Hyppää pääsisältöön

Ylen uudistus etenee – uudet yksiköt aloittavat heinäkuussa

Äänittäjä studiossa
Äänittäjä studiossa Kuva: Ilmari Fabritius studiot,äänitysstudiot,äänittäminen,äänittäjä

Yle tiedotti maaliskuussa varautuvansa kiihtyvään toimintaympäristön muutokseen uudistamalla johtamistaan. Uudistus tuo muutoksia Ylen organisaatioon 1.7.2020 alkaen, ja yhtiöön on nimitetty päälliköitä uusiin tehtäviin.

Uuden Luovat sisällöt ja media -yksikön päätehtävänä on vastata mediastrategian mukaisesta kanavien ja palveluiden rakentamisesta ja operoinnista, ohjelmahankinnasta, omien sisältöjen tuottamisesta, arkistosta ja myynnistä sekä ohjelmamarkkinoinnista. Yksikköön on uusiin päällikkötehtäviin nimitetty 1.7. alkaen Hannu Haapasalo, Petri Jauhiainen, Tarmo Kivikallio ja Saila Löfström.

Hannu Haapasalo on nimitetty markkinointipäälliköksi. Päällikkö vastaa yhtiön sisältöjen markkinoinnista ja edistää sisältöjen ja palveluiden kohderyhmälähtöistä löydettävyyttä koko yhtiössä.

Petri Jauhiainen on nimitetty mediapäälliköksi. Päällikkö vastaa Ylen televisiokanavien, radiokanavien ja Yle Areenan operatiivisesta suunnittelusta ja asiakasrajapinnan kehittämisestä sekä Ylen arkiston, arkistojulkaisun, kääntämisen ja versioinnin toiminnoista.

Tarmo Kivikallio on nimitetty hankinnan päälliköksi. Hän vastaa tehtävässään kansainvälisestä sisältöhankinnasta ja osasta kotimaista hankintaa.

Saila Löfström on nimitetty oikeuksien päälliköksi. Päällikkö vastaa tehtävässään yksikön kehittämien, tuottamien, hankkimien ja myymien sisältöjen esitysoikeuksien kokonaisuudesta.

Luovat sisällöt ja media -yksikön päälliköt raportoivat yksikön johtajalle Ville Vilénille.

Uuteen Strategia ja asiakkuus -yksikköön on nimitetty uusiksi päälliköiksi 1.7. alkaen Jaakko Lempinen ja Cilla Lönnqvist. Yksikkö vastaa yhtiön strategiaprosessista, sisältö-, media- ja palvelustrategioista, asiakaskokemuksesta ja yhteiskuntasuhteista.

Jaakko Lempinen on nimitetty asiakaskokemuspäälliköksi. Päällikön tehtävänä on Ylen kokonaisasiakkuuden ja asiakkuuskokemuksen kehittäminen.

Cilla Lönnqvist on nimitetty tarjontapäälliköksi. Hän vastaa tehtävässään Ylen kokonaistarjonnan kehittämisestä, palvelu- ja kanavaportfoliosta sekä tarjonnan linjausten valmistelusta. Tarjontapäällikkö vastaa siitä, että Ylen sisältöjen ja palvelujen kokonaisuus on yhtiön strategisten tavoitteiden mukainen ja kehittyy toivottuun suuntaan.

Lempinen ja Lönnqvist raportoivat Strategia ja asiakkuus -yksikön johtajalle Marit af Björkestenille.

Anne-Mari Rajala on nimitetty 1.7. alkaen Ylen viestintäpäälliköksi. Hän vastaa Ylen operatiivisesta ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä sekä mediasuhteista. Viestintäpäällikkö raportoi viestintä- ja brändijohtaja Jere Nurmiselle.

Yhteiskuntasuhdepäällikkö ja brändipäällikkö nimitetään vielä myöhemmin.

Kaikki nyt nimitetyt päälliköt siirtyvät uusiin tehtäviinsä yhtiön sisältä. Uudistuksen yhteydessä Ylen päälliköiden kokonaismäärä vähenee. Yt-neuvottelut jatkuvat ja uusia organisaatioita rakennetaan nyt nimitettyjen päälliköiden johdolla.