Hyppää pääsisältöön

Janna Inkinen ja Minna Pöntys: Yle on saavutettavissa näkö- ja kuulovammaisille

Seurue ruokapöydän ääressä puutarhassa katselee Yle Areenaa kännykältä.
Seurue ruokapöydän ääressä puutarhassa katselee Yle Areenaa kännykältä. Kuva: Laura Mainiemi / Yle Yle,mobiililaitteet,älypuhelimet,Yle Areena,brändikuvat 2020

Ylellä on tärkeä rooli näkö- ja kuulovammaisten mediankäytössä. He myös kokevat Ylen itselleen merkitykselliseksi.

Teetimme kesäkuun alussa Ylen palveluista kyselyn näkö- ja kuulovammaisille. Tavoitteena oli saada lisää ymmärrystä siitä, miten usein ja mihin tarkoitukseen näkö- ja kuulovammaiset käyttävät Ylen palveluita. Lisäksi halusimme tietää, mikä on näkö- ja kuulovammaisten tämän hetkinen kokemus Ylen palveluiden saavutettavuudesta.

Tutkimustulosten mukaan Yle on näkö- ja kuulovammaisille henkilökohtaisesti erittäin merkityksellinen. Henkilökohtaisen merkityksellisyyden kokemus liitetään palveluiden aktiiviseen käyttöön, positiivisiin kokemuksiin Ylen palveluista kuten luotettavuuteen sekä palveluiden saavutettavuuteen.

“Luotettavuus ja puolueettomuus. - - Eli Yle on minulle merkityksellinen media ja pidän myös monipuolisuudesta ja aiheista, jotka ovat läheltä/kotimaasta ja tavallisen kansalaisen ulottuvilla.”

Ylen henkilökohtainen merkityksellisyys mediankäytössä näkyy myös tavoittavuudessa.

Yle tavoittaa näkö- ja kuulovammaiset päivittäin etenkin Ylen tv-kanavien ja yle.fi -verkkosivujen sekä viikoittain Yle Radio Suomen ja Yle Radio 1:n kautta. Ylen eri palveluita käytetään erityisesti uutisten seuraamiseen ja ajankohtaisen tiedon saamiseen. Yle Areenasta seurataan kotimaisia sarjoja.

Osana tutkimusta selvitimme, miten voisimme parantaa Ylen palveluiden saavutettavuutta. Konkreettisia ehdotuksia tuli paljon. Eniten kehitysehdotuksia annettiin äänitekstityksen laajentamiselle ajankohtaisohjelmiin. Käännöstekstien taakse toivottiin palkkia, jotta tekstitys erottuu paremmin. Lisäksi ehdotuksia tuli kuvailutulkattujen ja viittomakielisten sisältöjen määrän lisäämisestä sekä verkkosaavutettavuuden parantamisesta.

“Yle ei anna tarpeeksi tilaa viittomakielisille ohjelmille eikä siellä käytetä riittävästi alan kuuroja ammattiosaajia.”

“Enemmän äänitekstitystä, enemmän kuvailutulkkausta, nettisivut helpommin liikuttavaksi ruudunlukuohjelmien kanssa.”

Vaikka vastauksista kävi ilmi, että saavutettavuutta voi edelleen parantaa, Ylen palvelut koettiin kuitenkin paremmin saavutettaviksi kuin muut Suomessa toimivat mediapalvelut. Yle saikin kyselyyn vastanneilta paljon kiitosta näkö- ja kuulovammaisten huomioimisesta. Tutkimuksen tulokset antavat osviittaa siitä, että Ylellä on tärkeä rooli näkö- ja kuulovammaisten mediankäytössä.

“Suoratekstitys on selvästi lisääntynyt, siitä isot plussat.”

“Suurkiitos uutislähetyksiin lisätystä äänitekstityksestä! Nyt minäkin vihdoin tiedän, mitä haastateltavat sanovat.”

“Onneksi on Yle, joka tekee saavutettavaa sisältöä! Moni ei tee.”

Olemme Ylessä panostaneet saavutettavuuteen ja erilaisten yleisöjen palvelemiseen.

Kuvailutulkkauksia, suoratekstitystä, viittomakielen tulkkausta ja uutisten äänitekstitystä on kehitetty erityisesti parin viime vuoden sisällä, sillä kaikilla suomalaisilla tulee olla oikeus ja mahdollisuus käyttää julkisen palvelun Ylen palveluita.

Ylen tavoitteena onkin olla saavutettavuuden edelläkävijä Suomessa. Matka edelläkävijäksi on kuitenkin vielä kesken. Nyt tehty näkö- ja kuulovammaisten kokemuksia kartoittava asiakastutkimus antaa paljon eväitä tälle matkalle ja hyvää näkymää myös tulevaisuuden kehitystarpeille. Ja toki se antaa eväitä ja näkymää myös siihen, kun jatkossa monimuotoista suomalaista väestöä kuullaan ja erilaisia mediankäyttötapoja tutkitaan myös laajemmin ja erilaisten yleisöjen näkökulmista.

Saavutettavan Ylen halutaan olevan kaikille yhteinen ja jokaiselle oma.

Janna Inkinen
asiakkuusasiantuntija, Yle

Minna Pöntys
saavutettavuusvastaava, Yle

Tutkimuksen teki Ylen toimeksiannosta IROResearch touko-kesäkuun vaihteessa 2021. Kyselylomake (ruudunlukuohjelmalla tai ilman) oli auki vastaajille 27.5 - 9.6.2021. Vastaajia tutkimukseen saatiin 176 ja ikäjakauma oli 16 vuodesta 94 vuoteen.

Saavutettavuus

Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni voi käyttää palveluita mahdollisimman helposti. Edistämme Ylessä saavutettavuutta monin tavoin. Esimerkiksi suomen- ja ruotsinkieliset ohjelmat tekstitetään suomeksi ja ruotsiksi, sisältöä tehdään viittomakielellä, sitä tulkataan viittomakielelle ja kuvailutulkataan, ja vieraskielisiin ohjelmiin on tarjolla äänitekstitys.

Erilaisia sisällön saavutettavuutta edistäviä palveluita tuotetaan suomeksi ja ruotsiksi, ja niitä on tarjolla niin tv-lähetyksissä kuin Areenassakin. Myös verkkopalveluiden saavutettavuuteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

Lue myös - yle.fi:stä poimittua