Hyppää pääsisältöön

Pelkäätkö burnoutin iskevän? Näillä tahoilla on velvollisuus auttaa sinua

burnout
burnout Kuva: Seera Rytkölä/Yle työuupumus

Kun työ kuormittaa, älä jää odottamaan, että tilanne korjaantuu itsestään. Listasimme tahot, joilla on velvollisuus auttaa sinua ratkaisemaan tilanne.

Esimies

Työntekijänä sinulla on oikeus saada tukea työkyvyllesi, ja ensimmäisenä omasta jaksamisesta voi puhua omalle lähiesimiehelle. Kerro, jos koet työn liian kuormittavaksi tai et selviydy työtehtävistäsi työajan puitteissa. Esimiehesi tehtävä on selvittää kanssasi, miten tilanteeseen on päädytty, ja millaisia ratkaisuja siihen voisi olla.

Kaikilla työpaikoilla pitää olla niin sanottu työkyvyn tuen malli. Sen avulla voidaan pohtia muun muassa, onko työmääräsi sopiva, onko sinulla selkeä käsitys työnkuvastasi ja onko terveytesi riittävää tehtäviesi tekemiseen. Kerro, mitkä tekijät työssäsi aiheuttavat haitallista kuormitusta. Sinulla on oikeus kuulla työnantajaltasi, millaisiin toimenpiteisiin hän asioiden korjaamiseksi ryhtyy.

Sinulla on myös oikeus pyytää työterveyshuollon edustajaa mukaan varhaisen välittämisen keskusteluun. Tällöin työterveyshuollon edustajan rooli on tukea ja kannustaa esimiestä ja työntekijää löytämään yhdessä ratkaisuja työn kuormittavuuteen.

Työterveyshuolto

Työterveyshuollon tehtävänä on selvittää mahdollinen terveysongelma ja sen vaikutus työn tekemiseen. Työntekijällä on oikeus hakea apua työterveyshuollosta työkyvyn arvioimiseksi ja edistämiseksi.

Voit pyytää työterveydestä selvitystä työkuormituksestasi, jotta päästään kiinni siihen, onko kuormittumisen syy työpaikalla. Perusteltu syy selvityksen tekemiselle on, että työkykysi on heikentynyt fyysisen ja psyykkisen oireilun vuoksi, ja arvioit oireilusi johtuvan työstä. Myös sairauspoissaolot tai hoidon tarve ovat syitä selvityksen tekemiselle. ¨

Sinulla on oikeus kuulla työnantajaltasi, millaisiin toimenpiteisiin hän ryhtyy.

Selvityksen perusteella työterveyshuolto tekee tarvittaessa ehdotuksia siitä, miten työkuormitusta voidaan vähentää. Kun näitä vaihtoehtoja mietitään, tekee työterveyshuolto yhteistyötä esimiehesi kanssa. Yksi keino on työterveysneuvottelun järjestäminen. Siinä mietitään, miten terveydentilasi ja työtehtäväsi voidaan sovittaa yhteen.

Tarvittaessa työterveyshuolto ohjaa sinut jatkohoitoon tai kuntoutukseen.

Pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu

Jos tuntuu vaikealta keskustella tilanteesta esimiehen kanssa, voit pyytää suoraan apua myös pääluottamusmieheltä tai työsuojeluvaltuutetulta. Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden joukostaan valitsema henkilö, jonka tehtävä on edustaa heitä työturvallisuus- ja terveysasioissa.

Jos asia koskee koko työyhteisöä tai työtoveria, voit pyytää työsuojeluvaltuutettua käsittelemään asiaa työnantajan kanssa. Voit myös aina halutessasi ja sinulla on oikeus pyytää pääluottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun mukaan keskusteluihin, joissa jaksamistasi käsitellään esimiehesi ja työterveyshuollon kanssa.

Työsuojeluviranomainen

Työsuojeluviranomainen valvoo, että työnantaja ryhtyy toimenpiteisiin, joilla hän on luvannut työn kuormittavuutta vähentää. Työsuojelusta vastaava viranomainen on aluehallintovirasto (avi).

Voit pyytää pyytää tietoa ja apua työsuojeluviranomaisen valtakunnallisesta puhelinneuvonnasta, jonka yhteystiedot löydät täältä.

