Hyppää pääsisältöön

Tulevaisuutta rakennetaan dialogin avulla

Kuvassa vasemmalta oikealle Tiina Simons, Katja Elo ja Heidi Hagman.
Kuvassa vasemmalta oikealle Tiina Simons, Katja Elo ja Heidi Hagman. Kuvassa vasemmalta oikealle Tiina Simons, Katja Elo ja Heidi Hagman. Hyvin sanottu

Tuusulassa haluamme olla edelläkävijöitä osallisuuden edistämisessä. Erätauko on toimintatapa, jonka avulla ymmärrys asukkaiden ajatuksista ja tarpeista lisääntyy. 

Kerromme kokemuksistamme kohti keskustelevampaa ja osallistavampaa Tuusulaa. Kunta on asukkaitaan varten ja asukkaiden yhteisö. Siksi yhteisen ymmärryksen luominen on erityisen tärkeää.

Heidi: Tuusula siirtyi pormestarimalliin vuonna 2017 ja yhtenä syynä siihen oli halu vahvistaa tuusulalaisten ja kunnan välistä vuorovaikutusta. Edistämme määrätietoisesti asukkaiden osallisuutta paikallisyhteisössä.  Se on tarkoittanut kuntaorganisaation toimintakulttuurin muutosta. Erätaukodialogit ovat olleet yksi muutoksen ajureista.
 
Tiina: Törmäsin ensimmäisen kerran Erätauko-dialogiin Sitran järjestämässä julkaisutilaisuudessa. Olin todella hämmästynyt ja vaikuttunut tilaisuuden jälkeen. Miten voikaan keskustella näin? Toisia kunnioittavasti, keskittyneesti ja kuunnellen. Tästä vaikuttuneena olen vienyt Tuusulassa työssäni eteenpäin rakentavaa tapaa keskustella.  

Heidi: Kuullessani mahdollisuudesta hakea mukaan Erätauko-kouluttajakoulutukseen tartuin siihen innolla. Koulutus antoi hyvät valmiudet erätaukodialogin fasilitoimiseen ja taitojen kouluttamiseen muillekin. Iloksemme olemme Tuusulassa onnistuneet luomaan ydintiimin, joka innokkaasti toimii yhdessä dialogisuuden juurruttamiseksi Tuusulassa. 

Katja: Lähdin kollegan innostamana Erätauko-koulutukseen, ja sen aikana toteutimme ison lasten ja nuorten dialogin koulun yhteisöllisyydestä. Silloin opin paljon kuuntelemisen ja aidon kohtaamisen voimasta. Minua puhutteli oppilaan pyyntö: “Toivoisin, että koulussa opettajat uskaltaisivat kysyä kuulumisia ja kohdata meidät oppilaat ihmisinä eikä aina vaan oppilaina.” Keskustelun loputtua opettaja jakoi minulle kokemuksensa, joka kertoi siitä, että dialogi voi muuttaa totuttuja tapoja: “En muista, että olisin koskaan kuunnellut keskeytyksettä oppilaitani tällä tavalla näin pitkään.”   
 
Tiina: Hienointa onkin ollut oivaltaa, miten toisen ihmisen kohtaamisella voidaan saada aikaan luottamusta, yhteyttä ja mahdollisuutta rakentaa uutta yhdessä.  Minulle vaikuttavia kohtia on ollut monia. Muutama vuosi sitten pidimme avoimen Erätauko-keskustelun kirjastossa, johon olimme kutsuneet mukaan kuntalaisia keskustelemaan, mitä hyvinvointi heille merkitsee. Keskusteluun osallistunut vanhempi henkilö totesi hämmästyneenä keskustelun jälkeen: “Ihmeellistä, että minun ajatuksistani oltiin kiinnostuneita!” Lasten ja nuorten yhteisöllisyyskeskustelussa havahduttavaa oli erään oppilaan toteamus: “Aikuiset eivät oikeasti tiedä, mitä meille kuuluu.” 
 
Katja: Tällaiset kokemukset ovat toistuneet monissa toteuttamissamme Erätauko-keskusteluissa niin keskustelun järjestäjien kuin osallistujien joukossa. Aito työyhteisödialogi voi mahdollistaa esihenkilön ja alaisen uudenlaisen kohtaamisen. Miten tilanne muuttuu, jos kohtaamme kuntalaisia ihmisinä, ei vain kuntalaisina ja viranhaltijoina? Kuinka poliittinen keskustelukulttuuri voisi muuttua väittelystä dialogiksi?   

Heidi: Helmikuussa kunnanhallitus kokoontui seminaariin, jossa valmistelimme uutta strategiaa Erätauon avulla. Dialogi Tuusulan tulevaisuudesta ja toimintaympäristön muutoksista oli oivalluttava ja vaikuttava kokemus. Se tarjosi tilaisuuden pysähtyä kuuntelemaan ja lisäämään ymmärrystä toistemme ajatuksista ilman painetta samanmielisyyteen. Näin kuntavaalien kynnyksellä on tärkeä rakentaa toisia kunnioittavaa keskustelukulttuuria päätöksentekijöiden keskuudessa.
  
Tuusula on mukana Hyvin sanottu -hankkeessa, koska se antaa mahdollisuuden vahvistaa kunnan ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta sekä rakentavan keskustelukulttuurin Tuusulaa lasten, nuorten ja aikuisten kesken.  
 
Katja Elo, oppimisen asiantuntija, Tuusulan kunta 
Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, Tuusulan kunta 
Tiina Simons, kehittämispäällikkö, Tuusulan kunta