Hyppää pääsisältöön

Kehoni on minun

Kehoni on minun -logo
Kehoni on minun -logo Kuva: Yle animaatio

Kehoni on minun -sarja antaa lapsille tietoa heidän omasta kehostaan, turvataidoista ja lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta lapsille ymmärrettävällä tavalla.

Kehoni on minun
Kehoni on minun Kuva: Yle animaatio
Kehoni on minun
Kehoni on minun Kuva: Yle animaatio
Kehoni on minun
Kehoni on minun Kuva: Yle animaatio

Sarjan tavoitteena on ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvaa seksuaalista häirintää, houkuttelua ja seksuaaliväkivaltaa sekä edistää varhaista puuttumista lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin. Tietoa ja opastusta saanut lapsi oppii tunnistamaan häneen kohdistuvan seksuaalisen häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan sekä kertomaan kokemastaan turvalliselle aikuiselle.

Oikeus määrätä omasta kehosta


Jokainen päättää itse omasta kehostaan. On ihan sopivaa pyytää halausta ja siihen voi vastata ‘kyllä’ tai ‘ei’. Monen mielestä on mukavaa halata toisia. Kerro aina hämmentävistä asioista turvalliselle aikuiselle.

Suomen laki


Lait koskevat kaikkia. Lait kertovat, mikä on sallittua ja mikä ei ole sallittua. Lait määräävät, että aikuisten tulee huolehtia lapsista ja etteivät aikuiset saa satuttaa lapsia. Lain mukaan aikuinen ei saa kosketella sopimattomalla tavalla lapsen sukuelimiä. 

Minua pelottaa


Mitä lapsi voi tehdä, jos hän pelkää tai jos joku pelottelee tai uhkailee? Jos lapsi kohtaa aikuisen, joka tekee lapselle hämmentäviä, huolestuttavia tai pelottavia asioita, niin lapsen pitää kertoa siitä aina jollekin toiselle aikuiselle.

Lapsi ei koskaan ole syyllinen


On olemassa hyviä ja pahoja salaisuuksia. Pahoista salaisuuksista pitää aina kertoa aikuiselle. Hyvä ystävä kuuntelee ja auttaa toisia. Ei ole koskaan lapsen syy, jos aikuinen koskettelee sopimattomalla tavalla lapsen sukuelimiä.

Kehoni on minun (My body belongs to me) on Emmy-palkittu sarja

Kehoni on minun -animaatiosarjan luokiteltu ikäraja (MEKU) on K12 eli kielletty alle 12-vuotiailta, paitsi osan 1 ikäraja on 7. Ohjelmaa voi kuitenkin katsoa kolmea vuotta nuorempi lapsi yhdessä aikuisen kanssa.

Animaatiosarja ei korvaa lapsille annettavaa kehotunnetaito- tai seksuaalikasvatusta, vaan on tehty lasten suojelemiseksi. Neljä animaatiota sisältävät tietoa kehosta, oikeudesta fyysiseen koskemattomuuteen ja seksuaaliväkivallasta.

Suosittelemme, että lapsi katsoo sarjan kaikki neljä jaksoa. Lapsella tulee olla mahdollisuus pohtia näkemäänsä aikuisen kanssa.

Animaatiosarja on toteutettu laajassa moniammatillisessa asiantuntijayhteistyössä ja on yleistunnelmaltaan lämminhenkinen. Kehoni on minun –animaatiosarja ja aiheen käsittely on otettu Norjassa osaksi kansallista opetusta päiväkodeissa ja alakouluissa. Sarja on saanut kiitosta lapsilta, huoltajilta ja opettajilta siitä, että se välittää vakavaa aihetta lasten suojelemiseksi selkeällä ja ei-pelottavalla tavalla. Norjan poliisin tietoon on tullut lapsia, jotka ovat kertoneet kokemastaan seksuaaliväkivallasta katsottuaan animaatiot ja lapset ovat saaneet apua. Sarja voitti Cannesin Emmy-kilpailun vuonna 2018.

