Hyppää pääsisältöön

Biodieseliä varten ei tarvitsekaan hakata sademetsää

– päinvastoin, sen käyttö voisi jopa lisätä niiden ennallistamista

Palmuöljy on mainettaan parempi ja torjuu sittenkin ilmastonmuutosta. Öljypalmuja vain lähdettiin viljelemään väärin. Uusin tutkimus kertoo, kuinka niitä voi kasvattaa sademetsiä suojelevalla tavalla, kirjoittaa tietokirjailija Risto Isomäki.

Fossiilista öljyä käytetään nykyään joka vuosi käsittämättömän suuri määrä: yli viisi miljardia tonnia.

On siis selvää, että siirtyminen ilmastoystävälliseen polttoaineeseen on suuressa roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Biodieseliin liittyi pitkään “vihreää” hypeä. Sekä hallitukset että ympäristöjärjestöt pitivät biopolttoaineita merkittävänä osaratkaisuna ilmasto-ongelmaan. 2000-luvulla monet niistä muuttivat mieltään. Ympäristöjärjestöt alkoivat huolestua siitä, että biopolttoaineiden tuottamiseksi raivattiin luonnontilaisia sademetsiä, soita ja ruohotasankoja.

Biopolttoaineiden tuottaminen näytti siis päinvastoin lisäävän ilmaston lämpenemistä.

Nyt on osoittautunut, että tulimme tehneeksi öljypalmujen kasvatuksessa kaksi keskeistä virhettä: Istutimme niitä vääränlaisille maille ja kasvatimme niitä väärällä tavalla.

Uusimpien tutkimusten mukaan ihanteellisinta olisi viljellä öljypalmuja kuten perinteisesti tehtiin: isompien puiden siimeksessä.

Parhaimmillaan voimme siis saada peräti kaksi kärpästä yhdellä iskulla: sekä tuottavat öljypalmuviljelmät, että suurien raivattujen laidun- ja peltomaa-alueiden ennallistamisen takaisin sademetsien kaltaisiksi.

Miksi palmuöljyä tarvitaan, kun biopolttoaineita voi jalostaa myös jäteöljyistä?

Palmuöljyä vastaan esitetty kritiikki sai biodieselin valmistajat etsimään uusia raaka-aineiden lähteitä.

Niitä löytyi erilaisista jätevirroista.

Polttoaineeksi jalostettavaksi soveltuvia jätteitä ovat muun muassa ravintoloiden jäteöljyt, eläintuotannon teurasjätteet ja kalanjalostuslaitosten perkeet.

Tällaisista raaka-aineista ei kuitenkaan ole yhden arvion mukaan mahdollista tuottaa kuin noin 30 miljoonaa tonnia biodieseliä vuodessa, eli pieni murto-osa polttoaineen tarpeesta. Kokonaiskulutus kun on yli viisi miljardia tonnia vuodessa.

Suomalainen Sybimar-yhtiö kehitti tavan tehdä biodieseliä yksinkertaisempaa bioöljyä, jolloin raaka-aineet riittävät vähän pidemmälle. Biodieselin valmistus nielee nimittäin osan raaka-aineiden alkuperäisestä energiasisällöstä.

Jos myös jätevedet ja kaikki soveltuvat teollisuusjätteet hyödynnettäisiin, esimerkiksi Yhdysvalloissa pystyttäisiin tuottamaan ehkä 20 miljoonaa tonnia bioöljyä vuodessa.

Koko maailman potentiaalista ei ole hyviä arvioita. Sekin on kuitenkin korkeintaan prosentti tai kaksi fossiilisen öljyn kulutuksesta.

Lähestymistavan rajat tulevat siis pian vastaan. Jätevirroilla ei korvata kuin pieni osa fossiilisesta öljystä.

Öljypalmuja kannattaa viljellä jo raivatuilla mailla

Ilmakuva palmuöljyn tuotannon vuoksi raivatuista sademetsäalueista Indonesiassa: EPA

Ensimmäinen öljypalmun kasvatuksessa tehty virhe liittyi siihen, millaisille maille niitä istutettiin.

Indonesiassa öljypalmuviljelmiä perustettiin suosademetsiin. Viljely trooppisilla soilla nopeutti turpeen hajoamista ja synnytti suuria hiilipäästöjä. Ruohomaat, suot ja sademetsät ovat pitkän ajan kuluessa sitoneet ilmasta suuria määriä hiiltä ja ovat siten merkittäviä hiilivarastoja. Jos näihin varastoihin kajotaan, niistä alkaa vapautua hiilidioksidia ilmakehään.

Jos turvemaita, hyväkuntoisia metsiä tai ruohomaita aletaan muuttaa biopolttoaineita kasvattaviksi viljelmiksi, ne muuttuvat erittäin merkittävistä hiilinieluista vielä paljon suuremmiksi hiilipäästöjen lähteiksi.

Hiilinielulla ja hiilivarastolla on eroa

Suot, ruohomaat ja trooppiset metsät ovat ennen kaikkea hiilivarastoja, mutta myös hiilinieluja.

