Hyppää pääsisältöön

Vanhusten turvallisuus vaarantunut, työvuorolistoilla kikkailtu:

Esperi Caren lippulaiva on saanut jatkaa, vaikka ongelmia on ollut kymmenen vuotta

Hoivapalvelukeskus Tilkan hoitajien mukaan asukkaita on ollut jopa hengenvaarassa. Viranomaiset ovat joutuneet kymmenen vuoden ajan puuttumaan ongelmiin. Esperin mukaan viranomaisia ei ole harhautettu, eikä asiakasturvallisuus ole vaarantunut.

Se tarkastus ei ollut kuten aiemmat. Valvira toi taloon peräti kahdeksan tarkastajaa, yhden jokaiseen Hoivapalvelukeskus Tilkan kerrokseen.

Tilkan hoitajat olivat menneinä vuosina tottuneet siihen, että tarkastukset tehtiin kerros kerrallaan. Se tarkoitti sitä, että suurimmassa osassa hoivakotia ehdittiin laittaa lavasteet pystyyn ennen tarkastajien saapumista.

Nyt kulissia haluttiin horjuttaa. Oli syyskuu 2019.

Näin juttu tehtiin

 • Pyysimme tiedot kaikista aluehallintoviraston valvonnoista, jotka ovat kohdistuneet Tilkan Hoivapalvelukeskukseen tai johonkin sen osastoon.
 • Tutustuimme tarkemmin Valviran laajaan valvontaan, joka käynnistyi, kun useita aluehallintoviraston valvontoja yhdistettiin viime vuonna. Valvonta jatkuu edelleen.
 • Asiakirjamateriaali koostui muun muassa valvontapöytäkirjoista ja tarkastusasiakirjoista.
 • Pyysimme myös tiedot Helsingin, Vantaan ja Espoon Tilkkaan kohdistamista sanktiotoimenpiteistä. Helsingin osalta pyysimme myös tiedot kaikista Tilkkaan tehdyistä tarkastuskäynneistä.
 • Jutussa esiintyvien asiantuntijoiden lisäksi MOT on tätä juttua varten haastatellut neljää Tilkan entistä ja nykyistä työntekijää. Tässä jutussa heistä esiintyy pääasiassa kaksi.
 • Hoitajien oikeita nimiä tai muuta yksilöivää ei kerrota, koska on selvää että siitä voisi koitua heille ongelmia työelämässä.

Yksi tarkastajista astui kolmanteen kerrokseen. Tämän osaston – tai hoivayksikön – nimi on Tilkantupa. Kerros on jaettu kahteen osastoon. Tarkastushetkellä kummassakin asui 13 muistihäiriöistä vanhusta.

Tarkastajaa oli vastassa kaksi hoitajaa. Toinen puhui suomea huonosti. Kävi ilmi, että hänen lähihoitajaopintonsa olivat vasta alkutekijöissään.

Tarkastaja pisti merkille myös kolmannen hoitajan, joka astui sisään samaan aikaan tarkastajien kanssa, ja alkoi kiireen vilkkaa hoitaa vanhuksia.

Tilkan sairaala.
Historiallisesti arvokas Hoivapalvelukeskus Tilkka kohoaa paraatipaikalla Helsingin Huopalahdessa, Mannerheimintien varrella. Se on hoivajätti Esperi Caren lippulaiva, jonka sisällä myös konsernin pääkonttori sijaitsee. Tilkan sairaala. Kuva: Janne Järvinen / Yle MOT,Tilkka,Esperi

Tehostettu tarkastuskaan ei saanut tolkkua työntekijöistä

Laitosmaisessa käytävässä haisivat eritteet. Tyhjässä asiakashuoneessa oli ulostetahrainen tuoli.

Sekaisen toimistohuoneen pöydällä lojui lääkepurkkeja. Ilmoitustaululla oli ohje siitä, miten toimitaan, jos kenelläkään töissä olevalla ei ole lupaa antaa vanhuksille lääkkeitä.

”Kunnes sijaisetkin ovat saaneet lääkeluvat suoritettua, voi tulla akuutteja tilanteita, jolloin vuorossa on kaksi lääkeluvatonta hoitajaa.”, ohjeessa luki.

