Hyppää pääsisältöön

Ráhkkaneapmi persovnnalaš áššehas- ja bargivásáhusa fállamii - Yle teknologiavision lyhennelmään on mahdollista tutustua myös pohjoissaameksi

Kuvassa on teknologiavision kansikuva pohjoissaameksi käännettynä.
Kuvassa on teknologiavision kansikuva pohjoissaameksi käännettynä. Kuva: Johan Sundström / Yle Yle,tekniikka,pohjoissaame

Láidehus Yle teknologiijavišuvdnii

Teknologiijavišuvnna dárkkuhussan lea láhčit linjjá Yle teknologiijaovdáneapmái. Teknologiijavišuvdna jođálmuvvá fárttain ovdáneamis ja boahttevuođa áddemis.

Višuvnna vuolggasadjin lea áddejupmi nuppástusain, mat dáhpáhuvvet Yle doaibmanbirrasis, ja mat Yles leat dutkojuvvon.

Teknologiijavišuvdna viggá erenomážit guorahallat áššiid, maid mearkkašupmi Yles boahtá konkrehtalažžan čuovvovaš 3-5 jagi geažis, Višuvdnabarggus váldojit vuhtii maiddái áššit, mat šaddet konkrehtalažžan sullii 5-10 jagi geažis boahttevuođas.

Go goittotge jearaldagas lea višuvdna, mii jotkkolaččat beaiváduvvo, de maiddái guorahallanbaji áigeklássa eallá ja mieđiha.

Teknologiijavišuvnna ii nappo galgga njuolgga stellet gieđahallat mange dihto boahttevuođa áigodaga muhto buorebutge dat veahkeha áddet ja dahkat konkrehtalažžan teknologiija vejolašvuođaid.

Yle ulbmilin lea ráhkadit teknologiijavišuvnnas jotkkolaš instrumeantta rivttes guovllu čájeheapmái, vuoi mii máhttit reageret nuppástusaide.

Višuvdna veahkeha Yle prioriseret doaimmaid, áddet man teknologiijai biddjo deaddu sihke muitalit man láhkai boahttevaš teknologiijanuppástusat váikkuhit suorggi máhttinprofiillaide.

Teknologiijavišuvnnain oččoduvvo prinsihpalaččat rabasvuohta ja oidnon sihke dat, ahte juohke ylelaččas lea vejolašvuohta beassat váikkuhit earret višuvdnabargui, ja maiddái
duođalaččat ovddidančuozáhagaide ja iskkadallamiidda sihke máhttima ovddideapmái.

Mii leat ráhkadan linnjádemiid sierra teknologiijasurggiide, maid vehkiin prioriseret doaimmaimet, ráddjet ja ráhkadit fokus dahje luohpat áššiin rivttes áigge.

Teknologiijalinnjádeamit leat juhkkon njealje kategoriijai: Maid Yle deattuha, maid geahččala, maid čuovvu ja mas luohpá.

Návccat

Teknologiijavišuvdnabarggus gávnnahuvvojedje dehálaš návccat, maiguin teknologiijavišuvnna ovddideapmi dahkko vejolažžan.

Návccain dárkkuhuvvojit buot dat áššit (metodat, máhttin, reaiddut, ded.), mat dárbbašuvvojit dihto ášši dahje barggu ollašuhttima várás.
Dát návccat láhčet linjjá Yle ovddidanbargui sihke dárbbašlaš máhttimii.

Käännös: Irma Laiti.

 • Liikkuvaa hevosta on helpompi ohjastaa

  Yhteinen visio, yhteiset tavoitteet, yhteinen pyrkimys

  “Liikkuvaa hevosta on helpompi ohjastaa” eli kannattaa lähteä rohkeasti liikkeelle uuden kanssa ja oppia matkan varrella. Erilaisia johtamisen malleja ja metodeja pitää soveltaa iloisesti – ei tule nojautua liikaa teorioihin. Pelkkä ohjausmallin soveltaminen ei riitä – tarvitaan selkeät tavoitteet ja toimenpiteet niiden taakse.

 • Datavideoilla asiakasymmärrystä etätöiden tueksi

  Korona-aika vaati uusia toimenpiteitä viestin viemiseksi.

  Palautteet datavideoista ovat olleet erittäin rohkaisevia. Uskomme, että videoiden avulla yhä suurempi joukko yleläisiä pystyy kehittämään sisältöjä ja palvelemaan paremmin ihmisiä eri elämänvaiheissa ja eri puolilla Suomea.

Lue myös - yle.fi:stä poimittua

Teknologiavisio

 • Teknologiajohtaja Janne Yli-Äyhö: Teknologiavisio vie Yleä kohti tulevaisuutta

  Tervetuloa kurkistamaan Ylen teknologiaympäristöön.

  Visio auttaa ymmärtämään ja konkretisoimaan teknologian mahdollisuuksia sekä sitä, miten tulevat teknologiamuutokset vaikuttavat media-alaan. Täällä kerromme Ylen tavoista toimia nopeasti kehittyvässä teknologiaympäristössä. Voit myös tutustua tekniikan parissa työskenteleviin yleläisiin. Tervetuloa mukaan!

 • Teknologiavisio antaa suuntaa Ylen teknologiakehitykselle

  Vision lähtökohtana on ymmärrys Ylen toimintaympäristöstä.

  Teknologiavision lähtökohtana on ymmärrys Ylen toimintaympäristöstä. Visio auttaa Yleä priorisoimaan tekemistä sekä ymmärtämään mihin teknologiaan lähitulevaisuudessa panostetaan.

 • Teknologian vastuullisuus, onko sitä? - Tervetuloa Ylen Kånehuone-podcastiin!

  Teknologiavisiotiimi esittää.

  Nosta konepelti ylös ja sukella mukaan Ylen Teknologia- ja kehitysyksikön toimintaan. Kånehuone -podcastissä tavataan mielenkiintoisia ja ajankohtaisia vieraita niin Ylestä kuin talon ulkopuolelta. Yhdessä vieraiden kanssa pohditaan teknologian tulevaisuuden haasteita myös hieman erikoisemmista näkökulmista katsottuna.

 • Vuorovaikutus on sisältöä

  Sosiaalisen median alustoilla opimme yhteisöistä.

  Sisältökokeilut uusilla sosiaalisen median alustoilla vahvistavat yleisösuhdetta.