Hyppää pääsisältöön

Ráhkkaneapmi persovnnalaš áššehas- ja bargivásáhusa fállamii - Yle teknologiavision lyhennelmään on mahdollista tutustua myös pohjoissaameksi

Kuvassa on teknologiavision kansikuva pohjoissaameksi käännettynä.
Kuvassa on teknologiavision kansikuva pohjoissaameksi käännettynä. Kuva: Johan Sundström / Yle Yle,tekniikka,pohjoissaame

Láidehus Yle teknologiijavišuvdnii

Teknologiijavišuvnna dárkkuhussan lea láhčit linjjá Yle teknologiijaovdáneapmái. Teknologiijavišuvdna jođálmuvvá fárttain ovdáneamis ja boahttevuođa áddemis.

Višuvnna vuolggasadjin lea áddejupmi nuppástusain, mat dáhpáhuvvet Yle doaibmanbirrasis, ja mat Yles leat dutkojuvvon.

Teknologiijavišuvdna viggá erenomážit guorahallat áššiid, maid mearkkašupmi Yles boahtá konkrehtalažžan čuovvovaš 3-5 jagi geažis, Višuvdnabarggus váldojit vuhtii maiddái áššit, mat šaddet konkrehtalažžan sullii 5-10 jagi geažis boahttevuođas.

Go goittotge jearaldagas lea višuvdna, mii jotkkolaččat beaiváduvvo, de maiddái guorahallanbaji áigeklássa eallá ja mieđiha.

Teknologiijavišuvnna ii nappo galgga njuolgga stellet gieđahallat mange dihto boahttevuođa áigodaga muhto buorebutge dat veahkeha áddet ja dahkat konkrehtalažžan teknologiija vejolašvuođaid.

Yle ulbmilin lea ráhkadit teknologiijavišuvnnas jotkkolaš instrumeantta rivttes guovllu čájeheapmái, vuoi mii máhttit reageret nuppástusaide.

Višuvdna veahkeha Yle prioriseret doaimmaid, áddet man teknologiijai biddjo deaddu sihke muitalit man láhkai boahttevaš teknologiijanuppástusat váikkuhit suorggi máhttinprofiillaide.

Teknologiijavišuvnnain oččoduvvo prinsihpalaččat rabasvuohta ja oidnon sihke dat, ahte juohke ylelaččas lea vejolašvuohta beassat váikkuhit earret višuvdnabargui, ja maiddái
duođalaččat ovddidančuozáhagaide ja iskkadallamiidda sihke máhttima ovddideapmái.

Mii leat ráhkadan linnjádemiid sierra teknologiijasurggiide, maid vehkiin prioriseret doaimmaimet, ráddjet ja ráhkadit fokus dahje luohpat áššiin rivttes áigge.

Teknologiijalinnjádeamit leat juhkkon njealje kategoriijai: Maid Yle deattuha, maid geahččala, maid čuovvu ja mas luohpá.

Návccat

Teknologiijavišuvdnabarggus gávnnahuvvojedje dehálaš návccat, maiguin teknologiijavišuvnna ovddideapmi dahkko vejolažžan.

Návccain dárkkuhuvvojit buot dat áššit (metodat, máhttin, reaiddut, ded.), mat dárbbašuvvojit dihto ášši dahje barggu ollašuhttima várás.
Dát návccat láhčet linjjá Yle ovddidanbargui sihke dárbbašlaš máhttimii.

Käännös: Irma Laiti.

  • Liikkuvaa hevosta on helpompi ohjastaa

    Yhteinen visio, yhteiset tavoitteet, yhteinen pyrkimys

    “Liikkuvaa hevosta on helpompi ohjastaa” eli kannattaa lähteä rohkeasti liikkeelle uuden kanssa ja oppia matkan varrella. Erilaisia johtamisen malleja ja metodeja pitää soveltaa iloisesti – ei tule nojautua liikaa teorioihin. Pelkkä ohjausmallin soveltaminen ei riitä – tarvitaan selkeät tavoitteet ja toimenpiteet niiden taakse.

  • Datavideoilla asiakasymmärrystä etätöiden tueksi

    Korona-aika vaati uusia toimenpiteitä viestin viemiseksi.

    Palautteet datavideoista ovat olleet erittäin rohkaisevia. Uskomme, että videoiden avulla yhä suurempi joukko yleläisiä pystyy kehittämään sisältöjä ja palvelemaan paremmin ihmisiä eri elämänvaiheissa ja eri puolilla Suomea.