Hyppää pääsisältöön

Ylen talous oli 6,0 miljoonaa euroa voitollinen vuonna 2019 – talouden tasapaino säilyi vakaana

Ylen talous vuosina 2013-2020 pysyi tasapainossa.
Ylen talous vuosina 2013-2020 pysyi tasapainossa. tulokset

Ylen liikevaihto vuonna 2019 oli 478,0 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 1,3 prosenttia.

Kaikki tuotot olivat yhteensä 480,6 miljoonaa euroa, josta Yle-veroon pohjautuvan määrärahan osuus oli 98,2 prosenttia (2018: 97,3). Muut tuotot ovat pääosin ohjelmien ja palvelujen myynnistä saatavia tuottoja.

Tilikauden voitto oli 6,0 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden tappio oli 5,5 miljoonaa euroa. Ylen hallintoneuvoston linjausten mukaisesti yhtiön vuosittaisten tulosvaihteluiden tulee kattaa toisensa. Tulosvaihtelut johtuvat pääasiassa joka toinen vuosi säännöllisesti toistuvista suurista urheilutapahtumista.

“Vuoden 2019 tulos oli suunnitellusti ylijäämäinen. Yle onnistui tasapainoisessa taloudenpidossa”, sanoo Ylen talousjohtaja Maisa Hyrkkänen.

Ylen kulut ja poistot olivat yhteensä 474,5 miljoonaa euroa (2018: 481,8). Henkilöstökulut olivat 222,3 miljoonaa euroa (225,2) ja niiden osuus kaikista kuluista oli 46,8 prosenttia.

Liiketoiminnan muut kulut pysyivät ennallaan ja olivat yhteensä 179,8 miljoonaa euroa (179,8). Muihin kuluihin sisältyi musiikkiin ja radioon liittyviä esityskorvauksia, esitysoikeuspalkkioita, uusintakorvauksia sekä muita ohjelmiin liittyviä oikeusmaksuja kaikkiaan 34,4 miljoonan euron edestä. Ohjelmatoiminnan muita palveluita ostettiin kaikkiaan 20,7 miljoonalla eurolla. Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyi teknologiakuluja 45,2 miljoonaa euroa, jakelukuluja 25,6 miljoonaa euroa ja vuokra- ja kiinteistökuluja 22,1 miljoonaa euroa.

Muut kuin esitysoikeuksiin kohdistuvat investoinnit olivat 20,7 miljoonaa euroa ja niihin liittyvät käyttömenot 19,2 miljoonaa euroa. Merkittävimmät kehityshankkeet liittyivät kiinteistökehitykseen, radioyksiköiden uudistamiseen tähtäävään Radiopolku-hankkeeseen ja uutisten ilmeen uudistamiseen. Myös verkkopalveluiden kehittämiseen panostettiin.

Ylen hallitus hyväksyi yhtiön toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2019, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019 sekä palkitsemisraportin 2019 kokouksessaan 11.3.2020. Ylen hallintoneuvosto käsittelee tilinpäätöstä 31.3.2020.