Hyppää pääsisältöön

Pikku Kakkosen Eskari -sovellus vie kirjainten maailmaan

Kaksi lasta käyttämässä Pikku Kakkosen Eskari -sovellusta
Kaksi lasta käyttämässä Pikku Kakkosen Eskari -sovellusta Kuva: Yle Kuvapalvelu Pikku Kakkonen,mobiilisovellus,esiopetus,esikouluikäiset,esikoulu,esikoulutaidot,lapset (ikäryhmät)

Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen lukivalmiuksiin liittyvässä kokonaisuudessa leikitään kirjaimilla, tavuilla ja sanoilla. Samalla harjoitellaan kirjaintuntemusta, sanojen alkuäänteiden ja -tavujen tunnistamista sekä kootaan kirjaimista ja tavuista merkityksellisiä sanoja.

Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen tehtävät on suunniteltu etenemään helpoista vaikeampiin harjoituksiin. Alussa käytetään paljon kuvia ja tunnistetaan niissä olevia asioita, harjoitellaan kirjainten yhdistämistä niitä vastaaviin äänteisiin ja tunnistetaan sanojen osia. Lopussa siirrytään peruslukutaitoa vaativiin tehtäviin.

Sovelluksen pelit sopivat esiopetusikäisille lapsille, joiden lukutaidossa ja lukivalmiuksissa voi olla suuriakin eroja. Jokainen lapsi voi etsiä itselleen mieluisimmat tehtävät ja edetä pelissä oman taitotasonsa ja kiinnostuksensa mukaisesti löytäen sopivasti haasteita ja uutta opittavaa.

Tehtävätyypit ikonien takana

Eskari-sovelluksen lukivalmiuksiin liittyvässä kokonaisuudessa on käytetty esiopetusikään sopivia sisältöjä. Digitaalisen leikin kautta tutustutaan sanoihin, kirjainten ja äänteiden yhteyksiin ja tavuihin. Pelit on jaoteltu erilaisiin tehtävätyyppeihin sisällön mukaan. Tehtävätyyppejä on viisi. Niistä jokaiselle on oma ikoninsa.

Kuvatunnistus

Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli-ikoni, maisemakuva.
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli-ikoni, maisemakuva. Kuva: Yle Pikku Kakkonen Pikku Kakkonen,mobiilisovellus
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli Kuva: Yle Pikku Kakkonen Pikku Kakkonen,mobiilisovellus,esiopetus,esikoulu,esikoulutaidot

Maisemaikonin alla lapsi pelaa pelikenttiä, joissa tunnistetaan kuvia ja sanoja. Alkuun ääneen lausuttu sana yhdistetään pelkkään kuvaan, myöhemmin kuvan lisäksi on nähtävissä myös sanan kirjoitusasu.

Kirjain-äänne-vastaavuus

Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli-ikoni, A-kirjain.
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli-ikoni, A-kirjain. Kuva: Yle Pikku Kakkonen Pikku Kakkonen,mobiilisovellus
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen Lukivalmiudet-kokonaisuuden uimahalli
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen Lukivalmiudet-kokonaisuuden uimahalli Kuva: Yle Pikku Kakkonen Pikku Kakkonen,mobiilisovellus,esiopetus,esikoulu,esikoulutaidot

A-kirjain -ikonin takana lapsi pääsee pohtimaan kirjaimen ja sitä vastaavan äänteen vastaavuutta. Kun äänne rouskuu näin, kirjain näyttää R’ltä. Äänteitä harjoitellaan niitä vastaavien kirjainten yleisyysjärjestyksessä. Ensimmäisenä lapsi kohtaa A:n, U:n ja S:n ja vasta lopuksi hän pääsee maistelemaan miltä vaikkapa D tai G kuulostaa. Jokaisessa kartan paikassa on visuaalinen vinkki siitä, mihin kirjaimiin ja äänteisiin juuri tässä kohtaa tutustutaan.

Vokaalit on helppo kuulla ja oppia yksittäisinä äänteinä. Konsonanttien käsittely aloitetaan soinnillisista konsonanteista (esim. /s/, /m/, /r/), jotka on helppo ääntää ja erottaa äänneyhdistelmissä.

