Hyppää pääsisältöön

Sibelius-Akatemian kivinen tie seksuaalisen häirinnän kitkemisessä

Hahmo talon varjossa, yhdestä ikkunasta näkyy valo
Hahmo talon varjossa, yhdestä ikkunasta näkyy valo Kuva: Antti Ollikainen / Yle KulttuuriCocktail

Seksuaalisen häirinnän yleisyys ja merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa on tullut esille viime vuosien #metoo-liikehdinnän myötä. Tämä artikkeli liittyy seksuaalisen häirinnän historiaan ja asenneilmapiirin muutokseen aikana ennen #metoota. Artikkelissa kerrotaan, miten klassisen musiikin alalla Sibelius-Akatemiassa on toimittu kymmenisen vuotta sitten.

Sibelius-Akatemian johto käyttää merkittävää yhteiskunnallista valtaa taideopetuksen ylimpänä antajana Suomessa. Tämän takia koulun johtohenkilöt nimetään artikkelissa.

Uhrien nimiä ei kerrota, koska he ovat yksityishenkilöitä, joilla ei ole julkista asemaa. Myöskään epäillyn tekijän nimeä ei julkaista. Artikkeli käsittelee yhteiskunnallisesti merkittävää asiaa – sen kärkenä ei ole yksittäisten ihmisten syyllistäminen, vaan kertoa taidekorkeakoulun toimintakulttuurista.

Kolme tähteä. Välike.
Kolme tähteä. Välike. Kulttuuricocktail

Kulttuuricocktailin saamat sähköpostit paljastavat, kuinka Sibelius-Akatemian johto suhtautui yliopistossa ilmi tulleeseen seksuaaliseen häirintään 2000-luvun alkupuolella.

Esimerkkitapausten aikaan Sibelius-Akatemian rehtorina toimi Gustav Djupsjöbacka, jonka kausi alkoi vuonna 2004 ja loppui 2012.

Sähköposteista selviää, ettei Djupsjöbacka puuttunut tuolloin koulussa ilmenneeseen seksuaaliseen häirintään riittävästi. Tämän lisäksi hän jätti kertomatta häirintätapauksiin liittyviä tietoja yliopiston hallitukselle.

Ensimmäisessä kokonaisuudessa hallitus nimitti professoriksi opettajan, jonka häirintätaustasta Djupsjöbacka oli tietoinen ennen tämän nimittämistä.

Opettajasta oli ennen nimittämistä kirjelmöity Sibelius-Akatemian tasa-arvovaltuutetulle. Opettajaa kutsutaan tässä artikkelissa nimellä Opettaja X.

Djupsjöbacka kirjoittaa kirjelmöintiä koskevassa sähköpostissaan:

X myönsi kaksi suhdetta opiskelijoihin, joista toinen (mikäli muistan oikein) liittyi alaikäiseen [...]. Koska kyseiset "uhrit" eivät suostuneet nostamaan asiaa esille OMILLA NIMILLÄÄN [muotoilu viestin kirjoittajan] tasa-arvovaltuutetun kanssa, meillä loppuivat eväät. Juottamisesta emme puhuneet ollenkaan, siitä en osaa sanoa.

Sähköpostin lopussa hän jatkaa:

Voin luvata, että tulen seuraamaan X:n tekemisiä. Olen pitänyt selväsanaisen keskustelun X:n kanssa osastonjohtajan läsnäollessa ennen hallituksen päätöstä ja uskon X:n ymmärtävän tilanteen vakavuuden tästäkin eteenpäin.

Sähköpostissa mainittu osastonjohtaja muistaa, että puhuttelussa Opettaja X tunnusti häirinneensä seksuaalisesti ainakin yhtä Sibelius-Akatemian opiskelijaa.

Djupsjöbacka kertoo puhuttelussa varoittaneensa Opettaja X:ää ja maininneen tämän saaneen “keltaisen kortin”.

– Yksikin tällainen häirintäilmoitus lisää tarkoittaa punaista korttia, Djupsjöbacka kertoo sanoneensa Opettaja X:lle ja jatkaa:

– On aika selvää, että jos on ehdolla professoriksi, niin tämä oli hänelle selvä varoitus. Hän lupasi parantaa tapansa.

