Hyppää pääsisältöön

Nyt se on tutkittua tietoa: Naiset ovat epäitsekkäämpiä kuin miehet

Kolme karjalaisnaista
Kolme karjalaisnaista Kuva: Museovirasto nainen

Tutkimuksen mukaan naisten aivot palkitsevat epäitsekkyyttä, miesten itsekkyyttä. Mutta kumpi oli ensin: naisten ja miesten erilainen aivokemia vai tyttöjen ja poikien erilainen kasvatus?

Zürichin yliopiston neurotieteellisessä tutkimuksessa naisten aivot palkitsivat epäitsekkäästä toiminnasta, kun taas miesten aivot antoivat palkinnon itsekkäästä toiminnasta.

Aivotutkimus vahvisti näin ollen käyttäytymistieteissä havaitun ilmiön, että naiset antavat esimerkiksi miehiä avokätisemmin rahaa.

Niin kutsuttu aivojuovio, joka osallistuu monimutkaisten liikesarjojen oppimiseen ja kontrollointiin, on aktiivinen aina kun päätöksiä tehdään. Jos aivojuovio saa palkinnon, kuten vaikkapa mojovan annoksen dopamiinia, ratkaisun tekeminen on sille helpompaa.

Tutkimustulokset osoittavat, että aivojuovio oli tavallista aktiivisempi naisten aivoissa silloin, kun kyse oli epäitsekkäästä, eli prososiaalisesta ratkaisusta. Vastaavasti miesten aivojuovio oli aktiivisempi silloin, kun he tekivät itsekkäitä ratkaisuja.

Kiinnostavaa kyllä, kun naisten aivot eivät saaneet dopamiinia, heidän ratkaisunsa muuttuivat itsekkäämmiksi, Tämä kävi ilmi tutkimuksen toisessa osassa, jossa palkitsemisprosessi keskeytettiin. Ilman aivojen palkitsemisjärjestelmää tulokset muuttuivat päinvastaisiksi: naiset muuttuivat itsekkäämmiksi, miehet epäitsekkäämmiksi.

Aivojen sukupuolierot vaativatkin tutkijoiden mukaan huomattavasti enemmän lisätutkimusta. Zürichin yliopiston neurotieteilijöiden tutkimus on tässä kysymyksessä ensimmäinen.

Tutkijat muistuttavat myös, että aivokemioiden sukupuolierot eivät tarkoita sitä, että ne olisivat synnynnäisiä tai luontaisia. Kulttuurinen palkitseminen, jonka tytöt ja pojat oppivat pienestä pitäen muokkaavat myös aivoja.

Päivitetty klo 20.30: Kommentointi on päättynyt.

Kommentit