Kehoni on minun- animaatiosarja on alun perin tuotettu Norjassa laajassa asiantuntijayhteistyössä Pelastakaa Lapset Norjan, Bivrost Filmin, Norjan valtion Lapsi- nuoriso- ja perheosaston (Bufdir) ja NRK Super -lastenkanavan yhteistyönä.

Kehoni on minun -opas

Pelastakaa Lapset on tuottanut Kehoni on minun -oppaan käytettäväksi Kehoni on minun -animaatioiden rinnalla. Opas auttaa aikuista valmistautumaan lapsen kohtaamiseen ja sisältää esimerkkejä keskustelunavauksista ja kysymyksistä, joita lapsella saattaa olla animaatioita katsottuaan sekä vinkkejä siitä, kuinka vastata näihin kysymyksiin. Opas sisältää tietoa lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta häirinnästä, houkuttelusta ja seksuaaliväkivallasta sekä siitä, miten aihetta käsitellään ikätasoon sopivalla ja lapsen oikeuksia kunnioittavalla tavalla. Lisäksi oppaassa kerrotaan, miten lasten parissa toimivat ammattilaiset voivat valmistautua lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan käsittelyyn ja miten edistää lasten turvataitoja. Oppaassa on myös tietoa, miten toimia, jos lapsi kertoo kokemastaan seksuaaliväkivallasta. Opas on luettavissa netissä.

Lapsilla on oikeus tulla suojelluksi kaikenlaiselta seksuaaliselta häirinnältä, houkuttelulta ja seksuaaliväkivallalta

Vaikeneminen ja hiljaisuus eivät tue lapsen oikeutta tulla suojelluksi seksuaaliväkivallalta. Lapsella on oikeus saada tietoa ja tulla suojelluksi seksuaaliselta häirinnältä, houkuttelulta ja seksuaaliväkivallalta. Tieto auttaa lasta toimimaan, ilmaisemaan tahtoaan ja hätäänsä. Lapsi saattaa joutua seksuaaliväkivallan uhriksi arkiympäristössään: varhaiskasvatusyksikössä, koulussa, harrastuksissa, kotona tai vierailulla ystävän tai sukulaisen luona. Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä todennäköisemmin tekijä on lapsen lähipiiristä. Lapsiin kohdistuvaa seksuaalista häirintää, houkuttelua ja seksuaaliväkivaltaa tapahtuu myös digitaalisessa mediassa.

Seksuaaliväkivallan uhriksi joutuneet lapset eivät yleensä uskalla kertoa kokemastaan:

  • Lapsi saattaa ajatella, että seksuaaliset teot ovat normaalia kanssakäymistä.
  • Aikuinen saattaa tehdä lapselle seksuaaliväkivaltaa esimerkiksi leikin varjolla, jolloin lapsi ei ymmärrä sitä vääräksi ja vahingolliseksi. 
  • Lapsi saattaa kokea olevansa yksin ja ajatella, ettei kukaan voi ymmärtää tai auttaa häntä. 
  • Häpeä ja pelko usein estävät lasta kertomasta seksuaaliväkivallasta. 
  • Lapsi saattaa pelätä, ettei kukaan kuuntele tai usko hänen kertomaansa todeksi. 
  • Lasta saatetaan myös uhkailla tai kiristää pitämään seksuaaliväkivalta salaisuutena.
  • Lapsi saattaa myös pelätä pahaksi ja tuhmaksi leimautumista tai sitä, ettei hänestä enää pidettäisi.   

Lapsella on oikeus saada ikä- ja kehitystasolleen sopivaa tietoa lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta. Lapsille pitää opettaa, mitä seksuaalinen houkuttelu ja seksuaaliväkivalta on, jotta lapsi oppii tunnistamaan tilanteita, joissa häneen kohdistetaan häirintää tai väkivaltaa. Lasta tulee rohkaista puhumaan aikuisille kaikista hämmentävistä asioista, jotta kynnys häirinnästä, houkuttelusta ja seksuaaliväkivallasta kertomiseen madaltuu. Lapselle on tärkeää painottaa, että lapseen kohdistettu seksuaalinen häirintä, houkuttelu ja seksuaaliväkivalta ovat aina kiellettyä ja laitonta, eikä se ole koskaan lapsen syytä. 

Pelastakaa Lapset tekee työtä edistääkseen lapsen oikeuksien toteutumista

Pelastakaa Lapset tekee laajaa kansainvälistä yhteistyötä lapsen oikeuksien toteutumiseksi ja toimii aktiivisesti lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi. Koulutuksen, vaikuttamistyön ja mediakasvatuksen avulla lisäämme lasten ja nuorten sekä lasten parissa työskentelevien ammattilaisten tietoisuutta lasten oikeuksista suojeluun erityisesti digitaalisessa mediassa.

Pelastakaa lapset -logo
Pelastakaa lapset -logo Pelastakaa Lapset ry,logo

Pelastakaa Lapset ylläpitää Nettivihje-palvelua, mikä edistää ja nopeuttaa lasta seksualisoivan ja lapsen oikeuksia loukkaavan sekä laittoman lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin poistumista digitaalisesta mediasta. Nettivihje välittää tiedon kaikesta laittomaksi arvioidusta aineistosta ja toiminnasta Keskusrikospoliisille. Nettivihje on osa International Association of Internet Hotline, INHOPE-verkostoa, joka koordinoi yli 50 vihjepalveluyksikköä 45 maassa. Verkoston tehtävänä on edistää lapsiuhrien nopeaa tunnistamista välittämällä tietoa sekä kansallisesti Keskusrikospoliisiin, että kansainvälisesti poliisijärjestö Interpoliin.

Pelastakaa lapset antaa viisi vinkkiä aikuisille, miten suojella lasta seksuaaliväkivallalta

1. Suojele, älä sivuuta

Lapsella on oikeus suojeluun kaikelta seksuaaliväkivallalta. Aikuisten on tärkeää keskustella ja opastaa lasta, mitä oikeus omaan ja muiden kehon fyysiseen koskemattomuuteen tarkoittaa. Lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta on piilorikollisuutta, mikä tarkoittaa sitä, että suurin osa lapsiin kohdistuneista rikoksista ei tule viranomaisten tietoon. Lapsi saattaa joutua seksuaaliväkivallan uhriksi arkiympäristössään: varhaiskasvatusyksikössä, koulussa, harrastuksissa, kotona tai vierailulla ystävän tai sukulaisen luona. Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä todennäköisemmin tekijä on lapsen lähipiiristä. Lapsiin kohdistuvaa seksuaalista häirintää, houkuttelua ja seksuaaliväkivaltaa tapahtuu myös digitaalisessa mediassa. Lisäksi seksuaalirikoksesta kuvattuja tallenteita levitetään ja myydään verkon välityksellä.

2. Ota puheeksi

Vaikeneminen ja hiljaisuus eivät tue lapsen oikeutta tulla suojelluksi seksuaaliväkivallalta. Lapsen keho, turvataidot ja seksuaaliväkivalta tulee ottaa puheeksi jo varhain. Kerro lapselle tämän ikä ja kehitystaso huomioiden mitä lapsiin kohdistuva seksuaalinen häirintä, houkuttelu ja väkivalta ovat ja kenelle lapsi voi kertoa kokemastaan. Näin lapsi saa käsityksen oikeudestaan suojeluun ja uskaltaa kertoa mahdollisesta kokemastaan seksuaaliväkivallasta. Kerro lapselle, että aikuisten tehtävä on selvittää tilanne, kuunnella lasta ja hankkia apua.

3. Turvataidot osaksi arkea

Lapsella on oikeus tietoon ja turvataidot kannattaa ottaa osaksi arkisia keskusteluja. Kysy ja sanoita lapselle hämmentäviä ja hankalia tilanteita ja vahvista kertomisen tärkeyttä kaikissa tilanteissa. Lapselle on tärkeä opettaa, että hänen pitää aina kertoa kokemastaan seksuaalisesta houkuttelusta ja seksuaaliväkivallasta niin monelle aikuiselle, että joku auttaa ja lapsi saa apua. Lapselle on tärkeä painottaa, että lapseen kohdistettu seksuaalinen houkuttelu ja seksuaaliväkivalta ovat aina kiellettyä ja laitonta. Kerro lapselle, että myös tutulle ja läheiselle voi sanoa EI, myös niille joista lapsi välittää. Lasta kannattaa rohkaista puhumaan aikuisille kaikista hämmentävistä asioista. Hyvä ja avoin keskusteluyhteys vanhempien ja muiden läheisten aikuisten kanssa voi suojata lasta seksuaaliväkivallalta.

4. Tieto auttaa toimimaan

Aikuisten tehtävä on opettaa lasta tunnistamaan tilanteet, joissa lapseen kohdistetaan seksuaalista häirintää tai seksuaaliväkivaltaa. Tietoa ja opastusta saanut lapsi oppii tunnistamaan häneen kohdistuneen häirinnän, houkuttelun ja väkivallan sekä kertomaan kokemastaan turvalliselle aikuiselle. Usein häpeä ja pelko estävät lasta kertomasta seksuaaliväkivallasta. Lapsi saattaa pelätä, ettei kukaan kuuntele tai usko hänen kertomaansa todeksi. Lasta saatetaan myös uhkailla tai kiristää pitämään seksuaaliväkivalta salaisuutena. Lisäksi lapsi saattaa pelätä leimautumista pahaksi ja tuhmaksi tai sitä, ettei hänestä enää pidetä. Jos tekijä on lapsen läheinen saattaa lapsi pelätä läheiselle koituvia seurauksia.

Opeta lapselle kehon eri osat ja selitä lapselle perushoitotoimenpiteiden, kuten peseytymisen, yhteydessä, mitä teet hänen keholleen ja miksi. Kerro lapselle, ettei kukaan saa koskea hänen sukuelimiä sopimattomalla tavalla. Älä pakota lasta fyysiseen kontaktiin kenenkään kanssa kuten istumaan väkisin sylissä tai suukottamaan vasten tahtoaan. Aikuisen tulee opettaa lapsi erottamaan myös hyvät ja pahat salaisuudet toisistaan. Pahat salaisuudet hämmentävät, tekevät surulliseksi ja voivat aiheuttaa maha- ja pääkipuja. Lisäksi niihin liittyy usein kielto kertoa asiasta. Lapselle tulee painottaa, että seksuaaliväkivallan kohteeksi joutuminen ei ole koskaan lapsen syy ja pahoista salaisuuksista tulee aina kertoa aikuiselle.

5. Ilmoita älä sivuuta

Lapselle tulee kertoa, että laki määrittää mikä on sallittua ja mikä ei. Laki määrää, että aikuisten velvollisuus on huolehtia lapsista, eikä yhdelläkään aikuisella ole lupa satuttaa lasta. Lain mukaan kaikkien aikuisten on pidettävä huolta lasten turvallisuudesta ja ne aikuiset, jotka rikkovat lakia, tarvitsevat toisten aikuisten apua.

Oletko huolissasi lapsesta? Kysy neuvoa ja ilmoita seksuaaliväkivaltaepäilystäsi lastensuojeluun ja poliisille. Akuutissa tilanteessa soita ja opeta lasta soittamaan 112!

Lisätietoja:

Pelastakaa lapset: Nettivihje
Lastensuojelun käsikirja
Kehoni on minun -opas
THL: Seksuaalikasvatus
Mitä ihmettä? Seksuaalikasvatusta 3-9-vuotiaille. Opas ammattilaisille.
MLL: Lasten ja nuorten puhelin
Poliisi: Nettivinkki
Rikosuhripäivystys
Väestöliiton Poikien Puhelimen puhelinpalvelu ja chat
Väestöliiton Lapsi ja seksuaalisuus -sivusto sekä materiaalit vanhemmille ja ammattilaisille
Väestöliiton Lapsi ja seksuaalisuus –kokonaisuus uudessa Hyvä kysymys -verkkopalvelussa
Väestöliiton seksuaalineuvontachat alle 20-vuotiaille
Jos animaatiosarja herättää muistoja aikuisessa, voi soittaa Suomen Mielenterveysseuran kriisipuhelimeen.

Lisätty linkkejä 4.9.