Hyppää pääsisältöön

Feministi Maryan Abdulkarim: "Mitä iloa on sananvapaudesta, jos sitä ei käytä?"

Maryan Abdulkarim on uuden sukupolven feministi, joka haluaa keskustella intersektionaalisesta feminismistä. Se eroaa perinteisestä feminismistä siinä, että sen keskiössä on ollut tasa-arvosta taisteleva nainen. Vapaana toimittajana ja aktivistina toimiva Abdulkarim haluaa puhua tasa-arvosta ja tehdä rakenteissa piilevää rasismia näkyväksi.

Käsitteenä intersektionaalisuus tarkoittaa tasa-arvoa ja moniperustaista syrjintää.

– Yksilöllä voi olla useampi ominaisuus, joka aiheuttaa marginalisointia. Syrjintä voi kohdistua samanaikaisesti useampaan seikkaan, kuten sukupuoleen, etniseen taustaan, seksuaalisuuteen, vammaisuuteen tai esimerkiksi yhteiskuntaluokkaan.

Maryan sanoo löytäneensä feminismin ystäviensä kanssa keskustellessaan sekä kirjoja lukemalla. Hänestä on hyvä, että ajattelua ylipäätään haastetaan, jotta ajattelu kehittyy.

– On tärkeää keskustella toistemme kanssa, jotta opimme näkemään toistemme todellisuutta. Maryanin mielestä keskustelun pitää myös jatkua.

– En voi sanoa, että tässä on nyt mun kela tästä keskustelusta, vaan ajatteluprosessin on jatkuttava.

Ystäväni Uwa Iduoze otti kuvan minusta koulutyötään varten.

Nuoruuden esikuvat

Ensimmäiseksi vaikuttavaksi henkilöksi somalitaustainen Maryan nimeää isotätinsä Fatiman, johon hän tutustui varhaislapsuudessaan. – Hän oli vahva ja todella lempeä nainen, joka nauroi jopa rangaistuksia jaellessaan.

Yläasteikäisenä Maryan luki paljon. Varsinkin Malcom X:n elämäkerta teki häneen suuren vaikutuksen. Muslimipappi ja ihmisoikeusaktivisti avasi hänelle amerikkalaista rasismin rakennetta.

– Tutustuin myös amerikkalaiseen runoilija Audrey Lordeen, joka oli seksuaalivähemmistöön kuuluva musta nainen. Hän teki huikealla tavalla näkyväksi asioita, jotka eivät ole näkyviä valtaväestölle.

Aikuisuuden esikuvat

Vuonna 2019 Maryan Abdulkarim sai Minna Canth -palkinnon. Perusteluna sanotaan, että Abdulkarim on Minna Canthin tavoin rohkea yhteiskunnallinen kirjoittaja ja keskustelija.

Maryan sanoo olleensa epäuskoinen, kun hänelle soitettiin ja kerrottiin palkinnosta.

– Onks tää joku läppä, että saan Minna Canth -palkinnon. Se on ihan älyttömän suuri kunnia, että minut jollakin tavalla linkitetään häneen.

Aikalaiset pitivät Minna Canthia jopa anarkistina, joka otti oman tilansa ja seisoi sanojensa takana Maryan Abdulkarimin tavoin.

Vuonna 2018 presidentti Barack Obama vieraili Amsterdamissa, missä myös Maryan Abdulkarim pääsi tapaamaan häntä monen nuoren Euroopan johtajan ohella.

Miten Obama Foundation voisi tukea nuoria eurooppalaisia?

– Pääsin keskustelemaan upeiden ihmisten kanssa yhteiskunnallisen hyvinvoinnin edistämisestä, mutta en muista tarkkaan keskusteluamme, sillä tilanne oli minulle ”overwhelming”.

Maryanin mielestä presidentti Obama oli asiallinen ja vaikuttava tyyppi, joka kuunteli tarkasti. Hän halusi aidosti keskustella, eikä hän ei vain kertonut osallistujille asioiden tilasta.

Aktivistityössä rasismia vastaan

Maryan oli mukana perustamassa vuonna 2013 antirasistista Verkosto X:ää, joka taisteli rasismia ja seksismiä vastaan. Verkoston yhtenä agendana oli mustien kohtaama epätasa-arvo, jossa on kyse rasismista ja sovinismista.

– Siihen aikaa pohdimme vielä sitä, että rasismin ja seksismin taustalla näyttävät olevan samat mekanismit.

Miten rasismia voisi torjua

Maryan sanoo, että rasismia vastaan voi suojautua kerrospukeutumalla. Hän sanoo löytäneensä paljon hyviä ystäviä ja saaneensa paljon hyvää vastakaikua kirjoituksilleen. – Saan useammin kannustavaa palautetta kuin negatiivista huomiota.

Rasismin määrä ei ole hänen mielestään kasvanut, vaan se on vain näkyvämpää kuin esimerkiksi 50 vuotta sitten.

– Eikä se ole huono asia, että näemme tänä päivänä asioita selvemmin. Näkyvä rasistinen rakenne antaa meille mahdollisuuden keskustella siitä.

Maryanin kolme identiteettiä ovat: afrikkalaisuus, islam ja ihonväri. – Voin olla miten kiva ihminen tahansa, mutta silti on ihmisiä, joiden suhtautuminen minuun on lähtökohtaisesti negatiivista taustani vuoksi.

Umayyua Abu-Hanna muutti Amsterdamiin. Lähdön syy: suomalainen rasismi.

Abdulkarim muistuttaa, että oman historian ymmärtäminen ja tunteminen ei ole vain niiden tehtävä, jotka kohtaavat rasismia, vaan kaikkien yhteiskunnassa elävien on hyvä tuntea maansa historiaa.

– Minusta olisi mahtavaa, jos peruskoulu tuottaisi nuoria, jotka ymmärtävät esimerkiksi romanien, evakkojen ja saamelaisten historiaa ja tajuavat, miten epätasa-arvoisesti vähemmistöt ovat joutuneet toimimaan.