Hyppää pääsisältöön
ROMUUN HAUDATTU YMPÄRISTÖUHKA
ROMUUN HAUDATTU YMPÄRISTÖUHKA

Kajaanilaisyritys on varastoinut valtavan määrän ympäristölle vaarallista jätettä alueelleen luvanvastaisesti. Toimintaan on puututtu toden teolla vasta tänä keväänä.

Kajaanin Romun metallimurskaamo sijaitsee Saunakankaalla, noin kymmenen kilometriä Kajaanista etelään.

Vuodesta 2011 alkaen murskaamolla on käsitelty ja kierrätetty metallia, muun muassa auton runkoja. Murskauksessa syntyy jätettä, joka voi sisältää metallin lisäksi muovia, kumia, tekstiiliä, lasia, hiekkaa ja pölyä.

Tällaista jätettä kutsutaan SLF-jätteeksi. Sen koostumus vaihtelee. Seassa saattaa olla myös ympäristölle haitallisia aineita. Kajaanin Romun jäte on VTT:n analyysin mukaan luokiteltava ympäristölle vaaralliseksi, sillä se sisältää paljon sinkkiä ja kuparia.

Yhtiö on kasannut SLF-jätettä vuosikausia murskaamonsa lähistölle. Tavoitteena on ollut jalostaa jätettä edelleen tuottavaksi raaka-aineeksi.

Jätteen jatkokäsittely on kuitenkin kallista ja hankalaa. Kajaanin Romun tapauksessa jätekasat on jätetty paikoilleen ja nyt ne ovat ehtineet kohota valtaviksi.

Jätettä on myös varastoitu päällystämättömän maan päälle. Ympäristömyrkkyä on päätynyt luontoon.

Kajaanin Romun Matti ja Niko Nyyssönen murskaamon toimistolla.
Kajaanin Romu on perheyritys, joka on laajentunut nopeasti. Isä Matti Nyyssönen ja poika Niko Nyyssönen murskaamon toimistolla. Kajaanin Romun Matti ja Niko Nyyssönen murskaamon toimistolla. Kuva: Antti J. Leinonen / Yle MOT,Niko Nyyssönen

Tästä Kajaanin Romua epäillään

 • Kajaanin Romu Oy varastoi alueellaan kymmeniä tuhansia tonneja ympäristölle vaarallista SLF-jätettä.
 • Tällä hetkellä jätettä on poliisin mukaan yrityksen alueella noin 56 000 tonnia. Sallittu määrä on 200 tonnia.
 • Poliisin mukaan jätettä on lojunut suuria kasoja päällystämättömällä alueella.
 • Jätteen huomattiin jo vuonna 2017 pilaavan ympäristöä. Vasta tänä keväänä Kainuun ely-keskus vei asian poliisin tutkittavaksi.

Palkintojenjaosta poliisikuulusteluun

– Onko jutun sävy se, että tämä on Kajaanin Romun loppu?

Toimitusjohtaja Matti Nyyssönen epäröi puhelimessa, uskaltaako hän antaa MOT:lle haastattelua.

Viime syyskuussa paikalliset yrittäjät valitsivat Nyyssösen perustaman Kajaanin Romun vuoden yritykseksi. Kunnianosoitus ei ollut Nyyssöselle ensimmäinen.

Pari päivää palkinnon vastaanottamisesta Nyyssönen istui Oulun poliisin kuulusteltavana epäiltynä ympäristörikoksesta. Poliisi epäilee, että paikkakunnalla hyvämaineisena pidetty Kajaanin Romu on toiminut laittomasti jo pitkään.

Yhtiö on saanut apua jätteiden luvanvastaiseen säilytykseen yhtiöltä, jonka pääomistaja on Kajaanin kaupunki.

Kaikki on tapahtunut valvovan viranomaisen silmien alla.

Jätettä murskataan kierrätystä varten Kajaanin Romun alueella. Jäte sisältää metallin lisäksi paljon muitakin materiaaleja. Prosessin sivutuotteena syntyy SLF-jätettä.

