Hyppää pääsisältöön

Ylen toiminnan uudistukset etenevät – päällikkönimityksiä eri yksiköissä

Ulkotuotantotiimin jäseniä kuvaamassa
Ulkotuotantotiimin jäseniä kuvaamassa Kuva: Ilmari Fabritius Yle

Yle tiedotti huhtikuussa, että yhtiön sisältö- ja henkilöstöjohtamista sekä teknologiakehityksen johtamista vahvistetaan. Uudistus tuo muutoksia Ylen organisaatioon. Yhtiöön on nimitetty päälliköitä uusiin tehtäviin 1.10.2019 alkaen.

Tapahtumat, urheilu ja tuotanto -yksikön nimitykset

Uuden TUT-yksikön päätehtävänä on vastata yhtiön tapahtumista,urheilusta, tapahtumakonseptien kehittämisestä, tapahtumien tuottamisesta yhdessä muiden yksiköiden kanssa sekä yhtiön tuotantoresursseista. Yksikköön on nimitetty päälliköiksi 1.10. alkaen Ville Venell, Lise-Lottie Ek, Hanna Jussila ja Markku Jylhäsalo.

Ville Venell on nimitetty Tuotanto ja design -osaston päälliköksi. Hänen tehtävänään on johtaa ja uudistaa osastoa vastaamaan digitalisoituvan median haasteisiin ja palvelemaan tuotantoteknisesti yhtiön tapahtumastrategian tarpeita.

Lise-Lottie Ek on nimitetty suunnittelupäälliköksi. Hän vastaa tuotantosuunnittelusta sekä yhtiön resurssien järkevästä ja tehokkaasta käytöstä.

Hanna Jussila on nimitetty kehityspäälliköksi. Jussilan vastuulla on muun muassa johtaa tapahtuma-, ohjelma- ja konsepti-ideoiden kokoamista ja jalostamista sekä ulkotuotantotapojen kehittämistä.

Markku Jylhäsalo on nimitetty uudistumispäälliköksi. Hän vastaa yksikön rakenteen, kaluston ja osaamisen kehittämisestä. Jylhäsalon vastuulla ovat osastorajat ylittävät uudistusprojektit ja yhtiön ulkopuolisten hankintojen osaamisen kehittäminen.

Tapahtumapäällikkö ja urheilupäällikkö nimitetään myöhemmin.

Kaikki TUT-yksikön päälliköt raportoivat yksikön johtajalle Panu Pokkiselle.

Teknologia ja kehitys -yksikön nimitykset

Teknologia ja kehitys -yksikkö vastaa Ylen teknologiakehityksestä, teknologiainvestoinneista sekä kaikkien teknologia-alustojen toimivuudesta. Yksikköön on nimitetty päälliköiksi 1.10.2019 alkaen Vesa Aalto, Olli Sipilä, Sanna Tornivaara ja Juha-Matti Perttunen.

Vesa Aalto johtaa Teknologia ja kehitys -yksikön uutta ICT-osastoa. Aallon vastuualueelle kuuluvat yhtiön IT-infra, yhteiset järjestelmät sekä työntekijöiden perustyökalut.

Olli Sipilä johtaa yksikön Tuotantoteknologia-osastoa. Sipilän vastuualueelle kuuluvat tuotantotekniikan palvelut, palvelunhallinta ja valmiusasiat.

Sanna Tornivaara johtaa yksiköön perustettavaa suunnitteluosastoa. Hänen vastuualueelleen kuuluvat yksikön strategia, toimintasuunnitelmat ja investointisalkku.

Juha-Matti Perttusen vastuualueelle kuuluvat arkkitehtuuri, innovaatiot, teknologiavisio sekä yksikön yhteisten toimintatapojen kehittäminen ja valmentaminen.

Lähetys ja Mediapalvelut -osaston päälliköksi on nimitetty Martti Kyllönen Lise-Lottie Ekin siirtyessä TUT-yksikköön.

Kaikki päälliköt raportoivat teknologiajohtaja Janne Yli-Äyhölle.

Luovat sisällöt -yksikön nimitykset

Luovat sisällöt -yksikkö vastaa seuraavista kotimaisista suomenkielisistä sisältökokonaisuuksista: Asia, Kulttuuri ja viihde, Draama sekä Lapset ja nuoret. Kokonaisuuteen sisältyy myös Radion Sinfoniaorkesteri RSO. Yksikköön on nimitetty päällikkötehtäviin 1.10. alkaen Minna Peltomäki, Johanna Aho, Ilkka Lehtinen, Minna-Mari Parkkinen ja Antti Hirvonen.

Minna Peltomäki johtaa uutta osastoa, johon kuuluvat mm. YleX, Kioski, Summeri, Uuden musiikin kilpailu ja nuorten kohderyhmäpalveluja. Hän vastaa oman alueensa strategisesta suunnittelusta, henkilöstöstä, taloudesta ja kehittämisestä.

Johanna Aho vastaa osastosta, johon kuuluvat Ylen asia- ja kulttuurisisällöt. Hän johtaa vastuualueensa sisällön suunnittelua, taloutta ja henkilöstöä sekä vastaa kokonaisuudelle asetettujen tavoitteiden toteuttamisesta.

Ilkka Lehtinen on nimitetty johtamaan Luovien sisältöjen hankintaa ja tilaamista. Tiimiin kuuluvat asian, radion, kulttuurin ja viihteen tilaajat sekä tuottajat. Lehtinen johtaa vastuualueensa henkilöstöä, hankinnan suunnittelua ja esitysoikeusbudjetin hallintaa.

Minna-Mari Parkkinen rakentaa yksikön sisältötarjontaa yhdessä sisällöistä vastaavien päälliköiden kanssa sekä johtaa suunnittelua, tuotantojen resurssointia ja seurantaa.

Antti Hirvonen vastaa Luovat sisällöt -yksikön strategisesta suunnittelusta ja kehittämisestä. Hän osallistuu Ylen strategiatyöhön sekä työskentelee työryhmissä ja kehittämishankkeissa, joissa kehitetään ja uudistetaan yhtiön ja yksikön toimintaa.

Kaikki Luovien sisältöjen päälliköt raportoivat yksikön johtajalle Ville Vilénille.

Pihla Allos siirtyy 1.9. alkaen Strategia- ja viestintäosastolle muutospäälliköksi. Hänen vastuullaan ovat muutoshankkeiden valmistelu ja läpivienti sekä johdon avustaminen erilaisissa muutostehtävissä. Hän raportoi yksikön johtajalle Gunilla Ohlsille.