Hyppää pääsisältöön

Katri Vataja: Rakentavaan tulevaisuuskeskusteluun tarvitaan kaikkia

Sitran Katri Vataja.
Katri Vataja, Sitra. Sitran Katri Vataja. Kuva: Miikka Pirinen Hyvin sanottu

Tarvitsemme laaja-alaista ja moniäänistä keskustelua tulevaisuudesta, jotta se olisi reilu, kestävä ja innostava kaikille, kirjoittaa Sitran Katri Vataja.

Tämän vuosikymmenen isot muutokset, ekologinen jälleenrakennus niistä kiireellisimpänä, haastavat yhteiskuntaa uudistumaan ja meitä kaikkia tarkastelemaan ajattelutapojamme ja ihanteitamme sekä oletuksiamme tulevaisuudesta. Monet tämän hetken toimintamallit ja ratkaisut eivät ole kestäviä eivätkä palvele meitä enää tulevaisuudessa.

Tulevaisuus on siksi hyvin todennäköisesti toisenlainen kuin se maailma, minkä jo tunnemme. Jotta se olisi myös reilu, kestävä ja innostava kaikille, tarvitaan laaja-alaista ja moniäänistä keskustelua tulevaisuudesta. Hyvän lähtökohdan tulevaisuuskeskusteluille tarjoaa se, että tulevaisuus kiinnostaa laajasti ihmisiä. Sitran Tulevaisuusbarometrin mukaan edes korona ei ole romuttanut suomalaisten uskoa tulevaisuuteen.

Ihmiset kokevat, että julkinen keskustelu on huonontunut ja he kaipaavat siihen lisää kunnioitusta ja asiallisuutta. Voisimmeko saada rakentavampaa keskustelua ottamalla etäisyyttä nykyisiin asetelmiin ja lähestymällä tämän päivän polttavia kysymyksiä tulevaisuudesta käsin? Voi olla havahduttaa pohtia, millaisia kysymyksiä tulevaisuuden sukupolvet meille esittäisivät, jos pääsisivät mukaan keskusteluihimme.

Ehkäpä he kysyisivät, miksi arvostitte ympäristöä, mutta ette toimineet ihanteidenne mukaisesti. Miksi juutuitte poteroihinne, kun olisitte voineet tehdä yhdessä jotain suurempaa? Toivottavasti he voisivat ainakin nauraa sille, miten vielä 2020-luvun alussa kompuroidaan vuorovaikutuksessa teknologian ja sosiaalisen median kanssa.

Tulevaisuusbarometrin perusteella suomalaisilla on hyvät edellytykset käydä rakentavaa keskustelua tulevaisuudesta. Vaikka keskustelu monista megatrendeihin liittyvistä ilmiöistä, esimerkiksi maahanmuutosta, talouden tulevaisuudesta, energiantuotannosta tai ilmastonmuutoksesta, tuntuu kärjistyvän nopeasti, ovat näkemykset megatrendeihin liittyvistä kehityskuluista laajasti jaettuja suomalaisten kesken.

Tulevaisuusbarometrin mukaan vain viisi prosenttia suomalaisista on täysin eri mieltä kehityskuluista, jotka liittyvät Ekologisella jälleenrakentamisella on kiire -megatrendiin. Muiden megatrendien kohdalla osuus on vielä pienempi. Näin ollen megatrendit tarjoavat varsin kattavan perustan yhteisen ymmärryksen rakentamiselle ja kokonaiskuvan luomiselle tulevaisuuteen vaikuttavista muutoksista. Rakentavan keskustelun kannalta onkin olennaista tunnistaa, missä asioissa on eniten eroavaisuuksia ja missä näkemykset kohtaavat.

Tulevaisuuskeskustelun demokratisointi tarkoittaa yhteiskunnallisen keskustelun ja tulevaisuuteen vaikuttamisen mahdollistamista myös niille, joiden ääni ei tavallisesti kuulu. Kyse on paitsi siitä, että tulevaisuutta rakennettaisiin monipuolisempien ja rikkaampien tulevaisuuskuvien pohjalta, myös kansalaisten osallisuudesta ja kuulluksi tulemisesta.

Uskon, että vahvistamalla osallisuutta, luottamusta ja uskoa reilusti rakennettuun tulevaisuuteen voidaan myös ehkäistä sosiaalista rauhattomuutta, epäluottamuksen lisääntymistä, ääriliikkeitäkin. Osallisuuden ja moniäänisyyden vahvistamiseksi tarvitaan tilaa ja foorumeja, joissa voi käydä turvallisessa ympäristössä rakentavaa dialogia tulevaisuudesta.

Katri Vataja
Ennakointi- ja strategiajohtaja, Sitra

Sitra on mukana Hyvin sanottu -hankkeessa.