Ely-keskus on tiennyt luparikkeistä pitkään

Kajaanin Romun toimintaa valvoo Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely). Näin se totesi tilanteesta tänä vuonna:

”Nykyinen jätteen välivarastointi Kajaanin Romulla on ympäristön kannalta kestämätöntä. Useiden vuosien aikana muodostunutta, pitkittynyttä ongelmaa ei voi ikuisesti jättää myöhemmin ratkaistavaksi.”

Samasta lausunnosta selviää, että viranomaiset ovat jo vuosia tienneet yhtiön rikkovan ympäristölupaansa. Tästä huolimatta Kajaanin Romun toimintaan on puututtu toden teolla vasta tänä keväänä, kun ely-keskus teki yhtiöstä tutkintapyynnön poliisille.

Valvova viranomainen olisi voinut puuttua tilanteeseen esimerkiksi vuonna 2015, kun se teki tarkastuskäynnin yhtiön murskaamolle. Alueelta kohoavien jätekasojen on jo tuolloin täytynyt olla ympäristöluvan sallimaa suurempia.

Ely-keskuksen ympäristöasiantuntija Tatu Turunen kertoo, että asian annettiin olla, koska tarkastushetkellä luultiin, että Kajaanin Romu saisi käyttää jätettä maanrakennuksessa.

Tuolloin Kajaanin Romu oli laajentamassa murskaamoaluettaan. Jätettä olisi laitettu uuden asfalttikentän alle. Yhtiö oli hakenut toiminnalle lupaa aluehallintovirastolta.

Ely-keskus puolsi yhtiön suunnitelmia, mutta ympäristöluvan myöntävä aluehallintovirasto (avi) ei ollut samaa mieltä. Avi epäili, että yhtiön todellinen tarkoitus oli ollut dumpata hankalaa ja ympäristölle vaarallista jätettä maan alle.

Mitä on SLF-jäte?

 • SLF:ää (Shredder Light Fraction), eli metallinöyhtää tai fluffia syntyy esimerkiksi autojen kierrätyksessä.
 • SLF-jätettä on erilaista ja -kokoista.
 • Kajaanin Romun SLF-jäte sisältää korkeita kuparin, sinkin ja kromin pitoisuuksia.
 • SLF on ympäristölle haitallista, koska siinä on orgaanisia aineksia, jotka tuottavat kasvihuonekaasuja.
 • Kaikkea SLF-jätettä ei voi sijoittaa kaatopaikoille, eikä kaikki jäte kelpaa poltettavaksi.
 • SLF-jätettä tuottavat myös Kuusakoski, Stena Recycling ja Eurajoen Romu.
 • Kajaanin Romu on joukosta ainoa, jonka jäte joudutaan käsittelemään Riihimäen ongelmajätelaitoksella.
Kuva SLF-jätekasasta.
Kuva SLF-jätekasasta. Kuva: Antti J. Leinonen & Riikka Kurki / Yle MOT,Kajaanin Romu

Pintavesistä mitattu raskasmetalleja

Ely-keskus ei ole keskeyttänyt Kajaanin Romun toimintaa, koska se on katsonut, että toiminnasta ei aiheudu välitöntä vaaraa ympäristölle.

– Toiminnanharjoittaja on jatkuvasti vienyt asioita eteenpäin, ympäristöasiantuntija Tatu Turunen kertoo.

Jätekasat ovat saaneet kasvaa, ja samalla niistä on vuotanut haitallisia aineita ympäristöön.

Lyijy ja kadmium kuuluvat haitallisimpien ympäristömyrkkyjen joukkoon.

Kainuun Ely-keskus mittasi laitosalueelta maastoon kulkeutuvien vesien laatua vuonna 2017. Vedessä oli liikaa raskasmetalleja: Pintavedessä lyijyä, nikkeliä ja kadmiumia, pohjavedessä sinkkiä.

Lyijy ja kadmium kuuluvat haitallisimpien ympäristömyrkkyjen joukkoon.

Ely-keskuksen mukaan haitta-aineiden määrä vedessä oli selvästi lisääntynyt Kajaanin Romun murskaamotoiminnan aloittamisvuosista. Myös vuoden 2018 mittauksissa ely-keskus löysi yhtiön hulevesistä kohonneita metallipitoisuuksia.

Kajaanin Romun murskaamoalueen vedet kulkeutuvat soiden kautta Niittyjokeen ja sitä kautta läheisiin järviin.

Murskaamoalueen vesi valuu lopulta Kylkiäiseen, Kivijärveen ja kuvassa olevaan Mainuanjärveen.

Luonnonsuojeluliitolle tapahtunut tulee yllätyksenä.

– Tämä vaikuttaa tietoiselta ja tahalliselta ympäristön pilaamiselta. Se nostaa vihan tunnetta pintaan, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton Kajaanin yhdistyksen puheenjohtaja Elsa Lankinen.

Lankinen on pettynyt valvojien hampaattomuuteen.

– Kainuulla on historia siitä, että paskakasat kasautuvat ja mitään ei tehdä. Järvet eivät kestä kovin montaa firmaa, jotka eivät hoida asioitaan kunnolla tai viranomaisia, jotka eivät pysty valvomaan.

Tällä hetkellä laittomasti varastoitu jäte lojuu reilun kolmenkymmenen kilometrin päässä Talvivaaran (nykyään Terrafame) kaivoksesta.

Kartta Kainuun ympäristöstä.
Kartta Kainuun ympäristöstä. Kuva: Riikka Kurki / Yle MOT,Kajaanin Romu

Kajaanin Romu: Virheet on korjattu

Pakkanen paukkuu Kajaanin Romun murskaamoalueella. Toimitusjohtaja Matti Nyyssönen on asiaa mietittyään päättänyt antaa haastattelun ja esitellä yhtiönsä toimintaa MOT:lle.

– Ei meillä ole mitään salattavaa. Me emme halua vääristellä. Se ei käy mun luonteelle, hän perustelee päätöstään.

Toimitusjohtaja vakuuttaa, että tällä hetkellä jätettä säilytetään siten, että siitä ei ole ympäristölle vaaraa.

– Me olemme korjanneet virheemme, Nyyssönen sanoo.

Todisteeksi hän esittää yhtiön tänä vuonna teettämät maaperä- ja hulevesitutkimukset. Niiden mukaan murskaamoalueen maaperä ei ole pilaantunutta, ja hulevedet ovat puhtaat.

Kajaanin Romun Matti ja Niko Nyyssönen.
Murskausprosessin loppupää tapahtuu sisätiloissa. Taustalla oleva pyörrevirtaerotin erottelee ei-magneettisia metalleja muusta materiaaleista. Kajaanin Romun Matti ja Niko Nyyssönen. Kuva: Antti J. Leinonen / Yle MOT,Niko Nyyssönen

Nyyssösen mukaan jäteongelmien taustalla on se, että vaaralliseksi luokiteltua SLF-jätettä käsitellään Suomessa vain yhdessä paikassa: Fortumin Riihimäen polttolaitoksella. Laitos on tukossa, eikä ehdi käsitellä kaikkea jätettä.

– Me yrittäjät ollaan oikeasti kusessa, kun paskasta ei pääse eroon. Me toimitetaan se, minkä he pystyvät ottamaan. Se on hyvin pieni määrä. Koko toimialalla on ongelmia, Matti Nyyssönen sanoo.

– Suomessa syntyy tällä hetkellä 500 000 tonnia jätettä, jonka käsittelyyn ei ole kapasiteettia, sanoo yhtiön tuotantopäällikkö Niko Nyyssönen, joka on myös Matti Nyyssösen poika.

Koska kapasiteettia ei ole, jätettä varastoidaan muualle. Kajaanin Romun tapauksessa näin on tehty luvanvastaisesti.

Ongelma koskettaa Nyyssösten mukaan koko Eurooppaa. Jätettä on aiemmin kuskattu kehittyviin maihin, kuten Kiinaan. Kun maat ovat alkaneet jarruttaa jätteen maahantuontia, Euroopan käsittelylaitokset ovat ruuhkautuneet.

Asiaan on ottanut kantaa esimerkiksi Euroopan kiertotalousyritysten kattojärjestö Euric. MOT on aiemmin kertonut Suomen jätehuoltojärjestelmän ongelmista.

Tätä jätejaetta oli tarkoitus käyttää maanrakentamisessa. Nyyssösten mielestä kyse ei olisi ollut jätteen dumppauksesta, vaan hyödyntämisestä.

SLF-jätettä on eri kokoista ja laatuista. Tämä suurikokoinen jäte on luokiteltu vaaralliseksi. SLF-jäte on myös orgaanista. Se käy, ja joskus jätekasat syttyvät tuleen.

Talvivaara-rahaa ohjattu Kajaanin Romulle

Kajaanin Romu on saanut toimintansa kehittämiseen runsaasti julkista rahaa.

Kun vuonna 2014 ympäristövahinkoja aiheuttanut Talvivaara Sotkamo Oy ajautui konkurssiin. Kainuun maakunta sai valtiolta 3,5 miljoonan euron tukipaketin, jolla se voisi paikata konkurssin aiheuttamia haittoja.

Kainuun ely-keskus ohjasi vajaat miljoona euroa tukipaketista Kajaanin Romulle. Julkinen raha oli tarkoitus käyttää SLF-jätteen jatkojalostukseen.

Myös Kajaanin kaupunki on tukenut yhtiötä epäsuorasti. Tuki on tullut jätehuollon kuntayhtymä Ekokympin kautta, jonka pääomistaja Kajaani on.

Ekokymppi on muun muassa antanut varastoida SLF-jätettä omille mailleen. Se ei ole pyytänyt varastoinnista korvausta.

Kainuulla on historia siitä, että paskakasat kasautuvat ja mitään ei tehdä.― Elsa Lankinen, Suomen luonnonsuojeluliiton Kajaanin yhdistyksen puheenjohtaja

Yhtiöiden välisestä sähköpostivaihdosta selviää, että jätettä on varastoitu Ekokympin alueella vuodesta 2016 lähtien. Jätettä on ollut Ekokympin mailla enimmillään 39 000 tonnia.

– Siinä on ollut tilapäisestä naapuriavusta kyse, Ekokympin toimitusjohtaja Jukka Oikarinen kertoo.

Ely-keskuksen mukaan varastoinnille ei ole ollut lupaa. Se on määrännyt Ekokympin lopettamaan Kajaanin Romun jätteen vastaanottamisen sakon uhalla.

Ekokympin näkemys on, että alueella oleva jätekasa ei aiheuta vaaraa ympäristölle. Oikarisen mukaan kasaa aletaan siivota ensi keväänä.

Luonnonsuojeluliiton Elsa Lankinen on tilanteesta ymmällään.

– Aika erikoista, että Ekokymppi on antanut heille luvan säilöä jätettä alueelleen. Minkälaista herrasmieskerhoa tämän taustalta löytyy, että tilanne on voinut jatkua näin pitkään, Lankinen pohtii.

Kajaanin Romun pihaa.
SLF-jätekasa Kajaanin Romun murskaamoalueella. Jätettä syntyy jatkuvasti. Tämä kasa on Matti Nyyssösen mukaan syntynyt parin viikon aikana. Kajaanin Romun pihaa. Kuva: Antti J. Leinonen / Yle MOT,Kajaanin Romu

Kaupunki voi joutua maksumieheksi

Kaupungilla ja sitä kautta Ekokympillä on paljon pelissä Kajaanin Romun kanssa. SLF-jätettä on kerääntynyt niin paljon, että yhtiöllä ei mitä todennäköisimmin ole varaa maksaa sen jatkokäsittelystä.

Kajaanin Romu on itse arvioinut, että kustannukset olisivat korkeintaan 12–20 miljoonaa euroa.

Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna reilut 22 miljoonaa euroa. Viimeisessä tilinpäätöksessään Kajaanin Romu kertoo, että sillä on jakokelpoisia varoja noin kaksi miljoonaa euroa.

– Jos yhtiö menee nurin, se on viime kädessä kaupunki, joka joutuu siivoamaan, Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen sanoo.

Se olisi Kajaanille taloudellinen katastrofi.

Jos yhtiö menee nurin, se on viime kädessä kaupunki, joka joutuu siivoamaan.― Jari Tolonen, Kajaanin kaupunginjohtaja.

Kaupunki on hakenut lupaa sijoittaa vaarallista SLF-jätettä viereiselle kaatopaikalle. Lupaprosessi ja rakennustyöt vievät kuitenkin vuosia.

– Ratkaisumalli on olemassa, mutta on hyvä kysymys kuinka kauan yhtiö pysyy pystyssä, Tolonen pohtii.

