Hyppää pääsisältöön

Ylen vastuullisuuspäällikkö: Yle pyrkii vastuullisuuden edelläkävijäksi

Kaksi Yle ulkotuotantojen naista virittävätä kameraa
Vastuullisuus toteutuu jokaisen työntekijän arjen työssä. Kaksi Yle ulkotuotantojen naista virittävätä kameraa Kuva: Ilmari Fabritius Yle,kamerat,ulkotuotanto

Julkisen palvelun toimijana Ylen toiminnan on oltava vastuullista. Uudessa strategiassa vastuullisuuden merkitys kasvaa entisestään ja vaikuttaa kaikkeen Ylen toimintaan suhteessa suomalaisiin, kumppaneihin ja henkilöstöön.

Haluamme toimia määrätietoisesti ja kunnianhimoisesti kehittäessämme vastuullisuuden osa-alueita.

Omistaja on antanut Ylelle, kuten kaikille muillekin valtio-omisteisille yhtiöille, suuntaviivat siitä, miten vastuullisuutta tulisi johtaa ja mitä asioita tavoitteissa on otettava huomioon.

Vastuullisuus on valintojen tekemistä ja harkintaa. Se ottaa kantaa tekemisen tapaan, siihen miten tehdään, ei niinkään siihen mitä tehdään.

Vastuullisuus ei ole pelkkää sanahelinää tai juhlapuheita, vaan se toteutuu jokaisen yleläisen toiminnan kautta arjen työssä. Se läpäisee koko yhtiön ja eri työtehtävät.

Ylen vastuullista toimintaa ovat pienet teot osana journalismia, ohjelmantekoa, hankintoja ja yhteistyötä kumppanien kanssa. Se on myös tekoja yleläisten välillä: tasa-arvoa, monimuotoisuutta ja sitä miten kohtelemme toinen toisiamme.

Ylen hallitus hyväksyi yhtiön vastuullisuustavoitteet vuoden 2019 lopulla. Vastuullisuuden kolme painopistettämme ovat vastuu ihmisistä, taloudesta ja ympäristöstä. Vastuu ihmisistä kattaa Ylen henkilöstön, yhteistyökumppanit ja viime kädessä kaikki suomalaiset.

Sananvapauden ja medialukutaidon edistäminen ovat Ylen perustehtäviä

Riippumattomuus ja faktapohjainen toiminta ovat Ylen toiminnan peruskiviä. Suomalaisten on pystyttävä luottamaan siihen, että Yleltä saatu tieto on luotettavaa ja tutkittua. Ylen vastaavat toimittajat vastaavat yhtiön sisällöistä ja niiden julkaisemisesta Journalistin ohjeita ja Ylen omaa eettistä ohjeistoa noudattaen.

Medialukutaito on keskeinen digiajan kansalaistaito, jota Yle edistää voimakkaasti. Medialukutaidon kehittämiseen tähtäävät hankkeet ja sisällöt, kuten Uutisluokka, Valheenpaljastaja ja Digitreenit opettavat eri ikäisiä ja erilaisista taustoista tulevia kansalaisia suhtautumaan kriittisesti tarjolla olevaan sisältöön.

Saavutettavat palvelut lisäävät yhdenvertaisuutta

Jotta Ylen tarjonta olisi mahdollisimman monen suomalaisen löydettävissä ja käytettävissä, kehitämme voimakkaasti palvelujemme saavutettavuutta ja huomioimme erilaiset käyttäjäryhmät jo palvelujen suunnitteluvaiheessa. Kehitystyötä tehdään Yle-raadin kanssa, jossa joukko vapaaehtoisia kuulo- ja näkövammaisia asiakkaitamme sekä ikäihmisiä havainnoi Ylen palveluja saavutettavuuden osalta.

Saavutettavuutta parantavia palveluitamme ovat esimerkiksi äänitekstitys, kuvailutulkkaus sekä ohjelmat viittomakielellä, selko-suomeksi ja -ruotsiksi. Kaikki Ylen ohjelmat äänitekstitetään ja viime vuonna nostimme ohjelmatekstitysten määrää kanavillamme 83,90 prosenttiin (2018: 80,73 %). Teimme myös entistä enemmän viittomakielisiä sisältöjä, yhteensä 96 tuntia (2018: 67 tuntia) sekä selkosisältöjä, yhteensä 21 tuntia (2018: 20 tuntia). Kuvailutulkattuja ohjelmia teimme 33 kpl (2018: 15), kuten suositun Muumilaakso-sarjan kaksi ensimmäistä tuotantokautta.

Keräämämme data on suojassa

Huomioimme eettiset kysymykset esimerkiksi silloin, kun hyödynnämme tekoälyä Ylen palveluissa tai hankimme ja otamme käyttöön uutta teknologiaa.

Ylessäkin keräämme tietoja käyttäjistämme, jotta voimme tarjota palveluja kaikille suomalaisille parhaalla mahdollisella tavalla. Varjelemme palvelujen käyttäjien yksityisyyttä ja suojaamme henkilötiedot lain edellyttämällä tavalla. Ylen palveluita koskevassa tietosuojalausekkeessa kerromme mitä tietoja yhtiö kerää ja miten niitä käytetään.

