Hyppää pääsisältöön

Hätäviestejä mereltä: käsikirjoitus

Systemaattista häirintää ja vaaratilanteita, joita pimitetään. Finnlinesin työntekijät pelkäävät oman ja merenkulun turvallisuuden puolesta.

Finnlinesin työntekijä 4: Usein sellaisia tilanteita kun meidän väelle on turvallisuus vaarantunut kun alusten köysien kanssa toimitaan. Siinä on usein hengen lähtökin lähellä”.

Kapteenin epäillään huijanneen navigointikokeissa.

Finnlinesin työntekijä 4: Se herättää pelon siitä, että jos tulee tilanne, jossa tarvitaan kapteenia niin kapteeni ei tiedä missä mennään ja mitä pitää tehdä.

Finnlinesilla on tapahtunut myös laajaa tupakan ja alkoholin salakuljetusta, johon kapteenitkin ovat sotkeutuneet. Holtiton taxfree-myynti näyttää jatkuvan edelleen.

Stefan Granath, Ruotsin tulli. Det låter oerhört illa. Det är väl inte så man vill bedriva sin rederiverksamhet genom att tjäna pengar på att vara en del av kedjan i organiserad brottslighet.

MOT: Toimiiko valvonta?

Finnlinesin työntekijä 4: Nyt näyttäisi ettei millään muotoa.

OTSIKKO: HÄTÄVIESTEJÄ MERELTÄ

Saan marraskuussa mielenkiintoisen vinkin Finnlinesin työntekijältä. Matkustus- ja rahtivarustamon laivoilla kuohuu.

Grafiikka:
- pitkään jatkunutta laajaa työsyrjintää
- laitonta turvakameroiden käyttöä
- tullirikoksia
- laittomia irtisanomisia
Vinkinantaja

Vinkinantajan mukaan myös merenkulun turvallisuus on vaarantunut. Henkilökunta on kertonut huolensa sekä Finnlinesin johdolle että viranomaisille, mutta mitään ei heidän mielestään tapahdu. Finnlines kuuluu maan suurimpiin varustamoihin. Sen laivat kulkevat muun muassa Ruotsiin, Saksaan ja Puolaan. Se saa vuosittain miljoonia euroja yhteiskunnan tukea. Tukia perustellaan huoltovarmuudella ja sillä, että työt pysyvät Suomessa. Vaikka Finnlinesin alukset ovat Suomen lipun alla, ne omistaa italialainen varustamojätti Grimaldi Group.

Mistä Finnlinesin kuohunnassa on kyse? Alan selvittää tilannetta.
Huomaan nopeasti, etten ole ainoa.

Minna Knus-Galán, MOT: Ainakin seuraavat tahot selvittävät tai ovat selvittäneet Finnlinesin ongelmia viimeisen vuoden aikana: Aluehallintovirasto, Traficom, Tulli, Työterveyslaitos, useat liitot ja Pricewaterhouse Coopers -konsulttiyhtiö.”

Selvitykset nostavat esiin liudan epäkohtia, työturvallisuudesta törkeään veropetokseen. Viime syksynä Lounais-Suomen aluehallintovirasto eli AVI teki kaksi poikkeuksellisen kriittistä raporttia. Ne koskivat Finnlinesin kahta laivaa: Finnfellowia ja Finnswania. Molemmat kulkevat Naantalista Kapellskäriin, Ruotsiin.

Grafiikka:
Laivaväen häirintä ja epäasiallinen kohtelu on ollut pitkäkestoista ja vakavaa.
Häirintä on tunnistettu työpaikan merkittäväksi vaaratekijäksi.
Lähde: AVI:n tarkastuskertomukset

Johto ei ollut AVIn mukaan puuttunut riittävästi epäkohtiin. Alan tehdä laajaa soittokierrosta Finnlinesin nykyisille ja entisille työntekijöille. Haastatteluja kertyy kaiken kaikkiaan viisitoista. Suurin osa heistä kertoo vakavista ongelmista ja huolesta omasta ja työkavereiden turvallisuudesta.

Finnlinesin työntekijä 3: Siellä niin kuin painostetaan henkilökuntaa, käydään ihan suusanallisesti, soitetaan kotiin perässä. Annetaan uhkailuja suoranaisesti.

MOT: Minkälaista nimittelyä siellä on?

Finnlinesin työntekijä 3: Sanonko suoraan?

MOT: Sano.

Finnlinesin työntekijä 3: No sanotaan huoriksi, homoiksi, uhataan hakata ihmisiä, tämän sukupuolisen suuntautumisen vuoksi. Ja kohdellaan aika lailla huonosti.

Finnlinesin työntekijät eivät halua esiintyä omilla kasvoillaan ohjelmassa. He pelkäävät kostoa Finnlinesin johdolta. Aluksilla onkin jaettu poikkeuksellisen paljon varoituksia ja muita kurinpitotoimia. Potkuja käsitellään pian oikeudessakin.

Finnlinesin työntekijä 1: Yhden tietyn kapteenin toimesta ihan siis kiusaamista ja jonkinnäköistä vainoamista tiettyjä ihmisiä kohtaan.

MOT: Tätä häirintää on tapahtunut kauan. Onko johto sun mielestä puuttunut siihen?

Finnlinesin työntekijä 1: Ei millään tavalla.

Vuonna 2019 työterveyshuolto teetti hyvinvointikyselyn Finnfellow ja Finnswan -alusten henkilökunnalle. Yli puolet vastanneista oli kokenut häirintää, epäasiallista kohtelua ja henkistä väkivaltaa.
Useat liitot ovat seuranneet Finnlinesin ongelmia jo pitkään. Laivanpäällystöliittoon kuuluvat esimerkiksi alusten päälliköt ja perämiehet.

Johan Ramsland, toiminnanjohtaja, Laivanpäällystöliitto: En ole urani aikana ollut kosketuksissa näin laajaan kokonaisuteen aikaisemmin.

MOT: Miten vakavia nämä ongelmat ovat?

Johan Ramsland, toiminnanjohtaja, Laivanpäällystöliitto: Ropax-laivoilla kymmenittäin ihmisiä töissä, puolet tuo esiin ongelmia eivätkä ne ratkea vuodessa. Molempien laivojen henkilökunta tekee kantelun AVIiin - hyvin laajaa ja hyvin vakavaa.

Ropax=matkustus- ja rahtilaiva

Ongelmien ytimessä on niin sanottu hyppykapteeni, joka vuorottelee kahdella laivalla.

Finnlinesin työntekijä 2: Hän on niin kuin suorastaan jahdannut henkilökuntaa, ottanut just valvontakameran kuvaa ja lähettänyt. Kyttäämistä.

AVIn juristit selvittävät parastaikaa tehdäänkö työntekijöiden mainitsemasta valvontakameroiden käytöstä tutkintapyyntö poliisille.

Pyydämme tammikuun alussa lupaa kuvata Finnlinesin aluksella. Halusimme myös haastatella yhtiön Suomen johtajaa Thomas Doepeliä. Hän lupaa palata pian.
Laivan satamaan tuloon ja satamasta lähtöön liittyy erityisiä riskejä. Juuri näissä tilanteissa Finnlinesin aluksille on henkilöstön mukaan tapahtunut useita läheltä piti -tilanteita. Ne ovat herättäneet pelkoa laivaväen keskuudessa.

Finnlinesin työntekijä 2: No joo, onhan tossa törmäilty laitureihin ja sitten on muitten laivojenkin kanssa satama-alueella ollut lähellä. Ne nyt osuu aina sille yhdelle ja samalle henkilölle.

MOT: Onko näistä vaaratilanteita raportoitu jonnekin?

Finnlinesin työntekijä 2: Ei. Sehän siinä onkin hullua, että sehän pitäisi, läheltä piti tai vaara -tilanteet, niin sehän pitäisi olla avointa keskustelua ja raportoida ja sit opitaan virheistä. Näinhän se on kaikissa ammateissa.

MOT: Kenen pitäisi raportoida?

Finnlinesin työntekijä 2: No päällikön, laivan kapteenin.

MOT: Mutta hän ei sitä tee?

Finnlinesin työntekijä 2: Ei. Päinvastoin hän on sanonutkin siellä henkilöille, että tästä ei sit puhuta, niin se on vähän vaikeaa. Sit jos sä raportoit sen itse, niin sit alkaa kauheat kostotoimenpiteet. Eihän se niin voi olla.

MOT: Mä oon jutellut henkilöitten kanssa, jotka oikeasti pelkää näitä tilanteita. Ne on ollu siellä köysissä esimerkiksi.

Finnlinesin työntekijä 2: No sehän on hengenvaarallinen köysi, kun katkeaa. Se vie ihmisen mukana. Siinä voi henki lähteä.

Merenkulun turvallisuutta valvoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Se on selvittänyt Finnlinesin läheltä piti -tilanteita.

Aleksi Uttula, päällikkö, Traficom: No nämä on vähän subjektiivisia aina tota nämä tilanteet. Näitähän ei ole suoraan silloin, kun tilanne on sattunut, niin meille ilmoitettu, vaan nämä on jälkikäteen kerrottu vuosien kautta.

MOT: Niin, koska niistä ei ole raportoitu.

Aleksi Uttula: Raportoitu, niin. Se läheltä piti -raportoiminen on tota suotavaa ja sitä me toivomme ja kannustamme.

MOT: Nythän henkilökunta on ollut huolestunut näistä tapauksista ja on ottanut yhteyttä Traficomiin. Mitä valvova viranomainen voi tehdä?

Aleksi Uttula: Niin kuin sanoin, me olemme selvitelleet, selvitelleet asioita. Se tota, mitä saimme selville, niin näytti, että ei tota, ainakin jälkikäteen on todella hankalaa lähteä asiaa selvittämään.

Siis hetkinen. Viranomaisen mukaan läheltä piti -tilanteita on vaikea selvittää jälkikäteen. Samalla Traficom kuitenkin toteaa, että Finnlinesin läheltä piti -tilanteet eivät olleet ongelmallisia.

Finnlinesin työntekijä 4: Jos näin on, niin kyllä se taas kerran pistää mielen matalaksi. Huolestuttaa, meille ei ole taaskaan kerrottu tästä asiasta.

MOT: Mitä se kertoo Traficomin valvonnasta?

Finnlinesin työntekijä 4: Mä luulen että se on aika olematonta.

Traficom selvittää myös toista Finnlinesiin liittyvää asiaa: kapteenin sanotaan fuskanneen luotsikirjakokeissa.

Luotsikirja on eräänlainen merenkulun ajokortti haastaville saaristoväylille. Luotsin pitää tuntea tarkkaan väyläalueet ja pohjanmuodot, jotta vältytään onnettomuuksilta. Valtion omistaman Finnpilotin luotsit auttavat ennen kaikkea ulkomaisia laivoja navigoimaan saaristossa. Suurten suomalaisten varustamoiden aluksilla on usein omat luotsit eli linjaluotsit.

Myös alusten kapteenilla pitää olla luotsikirja. Luotsikirjan saaminen on vaativaa. Se edellyttää kymmeniä harjoitusmatkoja sekä simulaattori- ja teoriakokeen. Sen lisäksi pitää tehdä niin sanottu peitepiirros eli piirtää väylä ulkomuistista.
Luotsi Juha Kilpinen demonstroi meille.

Juha Kilpinen, luotsi, Finnpilot Oy: Täs on merimerkit, poijut, linjataulut, reunamerkit, sivuutusetäisyydet, väyläalueet, kohtaamiskieltoalueet, nopeusrajoitusalueet ja ilmoittautumispisteet VTS-radioliikenteelle ja muuta väylällä turvalliseen navigoimiseen tarvittavaa tietoa.

MOT: Eli nää pitää muistaa ulkoa?

Juha Kilpinen, luotsi. Joo, tää on ulkomuistista, joo.

Jos aluksen tekniikka pettää, pitää kyetä navigoimaan ilman teknisiä apuvälineitä. Luotsikirjan hakija suorittaa lopuksi ajokokeen Traficomin tarkastajan valvonnassa.

Kuulen usealta eri lähteeltä, että Naantalin ja Kapellskärin reittiä ajavan hyppykapteenin luotsikirjoissa on puutteita.

Finnlinesin työntekijä 4: Meillä on yksi kapteeni, joka on järjestänyt luotsikirjansa vippaskonsteilla. Olen ollut laivalla kun harjoitusajoja on ajettu ja kapteeni ei ole ollut yhtään matkaa komentosillalla kokonaan.

MOT: Minkälaisia ajatuksia se on herättänyt?

Finnlinesin työntekijä 4: Se herättää pelon siitä, että jos tulee tilanne, jossa tarvitaan kapteenia niin kapteeni ei tiedä missä mennään ja mitä pitää tehdä. Toisaalta laajemminkin - pelkoa siitä miten meillä luotsikirjoja myönnetään.

Laivanpäällystöliitto ottaa epäilykset erittäin vakavasti.

Johan Ramsland, toiminnnanjohtaja, Laivanpäällystöliitto: Olen ilmaissut huolestuneisuuteni Traficomille moneen otteeseen tästä asiasta. Että selvittäkää asia. Ja jos löytyy jokin asia, joka ei ole kohdallaan niin muuttakaa toimintamallia ja valvontaa.

MOT: Miten vakavaa se olisi?

Johan Ramsland, toiminnnanjohtaja, Laivanpäällystöliitto: Se on vakavaa siinä mielessä että ei meillä voi olla järjestelmää, että joku vois saada vapautuksen asiassa heikommalla suorituksella kuin toiset. Se on verrattavissa ihmisiin, jotka saisivat ajokortin antamalla nipun seteleitä - tässä ei ole siitä kysymys, mutta se ajatusmaailma. Tai että lentäjä ei ole lentäjä, mutta lentää kumminkin.

Luotsikirjan hakija kirjaa itse harjoitusmatkat Traficomin lomakkeeseen. Systeemi perustuu luottamukseen.

MOT: Onko siis mahdollista, että Suomen vesillä navigoi kapteeni, joka on huijannut luotsikirjat itselleen?

Aleksi Uttula: Siis varmasti huijaaminen on kaikissa asioissa mahdollista, mutta me tietenkin toivomme, että näin ei ole.

MOT: Monet Finnlinesin työntekijöistä valittavat, että Traficomin valvonta on lepsua eikä heitä oteta vakavasti. Miten vastaat heille?

Aleksi Uttula: Kyllä me otamme. Olemme reagoineet kaikkiin meille tuleviin valvontapyyntöihin ja selvitämme asioita. On ikävä kuulla, että he mieltävät asian noin, mutta kyllä, reagoimme kyllä meille tuleviin valituksiin.

Traficomin tarkastajan kuuluu valvoa ajokoetta samalla tavalla kuin auton inssiajon valvojan. Työntekijöiden mukaan päällikkö ja Traficomin valvoja eivät ole olleet koko matkaa komentosillalla.

Ramsland, toiminnanjohtaja, laivanpäällystöliitto: Tämä voi olla hankala kun viranomainen selvittää omaa toimintaansa. En sano että heillä ei olisi kykyä, mutta se on huono asia kun joku selvittää itse itseään.
Toivoisin että jos löytyy jotain, mikä mahdollistaa edes teoriassa sitä, että voi suorittaa alisuorittajana niin toivoisin että siitä voitaisiin avoimesti puhua. Koska turvallisuudestahan on kysymys ja kaikki haluamme, että systeemi toimii ja voidaan matkustaa hyvällä mielellä ja että asiat on kunnossa.

Aleksi Uttula, Traficom: Jos ilmenee epäselvyyksiä, niin meidän on mahdollisuus tehdä rikosilmoitus asiasta.

On siis mahdollista, että Finnlinesia tutkivien viranomaisten listaan voidaan kohta lisätä myös poliisi.

Hyppykapteeni ei ole vastannut MOT:n yhteydenottopyyntöihin.

Odotan useita viikkoja Finnlines-johdon vastausta haastattelu- ja kuvauspyyntöön.

MOT: “Hei tällä on Minna Knus, MOTsta. Kysyn taas haastattelusta ja kuvausluvista, pääsemmekö kuvaamaan laivoille…”

Noin neljän viikon jälkeen saan sähköpostin: Finnlines kieltäytyy tulemasta kameran eteen. Finnlinesin operatiivinen johtaja Thomas Doepel vastaa kysymyksiin sähköpostitse. Hänen mukaansa ei ole viitteitä siitä, että kapteeni olisi toiminut vilpillisesti luotsikirjojen suhteen.

Grafiikka: Thomas Doepel, operatiivinen johtaja, Finnlines: Mitään viitteitä siitä, että kapteenimme olisi toiminut vilpillisesti pätevyyskirjojen suhteen ei ole olemassa.

Raportoimattomista läheltä piti -tilanteista varustamolla ei ole Doepelin mukaan tietoa.

Grafiikka: Thomas Doepel, operatiivinen johtaja, Finnlines: Turvallisuusasioissa emme tee kompromisseja.

Finnlines ei anna MOT:lle lupaa kuvata aluksella. Syy: ongelmat ovat yrityksen sisäisiä eikä niiden tuominen esille ole oleellista.

Koska aiheella on yhteiskunnallinen merkitys, MOT päättää käyttää epätyypillistä tiedonhankintamenetelmää. Kuvaaja lähtee risteilylle Naantalista Ahvenanmaalle.
Laivalla törmäämme uuteen ongelmaan.

Finnfellow ja Finnswan ajavat Ahvenanmaan kautta, joka kuuluu EU:n erityiseen veroalueeseen. Sen takia aluksilla on oikeus myydä verovapaita tuotteita.
Taxfree-tuotteita näyttää olevan laivalla paljon, sillä niitä on säilötty jopa käytäville ja autokannelle. Se ei vaikuta asianmukaiselta.

Finnlinesin työntekijä 1: Joo. Kyllä se näyttää ihan tutulta.

MOT: Onko se ihan sääntöjen mukaisesti?

Finnlinesin työntekijä 1: Tarkoituksenmukaiset varastot on olemassa, jotka on lukolliset varastot. Sitten ei ole ollut selvästikään tilaa, niin on päätetty jättää autokannelle, niin että saadaan mukaan.

Lain mukaan alkoholia ja tupakkatuotteita saa ostaa rajatun määrän omaan käyttöön. Jos tahallisesti ostaa tai myy enemmän, voi kyseessä olla veropetos.
Ahvenanmaan kautta kulkeva matkustaja saa ostaa esimerkiksi yhden tupakkakartongin ja litran viinaa.
Mutta Finnlinesin aluksilla näyttää olevan eri säännöt.

Finnlinesin työntekijä 1:Tax-free-myynti on sillä periaatteella, että sitä myydään niin paljon kuin sitä asiakas haluaa.

MOT: Eli enemmän kuin mitä säännöt sallisi?
Finnlinesin työntekijä 1: Mitä enemmän, niin sen parempi.

Henkilökunnan mukaan, esimiehet painostavat myymään yli sääntöjen. Asia on huolestuttanut työntekijöitä niin paljon, että he ovat ottaneet yhteyttä Finnlinesin korkeampaan johtoon.

Finnlinesin työntekijä 1: Ihan lähinnä sen takia, että ei halua itse joutua pulaan siitä, että myy enemmän kuin mitä sitten taas laki sanoo, mutta mitään rajoituksia ei ole kuitenkaan tullut, ja vastaus on ollut, että pitää myydä paljon.

MOT: Tarkastetaanko esimerkiksi maihinnousukorttia?

Finnlinesin työntekijä 1: Ei, ei tarkisteta.

MOT: Eikö se pitäisi tarkistaa?

Finnlinesin työntekijä 1: Kyllä pitäisi tarkistaa, että pystyy tarkistamaan, että kuinka paljon sitä myydään per matkustaja.

Finnlinesin työntekijä 3: Ne säännöt mitkä tulli on asettanut, niin niitähän rikotaan jatkuvasti. Ja tämäkin tapahtuu täysin johdon tieten.

MOT: Mitä olet itse nähnyt minkälaisia määriä esimerkiksi?

Finnlinesin työntekijä 3: No puhutaan 50 kartongista tupakkaa yhtä matkustajaa kohden.

MOT: Aikamoista!

Finnlinesin työntekijä 3: Kyllä.

Finnlinesin johto vahvistaa ettei maihinnousukortteja tarkisteta. Varustamo sanoutuu irti vastuustaan.

Grafiikka: Thomas Doepel: Jokaisen matkustajan omalla vastuulla on huolehtia ostamiensa verottomien tuotteiden tullauksesta.

MOT:n tietojen mukaan tulli selvittää Finnlinesin taxfree-myyntiä. Haluaisin tietää, kuinka vakavasta asiasta on kyse ja mikä on varustamon vastuu. Mutta Suomen tulli ei suostu kameran eteen. Sen sijaan kollegat Ruotsista antavat haastattelun.
Apulaisjohtaja Stefan Granath kertoo salakuljetuksesta, joka rehottaa Suomesta Ruotsiin kulkevilla aluksilla.

Stefan Granath, Ruotsin tulli: Traditionellt smugglas det mycket cigaretter. Tullverket letar främst efter stora volymer, den organiserade brottsligheten. På köpet får vi också taxfree-problematiken i Kapellskär och Grisslehamn.

Kun matkustajalaivojen liikenne loppui viime vuonna koronan takia, Ruotsin tulli siirsi tehovalvontaa rahtiliikenteeseen.

MOT: Jag har uppgifter om att Finnlines säljer för mycket taxfree-produkter till enskilda resenärer och koller inte biljetterna…

Stefan Granath: Det låter oroväckande, absolut. Jag har också hört uppgifter men vi har inte sett något konkret på det. VI har inte kunnat ta fasta på det i någon utredning eller så.

MOT: Jag har intervjuat anställda som berättar att det budskapet kommer från cheferna - sälj så mycket du kan!

Stefan Granath: Det är väldigt beklagligt. Det är inte så man vill bedriva ett rederi på att göda en organiserad brottslighet för det är precis vad man gör man säljer över de gränser man får göra. Det är uppenbarligen ett problem att det smugglas taxfree-produkter från de här båtarna

Ruotsin tulli seuraa erityisesti henkilöitä, jotka matkustavat useita kertoja viikossa samoilla reiteillä ja ostavat valtavia määriä taxfree-tuotteita. Heidän epäillään rahoittavan järjestäytynyttä rikollisuutta tupakan salakuljetuksen avulla.

MOT: Hur låter det att det finns balar, lådor på lådor av taxfree-produkter i korridorer och bildäck?

Stefan Granath: Det låter oerhört illa. Där måste rederierna ta sitt ansvar om det är så. Vi ser ju bara resenärer som kommer gående med för mycket sprit och alkohol.

Finnlinesin johtaja Thomas Doepelin mukaan yhtiön johto ei hyväksy, että laivoilla myydään yli sääntöjen.

Saan käsiini Finnswanin ja Finnfellowin sisäiset taxfree-myynti- ja matkustajatilastot. Ne ovat paljastavia.
Pandemia sai Finnlinesin matkustajamäärät romahtamaan. Mutta yllättäen verottomien tuotteiden myynti nousi pilviin.

Grafiikka: Tupakan myynti kasvoi vuodesta 2019 vuoteen 2020 30%. Nuuskan myynti kasvoi 165%. Lähde: Finnlines

Tupakan myynti kasvoi vuodessa kolmellakymmenellä prosentilla. Nuuskan myynti nousi huikeat 165%. Yhteensä myytiin viime vuonna tuotteita yli 7 miljoonan euron edestä kahdella laivalla.

Grafiikka: Thank you for this excellent onboard year! Keep up the great work!

Kiitos tästä erinomaisesta myyntivuodesta! Jatkakaa loistavaa työtä!

Varustamon mukaan taxfree-kaupan taloudellinen merkitys yhtiölle on kuitenkin vaatimaton - alle kaksi prosenttia koko yhtiön liikevaihdosta. Se pitää paikkansa, koska vain kahdella Finnlinesin kahdestakymmenestäyhdestä laivasta käydään taxfree-kauppaa.

Grafiikka: Thomas Doepel: Varustamon ydin idea on tarjota luotettavat ja hyvät liikenneyhteydet niin rahdille kuin tarvematkustajille, eikä maksimoida laivalla tapahtuvaa myyntiä.

Finnlinesilla menee hyvin. Vuonna 2019 se teki voittoa melkein sata miljoonaa euroa. Korona-vuosi ei myöskään iskenyt yhtä kovaa Finnlinesiin kuin muihin Ruotsin-laivoihin, koska sen pääbisnes on rahti, eikä matkustus.

Salakuljetusta on Finnlinesin laivoilla harrastettu laajasti aikaisemminkin. Vuosi sitten eräs kapteeni sai poikkeuksellisen kovan tuomion törkeästä veropetoksesta: kaksi vuotta vankeutta ja yli kahdensadan tuhannen euron vahingonkorvauksen Suomen valtiolle.

Tuomio ei ole lainvoimainen - se menee hovioikeuteen kesällä. Kapteeni oli pyörittänyt laajaa salakuljetusta ainakin kahden vuoden ajan. Laivaväki on seurannut kapteenien salakuljetusta jo pidemmän aikaa.

Finnlinesin työntekijä 3: No se ei ollenkaan hämmentänyt. Se oli jo tiedossa.

Tullin esitutkinnasta paljastuu, että veropetoksesta epäiltiin myös tässä ohjelmassa tutuksi tullutta hyppykapteenia.Syytteitä ei lopulta nostettu häntä vastaan.

Hämäräkaupat näyttävät kuitenkin jatkuvan myös tuomion jälkeen. Useat työntekijät ovat kertoneet MOT:lle hyppykapteenin valtavista taxfree-ostoksista.

Finnlinesin työntekijä 3: Mä olen nähnyt, kun hän kantaa näitä saman näköisiä, saman kokoisia ja saman painavia nuuskalaatikoita autonsa takalokeroon.

MOT: Minkälaisia määriä?

Finnlinesin työntekijä 3: Puhutaan useista laatikoista.

MOT: Näyttääkö siis siltä, että täällä vielä salakuljetetaan?

Finnlinesin työntekijä 3: No ainakin viime kuu kuuhun asti, kun tämä kyseinen herra oli oli paikalla niin kyllä.

Varustamo on tehnyt sisäisen selvityksen hyppykapteenin mahdollisesta salakuljetuksesta. Sen lopputuloksesta Finnlines ei suoraan kerro. Löydökset ovat kuitenkin johtaneet henkilökunnan ohjeiden täsmennykseen.

Grafiikka Thomas Doepel: Veropetos on rikollista toimintaa. Finnlines ja Finnlinesin johto noudattaa kaikessa toiminnassaan lainsäädäntöä.

Kerromme Finnlinesin taxfree-myynnistä enemmän verkossa. yle.fi/mot

Finnlinesista on paljastunut tukku ongelmia. Moni työntekijä on lähtenyt - osa omasta tahdostaan, joidenkin potkuja käsitellään seuraavaksi käräjillä.
Yhtiö on teettänyt useita sisäisiä selvityksiä niin taxfree-myynnistä kuin laivaväen hyvinvoinnistakin.

Finnlinesin työntekijä 3: No tää on ensimmäinen yhtiö, ja iso yhtiö, missä toimitaan näin niin tää on täysin tyrmistyttävää. Ett en olisi ikänä uskonut, että Suomessa 2020, 2021 on tilanne tämä.

MOT kysyi miten Finnlinesin johto suhtautuu työntekijöihin, jotka nostavat esiin epäkohtia.

Grafiikka: Thomas Doepel: Edistämme avoimuuden kulttuuria ja ohjeidemme mukaan epäkohtiin pitää puuttua.

Tässä ohjelmassa esille tuotu hyppykapteeni on siirretty uusiin tehtäviin. Työntekijöistä nämä toimenpiteet eivät ole riittäviä.

Finnlinesin työntekijä 3: Kaiken maailman selvityksiä työntekijöitten hyvinvoinnista tehdään, mutta sitten kun realisoidaan, niin nyt näyttää olevan niin avi, Trafi kuin eräät muutkin yhteisöt, ne on täysin hampaattomia. Ei voida puuttua tähän toimintaan.