Alkuäänteen tai -tavun tunnistaminen

Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli-ikoni, puhekupla.
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli-ikoni, puhekupla. Kuva: Yle Pikku Kakkonen Pikku Kakkonen,mobiilisovellus
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli Kuva: Yle Pikku Kakkonen Pikku Kakkonen,mobiilisovellus,esiopetus,esikoulu,esikoulutaidot

Fonologisen tietoisuuden tehtävistä ensimmäisen tehtävätyypin tunnistaa puhekupla-ikonista. Sen alta paljastuvissa peleissä lapsi pääsee kuulostelemaan alkuäänteitä ja -tavuja ja yhdistämään niitä kuviin ja/tai sanoihin.

Fonologinen tietoisuus on kehittyvä taito, jota voi harjoittaa siihen tarkoitetuilla tehtävillä. Fonologisista tehtävistä suoriutuminen on yhteydessä lapsen ikään ja tehtävien vaikeuteen. Helpoimmat tehtävätyypit vaativat ainoastaan sanan osan tunnistamista ja luokittelua. Leikki-ikäinen kykenee yleensä tunnistamaan tavun kokoisen äänne-elementin annetuista sanoista. Esimerkiksi, missä näistä sanoista kuuluu ääni ta-, talo, juna vai lelu?

Vaikeammat tehtävätyypit vaativat lapselta aktiivista omaa tuotosta. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että lapsen täytyy erottaa, nimetä, yhdistää tai korvata sanan osia. Vaikeimmat tehtävät, kuten äänteen poistaminen ja korvaaminen jollakin toisella äänteellä, voivat olla haastavia vielä lukemisen perustaitojen hankkimisen jälkeenkin.

Riimiparit

Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli-ikoni, nuotti.
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli-ikoni, nuotti. Kuva: Yle Pikku Kakkonen Pikku Kakkonen,mobiilisovellus
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli Kuva: Yle Pikku Kakkonen Pikku Kakkonen,mobiilisovellus,esiopetus,esikoulu,esikoulutaidot

Fonologista tietoisuutta käydään läpi myös nuotti-ikonista avautuvissa peleissä. Hoksaako lapsi riimiparit? Olisiko niitä hauska makustella pelin ulkopuolellakin?

Sananrakennus

Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli-ikoni, plus-merkki.
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli-ikoni, plus-merkki. Kuva: Yle Pikku Kakkonen Pikku Kakkonen,mobiilisovellus
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli Kuva: Yle Pikku Kakkonen Pikku Kakkonen,mobiilisovellus,esiopetus,esikoulu,esikoulutaidot

Plus-ikoni ohjaa kolmanteen fonologiseen tietoisuuteen liittyvään tehtävätyyppiin. Siinä lapsi rakentaa sanoja yksittäisistä tavuista tai kirjaimista. Samalla hän tunnistaa sanan äänteitä tai tavuja ja pääsee pohtimaan niiden erottelua, luokittelua ja synteesiä.

Leikkisää, pelillistä ja omaehtoista treeniä

Mielenkiintoinen pelimaailma hahmoineen ja palkintoineen innostaa lasta tutustumaan uusiin, alkuun ehkä hankalaltakin tuntuviin taitoihin. Sovelluksen parissa lapsi voi kaikessa rauhassa, omaan tahtiin, ilman ulkoisia paineita ja kokeilun kautta tutustua uusiin asioihin, oivaltaa ja huomaamattaan jopa innostua pelin sisällöistä. Pikku Kakkosen Eskarin pelit vaikeutuvat vähitellen lapsen taitojen karttuessa: yksittäisissä peleissä vastausvaihtoehtojen määrä kasvaa ja pelatessaan lapsi pääsee etenemään uusiin paikkoihin ja haastavampiin tehtäviin.

Pelillisyys motivoi myös oppimisen kannalta tärkeään tehtävien toistamiseen: mitä useammin lapsi toistaa pelejä, sitä enemmän hän saa palkintoja. Pelin sisällä lapsen onnistumisista iloitsee niin ankka, Reppu-Heppu kuin viisi veikeää Eskari-kaverustakin.

Muistilista tehokkaaseen lukuharjoitteluun

lähde: https://lukusilta.fi/kotiharjoittelua/

  • Harjoitellaan VÄHÄN AIKAA kerrallaan, mutta USEIN.
  • Harjoittelu sisältää useita TOISTOKERTOJA.
  • Harjoittelu on JÄRJESTELMÄLLISTÄ JA SUUNNITELTUA.
  • Harjoittelusta saa positiivista PALAUTETTA, joka on johdonmukaista ja välitöntä.
  • Harjoittelu sisältää ohjausta ja MALLIN sujuvasta lukemisesta.
  • Harjoittelu on lapselle MOTIVOIVAA ja lapsi on siihen SITOUTUNUT.