Ne ovat kaksi eri asiaa.

Hiilivarasto on iso, pitkän ajan kuluessa kertynyt läjä eloperäistä hiiltä, ja hiilinielu on tämän varaston kasvu.

Esimerkiksi vanha ruohoaro ei välttämättä enää kasvata hiilivarastoaan paljoakaan. Toisin sanoen se voi olla hiilinieluna jo hyvin vaatimaton, mutta jos siihen kajotaan väärällä tavalla, se voi päästää suuren osan pitkän ajan kuluessa kerääntyneestä hiilestä ilmaan ja olla näin suuri hiilipäästöjen lähde.

Mutta miksi raivata koskematonta luontoa, jos on olemassa jo raivattua, vajaassa käytössä olevaa maata?

Yksin Latinalaisessa Amerikassa on satoja miljoonia hehtaareja karjankasvatuksen käyttöön valjastettuja maita, jotka olivat joskus sademetsää. Länsi- ja Keski-Afrikassa on satoja miljoonia hehtaareja jotka olivat joskus sademetsää.

Lisäksi suuria ruohomaa- ja metsäalueita käytetään laiduntamiseen vain osan vuotta. Sadat miljoonat hehtaarit ovat muuttuneet laiduntamisen seurauksena joutomaiksi, joilla kasvaa enää pelkkiä piikkisiä pensaita ja myrkyllisiä kasveja, koska karja on syönyt kaiken muun.

Entiset laidunmaat muuttuvat vähitellen ilmastoa lämmittävistä alueista ilmastonmuutosta torjuviksi.

Eläintalouden piiristä vapautuvilla mailla voidaan kasvattaa sekä biopolttoaineita että muita nykyaikaisen biotalouden raaka-aineita.

Esimerkiksi Kolumbiassa on alettu perustaa öljypalmuviljelmiä maille, jotka ovat aiemmin olleet karjanlaitumia, sillä tämä hyödyttää myös karjankasvattajia taloudellisesti. Eläintalouden hehtaaria kohti laskettu taloudellinen tuotto on usein tavattoman pieni, monesti vain muutamia kiloja lihaa hehtaaria kohti vuodessa.

Näin entiset laidunmaat muuttuvat vähitellen ilmastoa lämmittävistä alueista ilmastonmuutosta torjuviksi.

Monokulttuurinen öljypalmuplantaasi Malesiassa.
Monokulttuurinen öljypalmuplantaasi Malesiassa. Monokulttuurinen öljypalmuplantaasi Malesiassa. Kuva: Wikimedia Commons öljypalmut,palmuöljy

Aivan kaikki maat eivät tule kyseeseen. Olennainen ero liittyy turvemaiden ja kivennäismaiden eroon.

Pelloiksi raivatut, pääsääntöisesti eloperäisestä aineksesta muodostuvat turvemaat ovat suurin ongelma. Ne päästävät kaikkein eniten hiilidioksidia ilmakehään sekä tropiikissa että pohjoisilla alueilla. Näillä mailla myös öljypalmuviljelmät ovat hiilipäästöjen lähde.

Mutta jos vain suhteellisen vähän eloperäistä ainesta sisältävällä kivennäismaalla oleva laidun muutetaan öljypalmuviljelmäksi, se muuttuu hiilidioksidin lähteestä hiilinieluksi.

Laidunmaiden muuttaminen öljypalmuviljelmiksi voisi parhaimmillaan olla myös eräänlaista sademetsien ennallistamista – tai ainakin puolittaista ennallistamista.

Öljypalmu kärsii auringon paahteessa

Ilmakuva öljypalmujen monokulttuurisesta viljelmästä Malesiassa: Nazarizal Mohammad / Unsplash

Toinen keskeinen virhe liittyy öljypalmujen kasvatustapaan. Niitä on istutettu raivatuille maille yksilajisina viljelminä eli monokulttuureina, joilla ei ole kasvanut mitään muuta kuin öljypalmuja.

Yhdysvaltojen valtiollisen kehitysapuviraston USAID:in Brasiliassa rahoittama laaja tutkimus on nyt osoittanut, ettei tämä ole paras tapa kasvattaa öljypalmuja.

Öljypalmu tuotti tutkimuksessa enemmän monimuotoisessa ympäristössä suurempien puiden varjossa.

Tutkimuksessa 80 brasilialaisella koetilalla öljypalmut tuottivat selvästi paremmin silloin, kun niitä kasvatettiin monikerroksissa kotipuutarhoissa.

Palmuöljyn tuotanto on monikerroksisessa puutarhassa suurempi kuin monokulttuurisella pellolla.
Öljypalmu tuotti tutkimuksessa enemmän monimuotoisessa ympäristössä suurempien puiden varjossa. Palmuöljyn tuotanto on monikerroksisessa puutarhassa suurempi kuin monokulttuurisella pellolla. Kuva: Waltteri Lahti / Yle Palmuöljydiesel

Vertailussa pelkkää öljypalmua kasvattavat viljelmät tuottivat 140 kiloa hedelmiä puuta kohti vuodessa. Monikerroksisten puutarhojen öljypalmut tuottivat 180 kiloa vuodessa.

