Hyppää pääsisältöön

Tiedote: Eläkesäätiön sääntöjen muutos 1.1.2020

Yleisradion eläkesäätiön sääntöjen muutos 1.1.2020

Eläkesäätiön sääntöjä on muutettu 1.1.2020 alkaen. Sisällöllisiä muutoksia on tehty pykäliin 1, 6, 12, 29 ja 30 §. Muutoksilla sääntöjä on täsmennetty vastaamaan vakiintunutta soveltamiskäytäntöä sekä lainsäädännön määräyksiä.

Sääntömuutosten keskeinen sisältö on seuraava
:

 • Sääntöihin on lisätty eläkesäätiön englannin- ja ruotsinkielinen nimi. (1 §)
 • Lisäeläkkeeseen oikeuttavien työansioiden kohdentamista koskevat määräykset
  on täsmennetty vastaamaan vakiintunutta soveltamiskäytäntöä eli lakisääteisessä
  työeläkkeessä noudatettavaa maksuperiaatetta. Pääsääntöisesti työansiot
  kohdistetaan sille kalenterivuodelle, jonka aikana työansio on maksettu.
  Poikkeuksen muodostaa vanhuuseläkkeen alkamiskuukauden aikana maksettu loppupalkka. (6 §)
 • Lisäeläkkeen rajoittamisessa ei huomioida sairausvakuutuslain mukaista
  päivärahaa 1.1.2020 jälkeen. Muutos vastaa vakiintunutta soveltamiskäytäntöä. (12 §)
 • Eläkesäätiön nimenkirjoitusoikeutta on laajennettu eläkesäätiön toimitusjohtajalle yksin. (29 §)
 • Eläkesäätiön varojen sisäistä siirtoa osastolta toiselle koskevia sääntömääräyksiä
  on täsmennetty vastaamaan eläkesäätiölain säännöksiä. (30 §)

Eläkesäätiön säännöt löytyvät eläkesäätiön internetsivuilta

Lisätietoja: elake.saatio@yle.fi

 • Tiedot eläkkeistä ja etuuksista tulorekisteriin vuonna 2021

  Tiedot tulorekisteriin vuonna 2021

  Vuoden 2021 alusta lähtien Yleisradion eläkesäätiö ilmoittaa tulorekisteriin tiedot maksetuista eläkkeistä ja etuuksista. Uudistus nopeuttaa eläkkeen tai kuntoutusetuuden saajan asiointia eri viranomaisten kanssa. Yleisradion eläkesäätiö tulee toimittamaan tiedot tulorekisteriin viimeistään viidentenä kalenteripäivänä eläkkeen tai etuuden maksupäivän jälkeen.

 • Vuodenvaihteen kirjeet eläkkeensaajille tammikuun lopulla

  Eläkkeensaajat saavat vuosilirjeen tammikuun lopulla.

  Yleisradion eläkesäätiö lähettää 26.1.2021 eläkkeensaajilleen henkilökohtaisen kirjeen, jossa kerrotaan eläkkeen ja veron ennakonpidätyksen määrä 1.1.2021 alkaen sekä eläkkeiden maksupäivät vuonna 2021.