Hyppää pääsisältöön

Suostumuksen voi laajentaa koskemaan arkisia kohtaamisia – Kerro, mitä suostumus merkitsee sinulle?

Toimittaja Satu Kivelä, Havaintoja ihmisestä -ohjelmasta.
Toimittaja Satu Kivelä, Havaintoja ihmisestä -ohjelmasta. Kuva: Jukka Lintinen/Tuuli Laukkanen Yle Radio 1,havaintoja ihmisestä

Suostumus ei liity vain seksiin. Sen voi ajatella olevan osa arkisia kohtaamisia ihmisten välillä. Suostumusta laajempana teemana lähestyy myös tutkimushanke, jossa selvitetään, miten 15–19-vuotiaat nuoret ymmärtävät ja määrittelevät seksuaalisen suostumuksen

Kiistelty suostumus: läheisyyden sosiaalinen ja digitaalinen rajankäynti nuorten romanttisissa suhteissa -tutkimushankeessa käydään läpi suostumukseen liittyviä arkisia tilanteita ja rajanvetoja. Ryhmähaastatteluissa on kysytty, millä tavalla läheisyys näkyy kouluissa välitunneilla.

– Yhdessä ryhmähaastattelussa nuoret kertoivat, että on pareja, jotka ovat välitunnilla kiinni toisissaan. Kaikki olivat sitä mieltä, että jos parit eivät seurustelisi, se olisi hyvin outoa. Seurustelun kehys tekee siis hyväksyttäväksi ja ymmärrettäväksi ihmisten intiimiyden tuollaisessa tilanteessa, sanoo tutkijatohtori Timo Aho.

Tämän hetkisessä tutkimusaineistossa näkyvät sukupuolistuneet roolit heterosuhteissa. Tarkoituksena on myöhemmin haastatella myös sataankaarinuoria.

– Mies on se aktiivinen suostumuksen etsijä, ja nainen on se suostumuksen antaja. Tämä juontaa juurensa tosi kaukaa, että miehellä on pakonomainen heteroseksuaalinen halu naisia kohtaan. Naisten tehtävänä on asettaa rajat ja vartioida omaa suostumustaan, toteaa Timo Aho.

Seksuaalinen suostumus viittaa ihmisten väliseen yhteisymmärrykseen, vapaaseen tahtoon ja haluun osallistua seksuaaliseen toimintaan. Siihen ei saa liittyä pakottamista, manipulointia tai sortamista.

Seksuaaliseen suostumukseen liittyvät ajatukset yhteisymmärryksestä ja vapaasta tahdosta. Suostumukseen liittyy myös valta-asetelmia, joiden tunnistaminen ja näkeminen ei ole mitenkään itsestäänselvää.

– Seksuaalinen suostumus viittaa ihmisten väliseen yhteisymmärrykseen, vapaaseen tahtoon ja haluun osallistua seksuaaliseen toimintaan. Siihen ei saa liittyä pakottamista, manipulointia tai sortamista, sanoo tutkijatohtori Timo Aho.

Tutkimusmaailmassa on olemassa myös käsite ”ei haluttu suostumuksellinen seksi”. Se tarkoittaa sitä, että seksiin suostuu, vaikka oikeasti ei haluaisikaan.

– Esimerkiksi heterosuhteissa naiset ovat suostuneet seksiin poikaystävien ja aviomiesten kanssa joissakin tilanteissa, koska sen on ajateltu kulttuurisesti kuuluvan hyvään tyttöystävyyteen ja vaimouteen, jossa miehen tarpeet nähdään tärkeämpinä naisen omiin tarpeisiin nähden. Siihen liittyy sisäistettyjä käsityksiä normaalista, kertoo Aho.

Amerikkalaisen tilastotutkimuksen mukaan naiset ajattelevat enemmän suostumuksen prosessina ja miehet keskimäärin taas kertaluontoisena

Suostumus yksittäisenä tapahtumana viittaa yksittäisiin tilanteisiin, joihin liittyy kulttuurisia normeja. Esimerkiksi Yhdysvalloissa collegessa on opiskelijakiltoja ja tanssiaisia, joissa pojat pyytävät tyttöjä tanssiaisiin.

– Yhdessä tutkimuksessa nousi esille, että jos suostut tanssiaisiin, niin se on kulttuurinen normi siihen, että se on myös lupaus seksistä. Tämä kulttuurinen normi hankaloittaa kieltäytymistä seksistä myöhemmin, jos ei haluaisikaan seksiä, kertoo Aho.

Suostumus kertaluontoisena on ongelmallinen, koska ei oikeastaan ole edes mahdollista määrittää jotain tiettyä pistettä, jonka jälkeisillä toimilla tai vaihtuvilla tilanteilla ei olisi enää mitään merkitystä ihmisten suostumukseen.

Suostumus prosessina puolestaan korostaa, ettei ole yhtä pistettä, joka määrittää, milloin suostumus on voimassa. Suostumus muuttuu vastavuoroisesti neuvottelemalla, ja se voi lakata myös minä hetkenä tahansa.

– Amerikkalaisen tilastotutkimuksen mukaan naiset ajattelevat enemmän suostumuksen prosessina ja miehet keskimäärin taas kertaluontoisena, sanoo tutkijatohtori Timo Aho.

Täytä lomake.