Opettaja X pitää merkillisenä, että äskeisen kaltaisia vanhoja ja luottamuksellisia sähköposteja päätyy julkisuuteen. Hänen mukaansa sähköpostissa on virheitä. Näin opettaja X kommentoi asiaa Kulttuuricocktailille:

– Olen korjannut nämä virheet aikoinaan Gustaville [Djupsjöbacka]. Se, että sähköpostissa mainittu henkilö olisi ollut alaikäinen, ei pidä paikkaansa. Minulla on ollut suhde yhden oppilaani kanssa ja tämä asia on käsitelty. En puhuisi seksuaalisesta hyväksikäytöstä, vaan valitettavasta tapahtumasta, jossa opettaja ja oppilas ovat ajautuneet suhteeseen. Käytin asemaani väärin tässä tapauksessa ja olen pahoitellut tätä oppilaalle. Minulla on sellainen filosofia, että jos olen ollut seksuaalisesti tekemisissä jonkun ihmisen kanssa, en koe olevani kykenevä opettamaan sellaista ihmistä. En ole häirinnyt ketään seksuaalisesti opetustilanteessa, enkä omien oppilaitteni kohdalla. Jos jotain on joskus tapahtunut, niin se on ollut vapaa-aikana, kuten festivaaleilla, eikä ole liittynyt Sibelius-Akatemian toimintaan millään tavalla.

Mainituista vapaa-ajalla tapahtuneista tilanteista Opettaja X ei halua puhua.

Kulttuuricocktail on haastatellut kahta naista, joihin miesopettajan toiminnan epäillään kohdistuneen. Kumpikin heistä on ollut opettajan oppilaana. Naiset esiintyvät nimettöminä asian arkaluontoisuuden vuoksi.

Naisten kertomusten mukaan opettaja on lähennellyt kumpaakin heistä. Toisen kanssa hänellä oli suhde, johon kuului seksiä. Tämän suhteen Opettaja X myöntää.

Toisen oppilaan kertomuksen mukaan opettaja painosti häntä useamman kerran harrastamaan seksiä kanssaan. Oppilas oli tuolloin nuorisokoulutuksessa Sibelius-Akatemiassa. Lisäksi opettaja lähti useamman kerran seuraamaan kyseistä oppilasta tämän kielloista huolimatta, kun oppilas oli lähdössä pois kotibileistä tai ravintolasta. Oppilaan seksuaalisena häirintänä kokemia tilanteita on kahden vuoden ajalta.

Opettaja X sanoo, että kyseinen kuvaus kuulostaa “tosi oudolta” eikä tunnista siitä itseään.

Molemmat oppilaat kertovat opettajan soittaneen heille professorihakunsa aikana ja painostaneen heitä vaikenemaan kokemuksistaan.

Opettaja X myöntää soittaneensa vain yhden puhelun oppilaalleen, jonka kanssa hänellä oli ollut suhde. Hän ei muista maininneensa professorihakua puhelinkeskustelussa, vaan keskustelleensa avioliitostaan ja hänestä Sibelius-Akatemian johdolle kirjelmöineen henkilön motiiveista.

Oppilas, jolla oli ollut suhde Opettaja X:n kanssa, sai puhelinsoiton myös opettajan puolisolta. Tämä varoitti nuorta opiskelijaa siitä, ettei ryhtyisi "pelinappulaksi" kesken olevassa professorinimityksessä.

Opettaja X:n puoliso muistaa puhuneensa oppilaan kanssa puhelimessa, mutta ei omien sanojensa mukaan pyrkinyt painostamaan tätä tai maininnut miehensä professorinimitystä keskustelussa.

– Halusin kysyä, miten tapahtumat oppilaan mielestä olivat menneet ja puhuimme myös Opettaja X:stä kirjelmöineen henkilön motiiveista.

Opettaja X:n puoliso mainitsee nykyisestä Sibelius-Akatemiasta, että "siellä on opiskelijoita, jotka provosoivat käytöksellään opettajia – nuoria tyttöjä, jotka pukeutuvat tietyllä tavalla ja haluavat aiheuttaa tietoisesti ongelmia".

Kumpikin oppilas kuvailee Opettaja X:n sävyä puheluissa manipuloivaksi.

Toisen oppilaan kertomuksen mukaan hän koki Opettaja X:n puhelun painostuksena. Oppilaan mukaan hänen piti olla yhtä mieltä opettajansa kanssa siitä, ettei oppilaan seuraaminen tai painostaminen seksiin ollut seksuaalista häirintää.

Opettaja X kiistää puhelinhaastattelussa soittaneensa tällaista puhelua.

Oppilaat vaikenivat ja päättivät tahoillaan, etteivät tule omilla nimillään kertomaan tapahtuneista yliopiston tasa-arvovaltuutetulle tai johdolle.

Yksi syy heidän vaikenemiselleen oli se, etteivät he tienneet, kenen puoleen Sibelius-Akatemiassa olisi uskaltanut kääntyä.

Kumpikin oppilas pelkäsi liikaa opiskeluiden jatkumisen, oman maineen tahriintumisen, apurahojen saamisen kuin tulevan uransa puolesta.

Kolme tähteä. Välike.
Kolme tähteä. Välike. Kulttuuricocktail

Gustav Djupsjöbacka toimi vuosina 2004–2009 samanaikaisesti sekä rehtorina että Sibelius-Akatemian hallituksen puheenjohtajana. Tällainen kaksoisrooli, jossa rehtori on samalla myös koulun hallituksen puheenjohtaja, kuului vanhaan yliopistolakiin.

Djupsjöbackan kaudella Sibelius-Akatemiassa käytti huomattavaa valtaa hallintojohtaja Seppo Suihko. Suihko toimi Djupsjöbackan kaudella myös Sibelius-Akatemian hallituksen esittelijänä.

Kumpikaan heistä ei informoinut yliopiston hallitusta professuuria hakevan Opettaja X:n epäilyttävistä aiemmista teoista. Tämän vahvistavat sekä pöytäkirjat että hallituksessa tuolloin istuneet jäsenet.

Kaksitoista nimityskokouksessa mukana ollutta hallituksen jäsentä ovat sitä mieltä, että koulun johdon olisi kuulunut informoida hallitusta hakijan epäasiallisesta käytöksestä.

Djupsjöbacka myöntää nyt, että hänen olisi pitänyt informoida hallitusta hakijan taustoista.

Hän ei kuitenkaan tehnyt näin, koska epäili Opettaja X:stä kirjelmöineen henkilön motiiveja. Djupsjöbacka ei halunnut tuoda kirjelmöijää koskevia epäilyksiään hallituksen tietoon.

– Näin jälkikäteen minun olisi ollut viisasta mainita häirintäasiasta hallitukselle. Jos olisin näin tehnyt, taitava opettaja olisi jäänyt kiinnittämättä. Luotin siihen, että Opettaja X:n käyttäytyminen muuttuu paremmaksi – toimintatapani oli tuolloin pehmeämpi ja kuuntelevampi kuin mitä nykyaikana edellytettäisiin. Mutta välinpitämätön en ollut. Kynnys näiden tapausten esille ottamiseen on muuttunut radikaalisti, sanoo Djupsjöbacka.

Hallintojohtaja Seppo Suihko sanoo, ettei hän muista kuulleensa Opettaja X:n häirintätaustasta ennen nimittämiskokousta.

Useat tuolloisen Sibelius-Akatemian hallituksessa istuneista kuvaavat hallitustyöskentelyä "kumileimasimena" olona. Hallituksen toimintaa kriittisesti kommentoineet jäsenet haluavat pysyä nimettöminä.

– [Sibelius-Akatemian] Hallitus ei ole valitusmuurin asemassa – siellä vedettiin isompia linjoja. En tunnista, että olisin siellä vaimentanut epäkohtiin puuttumista, vastaa Djupsjöbacka kritiikkiin.