Tietoa keräämme myös journalistisiin tarkoituksiin. Tätä dataa koskevat omat säännöksensä ja noudatamme niitä tarkasti. Myös journalistisessa tarkoituksessa kerätty data pidetään suojattuna ja turvassa.

Edistämme monimuotoisuutta ja tasa-arvoa Ylessä

Aktiivinen tasa-arvotyö on tuottanut Ylessä tulosta. Viime vuonna koko yhtiössä naisten keskipalkka on 97,7 % miesten keskipalkasta ja ohjelmatyöntekijöiden tes-alueella 99,9 %.

Ylessä on töissä tasan yhtä paljon naisia ja miehiä, mutta jotkut pienimmät ammattiryhmät ovat nais- tai miesvaltaisia. Esimerkiksi teknisissä tehtävissä toimii edelleen lähinnä miehiä, hallinnon alalla naisia. Työ tasa-arvon edistämiseksi jatkuu.

Tavoitteemme on, että vähemmistö- ja erityisryhmien edustajat saavat nykyistä enemmän näkyvyyttä osallistujina, asiantuntijoina ja tekijöinä myös muulle väestölle suunnatuissa sisällöissä. Tällaisia sisältöjä ovat mm. Yle Puheen Mahadura & Özberkan sekä Vammaiskultti-sarja.

Vastuu ympäristöstä koskettaa meitä kaikkia

Suomi on asettanut tavoitteeksi hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Yle tukee hanketta omalla toiminnallaan.

Meillä on ollut ympäristövastuuohjelma jo vuodesta 2009 lähtien. Sen avulla vähennämme jätteiden määrää, toimimme energiatehokkaasti, pienennämme liikenteen haittoja ja kehitämme kiertotaloutta. Olemme muun muassa pienentäneet toimitilojemme kokoa 40 prosentilla vuodesta 2016.

Silmäys Ylen ympäristötavoitteisiin 2019

Vuodesta 2016 olemme vähentäneet

  1. hiilidioksidipäästöjä 24 %
  2. vedenkulutusta Pasilassa 37 %
  3. matkustuksen päästöjä 18 %
  4. energiankulutusta kiinteistöissämme 17 %
  5. kopiopaperin kulutusta 47 %

Käytämme verovaroista saadun rahoituksen vastuullisesti ja harkitusti

Verovaroin saadun rahoituksen vastuullinen käyttö on osa julkista palvelua. Viime vuonna käytimme 79 prosenttia rahoituksestamme sisältöjen ja palvelujen tekemiseen suomalaisille, kun muiden kulujen osuus on 21 prosenttia.

Noudatamme julkisia hankintoja koskevaa hankintalakia. Ylen osalta hankintalaki sisältää kilpailuttamiseen liittyvän poikkeuksen, joka koskee ohjelmasisältöjen hankintaa.

Sisältökumppanuudet lisäävät tarjonnan monipuolisuutta

Monipuolinen ja tiivis yhteistyö kotimaisen luovan alan kanssa hyödyttää kaikkia osapuolia ja lisää alan elinvoimaa Suomessa. Olemme lisänneet merkittävästi ohjelmasisältöjen hankintoja riippumattomilta tuotantoyhtiöiltä. Viime vuonna hankimme kotimaisia ohjelmia sekä maksoimme muita esitys- ja käyttökorvauksia kotimaisille tuotantoyhtiöille yhteensä 55,2 miljoonalla eurolla. Summa on kaksinkertaistunut vuodesta 2016.

Luova vapaus ja vastuu kulkevat rinnakkain: vapaus ruokkii innovaatioita, mutta samalla edellytämme omalta ja kumppaniemme toiminnalta huolellisuutta ja sitoutumista mm. Ylen kumppanuussitoumuksessa mainittuihin toimintatapoihin. Tänä vuonna kehitämmekin yhteistyössä kotimaisten tuotantoyhtiöiden kanssa av-alalle soveltuvaa vastuullisuusmallia.

Arjen vastuullisuuteen on tarjottava tukea

Vastuullisen ajattelun vieminen osaksi organisaation arkea vaatii läsnäoloa ja keskustelua. Jokaisella työntekijällä on omat käytännön työhön liittyvät pulmansa ja kysymyksensä, joiden ratkomiseen kynnyksen on oltava matala.

Tukea arjen tilanteisiin ja vastauksia kysymyksiin tarjoamme kaikille yleläisille yhteisellä keskustelukanavalla yhtiön sisäisessä verkossa. Lisäksi velvoitamme, että jokainen yleläinen suorittaa yhtiön eettiseen ohjeeseen liittyvän verkkokurssin.

Haluatko tietää lisää Ylen vastuullisuustyöstä? Tutustu vastuullisuusraporttiimme verkossa.

Potrettikuva Ylen vastuullisuuspäällikkö Irene Tommiska-Jarvasta.
Potrettikuva Ylen vastuullisuuspäällikkö Irene Tommiska-Jarvasta. vastuullisuus,irene tommiska-jarva

- Irene Tommiska-Jarva
Ylen vastuullisen toiminnan päällikkö
irene.tommiska-jarva@yle.fi

Lue myös - yle.fi:stä poimittua