Hyppää pääsisältöön

Kannattaako velat päästää ulosottoon? Mitä velkajärjestely käytännössä merkitsee? – Älä jätä velkoja hoitamatta

rikkinäinen säästöpossu on paikattu laastarilla ja suupielet on alaspäin
rikkinäinen säästöpossu on paikattu laastarilla ja suupielet on alaspäin Kuva: ADragan / Shutterstock Yle Oppiminen,velat,velkoja,ulosotto,velkajärjestely,Varat ja velat,taloudenhoito

Joka kymmenennellä suomalaisella on maksuhäiriö. Suurin osa pystyy hoitamaan velkansa ajallaan, mutta kenen tahansa elämä saattaa saada käänteen, jossa velat alkavat kasaantua ja uhkaavat kaatua päälle. Velkoja ei pidä hävetä, eikä niiden vuoksi kannata vaipua epätoivoon.

Velkojen ja maksuvaikeuksien kasautuessa kannattaa hakea matalalla kynnyksellä apua ja neuvoja. Asioita voidaan viedä eteenpäin, Velat ovat yleensä järjesteltävissä,vaikka näyttäisikin siltä, ettei niistä voi mitenkään selvitä.

Ylivelkaantuminen on yksi merkityksellinen tekijä suomalaisen yhteiskunnan eriarvoistumiskehityksessä. Ylivelkaantuminen vaikuttaa elämään monella tavalla ja kasvattaa myös syrjäytymisriskiä.

Laskut kannattaa maksaa ajoissa

Maksun myöhästymisestä aiheutuu aina lisäkuluja. Velan erääntyessä lisäkulut kasvavat ja laskun loppusumma kasvaa koko ajan, kunnes se maksetaan. Kulut kertyvät seuraavassa järjestyksessä:

 1. viivästyskorko
 2. viivästys- tai muistutusmaksut velkojalle
 3. perintätoimiston perintäkulut
 4. tuomioistuimen käsittelymaksut
 5. velkojan oikeudenkäyntikulut
 6. ulosottomaksut. Jos lasku myöhästyy merkittävästi, seurauksena on myös maksuhäiriömerkintä luottotietoihin.

Maksuhäiriömerkintä haittaa elämää monella tavalla. Esimerkiksi matkapuhelinliittymän, internet-yhteyden tai vuokra-asunnon hankkiminen on vaikeaa, jos on maksuhäiriömerkintä. Se saattaa estää pahimmassa tapauksessa jopa työpaikan saannin. Voimassa oleviin sopimuksiin maksuhäiriömerkintä ei vaikuta.

Alla olevassa grafiikassa näytetään kuinka 60€ lasku kasvaa moninkertaiseksi sen erääntyessä.

Kysyimme velkojen hoitamisesta oikeusministeriön alaiselta Kilpailu- ja kuluttajaviraston erityisasiantuntija Sanna Helesuolta ja Takuusäätiön vastaavalta asiantuntijalta Henri Höltältä.

Millaiset ihmiset joutuvat usein vaikeuksiin velkojen kanssa?

Velallisia on kaikissa yhteiskunta- ja tuloluokissa. Elämän nivelkohdat ovat sellaisia, jolloin talous voi voimakkaasti muuttua; työttömyys tai tulotason muutokset laajemmin, sairaus, avo-/avioero, eläköityminen, elämänhallinnan ja rahakäytön ongelmat jne.

Velkaantumisen rakenne on moninainen. Ihmisille tyypillistä on, että luotetaan tulevaisuuteen ja rakennetaan elämää. Kun elämään tulee mutkia ja riskit toteutuvat, voi oma taloustilanne sakata. Voi olla, ettei esimerkiksi velan vakuutena olevaa omaisuutta saa myytyä tai se joudutaan myymään alihinnalla.

Velallisen sanasto

Asiakastieto
Yritys- ja luottotietoyhtiö. Yritys ylläpitää mm. rekisteriä yksityishenkilöiden luottotiedoista.

Bisnode
Yritys- ja luottotietoyhtiö, joka ylläpitää mm. rekisteriä yksityishenkilöiden luottotiedoista.

Kuluttajaluotto
Luotto, jonka luotonantaja sopimuksen mukaan myöntää tai lupaa myöntää kuluttajalle lainana, maksunlykkäyksenä tai muuna vastaavana taloudellisena järjestelynä. Niitä ovat mm. luottokorttiluotot, asunto- ja opintolainat, osamaksuluotot ja rahoitusyhtiöiden tarjoamat luotot.

Luottotiedot
Kaikki tieto, jota käytetään henkilön tai yrityksen taloudellisen aseman, sitoumusten hoitokyvyn ja luotettavuuden arvioinnissa. Yksityisiä henkilöitä ja yrityksiä koskevia luottotietoja keräävät yleensä alaan erikoistuneet yritykset, Suomessa Bisnode Finland ja Suomen Asiakastieto Oy.

Maksuhäiriömerkintä
Maksuhäiriömerkintä voidaan rekisteröidä kuluttajan asemassa olevan yksityishenkilön luottotietoihin pitkittyneen maksulaiminlyönnin seurauksena usealla eri tavalla.

Maksuhäiriömerkintä luottotietorekisteriin seuraa monista viranomaisten toimista. Luottotietorekisterin tarkoitus on antaa tietoa henkilön taloudellisesta tilanteesta ja kyvystä selvitä sitoumuksistaan. Säilytysaika 3 vuotta (lyhenee 2 vuoteen, jos lasku maksetaan eikä luottotiedoissa muita merkintöjä. Pitenee 4 vuoteen, jos säilytysaikana tulee uusia maksuhäiriömerkintöjä).

Luotonantaja voi myös ilmoittaa kulutusluottoa (esim. osamaksukauppa tai luottokorttilasku) koskevan maksuhäiriön suoraan luottotietorekisteriin. Edellytyksenä on, että maksu on viivästynyt enemmän kuin 60 päivää ja maksukehotus on lähetetty vähintään 21 päivää ennen maksuhäiriön rekisteröintiä ja maksukehotuksessa on mainittu maksuhäiriömerkinnän mahdollisuudesta. Säilytysaika 2 vuotta.

Oma luottokielto
Oma luottokielto estää tekemästä mitään luotollisia ostoksia. Se on ikään kuin maksuhäiriömerkintä, jonka voit asettaa itse itsellesi; sen jälkeen henkilötiedoillasi ei voi saada luottokorttia, ottaa pankkilainaa tai tehdä ostoksia osamaksulla.

Pikavippi
Yleensä pieni, korkeakorkoinen ja takaisinmaksuajaltaan vakuudeton lyhyt velka. Pikavipit usein otetaan sähköisesti netissä kännykällä tai tietokoneella. Pikavippejä löytyy lähes jokaiselta Takuusäätiön asiakkaalta.

Perintä
Tarkoittaa laissa kaikkia toimia, joiden tarkoituksena on saada velallinen vapaaehtoisesti maksamaan erääntynyt velkojan saatava. Perintälakia ei sovelleta saatavan velkomiseen tuomioistuimessa eikä perintään ulosottomenettelyssä.

Takuusäätiö
Takuusäätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö. Se toimii pääasiassa Veikkauksen tuella. Säätiö antaa velkaneuvontaa.

Ulosotto
Ulosotto on laiminlyödyn velvoitteen täytäntöönpanoa. Tavallisimmin kysymys on rahasaatavien perinnästä. Velkojan saatavan oikeellisuus tutkitaan tuomioistuimessa ja määrätään velallisen maksuvelvollisuudesta. Jos oikeuden tuomiota ei vapaaehtoisesti noudateta, se pannaan täytäntöön ulosotossa velkojan hakemuksesta.

Tietyt julkisoikeudelliset saatavat, esimerkiksi verot ja eräät vakuutusmaksut, voidaan periä ilman tuomioistuimen päätöstä. Palkasta ja muista tuloista voidaan ulosmitata pääsääntöisesti yksi kolmasosa, mutta velkomusasiat käsitellään aina yksilöllisesti.

Tulot, joista ei ulosmittausta tehdä, koskevat esimerkiksi määrätarkoitukseen myönnettyjä sosiaaliavustuksia (toimeentulotuki, elatustuki, lapsilisä, asumistuki) ja korvauksia kivusta, särystä, ym. (henkilövahingot) sekä lapselle tulevaa elatusapua.

Ulosottolaitos
Ulosottolaitos hoitaa ulosoton täytäntöönpanotehtävät. Aiemmat 22 ulosottovirastoa ja Valtakunnanvoudinvirasto yhdistyivät vuoden 2020 lopussa uudeksi virastoksi, Ulosottolaitokseksi.

Ulosottomies
Velallisen vastaava ulosottomies, joka on kihlakunnanvouti tai ulosottomies. Uudistuksen (1.12.2020) jälkeen ulosottotehtäviä hoitavat ulosottotarkastajat, ulosottoylitarkastajat ja kihlakunnanvoudit. Vastaavan ulosottomiehen yhteystiedot näkyvät asiakkaan saamasta kirjeestä, ulosoton sähköisestä asiointipalvelusta tai ulosoton yhteystiedoista.

Varattomuus
Velallisen taloudellinen tilanne selvitetään aina keskeisimmistä rekistereistä. Jos ulosmitattavaa tuloa tai omaisuutta ei ole, asia palautetaan velkojalle estemerkinnällä.
Vaihtoehtoja ovat tällöin varaton, varaton ja tuntematon, vanhentuminen tai jokin muu erikseen ilmoitettu perinnän este.

Velkajärjestely
Velkojen hoitoon käytettävä prosessi. Kun vapaaehtoiset velkojen järjestelykeinot eivät riitä ratkaisemaan velkatilannetta, voidaan käräjäoikeudelta hakea yksityishenkilön velkajärjestelyä. Velkajärjestelyn saamiseksi arvioidaan edellytykset ja esteet.

Mikäli esteitä on, voidaan velkajärjestely kuitenkin myöntää ns. painavilla perusteilla. Velkajärjestelyn maksuohjelma pääsääntöisesti kestää kolmesta viiteen vuotta. Maksuohjelman aikana elämiseen varataan kohtuullisen taso. Sen jälkeen jäävällä rahasummalla ns. maksuvaralla maksetaan velkoja. Maksuohjelman aikana arvioidaan tulojen kasvua ja osa siitä tuloutetaan velkojille.

Kun velallisen taloudellinen tilanne on tutkittu ja este todettu, ei asia jää enää vireille ulosottoon. Velkoja voi kuitenkin pyytää asian täytäntöönpanoa myöhemmin uudelleen. Lisäksi velkoja voi pyytää velan rekisteröimistä passiivisaatavaksi, korkeintaan kahden vuoden ajaksi. Mikäli jonkin toisen selvityksen yhteydessä löytyy velallisen osalta ulosmitattavaa tuloa tai omaisuutta, tai hän on saamassa veronpalautusta, otetaan passiivisaatavaksi rekisteröity asia uudelleen vireille ulosotossa.

Mitä velallinen voi tehdä, kun hän huomaa olevansa vaikeuksissa?

Kannattaa selvittää tulonsa ja menonsa sekä velkansa ja niiden kuukausierät. Tuloista on hyvä tarkastaa maksupäivät.

Menot on hyvä kirjata ylös ja katsoa, mitkä niistä on maksettava kuukausittain, ja mitkä harvemmin. Esimerkiksi tulojen, menojen ja velkojen kuukausierien erotuksena selviää, mikä on talouden tilanne.

Menoja tarkastellessa voi miettiä, missä voisi säästää. Kun eri menoja kirjaa ylös, tulevat ne näkyviksi ja on helpompi tehdä tietoisia valintoja eri ostosten välillä. Tiukan budjetin avulla voi yrittää vapauttaa rahaa muuhun kulutukseen tai velkojen maksuun.

Voi myös hakea lyhennys­vapaata jonkin velan maksusta ja vapautuneilla rahoilla maksaa muita velkoja pois.

Yleensä on järkevää maksaa ensin korkeakorkoisemmat velat loppuun. Pitää kuitenkin varoa, ettei samanaikaisesti velkaannu lisää toisaalla.

Joskus kannattaa myös miettiä eri velkojen yhdistämistä yhdeksi uudeksi lainaksi, jolloin velan hoitokulut pienenevät ja pidemmällä maksuajalla yhdistelmävelan hoitaminen helpottuu.

Velkojen järjestely ja talouden tasapainottaminen muistuttaa laihduttamista.― Sanna Helesuo Talous- ja velkaneuvonnan erityisasiantuntija

Prosessi vaatii velalliselta sitkeyttä ja pitkäjänteisyyttä. Yleensä ylivelkaantuminen ei tapahdu hetkessä, eikä sitä ratkaistakaan käden käänteessä. Tilanne muistuttaa laihduttamista.

Velan määrällä ei ole merkitystä: oli velkaa 5000 euroa tai 50000 euroa, velkojen järjestely tapahtuu samalla tavalla.

Mistä velallinen saa apua asioidensa hoitamiseen?

Talous- ja velkaneuvonta-asioissa auttavat ja neuvovat hyvin monet tahot.

Oikeusaputoimistoissa talous- ja velkaneuvonta antaa yksityishenkilöille tietoja ja neuvontaa talouden ja velkojen hoidosta. Se myös avustaa taloudenpidon suunnittelussa​.

Neuvonnassa kartoitetaan ongelmien ratkaisumahdollisuuksia ja avustetaan velallista esimerkiksi tekemään sopimus velkojiensa kanssa.

Velallista autetaan myös velkajärjestelyssä, erityisesti velkajärjestelyhakemuksen ja sen edellyttämien selvitysten ja asiakirjojen laatimisessa​.

pylväsdiagrammi maksuhäiriömerkinnöistä vuosilta 2011 - 2020
Uusia maksuhäiriömerkintöjä tehdään yksityishenkilöille yli miljoona joka vuosi. pylväsdiagrammi maksuhäiriömerkinnöistä vuosilta 2011 - 2020 Yle Oppiminen,velat,velkoja,ulosotto,velkajärjestely,Varat ja velat,taloudenhoito

Oikeusaputoimistojen talous-ja velkaneuvonta on asiakkaalle maksutonta. Siellä on mahdollista saada apua puhelimitse, tapaamisessa, chatissa tai sähköisesti asioiden. Yhteystiedot löytyvät sivustolta.

Takuusäätiö antaa ilmaista ja anonyymiä neuvontaa puhelimitse ja chatissa velka- ja rahahuolissa sekä mm. takaa järjestelylainoja ja myöntää sosiaalisia pienlainoja.

Ulosottoasioissa velallinen voi olla yhteydessä vastaavaan ulosottomieheen tai Ulosottolaitoksen asiakaspalveluun.

Kannattaako odottaa, että velat vanhenevat?

Aina kannattaa yrittää hoitaa velat tai ainakin kartoittaa tilanne. Velkojat yleensä huolehtivat, etteivät velat pääse vanhenemaan. Säännösten mukaiset vanhenemisajat ovat pitkiä.

Julkisoikeudellinen velka alkaa vanheta maksuunpanovuotta seuraavan kalenterivuoden alusta lukien. Maksu on lopullisesti vanhentunut viiden vuoden kuluttua. Muut velat vaativat vähintään 15 vuotta vanhetakseen lopullisesti. Julkisoikeudellisia velkoja ovat esimerkiksi verot, sakot ja elatusapu.

Onko ulosotto ratkaisu? Viekö vouti tuhkatkin pesästä?

Ulosotto voi olla hyvä ratkaisu, mikäli velkoja ei saa muuten järjesteltyä. Ulosoton hyvä puoli on myös se, että ei tarvitse taistella monen velkojan kanssa, eikä ihmetellä eri maksujen kanssa, koska ulosottomies ottaa osan tuloista suoraan ja tilittää sitten velkojille päätöksensä mukaan.

Ulosottoon kannattaa hakea myös, jos perintä jatkuu pitkään, eikä velallinen pysty hoitamaan maksuja ajallaan. Näin muita perintäkuluja ei enää tule.

Ulosottomies ei enää nykyään vie esimerkiksi leivänpaahdinta tai astianpesukonetta. Ne kuuluvat laitteisiin, joiden katsotaan kuuluva perustarvikkeisiin. Kodin elektroniikalla ei ole myöskään ole juuri jälleenmyyntiarvoa, eikä niillä siis pysty vähentämään velkojaan.

Voiko velallista tukea rahallisesti?

Verottomia lahjoja voi antaa haluamalleen henkilölle alle 5 000 euron arvosta kolmen vuoden aikana. Elatuslahjoihin ei liity euromääräistä rajaa. Niillä voi verovapaasti tukea kenen tahansa elatusta, kasvatusta ja koulutusta.

Elatuslahjan periaate on, ettei velallinen voi käyttää lahjoitettua määrää muihin tarkoituksiin. Rahan antaminen on aina lahjaverotuksen piirissä, vaikka se käytettäisiin esimerkiksi vuokraan.

Laskuja voi siis maksaa ilman pelkoa lahjaverosta. On tärkeää maksaa esim. vuokrat vuokranantajalle ja sähkölaskut sähkölaitokselle. Silloin asiat on samalla dokumentoitu eikä kiistatilanteessa synny tulkintaeroja verottajan kanssa.

Voivatko velat periytyä? Voiko veloista joutua vankilaan?

Vainajan velat eivät periydy pääsääntöisesti perilliselle eli kuolinpesän osakkaille. Vainajan velat voivat tulla perillisten maksettaviksi, jos perukirjaa ei tehdä ja toimiteta määräajassa. Perijä voi joutua maksajaksi myös silloin, jos hän antaa perukirjaa varten väärää tietoa vainajan varallisuudesta. Jos vainaja on varaton tai hänellä on velkaa enemmän kuin omaisuutta, velat jäävät velkojien tappioksi.

Veloista ei joudu vankilaan. Poikkeuksen tekee sakon muuntorangaistus. Jos sakkoa ei saada perityksi rahana, se muunnetaan vankeudeksi.

Lisäksi osa kunnista myöntää sosiaalista luototusta. Asumisneuvonta auttaa erityisesti asumiseen liittyvien maksuvaikeuksien ja haasteiden kanssa esim. häätöjen ehkäisemiseksi. Lisäksi erilaiset järjestöt auttavat talous- ja velkaongelmissa.

Esimerkiksi Helsingin kaupungin Ohjaamo Helsinki tai Oulun kaupungin Byströmin ohjaamo antavat nuorille apua velkojen hoitamisessa.

Miten velat voi hoitaa?

Valitse itsellesi soveltuvin keino velkojen maksamiseksi. Velkojen maksamiseksi on olemassa seuraavia keinoja:

Maksusopimus velkojien kanssa

Ensisijainen keino laskujen ja velkojen järjestelyyn on maksusuunnitelman tekeminen laskulle yhdessä laskuttajan kanssa. Laskun lähettäjään on hyvä olla yhteydessä heti, jos ei ole rahaa maksaa laskua. Silloin voi yrittää sopia esimerkiksi laskun maksamisesta erissä tai saada laskulle lisää maksuaikaa.

Tärkeimmät laskut, joista pitää sopia ovat asumisen menot, lääkkeet, ruoka, sähkö, vakuutukset sekä puhelin- ja nettiliittymät.

Velkojen järjestelylaina

Velkojen maksaminen yhdellä järjestelylainalla voi olla toimiva keino, mikäli se sopii omaan maksukykyyn ja sillä saa kaikki velat hallintaan. Järjestelylainan takaisin maksamiseen tarvitaan riittävät säännölliset tulot koko maksuohjelman ajaksi.

Järjestelylainalla kannattaa maksaa kaikki velat. Järjestelylainoja voi olla mahdollista saada suoraan rahoitusmarkkinoilta, pankista tai kotikunnan sosiaalisesta luotosta. Takuusäätiö myöntää ehtojen täyttyessä takauksia järjestelylainoihin, jotka nostetaan pankista.

Omaisuuden realisoiminen

Jos omistaa esimerkiksi auton, veneen, mökin, metsäpalstan, asunnon tai muuta rahaksi muutettavaa omaisuutta, voi velkoja lyhentää myös omaisuutta myymällä.

Velkojen päästäminen ulosottoon

Ulosotto voi olla hyvä ratkaisu silloin, kun maksukyky ei riitä kaikkien velkojen maksamiseen eikä niistä sopiminen tai järjestely uudella kohtuuehtoisella lainalla onnistu. Ulosotto katkaisee velkakierteen, kun uutta lainaa ei voi enää sen myötä ottaa. Ulosottoon maksetaan vain yhtä summaa, vaikka velkoja olisi useita.

Nettotulot määrittävät ulosottoon maksettavan summan kuukausittain. Elämiseen jää siis aina tietty osuus tuloista ja jos tulot ovat pienet, ei ulosotto välttämättä voi ottaa niistä mitään. Vaikka velat olisivat ulosotossa, voivat muut velkojen järjestelykeinot kuten järjestelylaina tai velkajärjestely olla mahdollisia.

Yksityishenkilön velkajärjestely

Viimeinen keino velkojen järjestelyyn on käräjäoikeudesta haettava yksityishenkilön velkajärjestely. Sitä on mahdollista hakea vakiintuneessa tilanteessa, jossa velat eivät tulisi millään muulla tavalla maksetuksi pitkälläkään aikavälillä.

Velkajärjestelyssä maksetaan velkoja 3 tai 5 vuotta oman maksuvaran mukaisella summalla. Maksuohjelman päätyttyä jäljelle jäävän velan saa anteeksi. Mahdollisuutta velkajärjestelyyn voi selvittää yhdessä oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonnan kanssa.

Pääseekö kuka tahansa ulosottoon tai velkajärjestelyyn?

Ulosottoon pääsemiselle ei ole mitään varsinaista estettä. Käytännössä velkoja haetaan sinne, jos niitä ei ole maksettu tai niistä ei ole sovittu muistutuksista huolimatta muutamien kuukausien kuluttua eräpäivästä.

Velallinen voi itse pyytää velan siirtämistä ulosottoon. Ei ole kuitenkaan olemassa mitään velvoitetta, mikä pakottaisi velkojan hakemaan velan ulosottoon. Tavanomaisesti esteenä ulosotolle onkin lähinnä velkojan päätös siitä, ettei halua velkoja ulosottoon. Jos velkoja ei kuitenkaan makseta, ne käytännössä lopulta päätyvät ulosottoon.

Velkajärjestely on viimesijainen keino velkojen maksamiseksi. Siihen pääseminen edellyttää, että mikään muu keino ei ole mahdollinen ja velallinen on suhteessa velkamäärään pysyvästi maksukyvytön.

Esteitä velkajärjestelyyn pääsemiselle

 • Velat saisi kohtuullisessa ajassa maksettua jollain toisella tavalla.
 • Maksukyvyttömyys on vain väliaikaista, esimerkiksi opiskelua, äitiyslomaa tai väliaikaiseksi arvioitua työttömyyttä. Yli 18 kuukautta kestänyt työttömyys ei ole enää väliaikaista.
 • Velat ovat rikosperäisiä. Se ei aina estä järjestelyn saamista, mutta yleensä ainakin hankaloittaa tätä.
 • Velat ovat syntyneet elinkeinotoiminnassa, jossa on menetelty törkeän sopimattomasti velkojia kohtaan, laiminlyöty lakisääteisiä velvollisuuksia tai toiminta on ollut keinotteluluonteista.
 • Velallinen on tarkoituksellisesti heikentänyt taloudellista asemaansa, suosinut jotakuta velkojaa tai muutoin järjestellyt taloudellista asemaansa velkojia vahingoittavalla tavalla.
 • Velallinen on ulosotossa pakoillut sitä, salannut tuloja/varoja tai antanut niistä vääriä ja harhaanjohtavia tietoja.
 • Velallinen on tahallaan antanut velkojalle taloudellisesta asemasta vääriä tai harhaanjohtavia tietoja luottoa saadakseen
 • Velallinen on velkaantunut harkitusti velkajärjestelyä silmällä pitäen tai velkaantumiseen johtaneita toimia voidaan pitää vastuuttomina ja piittaamattomina.
 • On perusteltua syytä olettaa, että velallinen ei tulisi noudattamaan maksuohjelmaa.
 • Velallinen onn jo aiemmin saanut yksityishenkilön velkajärjestelyn, joka on yleensä kertaluonteinen.
 • Velkajärjestelyn myöntäminen olisi kohtuutonta velkojalle. Näin voi olla silloin, jos kyseessä on vahingonkorvaus-, kauppahinnanpalautus- tai muu vastaava velka ja velkojana on yksityishenkilö.

Suomessa oli vuoden 2021 lopussa 284 000 ihmistä ulosotossa ja heidän ulosottovelkansa oli yhteensä 6,4 miljardia euroa.. Vuoden aikana ulosotossa oli noin 561 000 ihmistä, . Velkajärjestelyyn haki vuonna 2021 noin 3800 ihmistä. Määrä on hiukan pienempi kuin edellisvuonna

Näiden lisäksi on paljon sellaisia ihmisiä, jotka painivat velkojensa kanssa, mutta eivät ole missään tilastoituna. Talous- ja velkaneuvontaan kesäkuu 2019 - toukokuu 2020 tuli noin 20 400 uutta asiakasta ja lisäksi neuvottiin puhelimitse yli 7500 ns. anonyymia asiakasta, joita neuvottiin talousasioissa ja velkojen järjestelyissä.

Maksuhäiriöiden määrä on hiukan laskenut vuoden 2021 alusta lähtien. Nuorten maksuhäiriöt ovat vähentyneet, yli 60-vuotiaiden puolestaan hiukan kasvanut.

Muut lähteet: Tilastokeskus, Asiakastieto, Kuluttajaliitto

Edit:
Korjattu Sanna Helesuon ministeriö.
30.6.21: Linkkikorjauksia, Ulosottolaitoksen tiedot ajan tasalle.
30.9.22: Ulosottoon liittyvät tiedot päivitetty ajan tasalle.

Kommentit
 • 4. osa: ¡Hogar, dulce hogar!

  Paikan ilmauksia, olla-verbejä, historiaa.

  Tässä osassa opit kysymään tietä ja paikan ilmauksia. Kieliopissa opiskellaan muun muassa olla-verbi merkityksessä "sijaita, olla jossakin": estar – hay. Lisäksi tutustutaan Espanjan historiaan 1500-luvulle saakka.

 • Vihdoinkin mä oon mä

  Joonatan on 28-vuotias transmies.

  Transmies Joonatan kertoo millaista on tulla vihdoin kohdatuksi sellaisena kuin on, miehenä

 • Mediataitoja kouluun

  Mediataitoja kouluun

  Mediakompassi-kokonaisuus koostuu kolmesta eri ohjelmasarjasta, joista ensimmäinen on tarkoitettu alkuopetukseen, toinen alakouluun ja kolmas yläkouluun ja lukioon.

Elämäntaidot