Hyppää pääsisältöön

Avaimia rasismin, toiseuttamisen ja syrjinnän tunnistamiseen

Sormet osoittelevat erilaisuutta, kuvakollaasi.
Sormet osoittelevat erilaisuutta, kuvakollaasi. Kuva: Yle/Harto Hänninen syrjintä,eriarvoisuus,rasismi,stigma,homofobia

Keskustelu syrjinnästä, rasismista, toiseuttamisesta ja muista eriarvoiseen kohteluun johtavista asenteista käy kiihkeänä. Mutta mitä ne kaikki termit oikein tarkoittavat? Mitä saa sanoa ja mitä ei?

Mistä silloin puhutaan, kun puhutaan ihmisten tasa-arvoisesta kohtelusta? Tunnistatko keskusteluissa käytetyt termit ja tiedätkö, millaisia ilmiöitä niillä tarkoitetaan?

Epätasa-arvoa lietsoviin asenteisiin voi törmätä paitsi somessa, arjessa ja työssä myös erilaisissa kulttuurituotteissa, kuten elokuvissa, kirjoissa ja musiikissa.

Tasa-arvoisuudesta käytävässä keskustelussa esiintyvät sanat eivät välttämättä ole kaikille yksiselitteisiä ja itsestäänselviä.
Oheinen lista auttaa pohtimaan myös omaa suhdetta eriarvoistaviin asenteisiin.

CANCELOINTI

 • omasta mielestä vääriä ajatuksia esittävän henkilön voimakas leimaaminen
 • tarkoituksena vahingoittaa henkilön uraa tai asemaa julkisesti
 • käyttää syrjinnän mekanismeja syrjinnän vastustamisessa

HOMOFOBIA

 • seksuaalivähemmistöjä kohtaan tunnettua pelkoa tai vastenmielisyyttä
 • perustuu seksuaaliseen leimaamiseen ja ennakkoluuloihin
 • käyttää alistamisen keinoina vitsejä, pilkkaa, matkimista ja väkivaltaa

IKÄSYRJINTÄ

 • ikään perustuva eriarvoistaminen ja syrjintä, ageismi
 • työhönotossa iän asettaminen osaamisen ja ammattitaidon edelle
 • omasta ikäryhmästä poikkeavien vähättely tai pilkkaaminen

ISLAMOFOBIA

 • islamin uskontoon ja sen harjoittajiin kohdistuva viha ja pelko
 • liitetään helposti islamilaisiin terrori-iskuihin
 • yleistää pienten terroristiryhmien teot määrittämään uskontoa ja kulttuuria

KSENOFOBIA

 • muukalaisiin ja ulkomaalaisiin kohdistuva kammo ja pelko
 • ennakkoluuloille rakentuva perusteeton vieraiden pelko
 • voi johtaa paniikkireaktioon, väkivaltaan tai verbaaliseen hyökkäykseen

MISANDRIA

 • miessukupuoleen kohdistuva viha ja syrjintä
 • perustuu sukupuoliseen yleistämiseen ja eriarvoisuudentunteeseen
 • ilmenee usein vähättelynä, verbaalisena hyökkäyksenä tai väkivaltana

MISOGYNIA

 • naissukupuoleen kohdistuva viha ja syrjintä
 • perustuu sukupuoliseen yleistämiseen ja eriarvoisuudentunteeseen
 • ilmenee usein vähättelynä, esineellistämisenä tai väkivaltana

N-SANA

 • Afrikan tummaihoisesta väestöstä tai heidän jälkeläisistään käytetty sana
 • ollut aikaisemmin laajasti käytössä, koetaan nykyisin loukkaavaksi
 • käytetty yleisesti pilkkaamiseen, haukkumiseen ja alistamiseen

ORIENTALISMI

 • alunperin tutkimus, jonka kohteena olivat Lähi-idän kulttuurit
 • sittemmin Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän kulttuureja romantisoiva ja eksotisoiva kuvaus
 • korostaa liioitellen “itämaisten” kulttuurien eroa “lännestä”

RODULLISTAMINEN

 • stereotypioiden ja ennakkoluulojen liittäminen ihmisiin etnisen taustan mukaan
 • erottelun syynä ihonväri, uskonto tai etninen tausta
 • rodullistaminen on osa hallitsevan joukon vallankäyttöä

RASISMI

 • väittää, että jotkut etniset ryhmät ovat parempia kuin toiset
 • korostaa ja liioittelee etnisten ryhmien välisiä eroja
 • käyttää loukkaavia vitsejä, pilkkaamista, eristämistä ja väkivaltaa

SEKSISMI

 • eriarvoistaminen sukupuolen tai sukupuoli-identiteetin perusteella
 • teot, eleet, sanat ja kuvat, jotka ylläpitävät sukupuolistereotypioita
 • voi kohdistua niin naisiin, miehiin kuin muunsukupuolisiinkin

STEREOTYPIA

 • voimakkaasti yksinkertaistettu mielikuva jostakin ihmisryhmästä
 • kielteinen ja ennakkoluuloja ruokkiva mielikuva
 • kaavoihin kangistunut näkemys joka ei perustu tietoon

SYRJINTÄ

 • yksilön tai ryhmän asettamista huonompaan asemaan
 • syrjinnän peruste voi olla mikä tahansa muista poikkeava ominaisuus
 • yhteiskunnan ja organisaatioiden harjoittamia syrjiviä käytäntöjä sanotaan rakenteelliseksi syrjinnäksi

TOISEUTTAMINEN

 • itsensä pitäminen neutraalina arvona ja kaiken siitä poikkeavan negatiivisena
 • omasta itsestä poikkeavien ryhmien eristäminen ja poissulkeminen
 • toisten erilaisuuden suhteeton korostaminen

TRANSFOBIA

 • transsukupuolisiin henkilöihin kohdistuva pelko, inho tai viha
 • perinteisistä normeista poikkeavan sukupuoli-identiteetin kammo tai vähättely
 • voi johtaa verbaaliseen, fyysiseen tai seksuaaliseen väkivaltaan

YHDENVERTAISUUS

 • “Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.” (Suomen perustuslaki 6§)

Miten toiseuttaminen ja rasismi näkyvät “viattomassa” iskelmämusiikissa?
Kuuntele Areenasta Iskelmien maantiede.

YK:n ihmisoikeuksien yleimaailmallinen julistus hyväksyttiin vuonna 1948.

Uusimmat sisällöt - Kulttuuri