Kun Kajaanin Romun jäteongelma on paisunut, yhtiö on yrittänyt epätoivoisesti keksiä ratkaisuja. Nyyssöset esittelevät toimenpiteiden listaa. Se on pitkä.

Yhtiö on muun muassa yrittänyt vaihtaa SLF-jätteensä kategoriaa siten, että sitä ei enää luokiteltaisi vaaralliseksi. Tällöin jätettä ei tarvitsisi viedä Riihimäelle, vaan se voitaisiin käsitellä lähempänä, halvemmalla ja nopeammin.

Aluehallintovirasto torppasi suunnitelmat. Kajaanin Romu on valittanut päätöksestä hallinto-oikeuteen. Yhtiö on niin ikään harkinnut jätteen kuljettamista ulkomaille. Tämä olisi paitsi hankalaa ja ympäristöä kuormittavaa myös kallista.

Yhtenä ratkaisuvaihtoehtona Kajaanin Romu on yrittänyt yhdessä Ekokympin kanssa rakentaa polttolaitosta, jolla SLF-jätteestä päästäisiin eroon. Koepolttolaitos ei kuitenkaan ole toiminut halutulla tavalla.

Metallijätteen seassa on muun muassa autonromuja. Autot on ”kuivattu”, eli niistä on poistettu muun muassa öljy ja akkunesteet.

Kajaanin Romun metallimurskaamon lopputuotteena syntyy erilaista uudelleenkäytettävää metallia.

Poliisitutkinta loppusuoralla

Poliisi epäilee tällä hetkellä Kajaanin Romun toimitusjohtaja Matti Nyyssöstä ympäristön turmelemisesta. Esitutkinta on loppusuoralla, ja asia on siirtymässä syyttäjälle.

Nyyssönen kiistää syyllistyneensä rikokseen. Jos tuomio tulee, rangaistusasteikko ulottuu sakoista kahden vuoden vankeuteen.

Lisäksi Kainuun ely-keskus on määrännyt luvanvastaisen toiminnan lopetettavaksi sakon uhalla. Uhkasakko on suuruudeltaan 200 000 euroa. Yhtiö joutuu maksamaan uuden 100 000 euron sakon jokaista neljää kuukautta kohden, jos toiminta jatkuu.

Kajaanin Romun olisi nyt saatava jätekasat johonkin ennen kuin sakkomaksut alkavat juosta.

– Meidän pitää maksaa palkat, kulut ja lainat. Emme voi vain pysäyttää toimintaa. Meidän on vain pakko etsiä ratkaisuja koko ajan, Niko Nyyssönen kertoo.

– Tämä laitos on tyhjästä rakennettu tänne metsään. Haasteita on, mutta uskomme tulevaisuuteen, toimitusjohtaja Matti Nyyssönen jatkaa.

Luonnonsuojeluliiton Elsa Lankista toimitusjohtajan puheet muistuttavat Talvivaaran tapauksesta: molempia yhtiöitä markkinoitiin tarinalla, jossa todennäköisyyksiä vastaan taisteleva yrittäjä työllistää ja luo vaurautta ympärilleen.

– Ihmiset haluavat ”työn sankari” -tarinoita. Mennään mielikuvat edellä, mutta todellisuudessa voidaan tehdä mitä vaan, Lankinen huokaa.

Jos kaupungin täytyisi siivota murskaamoalue ja kuskata jäte käsiteltäväksi Riihimäen polttolaitokseen, se ei tapahtuisi nopeasti: Kajaanin Romun arvio on, että jätevuoren purkaminen kestäisi kymmenkunta vuotta.

Eikä sekään välttämättä riittäisi. Jätettä syntyy lisää joka ikinen päivä, kun murskaamo on toiminnassa.

Romusta eroteltua hyödynnettävää ainesta.
Jätteen seasta eritelty metalli päätyy murskaamolta sulattamoihin ja sitä kautta uudelleen kiertoon. Romusta eroteltua hyödynnettävää ainesta. Kuva: Antti J. Leinonen / Yle MOT,romu,Kajaanin Romu

Toimittaja: Jaakko Mäntymaa, Kuvat: Antti J. Leinonen, Taitto: Riikka Kurki, Tuottaja: Hanna Takala