Hyppää pääsisältöön

Kuinka paljon Areena käyttää sähköä ja mitä siitä seuraa?

Eevi Bengs tittar på videoupptagning av sin simteknik.
Eevi Bengs tittar på videoupptagning av sin simteknik. uinti,video,Eevi Bengs

Kuinka paljon sähköä Areena ja sen käyttö kuluttavat? Mikä on Areenan hiilijalanjälki? Tarkkaa tietoa ei luultavasti ole kenelläkään, mutta jonkinlaisia arvioita voi esittää.

Yle Uutiset julkaisi tänään jutun suoratoistopalveluiden energiankulutuksesta ja hiilijalanjäljestä. Uutinen perustuu ClimateCare-järjestön arvioon.

Uutinen ja alkuperäinen arvio ovat tietenkin oikeassa: kaikki sähköä tarvitseva toiminta rasittaa ympäristöä jollakin tavalla, koska sähköä tuotetaan kuten sitä tuotetaan. Asioita voi kuitenkin tehdä niin, että rasitusta huomioidaan ja sitä jopa hillitään.

Areenan kuluttama energia ja siitä aiheutuvat päästöt jakautuvat Areenan palvelinohjelmistojen, itse streamauksen, verkkoyhteyksien ja käyttäjän laitteiden tarvitsemaan energiaan ja niistä aiheutuviin päästöihin.

Areenan ohjelmisto toimii kokonaan Amazonin AWS-ympäristössä. Amazonin mukaan sen pilvipalveluiden käyttöaste on huomattavasti suurempi kuin palvelukohtaisten konesalien; mikäli Amazonia on uskominen, on pilvipalvelun käyttö 84% energiatehokkaampaa kuin pelkästään Areenan käyttöön varatun konesalin käyttäminen. Lisäksi Amazon kertoo, että yli puolet AWS:n käyttämästä energiasta tuotetaan uusiutuvilla energiamuodoilla.

Areenan streamaukseen käytetään Akamain jakeluverkkoa (CDN, content delivery network). Akamain mukaan yhtiön jatkuvasti kasvava verkkojakelu (johon siis lasketaan mukaan mm. Areenan kasvavat streamausmäärät) ei kasvata samassa suhteessa energiankulutusta ja hiilipäästöjä. Akamain mukaan sen liikennemäärät ovat vuodesta 2009 kasvaneet moninkertaisiksi, mutta samaan aikaan sen käyttämän energian määrä ja hiilipäästöt eivät juurikaan ole kasvaneet. Energiankulutus ja päästöt eivät siis streamauksessa kasva automaattisesti, vaikka liikenteen määrä ja siirretyn videon laatu kasvavatkin. Akamain tavoitteena on ensi vuoden aikana päästä samaan kuin Amazon eli 50% uusiutuvan energian käyttöön.

Areenan sisällöt kuluttajille siirtävien verkko-operaattoreiden käyttämään energiaan ja päästöihin emme voi vaikuttaa. Suuret operaattorit kuitenkin suhtautuvat ympäristöasioihin vastuullisesti. Esimerkiksi Elisa kertoo pienentäneensä jokaista databittiään kohden kulutetun sähkön määrää noin 50% ja ostavansa valtaosan sähköstään uusiutuvista energialähteistä.

Tämän kaiken infrastruktuurin tarvitseman sähkön ja siitä syntyvien päästöjen arviointia ei ole Ylessä tehty. Netflix kuitenkin arvioi viisi vuotta sitten, että sen streamausinfrastruktuurin (joka on julkisten tietojen mukaan samankaltainen kuin Ylen) kuluttama sähkömäärä oli 0,0013 kilowattituntia streamattua tuntia kohden. Tätä voi pitää mittaluokkalukuna, jonkalainen myös Areenan energiankulutus on. Viikossa Areenasta streamataan ohjelmia noin neljä miljoonaa tuntia, joten vuodessa Areenan vaatima sähköenergian määrä on noin 270 megawattituntia. Tämä on jonkin verran enemmän kuin sadan suomalaisen kerrostalossa asuvan perheen sähkönkulutus vuodessa.

Käyttäjän omien laitteiden energiatehokkuuteen ja käytetyn sähkön ympäristöystävällisyyteen jokainen käyttäjä voi vaikuttaa itse. Tunnin streamaus tarkoittaa kaapelimodeemin, langattoman tukiaseman ja äly-tv:n yhteenlaskettuna kulutuksena noin 0,115 kilowattituntia. Verrattuna perinteisen lähetysverkon avulla toimivan tv:n katsomiseen Areenan käytön energiantarve on suurin piirtein sama, sillä suurimman osan sähköstä vie molemmissa tapauksissa tv-laite.

Summaten siis streamauksen kasvu ei suoraan tarkoita toiminnasta aiheutuvan energiankulutuksen ja hiilipäästöjen kasvua, ainakaan samassa suhteessa kulutuksen kasvun kanssa. Pilvipalveluiden käyttö, streamaustekniikan kehitys ja uusiutuvien energiamuotojen käyttäminen palveluiden tuottamiseen vähentävät kaikki suoratoistopalveluiden ympäristöjalanjälkeä. Kuluttaja voi siis itsekin vaikuttaa asiaan. ClimateCare-järjestön infografiikka luettelee keinoja, joilla omaa käyttöään voi järkeistää: esimerkiksi mobiililaitteiden käyttäminen suurempien laitteiden sijaan, laitteiden sammuttaminen silloin kun niitä ei käytetä ja ympäristöystävällisten pilvipalveluiden valitseminen. Lisäksi kannattaa tehdä kuten entisaikoina eli kerätä perhe tai ystävät katsomaan ohjelmia yhdessä sen sijaan, että kukin katsoisi ohjelmaa omalta ruudultaan. Tästä voi olla muutakin hyötyä ympäristön säästämisen lisäksi.

Ympäristöasiat ovat Ylelle tärkeitä. Ympäristöohjelmamme on ollut käytössä vuodesta 2009 alkaen ja sitä kehitetään jatkuvasti. Myös Areenan ympäristövaikutuksiin tullaan kiinnittämään lisää huomiota.

Kommentit
  • Yle Areenan äly-tv-sovellukset uudistuvat

    Yle Areenan äly-tv-sovellukset uudistuvat

    Yle Areenan käyttö äly-tv-laitteilla kasvoi vuoden 2020 aikana 100%. Aiemmat eri päätelaitteille tehdyt äly-tv-sovellukset on tehty vuosien varrella eri kumppaneiden kanssa. Vuoden 2021 aikana julkaistavat sovellukset tehdään Yle Areenan omassa tiimissä. Uudistuksen myötä sovelluksen käyttökokemus paranee ja sisällöt löytyvät paremmin. Meille sovellusten jatkokehitys on helpompaa.

  • Näin käytät Yle Areenaa autossa

    Yle Areenan käyttö autoissa helpottuu.

    Yle Areenaa voi nyt käyttää entistä kätevämmin ja turvallisemmin autoissa, kun Yle Areena tuodaan autojen viihdejärjestelmiin. Kyseessä on Ylen kuunneltavat sisällöt – videosisältöä ei voi toistaiseksi käyttää näiden autoviihdejärjestelmien avulla.