Hyppää pääsisältöön

Näin valmistaudut ammattikorkeakoulujen yhteiseen valintakokeeseen

värikkäitä kyniä rivissä
värikkäitä kyniä rivissä Kuva: Anniina Nirhamo/Yle Abitreenit

Ammattikorkeakoulujen yhteiseen valintakokeeseen ei tarvitse valmistautua, mutta entä jos kuitenkin haluaisi prepata koetta varten? Valintakoe pohjautuu lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa opittuihin asioihin, joten lukiolainen voi halutessaan valmistautua pääsykokeeseen samalla tavalla kuin on valmistautunut ylioppilaskirjoituksiinkin.

Ammattikorkeakoulut ottivat syksyllä 2019 käyttöön uuden kaikille aloille yhteisen valintakokeen. Sähköisessä kokeessa on kolme kaikille yhteistä osiota, joissa mitataan hakijan päätöksentekotaitoja sekä kieli- ja viestintätaitoja. Lisäksi kokeessa on muita osia riippuen siitä, mille aloille on hakemassa. Samalla valintakokeella haetaan kaikille muille paitsi kulttuurialoille.

Keväällä 2021 AMK-valintakoepäivät on hajautettu ajalle 31.5.–9.6.

Yhteisen AMK-valintakokeen ideana on, että siihen ei tarvitse valmistautua ja esimerkiksi mitään ennakkomateriaalia kokeeseen ei ole. Mutta olisiko mitään tärppejä siihen, miten kokeeseen voisi valmistautua?

Valintakoe perustuu lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa opittuun

Suomen opinto-ohjaajien puheenjohtaja ja Salon lukion opo Armi Nurmi toteaa, että valintakoe pohjautuu lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa opittuihin asioihin, joten lukiolainen voi halutessaan valmistautua pääsykokeeseen samalla tavalla kuin on valmistautunut ylioppilaskirjoituksiinkin.

– Voi käydä läpi kertauskurssien materiaalia ja palauttaa mieleen oppiaineiden pakollisten kurssien sisältöjä. Kokeen pystyy kuitenkin tekemään niillä tiedoilla ja taidoilla, jota on lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa opintojen aikana saanut, Nurmi painottaa.

– Tärkeintä on nyt valmistautua kokeeseen rauhallisin mielin ja pitää huolta siitä, että tietää milloin koetta on menossa tekemään ja miten toimitaan. Koetta varten ei ole tarkoitus opiskella koko lukion oppimäärää uudestaan.

Nurmi muistuttaa kiinnittämään huomiota tehtävänantoon ja vastaamaan tarkasti siihen, mitä kysytään. Ennen koetta kannattaa varmistaa, että nettiyhteys toimii ja kaikki laitteet ovat valmiina ja ladattuina.

– Tämä on myös kypsyyttä vaativa koe, jolla osoitetaan oma valmius korkeakouluopintoihin.

Millaisia osioita AMK-valintakoe sisältää?

Kaikille koulutusaloille yhteiset osiot

Päätöksentekotaitojen osiossa arvioidaan loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Nurmi vinkkaa, että näitä harjoitellaan esimerkiksi äidinkielessä ja matemaattisissa aineissa. Myös yhteiskuntaopin aiheista voi olla hyötyä. Ammattikorkeakouluopintoja varten lyhyen matematiikan pohjatiedot riittävät.

Opetuskieli määräytyy hakukohteen opetuskielen perusteella ja on siis suomi tai ruotsi. Osiossa arvioidaan tekstin lukemisen ja tulkinnan taitoja, kuten tekstin osien välisten suhteiden ymmärtämistä, sanaston hallintaa ja kielellistä päättelyä. Tätä osiota varten voi kertailla äidinkielen pakollisten kurssien ja kertauskurssien materiaaleja.

Englannin kielen osiossa arvioidaan tekstin lukemisen ja tulkinnan taitoja, kuten tekstin osien välisten suhteiden ymmärtämistä, sanaston hallintaa ja kielellistä päättelyä. Myös englantia voi treenata pakollisten kurssien sisältöjä ja kertauskurssien materiaalia selailemalla.

Koulutusalakohtaiset osiot

Matemaattisten taitojen osio tehdään silloin, kun haetaan tekniikan alan, liiketalouden ja tietojenkäsittelyn alan, luonnonvara-alan, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan, merenkulun alan tai sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan hakukohteeseen. Osiossa arvioidaan valmiuksia ratkaista perus- ja prosenttilaskuja, ensimmäisen asteen yhtälöitä, yksikkömuunnoksia, matemaattis-loogista päättelykykyä vaativia tehtäviä sekä kykyä tulkita taulukoita ja kuvioita.

Matemaattis-luonnontieteellisten taitojen osio tehdään haettaessa tekniikan alan hakukohteeseen. Osiossa arvioidaan matemaattisia valmiuksia ratkaista lausekkeen sieventämiseen, yhtälön ratkaisemiseen sekä tasogeometriaan ja trigonometriaan liittyviä tehtäviä. Fysiikassa arvioidaan perustietoja fysiikan ilmiöistä ja laskukaavoista, kykyä tehdä fysiikan perustietämykseen tai annettuihin malleihin perustuvaa laskentaa ja päätelmiä sekä kykyä tulkita kaavioita ja kuvaajia.

Eettisten taitojen osio tehdään, kun haetaan sosiaali-, terveys-, liikunta-, ja kauneudenhoitoalan tai humanistisen alan ja kasvatusalan hakukohteeseen. Osiossa arvioidaan valmiuksiasi tunnistaa väittämien eettistä luonnetta. Nurmi vinkkaa, että näitä sisältöjä löytyy lukiossa esimerkiksi filosofian kakkoskurssilta. Myös terveystiedon ja psykologian osaamisesta on hyötyä. Pakollisten kurssien osaaminen riittänee.

Kaikki valintakokeesta saatavilla oleva tieto kokeesta löytyy ammattikorkeakoulujen yhteiseltä sivustolta ammattikorkeakouluun.fi.

Päivitetty 31.5.: Juttuun lisätty kevään 2021 pääsykoepäivämäärät.

Kommentit

Artikkelit