Hyppää pääsisältöön

Miten ja missä Yle käyttää suosittelupalveluita

Kuvakaappaus suositteluista yle.fi -sivustolla
Kuvakaappaus suositteluista yle.fi -sivustolla kuvakaappaus

Algoritmipohjaisen suosittelun (wikipedia: Suosittelujärjestelmä) pääasiallinen tehtävä Ylessä on parantaa Ylen kykyä suorittaa sille annettua perustehtävää.

Toisin sanoen, suosittelun tehtävä on esitellä Ylen palveluissa olevia ja sinne tuotettuja sisältöjä Ylen verkkopalveluiden ja sovellusten käyttäjille — sisältöjä, jotka voisivat kiinnostaa juuri tietyllä hetkellä kaikkein eniten tiettyä käyttäjää. Ylelle on tärkeää, että suosittelupalveluita rakennetaan eettisesti kestävältä pohjalta, läpinäkyvästi. Tässä kirjoituksessa pyrin avaamaan, miten suosittelu toimii ja missä sitä käytetään.

Ylen palveluissa suosittelun ideana on tuoda käyttäjien nähtäväksi ja kuultavaksi sisältöä, johon he eivät välttämättä muuten törmäisi. Tulevaisuudessa tarkoituksena on parantaa suosittelua entistä täsmällisemmäksi parantuneen metatiedon (eli sisältöymmärryksen) avulla ja tehdä suosittelua Yle Tunnuksen avulla henkilökohtaisesti. Suosittelussa, kuten muussakin toiminnassa noudatetaan Ylen tietosuojaperiaatteita.

Asiakaskokemuksen näkökulmasta katsottuna suosittelun tehtävä on luoda arvoa jokaiselle suomalaiselle. Personoinnin suurin arvo syntyykin vuorovaikutuksessa jokaisen asiakkaan kanssa, henkilökohtaisella ja merkityksellisellä tavalla.

Yle pyrkii myös jatkuvasti uudistumaan ― millä tavoin voimme luoda uusia median käyttötapoja, miten voimme auttaa jokaista suomalaista löytämään uusia ja yllättäviä mediakokemuksia.

Suosittelun avulla pyritään tekemään ennen kaikkea näitä asioita.

Minkälaista suosittelua Ylen palveluissa tehdään?

Tällä hetkellä Ylen verkkopalveluiden suosittelu perustuu käyttäjän näkökulmasta selaimen asettamiin evästeisiin, mobiilisovellusten asettamiin laitetunnisteisiin tai vaihtoehtoisesti Yle Tunnukseen. Kaikki Ylen eri palveluissa esiteltävät sisällöt eivät kuitenkaan ole algoritmin sinne asettamia, vaan myös osaltaan toimituksen tekemiä ns. “nostoja”. Seuraavaksi esitellään seikkakohtaisemmin tilanteet eri palveluissa, missä voit kohdata ja miten voit myös tarvittaessa vaikuttaa kohtaamaasi algoritmipohjaiseen suositteluun.

Ylen suosittelupalvelut voidaan jakaa neljään pääkategoriaan:

 1. Sinua kiinnostavat sisällöt -suosittelu
 2. Lisää samasta aiheesta -suosittelu
 3. Käyttäjän hallitsema suosittelu
 4. Sisältöjen esittelyn suosittelu

Tässä mainittuja suosittelupalveluja ei kaikkia löydy vielä yhdestäkään Ylen palvelusta, mutta monesta palvelusta löytyy jo useampaa eri palvelua. Seuraavassa tarkemmin avattuna em. palvelut.

1. Sinua kiinnostavat sisällöt -suosittelu

Yleisin Ylessä käytetty personoinnin menetelmä, jossa erilaisille koostesivuille (etusivu, kategoriasivu jne) nostetaan esille Ylen palveluita käyttävän henkilön oman sisällön kulutuksen sekä muiden käyttäjien sisällön kulutuksen perusteella lista sisällöistä, jotka voisivat kiinnostaa käyttäjää. Sisältösuosituksiin vaikuttavat käyttäjän oman käyttäytymisen lisäksi myös sisällön suosituimmuus (populariteetti eli kuinka paljon sisältöä kulutetaan) ja trendaavuus (sisältöä kulutetaan paljon tietyssä ajassa).

Algoritmipohjaisen suosittelun yhteydessä esitetään joskus huoli, että käyttäjät näkisivät sen seurauksena liian yksipuolista sisältöä. Yle ottaa tämän huolen vakavasti. Ylelle on ensiarvoisen tärkeää suosittelupalvelun kehityksessä se, että kaikkien esiin nostettavien sekä kulutettavien sisältöjen monipuolisuutta parannetaan jatkuvasti. Tarkoituksemme on esitellä esim. nostoissa (verkon etusivulle taitettu yksittäinen sisältö tai sisältölistaus) Ylen sisältöjä mahdollisimman monipuolisesti välttääksemme liiallisen samankaltaisten tai yleisesti suosittujen sisältöjen ylikorostamista. Lisäksi tarjoamme personoitujen näkymien lisäksi aina vaihtoehtoina näkymiä, joita ei personoida algoritmisesti.

Lisätietoja: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/10/09/suosittelu-ohjaa-kiinnostavan-sisallon-pariin

Käytössä: Yle.fi, Yle Areena, Yle Uutisvahti

Kuvakaappaus suositteluista yle.fi -sivustolla
Yle.fi → Sivun oikean reunan “Luitko jo nämä” -lista sekä ko. elementin alla oleva nosto Ylen dokumenttisarjasta. Kuvakaappaus suositteluista yle.fi -sivustolla kuvakaappaus
Ruutukaappaus Yle Areenan nostoista
Yle Areena — Etusivun päänosto-ohjelmat sekä nostojen alla näkyvien pakettien algoritmipohjainen järjestäminen Ruutukaappaus Yle Areenan nostoista kuvakaappaus

2. Lisää samasta aiheesta -suosittelu

Usein kun ihminen on kuluttanut jotain tiettyä sisältöä, haluaa hän tietää lisää nimenomaisesta aiheesta tai vaihtoehtoisesti siihen tavalla tai toisella liittyvästä aiheesta. Tästä syystä myös Ylessä pyritään tuomaan ihmisille näihin vuorovaikutustilanteisiin muita vastaavia sisältöjä, mitä toiset käyttäjät ovat myös kuluttaneet. Yle Uutisvahdin Voitto-uutisassistentin, eli Voitto-robotti suosittelee -notifikaattien, suositukset hyödyntävät samankaltaista logiikkaa: jos käyttäjä osoittaa kiinnostusta jotain tiettyä aihetta kohtaan kertomalla assistentille, että aihe kiinnostaa (peukku ylös/alas) tai kuluttamalla assistentin suositteleman sisällön, saa hän jatkossa lisää aihetta koskevia sisältöjä.

Lisätietoja Voitto-robotti suosittelee -ilmoituksista: https://newslab.yle.fi/blog/22ZQmRdrBCy4wYygyqyIye

Käytössä: Yle.fi, Yle Areena, Yle Svenska, Yle Aihe

Ruutukaappaus katso myös -personoinnista
Yle Areena, Katso myös -personointi Ruutukaappaus katso myös -personoinnista kuvakaappaus
Ruutukaappaus soittimen sisällä tapahtuvasta suosittelusta
Yle Areena, Soittimen sisällä tapahtuvat suosittelu Ruutukaappaus soittimen sisällä tapahtuvasta suosittelusta Näyttökuva

3. Käyttäjän hallitsema -suosittelu

Ylen käyttäjät voivat myös itse vaikuttaa kohtaamiinsa suositteluihin. Yle Uutisvahti -palvelussa on käytössä jokaisen sisällön yhteydessä ns. “painotussäätimet”, joiden avulla Uutisvahdin käyttäjä voi kertoa sovellukselle häntä mahdollisesti enemmän tai vähemmän kiinnostavat aiheet. Tämän perusteella palvelun käyttäjät saavat Uutisvahdin “Sinulle”-listalla painotettuja suosituksia Ylen uusista sisällöistä. Käyttäjän tekemät aihepainotukset vaikuttavat myös uutisilmoituksiin, eli sisältösuosituksiin, jotka tarjotaan notifikaatteina suoraan mobiililaitteiden lukitusnäytöllä.

Uutisvahdin Sinulle- suosituksiin vaikuttavat lisäksi Yle Uutisten journalistiset periaatteet (tästä lisää kohdassa 4), jonka avulla odottamattomat uutistapahtumat huomioidaan sisältösuositteluissa.

Lisäksi Yle Uutisvahdissa on käytettävissä Läheltä-uutislista ja -ilmoitukset, joiden suosittelu perustuu käyttäjän manuaalisesti tai automaattisesti välittämään sijaintitietoon. Käyttäjä voi itse valita suoraan sovelluksessa tai oman mobiililaittensa asetuksissa käyttääkö Yle Uutisvahti sijaintia Läheltä-suositteluun.

Lisätietoja Yle Uutisvahti -palvelusta: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/10/03/digitreenit-yle-uutisvahti-on-oiva-apu-uutisnalkaan-nain-raataloit-sen-sinulle

Lisätietoja Yle Uutisvahdin Läheltä-suosittelusta: https://yle.fi/uutiset/3-9709938

Käytössä: Yle Uutisvahti

Ruutukaappaus käyttäjän hallitsemasta suosittelusta
Ruutukaappaus käyttäjän hallitsemasta suosittelusta kuvakaappaus
Ruutukaappaus käyttäjän hallitsemasta suosittelusta
Ruutukaappaus käyttäjän hallitsemasta suosittelusta kuvakaappaus

4. Sisältöjen esittelyn suosittelu

Me ihmiset kiinnitämme huomiomme erilaisilla koostesivuilla (etusivu, kategoriasivut jne) erilaisiin sisällöllisiin elementteihin — pääasiallisesti kuitenkin joko sisältöä esittelevään otsikkoon tai kuvaan. Koska meistä jokainen tykkää erilaisista asioista, toiset esimerkiksi maisemakuvista ja toiset taas henkilökuvista, yksi tapa auttaa ihmisiä löytämään itseään kiinnostavia sisältöjä on personoida näitä elementtejä.

Yksi Ylen käyttämistä personointipalveluista onkin näiden sisältöä esittelevien elementtien personointi eli eräänlainen räätälöinti kunkin henkilökohtaisiin tarpeisiin. Areenassa toinen käyttäjä voi nähdä Sorjonen-sarjan esittelykuvassa tuimailmeisen sarjan päänäyttelijän Ville Virtasen, kun taas toinen käyttäjä näkeekin Sorjonen-sarjan esittelykuvan, jossa Ville Virtanen halaa empaattisesti toista sarjan päähenkilöä. Yle Svenskan etusivulla taas käyttäjä voi nähdä samaa urheilu-uutista käsittelevän uutisotsikon kirjoitettuna joko voittavan tai hävinneen joukkueen näkökulmasta.

Lisätietoja sisältöjen esittelyn personoinnista täältä

Käytössä: Yle Areena, Svenska Yle

Ruutukaappaus Yle Areenan nostojen personoinnista
Yle Areena — samat ohjelmat, eri kuvat. Ruutukaappaus Yle Areenan nostojen personoinnista kuvakaappaus

Onko personoinnissa rajoituksia?

Yle ei automaattisesti personoi kaikkea sisältöä tai tuota personointia kaikille käyttäjille, vaan on rajannut joko teknisistä syistä tai eettisistä syistä pois tiettyjä aiheita personoinnin piiristä.

Tällaisia aiheita ovat esim.

 • Uutistoimituksen tekemät sisältökohtaiset “tärkeys”-painotukset vaikuttavat siihen kuinka uutisia suositellaan esim. Yle.fi-sivulla tai Uutisvahti-sovelluksessa. Esim. jos tapahtuu jokin iso odottamaton uutistapahtuma, toimitus voi merkitä sen sisällön suositteluun vaikuttavaa metatietoa.
 • Areenan uutissisällöt. Uutiskategorian personoinnin ajankohtaisuus ja moninaisuus on sen verran erityistä, että niinkään yleisessä palvelussa kuin Areena ei näitä sisältöjä esitellä käyttäjille, vaan näiden sisältöjen personointi on tapahtuu vain ko. sisältökonteksteissa eli esim. Yle.fi/uutiset ja Yle.fi/urheilu -palveluissa sekä Yle Uutisvahti-mobiilisovelluksessa
 • Lasten Areena. Koska alaikäisten datakäsittely on sensitiivistä, emme personoi lastenohjelmia alaikäisille käyttäjille.

Lisätietoja Ylen käyttämistä suosittelujärjestelmistä saat allekirjoittaneelta sekä Ylen eri palveluiden kehitystiimeiltä.

Jaakko Lempinen, Head of AI, Yle Next
Juha Kirveslahti, tietosuojavastaava, Yle
Jarno Koponen, Head of AI and Personalization, Yle News Lab

 • Social media is all about listening and being there for all

  Yle Social media efforts pay off in increased trust.

  There are great TV series freely available for viewing on Yle Areena. Your task is to communicate the information that there are some great classics as well as some interesting new titles there. You have fifteen seconds to communicate the message because you’re doing it on TikTok.

 • Kohti kokonaisvaltaista asiakaskokemusta

  Miten Ylen kohtaa suomalaiset yli palvelurajojen?

  Olemme Ylessä digitaalisen kehityksen onnistujia. Palveluistamme tunnetuin, Yle Areena, on video- ja audiopalvelujen ykkönen Suomessa. Se on kerännyt käyttäjiä, arvostusta ja palkintoja yli 13 vuotta. Yle Areena on hyvä esimerkki Ylen siirtymästä broadcast-toimijuudesta digitaalisille alustoille.

 • Kaikille yhteinen, jokaiselle omanlainen

  Merkityksellisyyttä suomalaisten jokaisiin hetkiin

  Yle on kaikille suomalaisille yhteinen. Monissa tilanteissa, erityisesti tapahtumissa, suomalaiset kokoontuvat yhteen katsomaan, kuuntelemaan ja olemaan vuorovaikutuksessa sankoin joukoin.