Meidän on myös asetettava tiedot oikeisiin mittasuhteisiin, selitettävä monimutkaisia yhteyksiä ja luotava yhteistä pohjaa yhteiskunnalliselle keskustelulle. Tämä taas vaatii meiltä rohkeutta ja viisautta, mutta myös itsekritiikkiä ja kykyä käydä avointa keskustelua valinnoistamme.

2. Sananvapauden tilan arviointi on hyvä tapa mitata demokratian toimivuutta.

Se, että suomalainen yhteiskunta vaalii sananvapautta on osoitus siitä, että demokratiamme voi hyvin.

Toisaalta meitä muistutetaan päivittäin siitä, että sananvapaus ei ole itsestäänselvyys edes Euroopassa. Myös meillä näkyy huolestuttavia ilmiöitä kuten uhkailua, häirintää, maalittamista ja näiden myötä lisääntyvää pelkoa.

Me pohdimme päivittäin, miten Yle voisi toimia yhteisenä alustana rakentavalle julkiselle keskustelulle myös tulevaisuudella. Toisaalta meidän on myös varmistettava, että ahdistelu ja häirintä eivät vaikuta journalismin sisältöön, eivätkä vaienna toimittajia tai lähteitä.

Jouko Jokisen potretti
Jouko Jokinen Jouko Jokisen potretti Jouko Jokinen,Yle Uutiset,vastaavat toimittajat,johtoryhmät

Jouko Jokinen, Uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaava toimittaja

1. Sananvapaus on työni ja oikeastaan koko elämäni perusta. Se kuuluu samaan suurten sanojen ja arvojen sarjaan kuin vaikkapa tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja lähimmäisen rakkaus. Jos ajattelun ja sanomisen vapaus vietäisiin, se olisi vankila.

2. Suomi kuuluu niiden harvojen, ehkä muutaman kymmenen maan joukkoon, jossa sananvapaus toteutuu erittäin hyvin. Digitaalinen maailma on kasvattanut sananvapauden aivan uudelle tasolle. Samaan aikaan sananvapautta rajoitetaan koko ajan ja suunta on huolestuttava. Valitettavasti digitaalisuus auttaa tässäkin. Ei tarvitse kuin ajatella Kiinan kontrolliyhteiskuntaa.

Sananvapaus ei ole itsestäänselvyys Suomessakaan, täälläkin ihmisiä yritetään vaientaa. Toimittajat, tutkijat, poliitikot, virkamiehet ja ihan tavalliset ihmiset joutuvat vaientamisyritysten kohteiksi.

Meidän on kaikin tavoin rohkaistava ihmisiä käyttämään ja pitämään kiinni sananvapaudestaan. Pelolle ja painostukselle ei saa antaa tuumaakaan periksi.

Vapauden toinen puoli on aina vastuu. Toki myös tyhmillä mielipiteillä on sananvapaus, mutta jossakin menee raja, jota ei saa ylittää. Tätä rajaa Suomessa juuri nyt määritellään ja siitä pitää keskustella.

Maiju Saijetsin potrettikuva.
Maiju Saijets Maiju Saijetsin potrettikuva. Yle,maiju saijets

Maiju Saijets, Yle Sápmin vastaava toimittaja

1. Koska kuulun itse vähemmistöön ja työskentelen mediassa, joka tuottaa saamenkieliselle vähemmistölle sisältöjä, haluan korostaa sananvapauden merkitystä tästä näkökulmasta.

Minulle sananvapaus merkitsee vähemmistöjen oikeutta tarkastella, arvioida ja tuoda esiin ajatuksiaan maailmasta ja yhteiskunnasta ilman, että heidän tarvitsisi pelätä vaientamisyrityksiä.

2. Vihapuhe ympärillämme on lisääntynyt ja vähemmistöt ovat usein sen kohteena. Myös saamelaiset kokevat vaientamisyrityksiä, vihapuhetta tai jopa solvaamista Suomessa, jossa sananvapaus on turvattu perustuslaissa. Julkisesti käytetään yhä kovempaa kieltä ajattelematta sen yleiseen keskustelukulttuuriin tai sanojen kohteeseen. Tällaisten asioiden näkyväksi tekeminen ja keskustelu ovat niitä tapoja, joilla toivottavasti pystytään antamaan ääni myös niille, joita yritetään vaientaa.

Ville Vilénin potretti.
Ville Vilén Ville Vilénin potretti. vastaavat toimittajat,Ville Vilén,johtoryhmät

Ville Vilén, Luovien sisältöjen vastaava toimittaja

1. Sananvapaus on journalismin ja ihmisyyden lähtökohta. Suomessa ei vain aina muisteta, ettei tämä ole itsestäänselvyys kaikkialla.

Meidän on tärkeää pysähtyä miettimään, kuinka hyvä tilanteemme on ja vaalia sananvapauden käsitettä. Vapaus sisältää aina myös vastuun.

2. Sananvapauden käsitteen heikko kohta on se, että se voi myös kääntyä itseään vastaan. Viime aikoina sananvapautta on käytetty monissa sellaisessa tilanteessa, joissa kysymys ei olekaan sananvapaudesta, vaan halusta pukea vihapuhetta sananvapauden kaapuun. Kun tämä tehdään lisäksi anonyymisti, tärkeän kansalaisoikeuden suhteen ollaan valitettavasti täysin hakoteillä.

Ismo Silvon potretti.
Ismo Silvo Ismo Silvon potretti. Kuva: Kimmo Räisänen / Yle Ismo Silvo,vastaavat toimittajat,henkilöstö

Ismo Silvo, Julkaisujen vastaava toimittaja

1. Sananvapaus on yksi tasa-arvoisen, itsenäisen ihmisyyden keskeisimpiä piirteitä. Ihminen muodostuu ajatuksistaan, mielipiteistään, uskomuksistaan, jäsennellyistä kokemuksistaan ja tulevaisuuden toiveistaan. Ihminen ei voi olla täysi, ainakaan yhteisön jäsenenä, ilman kykyä ja mahdollisuutta ilmaista näitä asioita, eli sananvapauttaan. Olen koko urani työskennellyt julkisen palvelun parissa ja pohtinut sen ideaa. Julkisen palvelun tehtävänä on edistää ja vaalia sananvapautta länsimaisissa yhteiskunnissa.

Minulle on tärkeää, että julkinen palvelu antaa kantavan äänen kaikille yhteisön jäsenille. Näin se edistää ihmisten mahdollisuutta toteuttaa itseään yhteisön tasavertaisina jäseninä.

2. Sananvapaus on aina tärkeä. Ei ole hetkeä, jolloin sananvapautta ei tulisi aktiivisesti vaalia ja tarkkailla. Sananvapaus on kuin ruumiin kunto: jos sitä ei harjoita, tarkkaile ja treenaa, se heikkenee. Nyt elämme historiallista aikaa, jolloin liberaaleissa sananvapauden emomaissa sananvapautta haastetaan ja jopa vähätellään. Se on yksi vallankäytön (petollinen) taktiikka. Samaan aikaan sellaiset yhteiskunnat, joissa sananvapautta ei arvona koskaan ole ollutkaan, kokevat edistyvänsä hyvinvoinnin tiellä ilman sitä.

Tämä luo asetelman, jossa kysytään: onko sananvapaus tehokas vai tehoton keino edistää hyvinvointia ja kasvua – vai onko se arvo sinänsä. Minulle sananvapaus on ihmisarvon ja -arvostuksen ilmaisu ja siksi päämäärä sinänsä.

Kommentit

Lue myös - yle.fi:stä poimittua