Hyppää pääsisältöön

Korean kriisi ja zombeja Tornadossa – Ylen kokemuksia automaattisista käännöstekstityksistä

Kuvakaappaus automaattitekstitetystä korona-aiheisesta ohjelmasta.
Automaattiteksitys kokeili tekstittää mm. korona-aiheisia uutisia ruotsista suomeksi. Kuvakaappaus automaattitekstitetystä korona-aiheisesta ohjelmasta. kuvakaappaus

Mikä avuksi, jos haluaa katsoa ohjelmia kielellä, jota ei ymmärrä eikä tekstitystä ole saatavilla? Koska ihmiskääntäjät eivät ehdi kääntää kaikkea, automaatio voi auttaa.

Automaattisesti tuotettu käännöstekstitys on monissa tapauksissa jo melko laadukasta ja mahdollistaa videon seuraamisen niillekin, jotka eivät ymmärrä ohjelman alkuperäistä kieltä. Jos katsoja esimerkiksi haluaa saada nopeasti tietoa tuoreesta uutisesta, josta ei vielä kerrota hänen omalla kielellään, automaattitekstitys voi auttaa ymmärtämään asian pääpiirteet.

Tiedonvälittäminen poikkeustilanteissa sekä erityisryhmien, kuten kielivähemmistöjen, palveleminen ovat keskeinen osa Ylen julkisen palvelun tehtävää. Erityisesti vuoden 2020 koronauutisointi korosti ajankohtaisen tiedon tarvetta eri kielillä. Tärkeä tieto ei välttämättä tavoita koko väestöä, ja nopeille käännöksille on ollut tarvetta.

Automaattitekstitykset eivät korvaa ammattilaisten tekemiä tekstityksiä, mutta ne voivat auttaa, jos muunlaista tekstitystä tai tietoa ei ole saatavilla omalla kielellä.

Viime kesän ja syksyn aikana Ylellä tutkittiin, miten hyvin automaattitekstitykset palvelisivat uutis- ja ajankohtaisohjelmien katsojia. Tutkimukseen osallistui sekä suomen- että englanninkielisiä katsojia.

Katsojatutkimus tehtiin osana EU-rahoitteista MeMAD-tutkimushanketta, jossa Yle on ollut mukana edelliset kolme vuotta. Hankkeessa kehitetään automaattisia työkaluja ja menetelmiä mediasisältöjen tehokkaaseen käsittelyyn, ja yksi tutkimuskohteista on ollut audiovisuaalisten aineistojen kääntäminen.

Millaisia automaattitekstitykset ovat?

Seuraavat videot näyttävät, millaista jälkeä automaattiset työkalut tällä hetkellä kykenevät tuottamaan.

Tekstitysten tuottamiseen kuului kolme työvaihetta: Ensin automaattinen puheentunnistus muutti äänen tekstiksi. Sitten teksti jaettiin automaattisesti sopivan mittaisiksi tekstitysrepliikeiksi, jotka ajastettiin näkymään videolla puheen tahdissa. Lopuksi teksti käännettiin koneellisesti ja käännös sovitettiin vaiheessa kaksi luotuun ajastuspohjaan.

 • Aihe: Itä-Suomen uutisten jutussa kerrotaan itäradan suunnittelusta.
 • Kielet: Käännetty suomesta englanniksi
 • Laatu: Englanninkielinen tekstitys antaa videon sisällöstä melko ymmärrettävän kuvan, vaikka Kaakkois-Suomeen on ilmaantunut uusi kaupunki nimeltä ‘Kouvolaanoi’, ja englanniksi väki pienenee (‘people are diminishing’), kun suomeksi väki vähenee.
 • Aihe: MOT-ohjelman jaksossa aiheena on Patria.
 • Kielet: Käännetty suomesta englanniksi
 • Laatu: Tälläkin kertaa sisällön pystyy suunnilleen ymmärtämään, mutta jokunen erisnimi on muuttunut tunnistamattomaksi ja lopun haastattelu jää epäselväksi. Yksi syy sekavuuteen on se, että puheentunnistus ei aina osaa hahmottaa erisnimiä ja käsikirjoittamatonta, epäjärjestelmällistä puhetta. Automaattinen tekstin jaottelu taas siirtää tekstin videolla joskus liian aikaiseksi tai myöhäiseksi, eli tekstit eivät aina ilmesty ruudulle yhtä aikaa puheen kanssa.
 • Aihe: Spotlight-sarjan jaksossa kerrotaan Outokummun elohopeapäästöistä.
 • Kielet: Käännetty ruotsista suomeksi
 • Laatu: Aihe tulee jälleen ymmärrettyä, mutta tekstissä on edellisiä videoita enemmän virheitä, joista monet johtuvat puheentunnistuksesta. Esimerkiksi ‘sprids i natur’ on tunnistuksessa muuttunut sanaksi ‘signatur’, joka on käännetty allekirjoitukseksi. ‘Torneåsta’ on tullut ‘Tornado’, ja nimen ‘Riekkola’ kone on kuullut sanoiksi ‘tre bollar’ eli suomeksi ‘kolme palloa’. Katkelman taustamusiikki on häirinnyt puheentunnistusta ja hävittänyt osan tekstistä. Tekstin lukemista vaikeuttaa myös se, ettei teksti jakaudu selkeiksi virkkeiksi. Etenkin lopun haastattelua on vaikea seurata, sillä puhujia ei erota toisistaan.
 • Aihe: Yle Nyheterin TV-Nytt:in uutisjutussa kerrotaan koronakevään kokemuksia selvittävästä kyselystä.
 • Kielet: Käännetty ruotsista suomeksi
 • Laatu: Tämän videon tekstitys on kaikkein ongelmallisin, ja jutun sisältöä on vaikea seurata. Teksti on varsin sekavaa, ja kone tunnistaa olennaisen ‘korona’-sanan usein väärin esimerkiksi Koreaksi. Puheentunnistin väittää myös, että Anna-Maja Henriksson puhuu hormoneista ja zombeista, vaikka ruotsinkielinen puhe pysyy tiukasti korona-asioissa. Ehkä ongelmallisinta on se, että tekstityksessä on pitkä viive, jonka vuoksi suomenkielinen teksti käsittelee yleensä aivan eri asiaa kuin kuva ja puhe. Loppua kohden käy jopa niin, että suomenkielisille lukijoille ei kerrota mitään suomenruotsalaisten kyselyvastaajien alkoholinkäytöstä, sillä käännös hyppää muutaman virkkeen yli, jotta Anna-Maja Henrikssonin puheen tekstitys pääsee alkamaan ajoissa.

Automaattitekstitys ei osaa vielä tunnistaa välimerkkejä tai jaksottaa repliikkejä

Kuten esimerkkivideoista näkyy, kone ei pysty ihmiskääntäjän veroiseen suoritukseen. Puheen tunnistaminen ei aina onnistu, ja viimeistään välimerkkien paikkojen löytäminen on koneelle vaikeaa. Tämä vaikeuttaa tekstin jaksottamista sujuviksi tekstitysrepliikeiksi sekä tekstin tulkintaa käännösvaiheessa.

Jaksottelu- ja ajastusongelmien vuoksi tekstiä voi olla vaikea lukea, vaikka se ei olisikaan selvästi virheellistä. Repliikki saattaa esimerkiksi katketa hankalasti keskeltä virkettä, jolloin sisältöä on vaikea hahmottaa oikein. Ruotsinkielisten videoiden ongelmat johtuvat osin siitä, että joidenkin murteiden ja aksenttien tunnistaminen on koneelle vaikeaa, eikä se ole vielä oppinut tunnistamaan suomenruotsia yhtä hyvin kuin suomea tai riikinruotsia.

Haparoivakin käännöslaatu on tyhjää parempi

Edellä mainitut automaattitekstitysten ongelmat tulivat ilmi molemmissa kieliryhmissä, ja tutkimuksissa kävi selväksi, että ammattikääntäjien osaamista sekä tekstitysten laatua arvostetaan.

Tutkimukset osoittivat myös, millainen on katsojan kannalta hyvä tekstitys. Virheettömyyden ja oikeakielisyyden lisäksi tekstitystä pitää pystyä seuraamaan helposti. Tekstin pitää siis näkyä ruudulla oikeaan aikaan ja riittävän kauan. Teksti ei myöskään saa katketa oudoista kohdista, vaan se on jaoteltava selkeästi virkkeiksi tai muiksi ajatuskokonaisuuksiksi. Tekstin pitää erottua selvästi taustastaan. Lisäksi tekstityksen pitää jättää katsojalle aikaa ja tilaa seurata myös, mitä muuta ruudulla tapahtuu. Katsoja ei yleensä halua vain lukea uutisia, vaan katsoa niitä.

Vaikka katsojien oli vaikeampi seurata automaattitekstitystä kuin ammattilaisen tekemää tekstitystä, he ymmärsivät ohjelmien sisällöstä ainakin pääpiirteet. Tutkimus myös vahvisti käsitystä siitä, että englantia puhuville Suomessa asuville katsojille haparoivakin automaattitekstitys olisi tyhjää parempi.

Automaattitekstityksestä olisi hyötyä henkilöille, jotka eivät puhu suomea äidinkielenään mm. koronaohjeistuksen kaltaisten ajankohtaisten asioiden seuraamisessa.

Se myös mahdollistaisi laajemmin osallistumisen suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Eräs katsoja mietti, miten mukavaa olisi, jos ymmärtäisi sen verran illan televisio-ohjelmista, että voisi jutella niistä seuraavana päivänä työkaverien kanssa.

Katsojatutkimuksemme perusteella on vielä pitkä matka siihen, että automaattitekstitys kokonaan kaataisi audiovisuaalisen median kielimuureja. Se tarjoaa kuitenkin jo toivoa, että yhä suurempi määrä erikielistä tietoa, viihdettä ja kulttuuria voi tulla saavutettavaksi niillekin, joille ei pystytä tarjoamaan ammattilaisten tekemiä tekstityskäännöksiä.

Tiina Tuominen ja Lauri Saarikoski

Kirjoittajista

Tiina Tuominen työskenteli Ylessä MeMAD-tutkimushankkeessa automaattisten käännöstekstysten parissa vuonna 2020. Hän opettaa Turun yliopistossa kääntämistä ja tutkii tekstityskääntämistä, käännösten vastaanottoa sekä kääntäjien työoloja.

Lauri Saarikoski on Yle Arkiston kehityspäällikkö. Hän on yhdessä MeMAD-hankkeen kanssa tuonut media-alan ammattilaisten ja yleisöjen arvioitavaksi uusia automaattisia työkaluja ja palveluita sekä auttanut hankkeen tutkimusryhmiä hyödyntämään Ylen media-arkistoja.


MeMAD-tutkimushanke

Tämä tutkimus on tehty osana EU-rahoitteista MeMAD-tutkimushanketta, jossa Yle on ollut mukana edelliset kolme vuotta. Hankkeessa kehitetään automaattisia työkaluja ja menetelmiä mediasisältöjen tehokkaaseen käsittelyyn, ja yksi tutkimuskohteista on ollut audiovisuaalisten aineistojen kääntäminen.

Hankkeessa kehitettyjen työkalujen avulla puhetta voidaan muuntaa tekstiksi, joka sitten jaetaan tekstitysrepliikeiksi ja käännetään toiselle kielelle. Kaikki työvaiheet voidaan toteuttaa automaattisesti, eli ihminen ei välttämättä osallistu käännöstekstityksen tuottamiseen millään tavalla. Toisaalta työkaluja voidaan myös käyttää ihmiskääntäjien työn osana.

Lue myös - yle.fi:stä poimittua