Hyppää pääsisältöön

Suomalaisen metsätyön murros – katso koskettavat kuvat metsiemme miehistä

Metsätyömiehien, metsurien työ on muuttunut radikaalisti viime vuosikymmenien aikana. Sarkavaatteet, kirves ja pokasaha ovat vaihtuneet nettiyhteydellä varustettuihin, lämmitettyihin ja ilmastoituihin metsätyökoneisiin. Ammattitaitoa on tarvittu ennen ja tarvitaan nykyäänkin, taidot ovat kuitenkin erilaiset. Itseluottamus ja ammattiylpeys ovat säilyneet. Metsämiehien työnkuvan muutos kuvastaa koko Suomen muutosta.

Kuuntele radiodokumentti Metsien miehet nyt Yle Areenasta!

Tutustu metsurien työhön ja metsätyön murrokseen Erkki Heikinheimon koskettavien valokuvien kautta.

Metsätyömiesten elintasoon ja työolosuhteisiin kiinnitettiin suomalaisessa yhteiskuntakeskustelussa 1950- ja 1960-luvulla huomiota valtakunnan ylintä johtoa myöten.

Tasavallan presidentti Urho Kekkonen kantoi puheissaan huolta syrjäseutujen taloudellisesta tilanteesta.

Hänestä suomalaisten metsätyöntekijöiden ansiotaso oli kansallinen häpeä.

Metsätyömiehet olivat kausiluonteisen maaseutuammatin harjoittajina ryhmä, johon henkilöityivät monet epäkohdat.

Heidän ansiotasonsa oli jäljessä muihin suorittavan portaan työntekijöihin verrattuna, maataloustyöntekijöitä lukuun ottamatta.

Valtiovalta puuttui vuonna 1962 tilanteeseen metsäpalkkalailla, jonka keskeinen tavoite oli nostaa metsätyömiesten palkat puuteollisuuden tasolle. Työttömyys oli metsätöissä yleistä, ja vielä 1960-luvullakin työntekoa leimasi kausivaihtelu: talvikaudella oli tarjolla metsätöitä, kesällä tehtiin maatalous- tai rakennustöitä.

Kun otetaan huomioon v:sta 1955 lähtien tapahtunut työntekijöiden yleisen reaalisen ansiotason kehitys, joudutaan toteamaan, että metsätyöntekijöiden ansiot ovat jääneet tuona ajanjaksona jälkeen yleisen ansiotason kehityksestä 12–13 %. Tällainen kehitys metsätyöntekijöiden ansioissa taloudellisen korkeasuhdanteen aikana on suomalaisen yhteiskunnan häpeä.― Urho Kekkonen radiopuheessaan 15.2.1962

Metsäntutkimuslaitoksen metsäekonomian osasto tutki yhteiskunnallisen keskustelunkin herättelemänä suomalaisten metsätyömiesten elintasoa 1960- ja 1970-lukujen taitteessa.

Tuolloin tapahtui suuria muutoksia niin metsätyössä kuin suomalaisessa yhteiskuntarakenteessa laajemminkin. Tutkimustuloksia julkaistiin teoksessa Suomalainen metsätyömies (WSOY 1972).

Tutkimustuloksista välittyy kuva raskaan työn eetokseen kytkeytyvää ammattiylpeyttä tuntevista ja ainakin näennäisesti vähään tyytyvistä miehistä.

Työ luonnon keskellä urakkapalkalla toi tekijöilleen eräänlaista vapauden tunnetta.

Kääntöpuolena oli metsätyön raskaus, pienipalkkaisuus ja ammattitautien sekä työtapaturmien yleisyys.

Metsätyöntekijät ammattiryhmänä kokivat myös yhteiskunnallisen arvostuksen puutetta. Heidän ammatinvaihtohalukkuutensa oli suurta, mutta mahdollisuudet siihen maaseudulla pienet.

Työmailla puurrettiin hankalissa maastoissa ja kyseenalaisella työergonomialla säiden armoilla, mikä jätti jälkensä metsätyömiesten terveydentilaan. Metlan tutkimukseen kuului tutkimusotokseen valikoituneiden metsätyömiesten lääkärintarkastus haastatteluineen. Siinä neljäsosalla tutkituista metsätyömiehistä todettiin sydänsairaus.

Tupakanpoltto oli tavallista: vähintään seitsemän kymmenestä tupakoi säännöllisesti. Hengityselimistön oireita esiintyi ammattiryhmässä runsaasti. Pitkäkestoinen pakkasessa työskentely pahensi niitä.

Tuki- ja liikuntaelimistö kuormittuivat metsätyön eri työvaiheissa. Moottorisahasta aiheutui tärinätautia joka toiselle metsätyöntekijälle, ja sen melusta kuulomuutoksia kahdelle miehelle kolmesta.

Henkilönsuojainten käyttöaste oli matala, sillä vain neljännes metsätyömiehistä käytti kuulosuojaimia ja kypärää vain seitsemän prosenttia. Vain rakennustyömailla tapaturmatiheys oli metsätöitä korkeampi.

Metsätyömiesten elämään toivat haasteita myös ravitsemukseen, vaatetukseen ja asumiseen liittyvät asiat.

Metsätyössä energiankulutus oli suurempaa kuin valtaosassa muita ammatteja, yli 4 800 kilokaloria vuorokaudessa.

Ravinto oli yksipuolista, sillä lämpimän päiväaterian kuljettaminen metsätyömaalle tai valmistaminen siellä oli haasteellista.

Yleistä oli, että ruokatauoilla metsässä nautittiin kahvia ja kohmeisia voileipiä nuotion ääressä. Työasuna palvelivat usein sarkavaatteet tai teryleenihousut. Varsinaisia metsätyöpukuja oltiin vasta kehittelemässä. Pienituloisten metsätyömiesten mielestä työnantajien olisi tullut kustantaa työvaatteet ja suojaimet ainakin osittain.

Vanhemmiten ansioiden pienuus yhä korostui, kun suorituskyky metsätöissä ja siten urakasta saatu palkka alkoivat laskea 50 ikävuoden jälkeen.

Metsätyömiehet asuivat kaukana asutuskeskusten palveluista ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksista. Yleisimmät harrastukset olivat metsästys ja kalastus. Työmatkat kotoa metsätyömaille olivat pitkiä. Metsätieverkoston tihentyessä niitä taitettiin useimmiten mopolla; auton omisti alle neljännes metsätyömiehistä.

Valokuvat Erkki Heikinheimo. Valokuvat ovat osa Metsämuseo Luston Miehen työ -valokuvanäyttelyä.

Metsien miehet Yle Radio 1 su 19.4. klo 18 ja to 23.4. klo 22.05 sekä Yle Areena