Hyppää pääsisältöön

Ylen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Ylen antoi lausunnon Liikenne- ja viestintäministeriölle 31.8.2020 luonnoksesta hallituksen esitykseksi Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:n muuttamisesta.

Ylen lausunnossa todetaan, että tekstimuotoiset sisällöt ovat tärkeä osa julkisen palvelun toteutusta. Yle pitää hyvänä, että nyt ehdotettavalla Yle-lain muutoksella tekstimuotoisen julkaisemisen nimenomaisesti todetaan kuuluvan Ylen tehtävään.

Yle pitää tärkeänä, ettei lakiluonnoksessa ehdotettua tekstimuotoisuuden rajoitusta tule tiukentaa luonnoksessa olevasta. Jos tekstimuotoisuusrajoitusta tiukennettaisiin, tämä estäisi Yleisradiota tarjoamasta julkista palvelua tasa-arvoisesti koko yleisölle ja eri yleisöryhmille sekä olisi omiaan kaventamaan viestinnän moninaisuutta.

Tutustu Ylen lausuntoon: