Hyppää pääsisältöön

Oikeakielisyyden määritelmä

Ylen käyttämä oikean suomen- ja ruotsinkielisyyden määritelmä perustuu Kotimaisten kielten keskuksen (Kotus) tekemiin kielenkäytön ohjeisiin ja suosituksiin.

Näitä ohjeita ja suosituksia noudatetaan erityisesti uutis- ja ajankohtaistoiminnan kielen käytössä.

Poikkeuksia tähän pääsääntöön voi tehdä sisällöllisin perustein. Mitä merkittävämpää poikkeamista Kotuksen ohjeisiin tai suosituksiin tehdään, sitä tarkemmin tämä on mietittävä ja perusteltava. Poikkeuksen on oltava sopusoinnussa Ylen ohjelmatoiminnassa noudatettavien lakien ja eettisten ohjeiden kanssa.

Vastaavat toimittajat hyväksyivät ohjeen 29.5.2019.