Useampi hallituksen jäsenistä kuvailee työskentelyä sanomalla muun muassa, että "siellä ei puhuttu koskaan mistään mitään" tai "epäkohtiin ei voinut puuttua, koska niitä ei ikään kuin ollut".

Kaksi hallituksen jäsentä kertoo kokeneensa tuon aikakauden Sibelius-Akatemian ilmapiirin painostavana ja pelokkaana. Heidän mukaansa epäkohtia havainneet opiskelijat eivät uskaltaneet tulla puhumaan johdolle omilla nimillään – pelko oman uran tuhoutumisesta oli suurimpana syynä.

Samaiset kaksi hallituksen jäsentä kertovat omakohtaiset esimerkit rehtorin toiminnasta.

Toiselle Djupsjöbacka oli korottanut ääntään ja varoittanut epäkohtiin puuttumisesta. Toisessa tapauksessa rehtori jätti kertomatta, oliko hän puuttunut epäiltyyn työpaikkakiusaamistapaukseen.

Djupsjöbacka ei muista näitä esimerkkejä, eikä muista toimineensa kuvatulla tavalla.

– Ainoa ihminen [Sibelius-Akatemian] opettaja- tai henkilökunnasta, jolle olen korottanut ääntäni, on Opettaja X. Olen tähän asti luullut, että kaudellani oppilaiden oli helppo lähestyä koulun johtoa, sanoo Djupsjöbacka.

Opettaja X ei vastaavasti muista Djupsjöbackan korottaneen hänelle ääntään.

Hallintojohtajana vuodesta 1983 vuoteen 2012 olleen Seppo Suihkon mielestä Djupsjöbacka oli "erittäin hyvä johtaja, ei sellainen, joka loisi pelon ilmapiiriä".

Kolme tähteä. Välike.
Kolme tähteä. Välike. Kulttuuricocktail

Kaksi vuotta professoriksi nimittämisen jälkeen Opettaja X:stä kirjelmöitiin uudestaan Sibelius-Akatemian johdolle.

Opettaja X teki kantelun kirjelmöijästä ja syytti tätä työpaikkakiusaamisesta. Alla lainatussa sähköpostissa kirjelmöijä on merkitty Y:nä. Y eli kirjelmöijä oli tuolloin Sibelius-Akatemian hallituksen jäsen. Kyseessä on sama henkilö, joka oli kirjelmöinyt Opettaja X:stä aiemmin.

Kesäkuun kolmantena päivänä vuonna 2011 Sibelius-Akatemian uusi hallituksen puheenjohtaja Tom von Weymarn kirjoittaa sähköpostissaan hallituksen jäsenille ja johdolle:

Viimeisin Y:n esille nostama case oli Korsholman musiikkijuhlien yhteydessä tapahtunut seksuaalinen häirintätapaus jonka X on myöntänyt tapahtuneeksi. Samalla on selvinnyt että näitä tapauksia on ollut useita 90-luvulla sekä muutama 2000-luvulla sekä että X:lle näistä tapauksista johtuen on jo annettu kaksi suullista huomautusta.

Y:n tapauksesta on tullut hallitusasia kun Y:lle (ei X:lle) annettiin huomautus työpaikkahäirinnästä. Kun hallituksen jäsen saa huomautuksen se on hallitusasia. Huomautuksen seurauksena Y on ilmoittanut että hän eroaa hallituksesta jos huomautus jää voimaan. Myös tämä tekee tästä tapauksesta hallitus-asian.

Hallitus joutui siis käsittelemään Y:lle annetun huomautuksen kokouksessaan 30 toukokuuta 2011. Yhteenvetomme havainnoistamme sisälsi mm:
* Siban tulisi suhtautua seksuaaliseen ahdisteluun/häirintään nolla-toleranssilla.
* X on myöntänyt kaikki häirinnät ja näin Y:n viestit johdolle ja hallitukselle on todettu paikkansa pitäviksi
* Hallituksen käsityksen mukaan Y on toiminut vastuullisesti ja Siban parasta ajatellen.

Tässä tilanteessa jossa hallitus katsoo, että on syytä uudelleen arvioida politiikat ja toimintatavat häirintään ja kiusaamiseen liittyen voidaan kysyä eikö olisi Siban kokonaisintressien mukaista perua Y:lle annettu huomautus. Jos näin ei tehdä joillekin voi muodostua käsitys että Siban politiikkojen seurauksena viestin tuojia rangaistaan.

Saatuani hallituksen tuen omalle näkemykselleni olisin vahvasti suosittelemassa että Y:lle annettu huomautus perutaan. Jos jonkun tulisi huomautuksen saada - kai se on X joka on itse myöntänyt että hänellä on alkoholin vaikutuksen alaisena taipumus seksuaaliseen häirintää. Se ettei kukaan ole valittanut voi olla vakava oire siitä ettei vakavastakaan häirinnästä Sibassa uskalleta kertoa. Tämä ei voi olla tarkoituksemme jos puhumme nolla-toleranssista.

Opettaja X pitää sähköpostia outona. Hän ei muista, milloin sähköpostissa mainittu Korsholman tapaus on ollut. Hän sanoo, ettei ollut vielä virassa 1990-luvulla.

– Olen keskustellut Gustavin ja von Weymarnin kanssa näistä asioista. En muista, myönsinkö häirinnät enkä sitä, mistä häirinnöistä oli kysymys.

Kaksi hallituksen jäsentä muistaa hallituksen keskustelleen von Weymarnin kyseisessä sähköpostissa esiin ottamista asioista.

Tom von Weymarn ei halua kommentoida artikkelissa siteerattuja sähköposteja.

Djupsjöbackan mielestä sähköpostissa mainittu Y eli Opettaja X:stä kirjelmöinyt Sibelius-Akatemian hallituksen jäsen olisi ansainnut huomautuksen työpaikkakiusaamisesta.

Djupjöbacka sanoo myös, että hänen mielestään sähköpostissa mainittu Y ei ollut vain viestintuoja, vaan osapuoli tässä prosessissa.

Djupsjöbackan mukaan von Weymarn oli kyseisessä tapauksessa “ottanut yliopiston johtamisen käsiinsä” uutena hallituksen puheenjohtajana.

Sähköpostin lähettämisen aikaan yliopiston vanhaa hallintomallia oli alettu purkaa. Tuolloin Djupsjöbacka toimi vielä rehtorina, mutta uuden yliopistolain myötä ei enää Sibelius-Akatemian hallituksen puheenjohtajana.

Hallituksen tuolloiset jäsenet kertovat olleensa tyytyväisiä puheenjohtajavaihdokseen. Tom von Weymarn tuli Sibelius-Akatemiaan liike-elämän puolelta. Hän on ollut esimerkiksi TeliaSoneran hallituksen puheenjohtajana.

Von Weymarn saa Sibelius-Akatemian tuolloisessa hallituksessa istuneilta kiitosta keskusteluilmapiirin kehittämisestä, epäkohtiin puuttumisesta sekä hallituksen ilmapiirin parantamisesta.

Useammat tuolloisen hallituksen jäsenet kuvaavat uuden hallituksen puheenjohtajan suhtautuneen kriittisesti vanhaan johtoon eli hallintojohtaja Seppo Suihkoon ja rehtori Gustav Djupsjöbackaan.

Suihkon mielestä uusi puheenjohtaja puolestaan uskoi aina hallituksen jäseniä eikä rehtoria, mitä Suihko kutsuu johtamisen katastrofiksi.

Von Weymarnin kriittisyys Suihkoa ja Djupsjöbackaa kohtaan ilmenee useasta hallituksen sähköpostivaihdosta:

Taas esimerkki siitä, että johto ei noudata tehtyjä linjauksia vaan tekee omat ratkaisunsa hallitusta kuulematta, kirjoittaa von Weymarn 1. huhtikuuta 2012 liittyen seksuaalisen häirinnän kitkemistä koskevassa viestissään.

Djupsjöbackan mielestä tuolloinen hallitus ei tukenut yliopiston johdon toimintaa.

