Hyppää pääsisältöön

Tätä reittiä yliopistoon ei moni tunne – Tiedätkö, miten avoimen väylä toimii?

Kahden henkilön kädet pöydän ääressä
Kahden henkilön kädet pöydän ääressä Kuva: Unsplash Abitreenit

Avoimen väylä on hyvä vaihtoehto, jos ei pääse heti lukion jälkeen opiskelemaan. Sen sijaan että korottelee yo-tutkinnon arvosanoja, voi tehdä oikeita yliopistokursseja, oppia akateemisia taitoja ja nopeuttaa yliopistosta valmistumista.

Yksi todistusvalinnalle ja valintakokeelle vaihtoehtoinen tapa päästä yliopistoon on avoimen väylä. Sitä ei kuitenkaan tunneta hyvin, ja avoimen kautta on otettu tähän mennessä vain vähän opiskelijoita yliopistoihin.

Avoimen väylä tarkoittaa sitä, että avoimessa yliopistossa tehtyjen opintojen perusteella voi hakea yliopiston tutkintokoulutukseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa kehitetään avoimen väylää ja siihen liittyvää tiedotusta, neuvontaa ja ohjausta.

Yksi ongelma väylän tunnettavuudessa nimittäin on se, että siitä ei löydy kootusti tietoa, kertoo hankkeen projektipäällikkö Paula Savela Jyväskylän avoimesta yliopistosta.

Mistä tietoa voi löytää?

– Kaikki haut tapahtuvat Opintopolussa, mutta sieltä ei voi hakea kattavaa listausta avoimen väylistä. Ongelma alkaa jo siitä, että joissain yliopistoissa avoimen väylä on yhteishaussa ja joissain erillishaussa. Opiskelijan on tosi vaikea löytää ja vertailla eri valintatapoja, Savela kertoo.

Jos tietää jo, mikä ala itseä kiinnostaa, on helpompi alkaa selvittää, mitkä yliopistot kyseistä koulutusta järjestävät, ja löytyykö sinne avoimen väylä. Tietoa voi kaivaa yliopistojen ja avointen yliopistojen verkkosivuilta. Lisäksi avoimilla yliopistoilla on opiskelijapalvelut tai yliopistoilla hakijapalvelut, joihin voi olla yhteydessä.

Lukion opinto-ohjaajan kanssa voi selvittää yhdessä eri mahdollisuuksia. Lukioille on tänä syksynä tullut myös laissa määritelty jälkiohjausvelvollisuus. Lukioilla on siis velvollisuus jatkaa opinto-ohjausta vuosi ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen.

Mitä avoimen väylältä tulevilta vaaditaan?

Avoimen väylällä epäselvyyttä lisää se, että opiskelupaikkojen määrä ja hakukelpoisuudet vaihtelevat vuosittain. Hankkeen tavoitteena on saada valintaperusteista pysyvämpiä, jolloin omia opintoja voisi suunnitella paremmin. Yhtä valtakunnallista linjausta ei kuitenkaan saada, koska eri yliopistojen ja alojen tarpeet ovat niin erilaisia.

Avoimen väylältä tulevien opiskelupaikkoja pyritään lisäämään ja osassa yliopistoista se tapahtuu jo keväällä 2020. Lisäksi avoimen väylä tulee sellaisiin hakukohteisiin, joissa sitä ei ole ennen ollut. Esimerkiksi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu on nyt lisännyt väylältä valittavien opiskelupaikkoja huomattavasti ja Oulun yliopistoon tulee useita uusia väyliä.

Aiemmin avoimen väylällä on vaadittu usein hyvin laajoja opintoja ja vaatimukset ovat olleet todella erilaisia yliopistosta ja alasta riippuen. Vaadittu opintojen laajuus on vaihdellut viidestä yli sataan opintopisteeseen. Hankkeessa hakukelpoisuuteen vaadittavien opintojen määrää kohtuullistetaan ja se voisi jatkossa olla alasta riippuen 15–60 op.

Miten avoimen väylä toimii?

Avoimen yliopiston väylässä on kahdenlaisia malleja. Toisessa ilmoittaudutaan väyläopintoihin, jotka ovat yleensä vuoden kestävä kokonaisuus. Tällaisia väyliä ovat esimerkiksi Aalto-yliopistossa tekniikan väylä ja Itä-Suomen yliopistossa teologian väylä.

Tämän mallin väyläopintoihin otetaan tietty määrä opiskelijoita, ja kokonaisuuden suorittamisen jälkeen opiskelupaikka yliopistossa on varma. Opintomenestykselle saattaa olla tietty vähimmäisvaatimus. Väylälle on tähän asti päässyt ilmoittautumisjärjestyksen perusteella.

