Hyppää pääsisältöön

Yle vastaa: Ylen tehtävä perustuu kansalaisten ja yhteiskunnan tarpeisiin

Kuva jota käytetään kuvituksena vastineiden yhteydessä
Kuva jota käytetään kuvituksena vastineiden yhteydessä Yle,yle vastaa

Julkaisemme Ylestä lehdille lähetettyjä kirjoituksia, vastineita ja oikaisuja. Tämä vastaus on lähetetty Journalistiin 30.3.2021.

Toimittaja Ivan Puopolo kirjoittaa Journalistissa 29.3.2021 Ylen julkisen palvelun tehtävästä. Eurooppalaisen yleisradiotoiminnan ydin on Puopololta pahasti hukassa.

Eurooppalaisen julkisen palvelun perusajatus on kirjattu Amsterdamin sopimukseen, joka on osa EU:n perussopimusta. Siinä todetaan, että ”julkinen yleisradiotoiminta liittyy suoraan jokaisen yhteiskunnan demokraattisiin, yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin tarpeisiin samoin kuin tarpeeseen turvata viestinnän moniarvoisuus.”

Tällainen julkisen palvelun tehtävä edellyttää lähtökohtaisesti kolmea ominaisuutta. Julkisen palvelun on saavutettava riittävä kattavuus väestöllisesti ja maantieteellisesti. Julkisen palvelun pitää olla sisällöllisesti ja julkaisullisesti monipuolista. Yleisön tulee kokea julkisen palvelun tuottaja luotettavaksi ja uskottavaksi mediatoimijaksi.

Näiden kolmen ehdon – kattavuuden, monipuolisuuden ja luotettavuuden – on täytyttävä riittävässä määrin, jotta julkisen palvelun yhtiö voi onnistuneesti toteuttaa mitään sille annettua tehtävää. Julkisen palvelun tarjontaa tulee siis arvioida sen yhteiskunnalle tuottaman arvon ja yleisen edun perusteella.

Puopolon kritisoima Ylen monipuolinen tarjonta on edellytys, että voimme toteuttaa lakisääteistä tehtävää ja tarjota sisältöjä kaikille suomalaisille. Tämä on Ylen toiminnan perusperiaate: koko yhteiskuntaa palveleva ja kansalaisten tarpeita tasavertaisina lähestyvä palvelu.

Ylen toiminta määritellään siis suhteessa kansalaisiin, eikä Yle ole olemassa täydentääkseen kaupallista mediaa. Suomalaiset tarvitsevat kuitenkin myös hyvinvoivan ja vastuullisen kaupallisen median. Useat kansainväliset tutkimukset osoittavatkin, että elinvoimainen yleisradiotoiminta tukee kansallista kaupallista mediaa.

On hämmentävää, että journalismin pitkän linjan ammattilaisilla on perustavanlaatuisia aukkoja yleisradiotoiminnan lähtökohdista. Vähintään yhtä hämmentävää on, että tästä huolimatta he pystyvät määrittelemään yleisradiotoiminnan rahoituksen tason pelkällä intuitiolla.

Jere Nurminen
viestintä- ja brändijohtaja, Yle