Osaston ilmoitustaululla oli listaus vuorossa olevista työntekijöistä. Yksi nimistä oli vastassa olleen lähihoitajaopiskelijan. Listasta ei käynyt ilmi, että kyseessä oli tuore opiskelija, joka ei voinut tehdä hoitotyötä itsenäisesti.

Tarkastaja otti kuvan taulusta.

Noin viisi minuuttia kuvan ottamisen jälkeen opiskelijan nimi oli pyyhitty taululta ja korvattu toisella. Listalle ilmestynyt nimi kuului hoitajalle, joka saapui kerrokseen samaan aikaan tarkastajien kanssa.

Yrityksestä huolimatta tarkastajat eivät saaneet tilanteesta selkoa.

...jäi epäselväksi, ketä hoito- ja hoivahenkilöstöä työvuorossa oli tarkoitus tosiasiassa olla.” (Valviran tarkastuspöytäkirja 11.9.2019)

Esperi selitti tilannetta tutulla tavalla.

”Palvelujen tuottaja korosti, että suuressa yhtiössä toimien vieminen käytäntöön vie aikaa.”― (Valviran tarkastuspöytäkirja 11.9.2019)

MOT:n haastattelemat hoitajat ovat tyrmistyneitä siitä, että toiminta Tilkassa saa jatkua vuodesta toiseen ilman että kukaan toden teolla puuttuu laiminlyönteihin.

Hoitajat kertovat, että osassa Tilkkaa on edelleen niin vakavia ongelmia, että ne saattavat vanhuksia jopa hengenvaaraan.

”En omasta mielestäni ikinä ehtinyt hoitaa asukkaita niin kuin olisin halunnut. Aina piti tehdä jotain muuta: Siivota, tiskata ja pyykätä.”― Hoitaja
Valviran tarkastuskäynti 2019: Esperi ei ollut selvittänyt paljonko hoitajien työaikaa kuluu muuhun kuin varsinaiseen hoitotyöhön.

Hoitajia vähemmän kuin sopimuksen päiväkohtainen tavoite edellyttää

Suurimmat ongelmat näyttävät liittyvän neljännen kerroksen Tilkantaikaan.

Tilkantaika on erittäin vaativahoitoisten vanhusten hoitoon erikoistunut yksikkö. Sen asukkaat voivat olla harhaisia ja aggressiivisia.

Osasto on muita pelkistetympi, eikä esimerkiksi sisustaminen ole mahdollista.

– Se johtuu siitä, että asukkaat repivät tavaroita tai syövät ne. Siellä ei pysty olemaan kuin muilla osastoilla, yksi hoitajista kertoo.

Tällaisella osastolla hoitajamitoituksen pitäisi olla suurempi kuin muilla osastoilla. Helsingin ja Esperin välisen sopimuksen mukaan osastolla tulisi olla päivittäin 0,6 hoitajaa yhtä asukasta kohden, kun muilla osastoilla vastaava määrä on 0,5.

Valvira pyysi valvonnan yhteydessä selvitystä Tilkantaiassa toteutuneesta henkilöstömitoituksesta yhden viikon osalta. Esperin mukaan osaston henkilöstömitoitus oli peräti 0,9.

Kun on riittävän vituralleen asiat päästetty, niin se on iso työ oikaista.― Helsingin kaupungin arviointitoiminnan johtaja Tuulikki Siltari

Arkitodellisuus on kuitenkin toinen. Tilkantaiassa on useina päivinä ollut kuusi hoitajaa: kolme aamuvuorossa, kaksi illassa ja yksi yövuorossa. Parempina päivinä hoitajia on seitsemän. Asukkaita on samaan aikaan ollut 12.

Näin ollen todelliseksi lukemaksi saataisiin 0,5 tai 0,58 hoitajaa asukasta kohden riippuen hoitajien määrästä. Voit lukea jutun lopusta tarkemmin, miten laskelma on tehty.

Helsingin kaupunki päätyi tämän vuoden syyskuussa tekemällään tarkastuskäynnillä saman suuntaiseen lukemaan: 0,52 hoitajaa asukasta kohden. Kaikki kolme tulosta ovat alle sen, mitä Helsinki on Esperin kanssa sopinut.

"En tiedä, miten he ovat tämän laskeneet"

Esperi Caren ikäihmisten liikepalvelujen johtaja Arne Köhler toteaa, että MOT:n laskelma on tehty väärin. MOT on kuitenkin käynyt laskelman läpi Helsingin kaupungin kanssa.

Köhlerin mukaan Helsinki kuitenkin laskee mitoituksen samalla tavalla kuin Esperi. Miksi Helsinki sitten päätyi tarkastuksessaan eri lukuun? Syytä eriäviin tuloksiin Köhler ei halua arvailla.

– En tiedä millä tavalla he ovat sen laskeneet ja me käymme sen heidän kanssaan läpi. Tarkastushan on vielä keskeneräinen. Mutta se ei pidä paikkaansa, että siellä on 0,52 henkilöä.

Köhler toimittaa MOT:lle laskelman, joka perustuu THL:n viikkokohtaiseen toteutuneeseen mitoitukseen.

– Hoitajamitoitushan on täyttynyt yksikössä. Henkilöstömäärähän on tosi iso Tilkassa suhteessa mitä yleisesti Suomessa on. Tilkantaian osalta se on yli 0,8. Ei Suomessa ole juuri hoivakoteja, joissa on korkeampi mitoitus.

Hoitajat ilmoittivat kuristamistilanteesta

Helsingin ja Esperin välisessä palvelusopimuksessa kuvaillaan, että Tilkantaian asukkaat tarvitsevat jatkuvaa valvontaa. Hoitajien mukaan tämä ei ole nykyisellä hoitajamäärällä mahdollista.

Suurin ongelma on iltavuorojen tekeminen kahden työntekijän voimin. Hoitajien mukaan he eivät ehdi pitämään silmällä kaikkia asukkaita perustyön ohessa. He kertovat, että vaaratilanteita syntyy lähes päivittäin.

– Nyrkkitappeluita, tarrataan kiinni. Semmoisia, että jälkiä tulee, ensimmäinen hoitajista kertoo.

– He ovat niin hirveän ehtiväisiä. Jollekin ei tarvitse kuin yhden väärän sanan, ja kun pikkaisen käännät selkää, niin joku jo mottaisee turpaan niin että veri roiskuu. Sen takia olisi äärimmäisen tärkeää, että heitä ehtisi hoitaa ja valvoa, toinen sanoo.

Pahimmillaan tilanne on hoitajien mukaan johtanut hengenvaaraan, kun asukas on yrittänyt kuristaa toisen. Hoitajien mukaan tilanteesta tehtiin ilmoitus, mutta se ei johtanut mihinkään.

Henkilöstötilanne on parantunut syksystä 2019. Ongelmat ovat kuitenkin olleet niin vakavia ja pitkäaikaisia, että hoivakodin valvontaa jatketaan edelleen.― Valviran valvontapäätös 24.6.2020

Esperin Arne Köhler kertoo kuulleensa hoitajien esiin nostamasta tapauksesta. Köhlerin mukaan vastaavanlaisista tilanteista tehdään poikkeamailmoitus ja asiasta ilmoitetaan myös omaisille.

– Ymmärrykseni mukaan tässä on toimittu niin, Köhler sanoo.

Köhlerin mukaan Tilkantaika-osastolla kyllä tulee tilanteita, joissa asukas saattaa käydä käsiksi muihin. Tällaiset tilanteet ovat Köhlerin mukaan kuitenkin harvinaisia.

– Olen sitä mieltä, että asiakasturvallisuus on siellä oikein hyvällä tasolla. Olen käynyt kodissa viikoittain syksyn aikana. Voin sanoa, että siellä on aika rauhallista

Hoitajat kertovat, että jo yhden hoitajan lisäys vähentäisi väkivallan määrää osastolla.

– Tiedämme miten niitä (tappeluita) syntyy. Osaamme ennakoida milloin sellainen on tulossa, mutta jos sillä hetkellä olet jossain, niin et näe sitä tilannetta.

”Siellä voi olla lattiat, seinät ja itse potilas yltä päältä ulosteessa. Sitä on kuivuneena seinillä ja raoissa. Muistan, että olen yksi sunnuntai siivonnut neljä tuntia osastoa.”― Hoitaja
Hoitajat kertovat, että vaativahoitoisten vanhusten Tilkantaika-osastolla käy siivooja vain arkisin kerran päivässä. Hoitajien mukaan lisäsiivousta on turhaan pyydetty vuosia. Esperin mukaan siivousta on riittävästi.

Työvuorolistojen muokkailu tuttua Esperiä valvovalle virkamiehelle

Helsingin kaupunki teki Tilkkaan tarkastuksen elokuussa 2019.

Tuolloin Esperin aluepäällikkö käskytti hoitajaa lisäämään nimen osaston työvuorolistaan tarkastajien saavuttua rakennukseen.

Aiemmin aluepäällikön nimi on myös löytynyt useaan otteeseen erään Tilkan osaston työvuorolistoilta. Osastolla työskentelevän hoitajan mukaan aluepäällikkö ei kuitenkaan osallistunut hoitotyöhön.

Kyseinen aluepäällikkö ei enää työskentele Esperillä.

Tarkastuskäynnin tapahtumat eivät tulleet Helsingin kaupungin virkamiehille yllätyksenä. Arviointitoiminnan johtaja Tuulikki Siltari kertoo, että vastaavia tapauksia on sattunut useita. Hän kuvailee toimintaa moraalittomaksi.

Siltari kertoo, että Esperin kanssa keskustellaan edelleen siitä, keitä työvuorolistoille voidaan merkitä.

– Näistä asioista on käyty erittäin tiukkaa keskustelua ihan ylintä johtoa myöten. Toivon hartaasti, että se alkaa pikkuhiljaa mennä perille. Kun on riittävän vituralleen asiat päästetty, niin se on iso työ oikaista.

Helsinki ei kuitenkaan ole sakottanut Esperiä, vaikka sillä olisi osapuolten välisen sopimuksen mukaan tähän mahdollisuus.

Arne Köhlerin mukaan Helsingin kaupunki ei ole huomauttanut yhtiötä työvuorolistojen manipuloinnista.

– Mehän ei olla harrastettu mitään työvuorojen manipulointia ja viranomaisten harhauttamista. Helsingin kaupungilta, jolle me ollaan laitettu henkilöstölistoja joka viikko, tästä ei ole tullut palautetta, Köhler sanoo.

Hänen mukaansa myöskään Valvira ei ole huomauttanut yhtiötä mistään tällaisesta.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston näkemyksen mukaan työvuorolistojen manipulointi voi täyttää myös asiakirjaväärennöksen tunnusmerkit. Helsinki ei ole tehnyt tapauksista tutkintapyyntöjä poliisille.

Tilkan sairaalan rakennus.
Esperi ei ole Tilkan ainoa vuokralainen. Tiloissa on paljon sote-alan toimintaa. Tilkan sairaalan rakennus. Kuva: Janne Järvinen / Yle MOT,Esperi,Tilkka

Esperi: Hoitajia on riittävästi, asiakkaat ja omaiset tyytyväisiä

Esperi Caren näkemys Tilkan tilanteesta poikkeaa merkittävästi hoitajien ja myös valvojien kertomasta.

Arne Köhler kertoo, että yhtiön panostaminen hoivan laatuun alkaa näkyä Tilkassa. Viime tammikuisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset olivat Köhlerin mukaan hyvät.

– Se oli tammikuussa 3,8 skaalalla 1-5. Soitin itse läpi omaisia pari viikkoa sitten ja tuli erittäin hyvää palautetta. Tämä on iso muutos. Ei me olla aina siellä missä me halutaan olla. Pikkuhiljaa päästään meidän tavoitetilaan.

Köhler on sitä mieltä, että Tilkassa on riittävästi henkilöstöä. Ongelmat liittyvät Köhlerin mukaan lähinnä keikkatyöntekijöiden määrään.

”Ei me olla aina siellä missä me halutaan olla. Pikkuhiljaa päästään meidän tavoitetilaan.”― Arne Köhler, Esperi Caren ikäihmisten liikepalvelujen johtaja

Kymmenen vuotta ongelmia ja lupauksia

Esperin Tilkka avattiin kesäkuussa 2009 juhlallisesti entisen sotilassairaalan tiloihin. Hoivapalvelukeskus joutui viranomaisten hampaisiin jo vuonna 2011. Sen jälkeen se on ollut lähes yhtämittaisesti Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) valvonnassa.

Viime vuonna nippu avissa olleita valvonta-asioita siirrettiin Valviraan ja yhdistettiin yhdeksi valvonnaksi. Valvira voi ottaa hoivakodin asiat tutkittavakseen, jos toiminnassa epäillään olevan vakavia epäkohtia.

Avin ja Valviran lisäksi Tilkkaa valvovat kaupungit, jotka sijoittavat sinne asukkaitaan. Pääosaa valvonnasta hoitaa Helsinki.

Tilkan tapahtumia on käsitelty useaan otteeseen myös mediassa. Hoivapalvelukeskus oli yksi niistä hoivakodeista, jonka epäasianmukaisuuksista vuoden 2019 hoivakriisi sai alkunsa. Viimeksi Tilkasta kirjoitti Helsingin Sanomat.

MTV Uutiset nosti Tilkan työvuorolistoilla kikkailun esille jo vuonna 2014. Kävi ilmi, että työvuorolistoille oli merkitty jopa ikkunanpesijöitä.

Silloinen toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni kertoi tuolloin, että Esperi oli selättänyt ongelmansa Tilkassa, mutta että korjaustoimenpiteet vievät aikansa. Tämän jälkeen Tilkka on saanut useita huomautuksia viranomaisilta, joista useimmat ovat liittyneet henkilökunnan liian vähäiseen määrään.

Viime vuoden tammikuussa puhjennut hoivakriisi pakotti Aarnio-Isohannin lopulta siirtymään pois toimitusjohtajan paikalta, ja jo maaliskuussa hoivajätti ilmoitti, että se ”aloittaa mittavat toimenpiteet hoivan parantamiseksi”.

– Analyysivaihe on nyt ohi, ja on tekojen aika, yhtiön tuore vt. toimitusjohtaja Heini Pirttijärvi paalutti mediatiedotteessa.

Nyt Pirttijärvikin on siirtynyt sivuun yhtiön johdosta. Nykyinen toimitusjohtaja Stefan Wentjärvi on tehtävässään jo kolmas henkilö kahden vuoden sisällä.

Vaikka pomot ovat vaihtuneet, Valviran tuoreet valvonta-asiakirjat osoittavat, että puutteita löytyy edelleen runsaasti. Osaavaa henkilökuntaa on Tilkassa liian vähän.

”Mihinkään ei ikinä puututtu. Ajattelin, että millään ei ole mitään väliä. Olin aika loppu siitä kaikesta.”― Hoitaja
Tilkan hoitajat vaihtuvat tiuhaan. Myös osa MOT:n haastattelemista hoitajista on vaihtanut työpaikkaa.

Omavalvonnassa puutteita: lisää omavalvontaa

Valvira antoi oman valvontapäätöksensä Tilkasta viime kesäkuussa. Sen mukaan Esperi ei kaikilta osin ole ryhtynyt niihin korjaaviin toimenpiteisiin, joita Valvira on siltä edellyttänyt aiemmassa määräyksessään.

Valvira löysi puutteita muun muassa esimiestyöstä, hoitohenkilöstön ammattiosaamisesta ja kielitaidosta, lääkitysturvallisuudesta ja tukipalvelutehtävien organisoinnista. Valviran mukaan yöhoitajien vähyyden vuoksi Tilkassa on riski asiakasturvallisuuden vaarantumiseen.

Esperin näkemyksen mukaan asiat ovat nyt kunnossa.

– Meillä on juuri sen verran hoitajia mitä siellä pitää olla. Yöhoito on toimiluvan mukainen, Arne Köhler sanoo.

Valvira totesi myös, että Tilkassa on ollut merkittävä määrä opiskelijoita, joiden ammatillinen osaaminen ei ole ollut kaikilta osin riittävä. Silti heitä on laskettu mukaan hoitajamitoitukseen. Valviran mukaan opiskelijoita on käytetty hoitajan tehtävissä niin paljon, että sillä on ollut vaikutusta palveluiden laatuun ja sisältöön.

Valvira löysi ongelmia myös Tilkan omavalvonnasta. Omavalvonnalla tarkoitetaan sitä, miten hoivayksikkö valvoo itseään, kehittää omaa toimintaansa ja korjaa epäkohtia.

Tilkan tapauksessa Valvira on kuitenkin kehottanut Esperiä korjaamaan ongelmat omavalvonnan keinoin.

”Epäkohdat ja puutteet tulee viipymättä omavalvonnan keinoin korjata, jotta varmistetaan asiakkaiden tarpeen mukaisten ja laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen sekä asiakasturvallisuuden toteutuminen.” (Valviran valvontapäätös 24.6.2020)
Aikajanalla näytetty Avin valvonnat Tilkassa. Osa valvonnoista siirretty Valviraan.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on valvonut Tilkkaa tai jotain sen hoivayksiköistä lähes yhtäjaksoisesti viimeisen kymmenen vuoden ajan. Grafiikassa ovat mukana myös kanteluasiat, joista kaikki eivät välttämättä ole johtaneet toimenpiteisiin. Aikajanalla näytetty Avin valvonnat Tilkassa. Osa valvonnoista siirretty Valviraan. Kuva: Camilla Arjasmaa / Yle MOT,Esperi,hoitoala,Camilla Arjasmaa

Valviran ylitarkastaja Marja-Leena Lantto kertoo, että kehotuksessa omavalvontaan ei ole sinällään mitään poikkeavaa.

– Meillä on valtakunnallisesti linjattu, että omavalvonnan ohjaukseen panostetaan. Omavalvonta on kuitenkin nopein keino korjata todetut puutteet ja epäkohdat ja siihen on palvelujen tuottajilla lainsäädännöllinen velvollisuus.

Valviran mukaan Tilkassa on tapahtunut jossain määrin muutosta parempaan. Valvira katsoo, että esimerkiksi henkilöstötilanne on parantunut syksystä 2019.

Ongelmat ovat kuitenkin olleet niin vakavia ja pitkäaikaisia, että Valvira jatkaa hoivakodin valvontaa edelleen.

Näin laskimme hoitajamitoituksen

 • Hoitajamitoitus voidaan laskea useammalla eri tavalla. Sekaisin voivat mennä suunniteltu ja toteutunut henkilöstömitoitus. Tässä jutussa puhutaan toteutuneesta henkilöstömitoituksesta, eli siitä ketkä faktisesti ovat olleet töissä tietyllä ajanjaksolla.
 • Hoitajamitoitukseen lasketaan mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, jotka osallistuvat välittömään hoitotyöhön. Tällainen henkilö on useimmiten hoitaja, mutta ei välttämättä. Hän voi olla vaikka fysioterapeutti. Hoitotyöksi ei lasketa siivousta, pyykkäystä tai ruoanlaittoa.
 • MOT:n tietojen mukaan Tilkantaika-osastolla muiden kuin hoitajien osallistuminen hoitotyöhön on niin satunnaista, että mukaan on kelpuutettu vain osastolla työskentelevät hoitajat.
 • THL:n ohje on laskea yhteen kaikki hoitotyöhön käytetyt tunnit viikossa ja tämän jälkeen jakaa tulos keskimääräisellä viikkotyöajalla, joka on 38,25 tuntia. Sen jälkeen luku jaetaan vielä asiakkaiden lukumäärällä. Helsinki laskee toteutuneen työajan päivittäin, eikä viikkokeskiarvolla.
 • Koska MOT:llä ei ole käytettävissä hoitajien täydellisesti toteutunutta työaikaa, tässä jutussa käytetty laskelma perustuu keskimääräiseen työaikaan.
 • Laskelma perustuu siihen, että Tilkantaiassa on 12 asukasta. MOT on pystynyt vahvistamaan, että osastolla on syyskuussa 2020 ollut tämän verran asukkaita.
 • Osaston päivittäiseksi hoitajamääräksi on laskettu 6-7 hoitajaa. Osaston vastuuhenkilö on kertonut nämä lukumäärät Valviralle.
 • Tilkantaika-osaston osalta laskelma antaa hoitajamitoitukseksi 0,5 tai 0,58 hoitajaa asukasta kohden riippuen hoitajien määrästä.
 • Laskelma on käyty läpi Helsingin kaupungin ostopalvelupäällikkö Kristiina Matikaisen kanssa.

Toimittaja: Jaakko Mäntymaa, Valokuvat: Janne Järvinen, Tuottaja: Hanna Takala