– Hallitus oli alttiimpi ja halukkaampi kuulemaan yliopiston muiden elinten kritiikkiä ja julkista kritiikkiä Sibelius-Akatemian johtamista kohtaan kuin tukemaan johtoa. Vähitellen alkoi rakentua vastakkainasettelu hallituksen ja operatiivisen johdon välillä. Liian varovainen linjamme häirintätapauksia kohtaan oli varmasti yksi syy, Djupsjöbacka sanoo.

Yksi hallituksen pitkäaikaisista jäsenistä muistaa kuulleensa, että von Weymarn joidenkin hallituksen jäsenten kuullen ripitti Djupsjöbackaa tämän kyvyttömyydestä puuttua yliopistossa ilmenneeseen seksuaaliseen häirintään.

Tällaista ripittämistilannetta Djupsjöbacka ei muista, mutta myöntää puhuneensa aiheesta kehityskeskusteluissa von Weymarnin kanssa.

Vuoden 2012 aikana Djupsjöbacka siirrettiin pois tehtävistään, ja Seppo Suihko jäi eläkkeelle.

Tom von Weymarn toimi hallituksen puheenjohtajana vuoden 2012 loppuun asti, kunnes Sibelius-Akatemia yhdistyi Taideyliopistoon, joka aloitti vuoden 2013 alusta.

"Aktiivinen, erittäin suosittu, positiivinen ja pätevä alallaan"

Keväällä 2012 Akatemian uutena rehtorina aloitti Tuomas Auvinen. Ennen Auvisen kauden alkua tuli ilmi uusi häirintätapaus, joka koski toista Sibelius-Akatemian opettajaa, ei Opettaja X:ää.

Kyseinen opettaja tuomittiin Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa alaikäiseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta vuonna 2011. Tuolloin vielä rehtorin virassa toiminut Djupsjöbacka kuuli tuomiosta.

Hän antoi opettajan kuitenkin toimia työssään puolisen vuotta eli seuraavaan kevääseen asti, jolloin tapauksesta tuli Kouvolan hovioikeuden päätös.

Djupsjöbacka antoi kyseisen opettajan toimia tehtävässään, koska tämä oli valittanut tuomiostaan.

– Opettaja puhui minulle ja henkilöstöpäällikölle vakuuttavasti syyttömyydestään. Luotimme häneen ja päätimme hänen antaa jatkaa töitään hovioikeuden päätökseen asti. Tämä oli varmaankin viimeinen niitti, joka sai hallituksen puheenjohtajan luottamuksen horjumaan. Näin jälkikäteen suhtauduin tässäkin asiassa liian pehmeästi häirinnästä syytettyyn opettajaan, sanoo Djupsjöbacka.

Kyseisen opettajan uhrista Djupsjöbacka sanoo, että "kyse ei ollut Sibelius-Akatemian opiskelijasta eikä mistään lapsesta, vaan 17,5-vuotiaasta."

22. maaliskuuta 2012 Tom von Weymarn kirjoittaa sähköpostissa:

Siban hallitus.

NN [nimi toimittajan poistama] soitti minulle tästä.
Kysyin ensin Sepolta [Suihko], tietääkö hän tästä mitään ja vastaus oli, ettei ole kysymys Siban henkilökuntaan liittyvästä asiasta.
Seppo ilmeisesti kuitenkin kertoi Gustaville jolloin häneltä tuli oheinen viesti [viesti tulee alempana].

Tässä asiassa outoa on:

* ettei rehtori informoinut hallitusta vaikka tieto oli rehtorilla "i höstas" [viime syksynä] sekä, että asiaa oli prosessoitu 13/10/2011
* viestin asenne joka mielestäni ei heijasta sitä nollatoleranssia johon uusi Tasa-arvopolitiikkamme perustuu.

Rehtori Djupsjöbacka kuvailee opettajaa sähköpostissa, että tämä on:

aktiv, ytterst populär, positiv, kompetent och verksam [...]. Har också med framgång skött avdelningschefsuppgifter i det tidigare systemet.

Kyseinen opettaja on suomennettuna aktiivinen, erittäin suosittu, positiivinen ja pätevä alallaan. Hän on myös ansiokkaasti hoitanut osastonjohtajan tehtäviään aikaisemmassa vaiheessa.

Myöhemmin pidetyssä hallituksen keskustelussa kävi ilmi, ettei kuvailu pidä paikkaansa. Tiettävästi useat opiskelijat olivat kokeneet opettajan käytöksen häiritsevänä – ongelma oli jossain määrin julkinen salaisuus opettajan osastolla.

– Tällaisia tietoja ei ollut minulla, sanoo Djupsjöbacka viitaten opiskelijoiden kokemuksiin opettajasta.

Opettajaa koskevan hovioikeuden päätöksen aikoihin Sibelius-Akatemian uutena rehtorina aloittanut Tuomas Auvinen otti ensimmäiseksi virkatehtäväkseen oikeudessa tuomitun opettajan erottamisprosessin. Auvinen hoiti irtisanomisen nopeasti.

Von Weymarn ja Auvinen ryhtyivät toimiin parantaakseen Sibelius-Akatemian ilmapiiriä ja alkoivat puuttua herkemmin epäkohtiin kuin edellinen johto.

Osittain heidän työnsä tuloksina Sibelius-Akatemiassa on nykyaikaistettu seksuaalisiin häirintätapauksiin puuttumista monin tavoin.

Taideyliopiston nykyinen, vuonna 2015 virassaan aloittanut, rehtori Jari Perkiömäki sanoo, että yksi hänen tärkeimmistä tehtävistään on opiskelijoiden turvallisuuden takaaminen:

– Haluaisin, että oppilailla on täällä mahdollisimman turvallinen ympäristö, jossa on matala kynnys tulla kertomaan ongelmista, häirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä ilman, että leimautuu hankalaksi tapaukseksi.

Perkiömäki sanoo myös, että jos hän saisi kuulla Taideyliopiston opettajan saaneen käräjäoikeuden tuomion seksuaalirikoksesta, asian selvittämiseen tartuttaisiin välittömästi ja varmasti harkittaisiin myös työsuhteen päättämistä.

Seksuaalisen häirinnän ja sen käsittelyn vaikutukset oppilaisiin

Opettaja X:n ahdistelluiksi tulleet kaksi oppilasta ovat nykyään ammattimuusikoita. Tapahtumat vaikuttivat kummankin elämään heidän mukaansa vuosien ajan.

Toinen tuonaikainen oppilas, jolla oli suhde Opettaja X:n kanssa, pelkäsi pitkään tapauksesta kertomisen vahingoittavan hänen uraansa. Oppilas kertoo suhtautuneensa vielä vuosia kokemustensa jälkeen epäluuloisesti sekä miesopettajiin että miehiin.

– Pelko siitä, että itselleni voisi aiheutua jotain ikävää, etenkin Akatemian opiskelijan asemassa, teki minusta entistä puolustuskyvyttömämmän opettajan edessä. Koin tapahtumien jälkeen oikeastaan kaikki miespuoliset henkilöt uhaksi: tuntui, että iästä, asemasta tai siviilisäädystä riippumatta he kaikki halusivat minusta vain yhtä ja samaa – vähän kärjistetysti.

Toinen oppilas kokee Opettaja X:n manipuloineen häntä toiminnallaan. Kyseinen oppilas kokee opettajan vaientaneen hänet aiemmin mainitun professorihaun yhteydessä käyttämällä valta-asemaansa.

– Kuulostaa tosi oudolta. En ole yrittänyt käyttää valtaa kuvatulla tavalla, sanoo Opettaja X.

Oppilas kokee myös oppineensa negatiivisista kokemuksistaan:

– Opettaja X:n kohtelu on opettanut minut varovaiseksi, mutta samalla kokemieni traumojen kautta vahvistumaan ja pärjäämään yksin kansainvälisesti haastavassa ja härskissä taidemaailmassa sekä luottamaan omaan lahjakkuuteeni ja osaamiseeni muusikkona entistä lujemmin, sillä ne ovat meriittejä, joita kukaan ei voi onneksi ottaa minulta pois.

Opettaja X opettaa edelleen Sibelius-Akatemiassa.