Hyppää pääsisältöön

Kännykän näytöllä juoksevat kirjaimet ovat jatkumoa leiritulien tarinoille

Isä ja poika lukevat kirjaa peiton alla taskulampun valossa
Isä ja poika lukevat kirjaa peiton alla taskulampun valossa Kuva: AOP / Alamy / Simon Regan Iltasatu,kirjat,vanhemmuus

Halu säilyttää ja levittää tietoa sai ihmisen kehittämään kirjoitustaidon. Suurimmat murrokset tiedon siirrossa ovat olleet kirjapainotaidon yleistyminen ja digitaalinen tiedonkäsittely.

Ihmiset ovat aina oppineet tarinoiden kautta. Ennen kirjoitustaitoa muisti oli ainoa paikka säilyttää tietoa. Tärkeät tiedot paketoitiin jännittäviin ja viihdyttäviin tarinoihin, että ne säilyisivät mielessä ja siirtyisivät sukupolvelta toiselle.

Yhteiskuntien kehittyessä myös tiedon määrä lisääntyi. Tarve merkitä asioita muistiin synnytti kirjoitustaidon. Kirjoitustaito syntyi eri puolilla maailmaa samoihin aikoihin, kun ihminen alkoi harjoittaa maanviljelystä, asettui paikoilleen ja loi kaupunkimaisia yhdyskuntia.

Sanoja, tavuja tai äänteitä kuvaamaan luotiin visuaalisia merkkejä, joiden avulla tietoa pystyttiin säilyttämään ja siirtämään luotettavasti paikasta toiseen. Sanakirjoitusjärjestelmä on käytössä kiinan kielessä, tavukirjoitusjärjestelmä esimerkiksi japanin kielessä ja latinalainen kirjaimisto on laajimmin levinnyt foneettinen aakkoskirjoitusjärjestelmä.

Rekonstruktio puisesta painolaatasta, kirjasintyyppi on fraktuura. Kuva Yle

Kopiointi havaittiin pian tehottomaksi tavaksi monistaa tietoa. Kehitettiin painomenetelmä, jossa kirjan sanat kaiverrettiin puulaatoille sivu kerrallaan. Sekin oli hidasta, joten seuraavaksi kehitettiin irtokirjasimet, joita voitiin yhdistellä eri tavoin.

Kirjapainotaidon voimakkaan kasvun lähtölaukauksena Euroopassa pidetään saksalaisen Johannes Gutenbergin kirjapainossa kehitettyjä lyijystä valettuja kestäviä ja käytännöllisiä irtokirjasimia. Uuden teknologian avulla tieto ja aatteet levisivät ja muuttivat maailmaa perinpohjaisesti.

metallisia kirjasimia puulaatikon lokeroissa
metallisia kirjasimia puulaatikon lokeroissa Kuva: AOP / Alamy / David Tran Kirjasintyyppi (Fontti)

Kirjapainotaidon yleistyessä kehittyi uusi muotoilun ala: typografia. Typografialla tarkoitetaan kirjainten ja tekstin muotoilua sekä asettelua, sekä kokonaisuuden visuaalista järjestelyä.

Kun kirjaimista, numeroista, sekä väli- ja erikoismerkeistä koostuva merkkiryhmä suunnitellaan yhtenäisellä persoonallisella tyylillä, sitä kutsutaan kirjasintyypiksi eli fontiksi.

Kirjasintyyppiin sisältyy erilaisia kirjainleikkauksia, kuten kapiteelit, kursiivit ja lihavuudet. Erilaisia kirjasintyyppejä on käytössä tuhansia. Nämä ovat tuttuja jokaiselle, joka käyttää tietokoneen tekstinkäsittelyohjelmia. Tämä teksti on kirjoitettu Arial-fontilla.

The polite type fontin esittely.
The polite type fontin esittely. Kuva: The polite type ja tietoEVRY Kirjasintyyppi (Fontti),The polite type

Tekstin sisältöön keskittyessä ei tule välttämättä ajatelleeksi sen muotoilua. Ei ole yhdentekevää millaista kirjasintyyppiä käytetään. Eri fontit on suunniteltu erilaisia ilmaisutarpeita varten. Fontit voivat olla virallisia, juhlallisia tai pelkistettyjä, mutta myös koristeellisia, taiteellisia tai muulla tavalla sisältöä tukevia. Tärkeintä on kuitenkin hyvä luettavuus.

Gutenbergin kirjapainosta on kuljettu pitkä matka nykypäivän digitaaliseen typografiaan. Digitaalinen media paitsi antaa typografialle uusia ulottuvuuksia, myös rajoittaa tyylien ja kirjasinten käyttöä. Verkkotekstiä esimerkiksi luetaan erikokoisilta näytöiltä. Verkkosuunnittelijalta vaaditaan aivan toisenlaista typografian tuntemusta kuin hänen printtikollegaltaan.

Digitaalistuminen on lisännyt voimakkaasti uusien kirjasintyyppien määrää. Myös Suomessa suunnitellaan nykyään laadukkaita ja kansainvälisesti menestyneitä fontteja, tietää Markus Itkonen, graafinen suunnittelija ja tietokirjailija, joka on erikoistunut typografian kehittämiseen ja tutkimukseen. Itkonen vieraili Aristoteleen kantapäässä arvioimassa mm. tieliikennekylttien ja rekisterikilpien luettavuutta. Ohjelman ovat toimittaneet Pasi Heikura ja Lasse Nousiainen.

Uusimmat sisällöt - Kulttuuri