Hyppää pääsisältöön

Näin kirjoitat täydellisen esseevastauksen reaaliaineen yo-kokeessa

Lyijykynä, terotin ja terotusroskaa tyhjän vihkon päällä.
Lyijykynä, terotin ja terotusroskaa tyhjän vihkon päällä. Kuva: Unsplash Abitreenit

Minkä verran kirjoitusasu vaikuttaa arviointiin reaaliaineiden yo-kokeessa? Miten esseevastaus pitäisi aloittaa, rakentaa ja lopettaa? Entä kuinka pitkä reaalikokeen esseevastauksen tulee olla? Lue vinkit siihen, miten kirjoitat parempia vastauksia reaalikokeissa.

Kirjoitustaitoa ei katsota vain äidinkielen kokeissa. Myös reaaliaineiden yo-kokeissa kirjoitustaidolla on merkitystä. Taito esittää ja analysoida tietoa on suoraan suhteessa siihen, miten hyvin se on hallussa. Asioiden välisten suhteiden osoittaminen vaatii kielellistä kykyä. Jos teksti on heikkoa, on ajattelukin heikkoa. Se kertoo siitä, ettei tietoa ole omaksuttu ja ymmärretty syvällisesti.

Yo-koevastauksen rakentamisessa kaikki lähtee siis asiasisällön hallinnasta eli siitä, että ymmärtää opetussuunnitelman edellyttämät asiat. Mitään ei voi analysoida, ellei ymmärrä analysoinnin kohteena olevaa asiaa. Kun aineen peruskäsitteistö ja teoriat ovat hanskassa, on mahdollista kirjoittaa hyvä vastaus.

Vastauksen tulee olla hyvin muotoiltu ja jäsennelty. Kielioppivirheistä ei varsinaisesti rokoteta, mutta kaikki yo-kokeet ovat kypsyyskokeita, joissa arvioidaan sisällön lisäksi tiedon käsittelyä ja esitystapaa. Esimerkiksi terveystiedon uusissa arviointikriteereissä tiedonkäsittelyn tapa on puolet arvioinnista. Puolet vastauksen pisteistä siis koostuu tiedollisesta sisällöstä ja puolet tiedon käsittely- ja esitystavasta.

Siksi myös reaaliaineiden yo-vastausten pitäisi olla selkeästi jäsennelty ja oikeinkirjoituksen kunnossa. Jos tekstistä ei saa selvää, pisteitä ei heru.

Esseevastaus askel askeleelta

1. Lue tehtävänanto huolella

Todella keskeinen taito yo-kokeessa on osata lukea annetut ohjeet keskittyneesti ja ymmärtäen jännityksestä huolimatta. Jokaisessa kokeessa on eri määrä tehtäviä, joihin pitää vastata. Kokeen rakenne ei välttämättä ole aina sama, joten ei kannata tukeutua muistiinsa ja tehdä niin kuin aina ennenkin on tehnyt esimerkiksi prelissä.

Lue siis tehtävänanto huolella. Analysoi, mitä tehtävässä oikeasti pyydetään tekemään. Usein tehtävänannossa on jokin käskymuoto, joten tutki tarkkaan, mitä siinä käsketään tehdä. Onko tarkoituksena esimerkiksi pohtia, eritellä tai luetella?

Analysoi, mitä tehtävässä oikeasti pyydetään tekemään.

Usein käy niin, etät tehtävässä pyydetään vertailemaan, mutta kokelaan vastauksessa ainoastaan esitellään kaksi tai kolme asiaa, mutta ei vertailla niitä keskenään. Tästä saa jonkin verran pisteitä, mutta täysiä pisteitä ei voi silloin saada.

2. Suunnittele vastauksen rakenne paperille

Vastausprosessin tulee olla hallittu ja vastauksen myös ulkoasultaan viimeistellyn näköinen. Vastauksen pitäisi olla hyvin jäsennelty ja tekstin pitäisi edetä loogisesti.

Vaikka koneella kirjoittaminen on nopeaa ja tekstiä voi muokata kirjottaessa, voi käytännössä tekstimassan hallitseminen olla vaikeaa. Jäsentele ja suunnittele asiaa paperille ennen kuin ryhdyt kirjoittamaan. Voit kirjoittaa esimerkiksi ranskalaisin viivoin tai piirtää ajatuskartan, pääasia että vastauksen rakenne on suunniteltu selkeästi ennen kirjoittamiseen ryhtymistä.

Vaikka koneella kirjoittaminen on nopeaa ja tekstiä voi muokata kirjottaessa, voi käytännössä tekstimassan hallitseminen olla vaikeaa.

Perinteisen esseen voi kirjoittaa perus esseemallin mukaan.
  • Aluksi esitellään asia. Johdantokappaleella osoitat, että olet ymmärtänyt sisällön ja sen, mikä aiheessa on tehtävän kannalta olennaista. Aloituksen tarkoitus on myös motivoida lukija aiheeseen ja osoittaa, miksi tämä on relevanttia.
  • Sen jälkeen tulee vastauksen pihvi, jossa kerrotaan aiheesta asia kerrallaan esimerkkejä käyttäen. Hyvä nyrkkisääntö on kertoa yhdessä kappaleessa yksi pointti ja selostaa sitä esimerkkien avulla. Esimerkkien selostamisen lisäksi kannattaa pyrkiä soveltamaan, vertailemaan, arvioimaan ja luomaan uutta tietoa.
  • Mitään väkisin väännettyä lopetusta ei kannata tehdä eikä siitä saa erityispisteitä. Jos kuitenkin keksii jonkin koonnin tai eteenpäinvievän tiivistyksen, voi sen laittaa vastauksen loppuun parilla virkkeellä.

3. Ajattele laajasti

Reaaliaineissa on olennaista laajojen kokonaisuuksien hahmottaminen. Yo-kokeessa ei voi ajatella aiheita kurssikohtaisesti, vaan pitää miettiä koko oppiaineen oppimäärää. Mitä tiedät aiheesta oman yleistietosi pohjalta tai mitä olet esimerkiksi lukenut aiheesta? Mieti myös, mitä tiedät aihepiiristä muiden oppiaineiden perusteella.

Hyvä vastaus edellyttää sitä, että siinä ei takerruta vain yhteen seikkaan, vaan pääkoppa on laajasti auki. Yo-koetilanteessa itsekritiikkiä pitää osata riisua pois ja kirjoittaa vastaukseen kaikki, mitä aiheesta tulee mieleen. Ei kannata ajatella, että tämä on varmasti tyhmä huomio, vaan yo-koetilanteessa pitää vain antaa palaa.

Yo-koetilanteessa kaikki kritiikki pitää osata riisua pois ja kirjoittaa vastaukseen kaikki, mitä tulee mieleen.

Ädinkielen oppiaineessa opittuja taitoja tarvitaan yo-koevastauksia kirjoittaessa paitsi oikeakielisyyden ja tekstin rakentamisen suhteen, myös esimerkiksi analyysitaitojen suhteen. Reaaliaineissakin on yhä enemmän erilaisia aineistoja, kuten kuvia ja tekstejä, joita pyydetään analysoimaan.

Analyysia ei ole pelkkä aineiston referointi. Samanlaisia teksti- ja kuva-analyysitaitoja tarvitaan niin äidinkielessä kuin esimerkiksi yhteiskuntaopissakin. Jos tehtävänannossa pyydetään viittaamaan aineistoon, siihen viitataan niin kuin äidinkielen tunneilla on opittu viittaamaan.

Psst! Vastaavasti hyvää äidinkielen arvosanaa rakennetaan sillä, että opiskellaan reaaleja. Reaaliaineissa tarvitaan juurikin niitä lukemisen, analyysin, kirjoittamisen ja kokonaisuuden hallinnan taitoja, joita äidinkielen oppiaineessa opetetaan. Äidinkielen kirjoitustaidon kokeessa voi hyvin hyödyntää reaaliaineiden osaamistaan.

4. Kirjoita tarpeeksi pitkästi

Jos vastauksen merkkimäärää ei ole rajattu, voit huoletta kirjoittaa niin paljon asiaa kuin keksit. Usein kokelaiden vastaukset ovat liian lyhyitä ja tiiviitä. Sen sijaan että ei uskalla kirjoittaa mitään, kun ei osaa kaikkea, on tärkeää kirjoittaa vastaukseen kaikki, mitä tietää. Vastauksen pituutta voi kasvattaa muun muassa lisäämällä tekstiin esimerkkejä.

Sen sijaan että ei uskalla kirjoittaa mitään, kun ei osaa kaikkea, on tärkeää kirjoittaa vastaukseen kaikki, mitä tietää.

Muista kuitenkin, että metateksti on yo-kokeessa turhaa eikä sovi tyylillisesti yo-koevastaukseen. Sitä ei siis kannata käyttää. Metateksti tarkoittaa ilmauksia, joissa kirjoittaja viittaa omaan kirjoittamiseensa, kuten tässä vastauksessa kerron...

Kaiken kaikkiaan yo-koevastauksissa toivotaan analyyttista ja kokonaisvaltaista otetta. Pohdi asioita monelta eri kantilta, mieti erilaisia näkökulmia, liitä asia laajempaan kontekstiin. Kontekstin lisäksi on kuitenkin tärkeää nähdä myös, mikä kysymyksessä on relevanttia. Kysymykset ovat usein niin laajoja, ettei niihin voikaan vastata kaiken kattavasti.

5. Tee tarkistuskierros

Nyt kun yo-koevastaukset kirjoitetaan suoraan koneelle, kirjoittaminen on nopeampaa. Käsin kirjoittaen vastauksia suunniteltiin enemmän ja kirjoitettiin ne ehkä pariinkin kertaan. Koneella kirjoittaessa osa luulee olevansa valmis aiemmin kuin onkaan.

Muista siis lukea tekstisi huolella läpi kirjoittamisen jälkeen. Koneella tekstiä on periaatteessa helppo käsitellä ja muokata paremmaksi. Tarkista rakenteen lisäksi oikeakielisyys. Muista, että puhekieliset ilmaukset eivät kuulu yo-kokeeseen.

+ Haluatko paremmaksi kirjoittajaksi?

Jos mietit, miten tulisit paremmaksi kirjoittajaksi, vastaus on harjoittelemalla. Esseen kirjoittaminen ei ole suoraviivaista tai tule koskaan automaattiseksi. Sitä pitää treenata.

Matkalla paremmaksi kirjoittajaksi olennaista on myös lukeminen. Monelle lukemisen aloittaminen ja siihen keskittyminen on vaikeaa, mutta lukio-opiskelun ohella kannattaa ehdottomasti lukea analyyttisia artikkeleita, reportaaseja, tieteellisiä tekstejä tai kirjoja. Esimerkiksi yhteiskuntaopin yo-kokeessa on vaikea saada hyviä pisteitä, jos ei ole ollenkaan seurannut ajankohtaisia asioita.

Lukemalla muiden tekstejä myös oma ymmärrys teksteistä ja kielestä kehittyy. Sitä kautta voi myös löytää omaa tyyliä kirjoittamiseen.

Kysymyksiin Abitreeneille vastasivat Tikkurilan lukion äidinkielen opettaja Satu Kiiskinen; uskonnon, terveystiedon ja elämänkatsomustiedon opettaja Maijaleena Kupiainen; psykologian opettaja Mikko Virolainen sekä yhteiskuntaopin ja historian opettaja Helena Kaksonen.

Artikkelit