Hyppää pääsisältöön

Yle selvitti vaalisisältöjen merkitystä suomalaisille: Varsinkin nuoret kokivat hyötyvänsä Ylen vaalitarjonnasta

Suurten puolueiden puheenjohtajien eduskuntavaalit 2019 tentti.
Suurten puolueiden puheenjohtajien eduskuntavaalit 2019 tentti. Kuva: Kalevi Rytkölä / Yle Eduskuntavaalit 2019,Suuri vaalikeskustelu,puolueen puheenjohtaja,Tv-studio,suuret puolueet

Suomalaiset kokivat hyötyvänsä Ylen vuoden 2019 eduskuntavaalien sisällöistä. Enemmistö Ylen vaalisisältöjä käyttäneistä sai tarpeellista tietoa ehdokkaan valintaan. Moni oivalsi uusia näkökulmia. Vaalisisällöistä oli myös apua siinä, että päätti äänestää vaaleissa.

Ylen teettämän kyselytutkimuksen mukaan 18–30-vuotiaista 85 prosenttia puhui vaaleista ystäville, perheelle tai kollegoille seurattuaan Ylen vaalisisältöjä. Vaalisisällöt olivat myös 58 prosentille yksi tärkeimmistä tietolähteistä vaaleista ja ne auttoivat 36 prosenttia siinä, että he päättivät ylipäänsä äänestää. Ylen vaalisisällöt aktivoivat suomalaisia koko väestön tasolla, mutta alle 30-vuotiaita vielä keskimääräistä paremmin.

”Tämä on hieno tulos. Tänä vuonna Yle pyrki vaalisisällöillään tavoittamaan erityisesti nuoria, ensimmäistä kertaa äänestäviä sekä maahanmuuttajataustaisia ja vieraskielisiä äänioikeutettuja. Tulokset osoittavat, että onnistuimme nuorten tavoittamisessa”, kertoo Ylen vaalisisältöjen päätuottaja Petri Kejonen.

Koko väestön tasolla Ylen vaalisisällöt auttoivat viidesosaa suomalaisista päätöksessä lähteä vaaliuurnille. Neljäsosa koki, että Ylen vaalisisällöt saivat oivaltamaan jotain uutta. Kaikista 18–79-vuotiaista 72 prosenttia puhui vaaleista ystävilleen, perheelleen tai kollegoilleen, kun he olivat seuranneet Ylen vaalitarjontaa.

Kysely on osa hanketta, jolla Yle arvioi yhtiön julkisen palvelun arvoa suomalaisille.

“Ylen tehtävänä on tukea demokratiaa ja jokaisen kykyä toimia yhteiskunnassa tasavertaisesti. Äänestämällä jokainen voi vaikuttaa Suomen tulevaisuuteen. Julkisen palvelun merkitystä tutkitaan, koska näin saamme suoraa palautetta suomalaisilta. Haluamme Ylessä kehittää jatkuvasti sisältöjämme ja palveluitamme”, sanoo toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila.

Eduskuntavaaleissa Yle toteutti ensimmäistä kertaa Vaalibotin, joka oli suunnattu erityisesti 18–22-vuotiaille ensiäänestäjille. Botin tavoitteena oli tehdä äänestämisestä helpompaa ja toisaalta myös parantaa nuorten tietämystä eduskuntavaaleista. Keskustakirjasto Oodissa järjestetty nuorten vaalitentti lähetettiin Yle TV1:ltä 12.4.2019.

Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus ja sen kohderyhmä oli äänioikeutettu suuri yleisö eli 18–79-vuotias väestö. Kyselyyn vastasi 1 500 henkilöä.

Erityisen paljon Ylen vaalisisällöt ovat aktivoineet nuoria. Alle 30-vuotiaista…

  • 85 prosenttia on puhunut vaaleista ystäville, perheelle tai kollegoille seurattuaan Ylen vaalisisältöjä
  • 75 prosenttia on etsinyt lisää tietoa vaaleihin liittyvistä asioista
  • 73 prosenttia sai tarpeellista tietoa ehdokkaan valintaan
  • 58 prosentille Ylen vaalisisällöt olivat yksi tärkeimmistä tietolähteistä vaaleissa
  • 48 prosenttia sanoo, että Ylen vaalisisällöt ovat saaneet oivaltamaan jotain uutta
  • 36 prosentille Ylen vaalisisällöt auttoivat siinä, että päätti äänestää vaaleissa.