Tämä tarkoittaisi paluuta perinteisiin. Ennen kuin eurooppalaisen siirtomaavallan aika alkoi, monikerroksiset puutarhaviljelmät olivat tropiikin hallitseva maataloustuotannon muoto.

Monikerroksiset kotipuutarhat ovat kuitenkin vasta toiseksi ekologisin tapa kasvattaa öljypalmuja.

Ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta on olemassa yksi vielä jännittävämpi mahdollisuus.

Öljypuita voi kasvattaa sademetsiksi ennallistetuilla mailla

Kuva sademetsästä hondurasilaisella luonnonluojelualueella: Gustavo Amador EPA

Öljypalmut kuuluvat luonnossa sademetsien aluskasvillisuuteen, kuten myös kaakaopuut.

Kaakaopuiden kasvatus voisi toimia esimerkkinä tulevaisuuden öljypalmuviljelmille.

Kaakaota kasvatettiin Afrikassa pitkään monokulttuurina, eli viljelmillä, joilla kasvoi pelkkiä kaakaopuita. Suklaan tuotannon lisäämiseksi piti raivata jatkuvasti lisää sademetsää.

Hedelmä kaakaopuussa
Kaakaopuun hedelmiä. Hedelmä kaakaopuussa Kuva: Riikka Pennanen / Yle kaakaopuu,hedelmät,kaakaokasvit

Sitten länsiafrikkalaiset viljelijät huomasivat, että kaakaopuut kasvoivat parhaiten suurien sademetsäpuiden muodostamassa puolivarjossa.

Trooppisessa maataloudessa varjopuiden ja varjostavien verkkojen käyttö on hyvin tavallista, sillä tropiikissa auringon paahde ei aina ole eduksi.

Öljypalmut kuuluvat luonnossa sademetsien aluskasvillisuuteen.

Koska kasvit vastaanottavat tropiikissa yleensä monta kertaa enemmän auringonvaloa kuin ne pystyvät hyödyntämään, puolivarjo ei vähennä tuotantoa vaan lisää sitä. Tämä johtuu siitä, että sopiva varjostus laskee lämpötilan lähemmäs yhteyttämisen kannalta ihanteellista olosuhdetta ja vähentää kosteuden haihtumista maaperästä.

Sademetsien tuhoaminen kaakaon tuottamiseksi jatkuu edelleen, mutta muutosta kestävämpään viljelyyn on jo tapahtunut monissa Afrikan maissa.

Kaakaota kasvatetaan esimerkiksi Norsunluurannikolla ja Liberiassa yhä useammin sademetsien aluskasvillisuutena. Isot kansainväliset ympäristöjärjestöt, kuten IUCN ja Rainforest Alliance, ovat yrittäneet levittää menetelmää myös muihin maanosiin, muun muassa Brasiliaan ja Indonesiaan.

Etelä-Amerikassa tämä menetelmä ei suinkaan ole uusi.

Amazonasin sademetsien alkuperäiskansat ovat kasvattaneet monia eteläamerikkalaisia öljypalmuja sademetsän siimeksessä tuhansien vuosien ajan.

Amazonasin sademetsien alkuperäiskansat ovat kasvattaneet monia eteläamerikkalaisia öljypalmuja sademetsän siimeksessä tuhansien vuosien ajan.

Nykyään me kutsumme öljypalmuksi vain afrikkalaista öljypalmua, emmekä tunne sen amerikkalaisia vastinlajeja. Mutta myös afrikkalainen öljypalmu kasvaisi todennäköisesti hyvin suurempien sademetsäpuiden alla. Se kun kuuluu luonnossa Länsi-Afrikan sademetsien aluskasvillisuuteen.

Amazonasin intiaanien kokemuksen perusteella vaikuttaisi todennäköiseltä, että tällainen viljely tuottaisi vähintään yhtä suuria kasviöljysatoja kuin öljypalmujen viljely monokulttuureina.

Sademetsän biologista monimuotoisuutta ei tietenkään ole mahdollista palauttaa kokonaan. Kun luonnontilainen sademetsä hakataan, sukupuuttoon kuolevat lajit on menetetty pysyvästi.

Ikuisiksi ajoiksi.

Tieto- ja tieteiskirjailija Risto Isomäki on tullut tunnetuksi globalisaatiota ja ympäristökysymyksiä koskevista teoksistaan. Hänen tunnetuin romaaninsa on “Sarasvatin hiekkaa”, joka oli Finlandia-palkintoehdokkaana vuonna 2005. Isomäki sai vuonna 2020 tiedonjulkistamisen elämäntyöpalkinnon pitkäaikaisena maan, meren ja ilmaston tulevaisuuden puolestapuhujana.

Kirjailija Risto Isomäki
Kirjailija Risto Isomäki Kuva: Johanna Kannasmaa / Yle Risto Isomäki

Mahtikoneita ja ilmastoihmeitä -sarjassa etsitään ratkaisuja maapallon pelastamiseksi. Katso jakso biopolttoaineista: