Hyppää pääsisältöön

Korona vaikutti merkittävästi Ylen toimintaan – talous pysyi vakaana

Ylen lippuja liehumassa.
Ylen lippuja liehumassa. Kuva: Derrick Frilund / Yle Yle,liput

Ylen liikevaihto vuonna 2020 oli 487,6 miljoonaa euroa.

Poikkeuksellinen koronavuosi vaikutti vuoden 2020 tulokseen merkittävästi, kun suuret urheilutapahtumat siirtyivät tulevaisuuteen ja ohjelmistossa tehtiin uudelleenjärjestelyitä.

Tuotot olivat yhteensä 490,3 miljoonaa euroa, josta Yle-veroon pohjautuvan määrärahan osuus oli 98,7 prosenttia (2019: 98,2). Muut tuotot olivat pääosin ohjelmien ja palvelujen myynnistä saatavia tuottoja.

Tilikauden voitto oli 7,2 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden voitto oli 6,0 miljoonaa euroa. Ylen tulos vaihtelee vuosittain, mutta hallintoneuvoston linjausten mukaisesti tulosvaihteluiden tulee kattaa toisensa siten, että talous pysyy tasapainossa pidemmällä aikajänteellä.

“Koronapandemia vaikutti merkittävästi Ylen toimintaan maaliskuusta 2020 alkaen. Yhtiö reagoi tilanteeseen nopeasti ja teki tarvittavia muutoksia sekä ohjelmistossa että muussa toiminnassa”, sanoo Ylen talousjohtaja Maisa Hyrkkänen.

Kulut ja poistot olivat yhteensä 481,5 miljoonaa euroa (2019: 474,5). Henkilöstökulut olivat 232,8 miljoonaa euroa (222,3) ja niiden osuus kaikista kuluista oli 48,3 prosenttia.

Liiketoiminnan muut kulut laskivat 4,0 prosenttia ja olivat yhteensä 172,6 miljoonaa euroa (179,8). Muihin kuluihin sisältyi musiikkiin ja radioon liittyviä esityskorvauksia, esitysoikeuspalkkioita, uusintakorvauksia sekä muita ohjelmiin liittyviä oikeusmaksuja kaikkiaan 36,7 miljoonan euron edestä.

Ohjelmatoiminnan muita palveluita ostettiin kaikkiaan 18,3 miljoonalla eurolla. Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyi teknologiakuluja 43,5 miljoonaa euroa, jakelukuluja 27,8 miljoonaa euroa ja vuokra- ja kiinteistökuluja 20,4 miljoonaa euroa.

Muut kuin esitysoikeuksiin kohdistuvat investoinnit olivat 14,9 miljoonaa euroa. Merkittävimmät investointihankkeet liittyivät media- ja tuotantojärjestelmiin sekä kiinteistöihin.

Ylen hallitus hyväksyi yhtiön toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2020, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020 sekä palkitsemisraportin 2020 kokouksessaan 24.3.2021. Ylen hallintoneuvosto käsittelee tilinpäätöstä 13.4.2021.