Hyppää pääsisältöön

Pikku Kakkosen Eskari -sovellus tukee matematiikan keskeisiä taitoja

Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen Matematiikka-kokonaisuuden keittiö.
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen Matematiikka-kokonaisuuden keittiö. Kuva: Yle Pikku Kakkonen Pikku Kakkonen,mobiilisovellus,esiopetus,esikoulu,esikoulutaidot

Lasten matemaattiset taidot alkavat kehittyä jo ennen syntymää keskushermoston kehittyessä. Kahdeksaan ikävuoteen mennessä lapselle muodostuu taidot, jotka ovat myöhemmän matematiikan oppimisen ja matemaattisen ajattelun keskeiset pilarit. Nämä keskeiset osa-alueet ovat: lukumääräisyyden taju, laskemisen taidot, matemaattisten suhteiden ymmärtäminen ja aritmeettiset perustaidot.

Lapset tarvitsevat paljon monipuolista harjoitusta matematiikan keskeisten osa-alueiden oppimisessa. On tärkeää, että aikuinen tukee ja sanoittaa matematiikkaa arjessa ja suuntaa lapsen huomiota jokapäiväisiin matemaattisiin ilmiöihin. Toiminnallisuuden ja konkretian lisäksi lapsi voi tutustua matematiikkaan myös pelien avulla. Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen matematiikkakokonaisuudessa matikan maistelu onnistuu vaikka ilman aikuista.

Eskari-sovelluksen matematiikkakokonaisuus on suunniteltu esiopetusikäisille matematiikan keskeisten osa-alueiden harjoitteluun. Sen kehitystyössä on pyritty huomioimaan lapsen tarpeet ja kiinnostuksen kohteet. Lapsen kiinnostus pyritään pitämään yllä niin vaihtelevien tehtävätyyppien kuin palkintojenkin avulla. Ilon ja onnistumisen tuntemuksia pääsee kokemaan tasaisesti läpi koko matikkamatkan: vaikka tehtävät muuttuvat vähitellen haastavammiksi pienen pelaajan turhautumista on pyritty välttämään sillä, että välillä tarjolla on helpompaakin suoritettavaa. Samaan aikaan lapselle tarjotaan mahdollisimman monipuolinen pelillinen kattaus tukemaan matemaattisten taitojen kehittymistä. Eskarimatikassa ei siis keskitytä pelkkiin laskutoimituksiin eikä tähdätä ulkoaopetteluun. Tällä matkalla on tarkoitus saada matikka maistumaan!

Tehtävätyypit ikonien takana

Eskari-sovelluksen matematiikkakokonaisuudessa lapsi pääsee leikkimään matematiikan eri osa-alueilla. Erilaisia tehtävätyyppejä on kaikkiaan 14 ja jokaiselle niistä on oma ikoninsa.

Laskemisen taidot

Laskemisen taidoissa keskeistä on, että lapsi oppii hahmottamaan lukukäsitteen eli ymmärtää lukusanan, numeromerkin ja lukumäärän välisen yhteyden. Lisäksi on tärkeää, että lapsi ymmärtää laskemisen periaatteen ja hallitsee esiopetusiässä lukujonon luettelemisen ainakin lukualueella 1 - 20 etu- ja takaperin. Laskemisen taitoja treenataan sovelluksessa seuraavissa tehtävätyypeissä.

Omena-ikonilla varustetuissa laskemistehtävissä lapsi harjoittelee yksi - yhteen -periaatetta ja laskemisen taitoja samalla, kun hän syöttää eskarikavereille herkkuja. Samalla vahvistuu myös käsitys lukusanan ja lukumäärän yhteydestä.

Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli-ikoni, omena.
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli-ikoni, omena. Kuva: Yle Pikku Kakkonen Pikku Kakkonen,mobiilisovellus
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli, laskeminen.
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli, laskeminen. Kuva: Yle Pikku Kakkonen Pikku Kakkonen,mobiilisovellus

Lukukäsitettä harjoitellaan vielä erikseen tehtävissä, joissa lapsi pääsee yhdistämään lukusanaa, lukumäärää ja numeromerkkiä herkullisissa tehtävissä. Ensimmäisissä tehtävissä pyritään yhdistämään samoja lukumääriä toisiinsa, myöhemmissä tunnistetaan numeromerkki ja yhdistetään siihen oikea lukumäärä.

Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli-ikoni, lukukäsite, lukumäärä.
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli-ikoni, lukukäsite, lukumäärä. Kuva: Yle Pikku Kakkonen Pikku Kakkonen,mobiilisovellus
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli, lukukäsite, lukumäärä.
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli, lukukäsite, lukumäärä. Kuva: Yle Pikku Kakkonen Pikku Kakkonen,mobiilisovellus
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli-ikoni, lukukäsite, numeromerkki.
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli-ikoni, lukukäsite, numeromerkki. Kuva: Yle Pikku Kakkonen Pikku Kakkonen,mobiilisovellus
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli, lukukäsite, numeromerkki.
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli, lukukäsite, numeromerkki. Kuva: Yle Pikku Kakkonen Pikku Kakkonen,mobiilisovellus
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli-ikoni, muistipeli.
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli-ikoni, muistipeli. Kuva: Yle Pikku Kakkonen Pikku Kakkonen,mobiilisovellus
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli, muistipeli.
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli, muistipeli. Kuva: Yle Pikku Kakkonen Pikku Kakkonen,mobiilisovellus

Lukujonotehtävissä lapsi täydentää lukujonoa etu- ja takaperin. Tutkimuksissa on havaittu, että jos lapsella on esiopetusikäisenä vahva lukujonon hallinta, se ennustaa myöhempiä matemaattisia taitoja mm. aritmeettisissa taidoissa (Aunio & Niemivirta, 2010).

Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli-ikoni, lukujono.
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli-ikoni, lukujono. Kuva: Yle Pikku Kakkonen Pikku Kakkonen,mobiilisovellus
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli, lukujono.
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli, lukujono. Kuva: Yle Pikku Kakkonen Pikku Kakkonen,mobiilisovellus

Matemaattisten suhteiden hahmottaminen

Matemaattisten suhteiden hahmottaminen pitää sisällään matemaattis-loogiset taidot. Matemaattis-loogisissa taidoissa keskeistä on, että lapsi oppii tekemään havaintoja kappaleista ja asioista sekä vertailemaan niitä. Lisäksi matemaattis-loogisiin taitoihin kuuluu taito sarjoitella sekä ymmärtää aritmeettiset periaatteet ja paikka-arvo. Matemaattis-loogisia taitoja pääsee kokeilemaan seuraavissa tehtävissä.

Hahmottamista ja havainnointia lapsi harjoittelee reseptipalapeli- ja piilokuva-tehtävissä. Havainnoitavana on mm. erilaisia muotoja ja värejä. Matematiikan oppimisessa on tärkeää oppia kiinnittämään huomiota kappaleiden ja asioiden ominaisuuksiin.

Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli-ikoni, reseptipalapeli.
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli-ikoni, reseptipalapeli. Kuva: Yle Pikku Kakkonen Pikku Kakkonen,mobiilisovellus
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli, reseptipalapeli.
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli, reseptipalapeli. Kuva: Yle Pikku Kakkonen Pikku Kakkonen,mobiilisovellus
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli-ikoni, piilokuva.
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli-ikoni, piilokuva. Kuva: Yle Pikku Kakkonen Pikku Kakkonen,mobiilisovellus
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli, piilokuva.
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli, piilokuva. Kuva: Yle Pikku Kakkonen Pikku Kakkonen,mobiilisovellus

Lajittelutehtävissä lapsi harjoittelee kappaleiden luokittelua eri ominaisuuksien perusteella. Ominaisuuksia ovat mm. kappaleiden väri tai muoto. Luokittelussa tarvitaan taitoa havaita eroja ja yhteneväisyyksiä kappaleiden välillä ja jakaa ne niiden perusteella luokkiin. Tämä pohjustaa taitoa, jossa luokittelua tehdään matemaattisilla symboleilla.

Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli-ikoni, lajittelu.
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli-ikoni, lajittelu. Kuva: Yle Pikku Kakkonen Pikku Kakkonen,mobiilisovellus
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli, lajittelu.
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli, lajittelu. Kuva: Yle Pikku Kakkonen Pikku Kakkonen,mobiilisovellus

Vertailutehtävissä lapsi pääsee tekemään havaintoja, joiden perusteella eri kappaleita tai asioita vertaillaan. Vertailtavana ovat mm. pituus ja koko. Vertailutaitoa tarvitaan myös tehtävissä, joissa lapsi saa miettiä mikä esine ei kuulu joukkoon. Taito vertailla kappaleita on tarpeellinen, jotta lapsi oppii vertailemaan esimerkiksi lukuja.

Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli-ikoni, vertailu.
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli-ikoni, vertailu. Kuva: Yle Pikku Kakkonen Pikku Kakkonen,mobiilisovellus
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli, vertailu.
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli, vertailu. Kuva: Yle Pikku Kakkonen Pikku Kakkonen,mobiilisovellus
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli-ikoni, mikä ei kuulu joukkoon.
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli-ikoni, mikä ei kuulu joukkoon. Kuva: Yle Pikku Kakkonen Pikku Kakkonen,mobiilisovellus
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli, mikä ei kuulu joukkoon.
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli, mikä ei kuulu joukkoon. Kuva: Yle Pikku Kakkonen Pikku Kakkonen,mobiilisovellus

Sarjoittelutehtävät ovat hauskoja tehtäviä, joissa lapsen kykyä havaita säännönmukaisuuksia harjoitetaan. Sukka-ikonin alla pääsee vaikkapa ripustamaan pyykkiä soman sarjallisesti.

Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli-ikoni, sarjoittelu.
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli-ikoni, sarjoittelu. Kuva: Yle Pikku Kakkonen Pikku Kakkonen,mobiilisovellus
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli, sarjoittelu.
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli, sarjoittelu. Kuva: Yle Pikku Kakkonen Pikku Kakkonen,mobiilisovellus

Hajotelma-tehtävät valmistavat lasta aritmeettisiin perustaitoihin aritmeettisten periaatteiden kautta. Aritmeettisista periaatteista painottuu sovelluksessa mm. se, että kokonaisuudet muodostuvat pienemmistä osista. Pompauttelemalla pelissä esimerkiksi donitseja ilmaan, lapsi pääsee leikillisesti kokeilemaan kuinka monella eri tavalla yksi luku voi jakautua kahtia.

Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli-ikoni, hajotelma.
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli-ikoni, hajotelma. Kuva: Yle Pikku Kakkonen Pikku Kakkonen,mobiilisovellus
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli, hajotelma.
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli, hajotelma. Kuva: Yle Pikku Kakkonen Pikku Kakkonen,mobiilisovellus

Paikka-arvoa sovelluksessa harjoitellaan muodostamalla pyydettyjä lukuja ykkösistä ja kympeistä.

Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli-ikoni, kympit.
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli-ikoni, kympit. Kuva: Yle Pikku Kakkonen Pikku Kakkonen,mobiilisovellus
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli, kympit.
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli, kympit. Kuva: Yle Pikku Kakkonen Pikku Kakkonen,mobiilisovellus

Aritmeettiset perustaidot

Aritmeettisista perustaidoista sovelluksessa harjoitellaan yhteen- ja vähennyslaskua. Näissä on pedagogisessa suunnittelussa otettu huomioon lasten laskustrategiat ja pyritty tukemaan niiden kehittymistä.

Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli-ikoni, laskutoimitukset.
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli-ikoni, laskutoimitukset. Kuva: Yle Pikku Kakkonen Pikku Kakkonen,mobiilisovellus
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli, pluslasku, mansikat.
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli, pluslasku, mansikat. Kuva: Yle Pikku Kakkonen Pikku Kakkonen,mobiilisovellus
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli, miinuslasku, kaakaot.
Pikku Kakkosen Eskari -sovelluksen peli, miinuslasku, kaakaot. Kuva: Yle Pikku Kakkonen Pikku Kakkonen,mobiilisovellus

Lähteet:

  • Aunio, P., & Niemivirta, M. (2010). Predicting children’s mathematical performance in grade one by early numeracy. Learning and Individual Dierences, 20(5), 427–435.
  • Haugland, S. W., & Ruiz, E. A. (2002). Empowering children with technology: Outstanding developmental software for 2002. Early Childhood Education Journal, 30(2), 125–132.
  • Larkin, K. (2015). “An App! An App! My Kingdom for An App”: An 18-Month Quest to Determine Whether Apps Support Mathematical Knowledge Building. In Digital games and mathematics learning (pp. 251-276). Springer, Dordrecht.
  • McManis, L. D., & Gunnewig, S. B. (2012). Finding the education in educational technology with early learners. Young Children, 67(3), 14–24.