Hyppää pääsisältöön

Valmštõõttmõõžž persoonla äʹššneǩ- da tuâjjlažkåʹddǩiõččlâsttmõõžž taʹrjjummša - Teknologiavision lyhennelmä on saatavilla nyt myös koltansaameksi

Kuvassa on teknologiavision kansikuva koltansaameksi käännettynä.
Kuvassa on teknologiavision kansikuva koltansaameksi käännettynä. Kuva: Johan Sundström / Yle teknologia,Yle

Alggsääʹnn Yle teknologiavisiooʹje

Teknologiavisio miârktõssân lij uʹvdded puuʹtt Yle teknologiaooudâsviikkmõʹšše. Teknologiavisio loŋŋat hoodd ooudâsviikkmõõžžâst da puõʹtti fiʹttjummšest. Visio vueʹlǧǧemsââʹjjen lij fiʹttjõs Yle tuåimmjempirrõõzzâst šõddi muttsin, koid Ylest liâ tuʹtǩǩääm.

Teknologiavisio ǩiččlââtt jeäʹrben taʹrǩstõõllâd aaʹššid, kooi miârktõs Yleeʹje puätt konkretisõõvvâd puõʹtti 3-5 eeʹjj ǩeeʹjjest, Visiotuâjast vääʹldet lokku še nuʹt 5-10 eeʹjj ǩeeʹjjest pueʹttiääiʹjest konkretisõõvi ääʹšš.

Ǥu kuuitâǥ kõõččmõõžžâst lij visio, koon čõõđ ääiʹj peeiʹvtet nuʹt še taʹrǩstõõllâmkõõsk äiʹǧǧikkân jeäll da sååjj.

Teknologiavisio ij âʹte õõlǥ jiõččäärvlânji lõõnjõõttâd ǩiõttʼtõõllâd ni mâiʹd snäätnas pueʹttiääiʹj ääiʹjpoodd pâi ooudbeäʹlnn tõt veäʹǩǩat fiʹttjed da konkretisâʹstted teknologia vueiʹtlvažvuõđid.

Yle täävtõssân lij raajjâd teknologiavisiost juätkkjeei instrumeʹntt vuõigg puuʹđ čuäʹjtummša, što siltteep reagâʹstted muttsid.

Visio veäʹǩǩat Yle priorisâʹstted tuejjummuž, fiʹttjed koozz teknologiaaʹje teäʹddeet di särnnad mäʹhtt puõʹtti teknologia-muttâz vaaikte sueʹrj siltteemprofiiʹlid.

Teknologiavisioin täävtõõlât vueʹlǧǧemsââʹjjen äävnallšemvuõđ da kuâsttjeeivuõđ di tõn, što juõʹǩǩʼkast yleneeʹǩǩest lij vueiʹtlvažvuõtt piâssâd vaaikted jeäʹrab visiotuõjju, nuʹt še vuõiʹǧǧest ooudâsviikkâmtäävtõõzzid da ǩiõččlõõddmõõžžid di silttummšes ooudâsviikkmõʹšše.

Leäp tuejjääm liʹnjjõõzzid jeeʹres teknologiavuuʹdid, kooi veäkka priorisâʹsttep jiijjân tuejjummšid, rääʹjtep da raajjâp fokus leʹbe čåuddõõttâp aaʹššin vuõiggäiggsânji.

Teknologialiʹnjjõõzz liâ juõkkum neellj jeeʹres kategoriaaʹje: Koozz Yle teäʹddad, mâiʹd ǩiččlââtt, mâiʹd seuʹrrai da koʹst čåuddââtt.

Čeäppadvuõđ

Teknologiavisiotuâjast toobdâʹstteš tääʹrǩes čeäppadvuõđid, koin teknologiavisio ooudâsviikkmõš vueiʹtlvâʹsttet. Čeäppadvuõđin miârktet pukid tõid aaʹššid (mõõntõõllmõõžž, silttummuš, tuâjjneävv, dj.), koid taarbšet snäätnas ääʹšš leʹbe tuâj čõõđ viikkmõššân.

Täk čeäppadvuõđ õuʹdde puuʹđ Yle ooudâsviikkâmtuõjju di taarbšeei silttummša.

Käännös: Hilkka Fofonoff.

  • Liikkuvaa hevosta on helpompi ohjastaa

    Yhteinen visio, yhteiset tavoitteet, yhteinen pyrkimys

    “Liikkuvaa hevosta on helpompi ohjastaa” eli kannattaa lähteä rohkeasti liikkeelle uuden kanssa ja oppia matkan varrella. Erilaisia johtamisen malleja ja metodeja pitää soveltaa iloisesti – ei tule nojautua liikaa teorioihin. Pelkkä ohjausmallin soveltaminen ei riitä – tarvitaan selkeät tavoitteet ja toimenpiteet niiden taakse.

  • Datavideoilla asiakasymmärrystä etätöiden tueksi

    Korona-aika vaati uusia toimenpiteitä viestin viemiseksi.

    Palautteet datavideoista ovat olleet erittäin rohkaisevia. Uskomme, että videoiden avulla yhä suurempi joukko yleläisiä pystyy kehittämään sisältöjä ja palvelemaan paremmin ihmisiä eri elämänvaiheissa ja eri puolilla Suomea.