– Se voi olla jatkossakin ilmoittautumisjärjestys tai sitten arvonta, koska mitään koetta ei ole tarkoituksenmukaista järjestää, Savela kertoo.

Toinen tapa päästä avoimen väylältä yliopistoon on suorittaa hakukelpoisuuteen vaadittavia opintoja, joita kuka tahansa voi tehdä avoimessa yliopistossa. Yliopiston sisäänpääsyn valintaperusteina voi silloin olla opintomenestys, opintojen määrä tai se, että opinnot on suoritettu tietyssä ajassa. Vaadittu aika voi vaihdella vuodesta kymmeneen vuoteen.

Avoimen opintoja jo lukioaikana?

Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa kehitetään myös niin sanottua näyttöreittiä, jossa avoimen yliopiston opintoja voi suorittaa jo toisen asteen opintojen aikana, ja hakea niillä suoraan yliopistoon.

Esimerkiksi Tampereen yliopisto ja Helsingin yliopisto ovat tehneet yhteiskuntatutkimuksessa ja sosiaalitieteissä viiden opintopisteen laajuisen verkkokurssin, joka on avoinna keväällä 2020. Näyttöreittiä kehitetään tällä hetkellä myös tietojenkäsittelytieteessä, informaatioteknologiassa ja teologiassa.

– Kovin monelle alalle tällainen hakumenettely ei kuitenkaan välttämättä sovi, koska opintopistemäärä pitäisi pystyä pitämään kohtuullisena. Ei toisen asteen opintojen aikana pysty tekemään siihen päälle 60 opintopistettä yliopisto-opintoja, Savela sanoo.

Uuden lukiolain myötä lukioihin tulee myös yliopisto-opintoja tai niihin orientoivia opintoja. Näyttöreitti ja orientoivat opinnot ovat Savelan mukaan kuitenkin kaksi eri asiaa, eivätkä erilaiset tutustumiskurssit välttämättä toimi valintatapana yliopistoon.

Miksi avoimen väylä?

Jos ei pääse heti lukion jälkeen opiskelemaan, Savela suosittelee avoimen väylän opintoja monesta syystä. Sen sijaan että korottelee yo-tutkinnon arvosanoja, voi tehdä oikeita yliopistokursseja, oppia akateemisia taitoja ja nopeuttaa yliopistosta valmistumista. Samalla voi arvioida, onko ala itselle sopiva, menettämättä ensikertalaiskiintiötä yhteishaussa.

– Toki avoimen yliopiston opinnot ovat maksullisia, mutta mielestäni hinnat ovat kohtuullisia. Myös ylioppilaskokeiden uusiminen maksaa ja valmennuskurssit yliopistoihin sisäänpääsemiseksi maksavat, Savela sanoo.

Avoimen yliopiston opinnot maksavat pääsääntöisesti 10–15 euroa opintopisteeltä.

Lue lisää: Toinen reitti yliopistoon -hankkeen tavoitteena on luoda kolme vaihtoehtoista reittiä yliopistoon

Kommentit

Artikkelit

Abitreenit

Oppimateriaalit

 • Navigaatiokuva aineelle Biologia.
  Navigaatiokuva aineelle Biologia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Elämänkatsomustieto.
  Navigaatiokuva aineelle Elämänkatsomustieto. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Englanti.
  Navigaatiokuva aineelle Englanti. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Espanja.
  Navigaatiokuva aineelle Espanja. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Filosofia.
  Navigaatiokuva aineelle Filosofia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Fysiikka.
  Navigaatiokuva aineelle Fysiikka. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Historia.
  Navigaatiokuva aineelle Historia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Italia.
  Navigaatiokuva aineelle Italia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Kemia.
  Navigaatiokuva aineelle Kemia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Latina.
  Navigaatiokuva aineelle Latina. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Maantiede.
  Navigaatiokuva aineelle Maantiede. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Matematiikka.
  Navigaatiokuva aineelle Matematiikka. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Portugali.
  Navigaatiokuva aineelle Portugali. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Psykologia.
  Navigaatiokuva aineelle Psykologia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Ranska.
  Navigaatiokuva aineelle Ranska. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Ruotsi.
  Navigaatiokuva aineelle Ruotsi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Saame.
  Navigaatiokuva aineelle Saame. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Saksa.
  Navigaatiokuva aineelle Saksa. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Suomi.
  Navigaatiokuva aineelle Suomi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Terveystieto
  Navigaatiokuva aineelle Terveystieto Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Uskonto.
  Navigaatiokuva aineelle Uskonto. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Venäjä.
  Navigaatiokuva aineelle Venäjä. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Yhteiskuntaoppi.
  Navigaatiokuva aineelle Yhteiskuntaoppi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Äidinkieli.
  Navigaatiokuva aineelle Äidinkieli. Abitreenit

Seuraa Abitreenejä Instagramissa: @abitreenit