Kun soitat työsuojeluviranomaisen neuvontapuhelimeen, sinulta kysytään seuraavat kysymykset: mitä työtä kuormittavat tekijät ovat, kauanko ne ovat jatkuneet, ja oletko kertonut tilanteesta esimiehellesi? Lisäksi työsuojeluviranomainen kysyy, onko työnantaja jo ryhtynyt toimiin kuormittavuutta aiheuttavien tekijöiden vähentämiseksi ja jos on, niin millaisiin.

Jos työsuojeluviranomainen katsoo, että ilmoittamasi kuormitustekijät ovat lain mukaan sellaisia, että niihin pitää puuttua, ja olet kertonut työsi kuormittavuudesta selkeäsanaisesti myös esimiehellesi, työsuojeluviranomainen ryhtyy toimenpiteisiin.

Voit pyytää pyytää tietoa ja apua työsuojeluviranomaisen valtakunnallisesta puhelinneuvonnasta.

Voit katsoa täältä, millaisiin ohjeisiin ja lainsäädäntöön työsuojeluviranomaisen valvonta nojaa.

Seuraavaksi työsuojeluviranomainen pyytää sinua täyttämään valvontapyyntölomakkeen. Siinä on kahdeksan kysymystä, joissa pyydetään kuvailemaan työn kuormittavuutta. Lomakkeessa kysytään myös, miten työterveyshoito on ollut tilanteen ratkaisemisessa mukana, ja millaista yhteydenpito esimieheesi on asian tiimoilta ollut. Valvontapyyntölomake annetaan viranomaisen käsittelyyn omalla nimellä, sitä ei voi jättää nimettömänä.

Lomake työssä kuormittumisesta

Täyttämäsi lomake menee aluehallintoviraston tarkastajan pöydälle. Tarkastaja päättää sen perusteella, täyttyvätkö työn kuormittumisen merkit. Tarkastajaa kiinnostaa myös, onko työnantaja ryhtynyt toimenpiteisiin työn kuormittavuuden vähentämiseksi.

Mitä työtä kuormittavat tekijät ovat, kauanko ne ovat jatkuneet, ja oletko kertonut tilanteesta esimiehellesi?

Jos valvontapyyntölomakkeesta ilmenee, että työnantajan toimenpiteet eivät ole riittäviä ja työnantaja on toiminut vastoin työsuojeluviranomaisen valvomia lakeja, lähettää aluehallintovirasto työnantajalle selvityspyynnön.

Työnantajalla on yleensä 2-3 viikkoa aikaa vastata selvityspyyntöön. Sinä työntekijänä saat myös nähdä esimiehesi vastaukset ja kommentoida niitä, ennen kuin ne palautuvat työsuojeluviranomaiselle. Usein myös oman työpaikkasi työsuojeluvaltuutettu saa nähdä ja kommentoida selvityspyyntöä.

Aluehallintoviraston tarkastaja laatii tarkastuksestaan kirjallisen tarkastuskertomuksen, joihin hän kirjaa havaintojensa lisäksi myös toimintaohjeet tai kehotukset. Tarkastuskertomuksessa käy ilmi, onko työnantaja rikkonut lainsäädäntöä ja jos on, niin miltä osin.

Tarkastuskertomus toimitetaan aina työnantajalle, ja sen saavat lukea myös työntekijä ja työsuojeluvaltuutettu. Jos koet, että tilanteeseen ei vielä tässäkään vaiheessa tule muutosta, sinulla on mahdollisuus vaatia vahingonkorvauksia tai viedä asia tuomioistuimen ratkottavaksi. Näistä vaihtoehdoista ja asian jatkokäsittelystä työsuojeluviranomainen on velvollinen antamaan sinulle lisätietoa.

Lähteet: Työterveyslaitos, Työsuojeluhallinto, Aluehallintovirasto, Työturvallisuuskeskus, Työsuojeluviranomaisen valtakunnallinen neuvontapuhelin

Lue myös: Näistä merkeistä tunnistat myrkyllisen työyhteisön – “Työpaikkakiusaamisen sijaan pitäisi puhua henkisestä väkivallasta”

Kuuntele: Opettelen stressinpoistoa edelleen – miksi Michaela Salminen sai burnoutin unelmatyössään leipomoyrittäjänä?

Aivot ovat viisaat – Ne osaavat buutata itsensä, kun stressi on jatkunut liian kovana liian pitkään

Seuraa Akuuttia myös Facebookissa ja Instagramissa @yleakuutti!

Katso Areenasta: Burnout – uusi alku?